Avstriya-Macarıstan

1867–1918-ci illərdə mövcud olmuş imperiya

Avstriya-Macarıstan — 1867–1918-ci illərdə mövcud olmuş imperiya. Avropanın çoxmillətli imperiyalarından olan bu imperiyanı Habsburqlar sülaləsi idarə edirdi. Avstriya-Macarıstan imperiyasi Birinci Dünya müharibəsində Almaniya, Osmanlı imperiyaları və Bolqarıstanla müttəfiq idi. 1919–1920-cu illərdə Antanta dövlətlərilə imzalanan Sen-Jermen, Trianon müqavilələrilə bağlı olaraq imperiya dağıldı.

Avstriya-Macarıstan İmperiyası

alm. Österreich-Ungarn
mac. Osztrák-Magyar Monarchia
Şüarı: lat. Viribus Unitis
("Səylər ilə birləşdirilmiş")
həmçinin
lat. Indivisibiliter ac Inseparabiliter
(«Bölünməz və и ayrılmaz»)
Himni: alm. Gott erhalte, Gott beschütze
("Tanrı, saxla, Tanrı, qoru")
1908—1918-ci illərdə Avstriya-Macarıstan
1908—1918-ci illərdə Avstriya-Macarıstan
Statusuİmperiya
Paytaxtı
və ən böyük şəhəri
Vyana, Budapeşt
Rəsmi dillərialman dili, Macar dili
Dini
katolisizm
pravoslavlıq, kalvinizm, iudaizm, lüteranlıqislam (1908-ci ildən)[1]
İdarəetmə formasıikili monarxiya
Imperial Crown of Austria (Heraldry).svg
Avstriya imperatoru, Macarıstanın apostol kralı, Bohemiya, Dalmatsiya, Xorvatiya, Slavoniya, Qalitsiya və Lodomeriya və s.
 
• 1867—1916
I Frans İosif
• 1916—1918
I Karl
Sisleytaniya nazir-prezidenti 
• 1867
Fridrix fon Beyst (ilk)
• 1918
Henrix Lammaş (sonuncu)
Macarıstan baş nazirlərinin siyahısı 
• 1867—1871
Dyula Andraşi (ilk)
• 1918
Yanoş Hadik
Tarixi 
15 mart 1867
• Dağılması
28 iyun 1918
31 oktyabr 1914
Ərazisi
• Ümumi
 • 676.615 km²
 • 622.269,55 km²[2]
Əhalisi
• 
52 749 90
Dünya əhalisinin 2,9 %-ı
Valyutasıquldenkron (1982-ci ildən)
ISO 3166 kodu[[ISO 3166-2:Lua xətası modul package.lua, sətir 80: module 'Module:ISO 3166/data/AT' not found.|Lua xətası modul package.lua, sətir 80: module 'Module:ISO 3166/data/AT' not found.]]
Sələfi
Xələfi
Avstriya imperiyası
Almaniya Avstriyası
Macarıstan Demokratik Respublikası
İtaliya Krallığı
İlk Çexoslovak Respublikası
Slovenlər, Xorvatlar və Serblər dövləti
Polşa Respublikası
Rumıniya krallığı
QUXR
Hutsul Respublikası
Komança Respublikası
Serb-Macar Baranya-Baya Respublikası
Lemko Respublikası
Tarnobjek Respublikası
Banat Respublikası
Prekmurye Respublikası

