Construction.svg Bu səhifə Vikipediyanın rəsmi prinsiplərinə namizəddir. Hal-hazırda bu qanunun müzakirəsi gedir.


Müzakirə səhifələrində yazınızın sonuna mütləq imza qoyun.
(4 ədəd ~ xarakteri, yəni nadir nadir~~~~ yazsanız kifayətdir.)
Müzakirə səhifələri xaricində, məqalələrdə və digər səhifələrdə heç vaxt imza qoymayın.

Xarici keçidlərRedaktə