Homo (dəqiqləşdirmə)

Homo aşağıdakı mənaları verə bilər: