Nur surəsi


24-cü surə

Nur surəsi
سورة النّور
Quran cover.jpg
Adının mənası Nur
Başqa adları
Surənin nömrəsi 24
Vəhy vaxtı
Statistik məlumat
Ayə sayı 64
Söz sayı (ərəbcə)
Hərf sayı (ərəbcə)
Mövzuya görə
ayələr
Tərcümə QuranAcademy.org

ən-Nur (Nur) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 64 ayədir)

Surənin adı 35-ci ayədə çəkilən "nur" sözündən götürülmüşdür.[1]

Zinakar kişi və qadınların cəzalandırılması, eləcə də qadına zina isnad edənin 4 şahid gətirilməsi, əgər şahidlərin sayı 4-dən az olarsa, onların özünün cəzalandırılması, yaxud ərin öz həyat yoldaşını zinada ittiham etməsi və ittihamın nə vaxt sübut olunmuş qəbul olunması məsələləri bu surənin ilk ayələrində qeyd olunub.

Surənin 31-ci ayəsi mömin qadınlarının örtünməsi[2] (hicab) ilə bağlıdır və bu yöndən daha çox müzakirə olunan ayələrdəndir.

İstinadlarRedaktə

  1. Allah göylərin və yerin nurudur. (Kainatı yaradıb ona nur verən, yer və göy əhlinə haqq yolu göstərən xaliqdir). Onun (Peyğəmbərimizin və mö’minlərin qəlbində olan) nuru, içində çıraq olan bir taxçaya (çıraqdana) bənzər; taxçadakı o çıraq bir qəndilin içindədir, o qəndil isə, sanki parlaq bir ulduzdur. O çıraq nə şərqdə, nə də qərbdə (aləmin ortasında) olan mübarək bir zeytun ağacından yandırılır. (Şərqdə deyildir ki, günəş batdıqda, qərbdə də deyildir ki, günəş doğduqda qaranlıqda qalsın). Onun (zeytun ağacının) yağı özünə od toxunmasa da, sanki (haradasa) işıq saçır. O, nur üstündə nurdur. Allah dilədiyiniz öz nuruna qovuşdurur (istədiyinə öz nurunu bəxş edib cənnət yolu olan islam dininə yönəldir). Allah (həqiqəti anlaya bilsinlər deyə) insanlar üçün misallar çəkir. Allah hər şeyi biləndir!
  2. Bu məsələ ilə bağlı ayələrdən biri də Əhzab surəsinin 59-cu ayəsidir.
Əvvəlki surə:
Muminun surəsi
 Surənin mətni: Nur surəsi Sonrakı surə:
Furqan surəsi
Əvvəl nazil olan surə:
Nəsr surəsi
Sonra nazil olan surə:
Həcc surəsi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114