Mumin surəsi


40-cı surə

Mumin surəsi
سورة غافر
Quran cover.jpg
Adının mənası Bağışlayan
Başqa adları
Surənin nömrəsi 40
Vəhy vaxtı
Statistik məlumat
Ayə sayı 85
Söz sayı (ərəbcə)
Hərf sayı (ərəbcə)
Mövzuya görə
ayələr
Tərcümə QuranAcademy.org

əl-Mumin (Mömin) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 85 ayədir). Surə adını 28-ci ayətində keçən və inanan, iman gətirən şəxs anlamında işlənən mumin (mömin) sözündən almışdır.

Bu surədə Qurandan, Nuh qövmündən Allaha iman edənlərin cənnətə girəcəklərindən, Allahı inkar edənlərin cəzalandırılacaqlarından, Musa peyğəmbərdən, firondan, qiyamət günündən bəhs olunur.

Əvvəlki surə:
Zumər surəsi
Wikisource-logo.svgSurənin mətni: Mumin surəsi Sonrakı surə:
Fussilət surəsi
Əvvəl nazil olan surə:
Zumər surəsi
Sonra nazil olan surə:
Fussilət surəsi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114