Rum surəsi


30-cu surə — ər-Rum (Rumlular) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 60 ayədir).

Rum surəsi
سورة الرّوم
Quran cover.jpg
Adının mənası Rumlular
Başqa adları
Surənin nömrəsi 30
Vəhy vaxtı
Statistik məlumat
Ayə sayı 60
Söz sayı (ərəbcə)
Hərf sayı (ərəbcə)
Mövzuya görə
ayələr
Tərcümə QuranAcademy.org
Əvvəlki surə:
Ənkəbut surəsi
Wikisource-logo.svgSurənin mətni: Rum surəsi Sonrakı surə:
Loğman surəsi
Əvvəl nazil olan surə:
İnşiqaq surəsi
Sonra nazil olan surə:
Ənkəbut surəsi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114