Episentr

Zəlzələnin episentri' (yun. ἐπι-, lat. centrum) — zəlzələ mərkəzinin yerin səthinə olan proyeksiyasıdır. Episentr yerli seysmik stansiyalar tərəfindən təyin olunur. Zəlzələ gücünün (maqnitudu) göstəricilərinə əsasən seysmik rayonlanlarda episentr xəritələrindən istifadə olunur.

Zəlzələ
 
Tipləri
Foreşok
Afterşok • Hiss edilməyən zəlzələ • Sualtı zəlzələ
Sunami
Səbəbləri
Qırılma hərəkatı
Vulkanizm
Süni seysmiklik
Xüsusiyyətləri
Episentr • Hiposentr
Kölgə zona • Seysmik dalğalar
P-dalğa
S-dalğa
Ölçü
Rixter şkalası • Seysmoqraf • Maqnituda
Proqnoz
Zəlzələlərin Proqnozlaşdırılması üzrə Koordinasiya Komitəsi
Zəlzələlərin Proqnozlaşdırılması üzrə Qlobal Şəbəkə (GNFE)
Digər mövzular
Qırx dalğa bölünmə • Adams-Uilyamson tənliyi
Zəlzələ mühəndisliyi
Portal:Təbii fəlakətlər

Ən böyük dağıntılar məhz episentdə müşahidə olunur.