İnkişaf etmiş ölkələr

İnkişaf etmiş ölkələrIMF-yə görə aşağıda qeyd edilən 37 ölkə inkişaf etmiş ölkələrdir.

İnkişaf etmiş ölkələr mavi rənglə göstərilib (IMF, 2008).

Avropada 28 ölkə:

Asiyada 6 ölkə:

Şimali Amerikada 2 ölkə:

Okeaniyada 2 ölkə:

Ölkələrin inkişaf etmiş qrupa daxil edilməsi üçün nəzərə alınan amillərRedaktə


  • Həyat və sağlamlıq səviyyəsinin yüksək olması
  • ÜDM-in hər bir nəfərə orta hesabla 20-30 min ABŞ dolları həcmində olması
  • Orta ömür müddətinin çoxluğu
  • Əhalinin təhsil səviyyəsinin yüksək olması
  • Xidmət sferası və emal sənayesinin payı olması