Məaric surəsi


Məaric surəsi - Quranın 70-ci surəsi. Məaric (Dərəcələr, yaxud Pillələr) surəsi Məkkədə nazil olmuşdur, 44 ayədir. Surə adını 3-cü ayədə işlənən məaric sözündən almışdır.

Məaric surəsi
سورة المعارج
Quran cover.jpg
Adının mənası Dərəcələr
Başqa adları
Surənin nömrəsi 70
Vəhy vaxtı
Statistik məlumat
Ayə sayı 44
Söz sayı (ərəbcə)
Hərf sayı (ərəbcə)
Mövzuya görə
ayələr
Tərcümə QuranAcademy.org
Əvvəlki surə:
Haqqə surəsi
Wikisource-logo.svgSurənin mətni: Məaric surəsi Sonrakı surə:
Nuh surəsi
Əvvəl nazil olan surə:
Haqqə surəsi
Sonra nazil olan surə:
Nəbə surəsi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114