Artuqlu bəyliyi

Artuklu bəyliyiMardin Diyarbakır HarputHəsənkeyf tərəflərində 1102-1409 illəri arasında hökm sürmüş bir Anadolu bəyliklərindən biri.

Artuklu Beyliği
Artuklu bəyliyi
11021409
Artuklu bəyliyi xəritədə yeri
PaytaxtıHəsənkeyf, Diyarbakır
Rəsmi dilləriTürk dili
Dini
İslam
Tarixi 
• Yaranması
1102
• Süqutu
1409
Ərazisi
Valyutasıdiniar
Sələfi
Xələfi
Böyük Səlcuq İmperiyası
Qaraqoyunlu

1102-ci ildə Cənub və Şərqi Anadoluda Artuq bəy tərəfindən qurulmuş bir bəylikdir. Adını Türkmən bəyi olan Artuq bəydən almışdır. 1086 ildə Qüdsü alan Artuq bəy eyni il burada öldü. Daha sonrasında Artuqlular Həsənkeyf Mardin ve Harput olmaq üzrə üç ana qoldan idarə edildilər.