Saffat surəsi


37-ci surə

Saffat surəsi
سورة الصافات
Quran cover.jpg
Adının mənası Səf-səf duranlar
Başqa adları
Surənin nömrəsi 37
Vəhy vaxtı
Statistik məlumat
Ayə sayı 182
Söz sayı (ərəbcə)
Hərf sayı (ərəbcə)
Mövzuya görə
ayələr
Tərcümə QuranAcademy.org

əs-Saffat (Səf-səf duranlar) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 182 ayədir)

Surənin adı 1-ci ayədə işlədilən əs-Səffat sözündən götürülmüşdür və sıra-sıra düzülənlər, səf-səf duranlar deməkdir[1]. Surənin 164 və 165-ci ayələrindən aydın olur ki, səf-səf duranlar mələklərdir.[2] Surədə əsasən mələklərdən, cinlərdən, Qiyamət günü və axirət hadisələrindən, eləcə də Nuh, İbrahim, İsmail, İshaq, Musa, Harun, İlyas, LutYunus peyğəmbərin qissələri haqqında danışılır.

İstinadlarRedaktə

  1. And olsun (Rəbbinə ibadət üçün səmada) səf-səf duranlara (mələklərə);
  2. (Cəbrail Peyğəmbərə (s) dedi:) "Bizdən (mələklərdən) elə birisi yoxdur ki, onun (səmada Allaha ibadət üçün) müəyyən bir yeri olmasın! Həqiqətən, biz səf-səf dururuq.
Əvvəlki surə:
Yasin surəsi
 Surənin mətni: Saffat surəsi Sonrakı surə:
Sad surəsi
Əvvəl nazil olan surə:
Ənam surəsi
Sonra nazil olan surə:
Loğman surəsi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114