İyirmisəkkizçələbizadə Mehmed Səid Paşa

İyirmisəkkizçələbizadə Mehmed Səid Paşa (XVII əsroktyabr 1761) — III Osman dönəmində 1 il 4 ay 27 gün Osmanlı imperiyasının sədrəzəmi olmuş dövlət adamıdır.[1][2][3][4]

Mehmed Səid Paşa
Mehmed Said Efendi in Paris 1742.jpg
Osmanlı sədrəzəmi
25 oktyabr 1755 — 22 mart 1757
Sələfi Silahdar Əli Paşa
Xələfi Çorlulu Bahir Mustafa Paşa
Şəxsi məlumatlar
Doğum tarixi XVII əsr
Vəfat tarixi
Atası İyirmisəkkiz Mehmed Çələbi
Commons-logo.svg Vikianbarda əlaqəli mediafayllar

HəyatıRedaktə

MənbəRedaktə

 • BA, Cevdet-Dahiliye, nr. 13.238;
 • BA, Nâme-i Hümâyûn Defterleri, nr. VII, s. 332-333, 335-340;
 • Hadîkatü’l vüzerâ, s. 84-86;
 • Ebû Sehl Nu‘mân Efendi, Tedbîrât-ı Pesendîde (haz. Ali İbrahim Savaş), Ankara 1999, s. 99, 101, 121, 138;
 • İzzî, Târih, İstanbul 1199, I, vr. 3a, 33b, 66a, 113a;
 • Subhî, Târih, I, vr. 95b, 200a;
 • Vâsıf, Târih, I, 76, 186, 204-205, 269, 322;
 • Sicill-i Osmânî, III, 29-30;
 • Ahmed Refik [Altınay], Târihî Simalar, İstanbul 1331, s. 40-60;
 • a.mlf., Memâlik-i Osmâniyye’de Demirbaş Şarl, İstanbul 1332, s. 93-111;
 • a.mlf., Onikinci Asr-ı Hicrî’de İstanbul Hayatı (1689-1785), İstanbul 1988, s. 89-91, 123-125;
 • Selim Nüzhet Gerçek, Türk Matbaacılığı, İstanbul 1939, I, 46-47, 58-63, 76-79;
 • Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, IV/1, s. 236, 259, 296, 323-324;
 • Gündüz Akıncı, Türk-Fransız Kültür İlişkileri, Ankara 1973, s. 21;
 • Faik Reşid Unat, Osmanlı Sefirleri ve Sefâretnâmeleri (nşr. Bekir Sıtkı Baykal), Ankara 1987, s. 70-72;
 • A. Boppe, XVIII. Yüzyıl Boğaziçi Ressamları (trc. Nevin Yücel-Celbiş), İstanbul 1998, s. 90-96;
 • Erhan Afyoncu, “Osmanlı Müverrihlerine Dair Tevcihât Kayıtları I”, TTK Belgeler, sy. XX/24 (2000), s. 94-97.

İstinadlarRedaktə

 1. Yanko İskender Hoçi, “Sadrazam Said Mehmed Paşa Merhûmun Hâcegân-ı Dîvân-ı Humâyûn’da İken İstokholm’a Vuku Bulan Sefâreti”, TOEM, sy. 11 (1329), s. 658-677;
 2. B. Zülfikar Aydın, “18. Yüzyılda Türkçe ‘Müfredat’ Kitapları ve Türk Tıp Tarihindeki Yeri”, Tıp Tarihi Araştırmaları, sy. 7, İstanbul 1999, s. 55-168;
 3. a.mlf., “XVIII. Yüzyıl Başlarında Avrupa’da Türk Modası, Türk Elçisi Said Efendi Zamanı” (trc. Türkân Münir), Hayat Tarih Mecmuası, XV/172 (4), İstanbul 1979, s. 16-18;
 4. E. Maştakova, “Aydınlanmanın Ön Tarihi (XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı Üzerine)”, Sovyet Türkologların Türk Edebiyatı İncelemeleri (trc. Tatyana Moran - Yurdanur Salman), İstanbul 1980, s. 16-18;