Vikipediya:Məqalə adları


Qayda səsvermə nəticəsində qəbul edilmişdir.

  • Səsvermə müddəti:
  • Qüvvədədir:

Vikipediyada yeni məqalə yaradarkən və ya mövcud məqalənin adını dəyişdirirkən əməl olunmalı qaydalar sıralanır.

Ümumi qaydalarRedaktə

Azərbaycan dilində Vikipediya bu dildə danışan və ya azərbaycan dilini anlayan bütün insanlar üçündür. Burada yazılanların Azərbaycan dilində danışan hər bir kəs tərəfindən başa düşüləcək dildə olması prinsipi əsas tutulur.

Azərbaycan dilindəki tələffüz qaydalarına üstünlük verilməlidir.

Başlıqda ikinci və sonraki sözlərin kiçik hərflə yazılmasıRedaktə

Qayda: Örnək:

Azərbaycan dilində olan sözlər tərcih edilməliRedaktə

Qayda: Örnək:

Qısa və açıqlayıcı olmalıRedaktə

Qayda: Adlandırarkən çalışın ki, qısa adlardan istifadə edəsiniz, lakin adın açıqlayıcı olması əsas şərtdir. Adlandırma zamanı adların təkdə olması vacibdir. Bu qayda qəbul olunmuş elmi terminlərə, etnos adlarına və s. aid edilməlidir.

Örnək: Dinozavr (Dinozavrlar yox!), Telefon (Telefonlar yox!) və s.

Xüsusi qaydalarRedaktə

Şəxs adlarıRedaktə

Qayda: Vikipediyada şəxs haqqındakı məqalənin adının həmin şəxsin ən məşhur, geniş yayılmış adı ilə eyni olması bir qayda olaraq qəbul edilir. Ancaq bununla bərabər Azərbaycan dilində olan formaları seçilməlidir. Sıranın <Ad> <Soyad> olması ən geniş yayılmış haldır. Azərbaycan Respublikasında sovet dövründən qalma bir adət olan Soyad, Ad, Ata adı istifadə olunmaması tövsiyə olunur.
Örnək: Lenin, Əzizə Mustafazadə

Şəxs adlarının qısaltmasıRedaktə

Qayda: Örnək: M.Ə.Rəsulzadə (M.Ə. Rəsulzadə yox!)

Tayfa, xalq, etnos, sülalə adlarıRedaktə

Qayda: Bu məqalələr "-lar", "-lər" şəkilçisi əlavə edilərək adlandırılır.
Örnək: səfəvilər, adıgeylər, azərbaycanlılar

DillərRedaktə

  1. <Millət adı> <dili> formasında yazılır.
  2. Dilin rəsmi adından istifadə olunur.

Misal: Azərbaycan dili

Şirkət adlarıRedaktə

Qayda: Örnək:

ÖlkəRedaktə

Qayda: Örnək:

İnformatika texnologiyasina aid adlarRedaktə

Qayda: Örnək: Linuks (Linux deyil)

Proqramlaşdırma dilləriRedaktə

Azərbaycan versiyası ilə adlandırılır. Orijinal ingiliscə adlardan yönləndirmə səhifəsi də qoymaq arzu olunandır.

Lakin, azərbaycanca hamı tərəfindən qəbul olunmuş versiya (məsələn Java dilini bəziləri Cava, bəziləri isə Yava olaraq adlandırır) və ya ümumiyyətlə yerli yazılışı yoxdursa (məsələn, C#, .NET), orijinal yazı variantının saxlanılması daha məqsədəuyğundur.

Transliterasiya qaydalarıRedaktə

Köməkçi elementlərRedaktə

  • Naviqasiya şablonları adətən cəm halda işlənir, məsələn {{Proqramlaşdırma dilləri}}. Lakin, bütün elementləri cəmləyən tək bir məfhum mövcuddursa, tək haldan istifadə edilə bilər. Məsələn {{Günəş sistemi}}.
  • Kateqoriyalar da bu qaydaya tabedir və çox vaxt cəm halda işlənir. Məsələn, «Şəhərlər», «Şəhər» yox. Əslində, «Şəhər» kateqoriyası da mövcud ola bilər, yalnız bu cür kateqoriya konkret şəhərlər üçün deyil, şəhər ilə bağlı digər anlayışlar üçün işlənir, məsələn — paytaxt, urbanistika v. s.

Həmçinin baxRedaktə