Xaqanlıq - erkən orta əsrlərdə türkdilli xalqlar da ictimai-siyasi birlik. Xaqan idarə edirdi (adı da buradandır). Avar, hun, türk xaqanlıqları məşhur olmuşlar.

Monarxiya
Heraldic Royal Crown (Common).svg
Cetro.svg
Portal silver.svg
redaktə