Kürəkaltı əzələ

Kürəkaltı əzələ (lat. musculus subscapularis) üçbucaq formalı böyük çiyin əzələsi olub, kürəküstü çuxurdan başlanır, bazu sümüyünün kiçik qabarına bağlanır. Rotator manjetinin 4 əzəsindən biri olan kürəkaltı əzələ həmin əzələlər içərisində ən böyüyü və ən güclüsüdür, belə ki, bu əzələ manjetin ümumi gücünün 50%-ni təşkil edir. Əsas funksiyası qolun daxilə rotasiyasını təmin etməkdir.

Kürəkaltı əzələ
Kürəkaltı əzələnin mövqeyi (qırmızı rənglə göstərilmişdir)
Latınca musculus subscapularis
Başlanır Kürək sümüyü
Bağlanır Bazu sümüyünün kiçik qabarı
Arteriya Kürəküstü
Sinir Kürəküstü (Cv-C6)
Vəzifəsi Qolun adduksiyası, bazu sümüyünü stabil saxlamaq
Dorlands
/Elsevier
12551017

İstinadlar redaktə