TarixiRedaktə

YaranmasıRedaktə

1866-cı ildə Prussiya-Avstriya müharibəsi zamanı əldə edilən məğlubiyyət və alman ittifaqının dağılması nəticəsində Avstriya öz nüfuzunu itirmişdi. Bundan başqa artmaqda olan sosial və milli-siyasi təzadları aradan qaldırmaq üçün imperiyanın modernləşməsi, radikal islahatlar tələb olunurdu. 1867-ci ildə AvstriyaMacarıstan müqavilə imzaladılar. Həmin vaxtdan Avstriya imperiyası Avstriya-Macarıstan dualist monarxiyası kimi çıxış etdi. Yaranmış yeni dövlətin qanunverici əsasını 21 dekabr 1867-ci ildə qəbul edilmiş "Dekabr konstutsiyası" adlanan qanunlar külliyatı təşkil edirdi. Bu qanuna əsasən Avstriyanın imperatoru eyni zamanda Macarıstan kralı elan edilirdi. Hər iki dövlət üçün ümumi olan yalnız xarici işlər, hərbi və maliyyə nazirlikləri idi. Hər iki tərəf özünün paramenti, hökuməti və milli ordusuna, eləcə də bərabər hüquq və öhdəliklərə malik idilər. VyanaBudapeştdəki parlamentlər, ümumimperiya məsələlərinə baxmaq üçün hərəyə 60 nümayəndə seçirdilər. Monarxın geniş imtiyazları var idi: o hər iki dövlətdə hökumət başçılarını təyin edilməsinə razılıq verir, parlamentləri çağıra və buraxa bilir, fövqəladə dekretlər verə bilirdi. İmperator xarici siyasətə və orduya başçılıq edirdi. Konstutsiya, imperiyanın bütün əhalisinin qanun qarşısında barəbərliyini, əsas vətəndaş hüquqlarını- söz, yığıncaq, din azadlıqlarını, şəxsi mülkiyyətin və mənzilin toxunulmazlığını, yazışma sirrini təmin edirdi.[3]

1867–1910-cu illərdəRedaktə

 
Frans İosifin 1867-ci ildə Macarıstan taxtına çıxması

Avstriya-Macarıstan dualizmi onların arasında bəzi ziddiyətləri aradam qaldırsa da burada yaşayan rumın, italan və slavyan əhalisinin hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması, onlarla eyni imtiyaz sahibləri olan avstriya və macarıstan elitaları arasında ziddiyyətləri dərinləşdirdi. 1867-ci il müqaviləsindən sonra imperator Frans İosif və onun hökuməti, slavyan problemini həll edə bilmədi, üstəlik Bosniya məsələsindən sonra bunu biraz da qəlizləşdirdi. 1878-ci il Berlin konqresinin qərarına görə Avstriya-Macarıstan Bosniya və Herseqovinanı zəbt etsə də, formal olaraq onun üzərində Osmanlı suverenliyi qalmaqda idi. 1908-ci ildə gənc türklər inqilabı baş verən zaman yaranmış vəziyyətlə əlaqədar Avstriya-Macarıstan işğal etdiyi torpaqların bəzilərini itirimək təhlükəsi ilə üzləşdi. Buna yol verməmək üçün, 5 oktyabr 1908-ci ildə Frans İosif BosniyaHerseqovinanı ilhaq etdi. Osmanlı böyük dövlətlər tərəfindənmüdafiə olunmadığı üçün 1909-cu ilin fevral ayında Avstriya-Macarıstanla imzaladığı müqaviləyə əsasən ərazilərin ilhaqının tanıdı və onlardan imtina etdiyi üçün 2,5 mln f.st ödəniş aldı. Yeni əyalətlərin birləşdirilməsi millətlər arası ziddiyyətləri daha da kəskinləşdirdi. 1910-cu il siyahıya almaya görə 52 mln əhalidən 30 mln-u slavyanlar, rumınlaritalyanlar təşkil edirdi.[4]

I Dünya müharibəsi illərindəRedaktə

28 iyun 1914-cü ildə Avstriya taxt-tacının vəliəhdi Hersoq Ferdinand Bosniyanın paytaxtı Sarayevoda serb millətçisi tərəfindən atəş açılaraq öldürüldü. Hərbisiyаsi blоklаrın qlоbаl qаrşıdurmаsı şərаitində bаşlаnаn Аvstriyа-Mаcаrıstаn və Sеrbiyа аrаsındаkı "məhəlli mühаribə" tеzliklə bütün qаbаqcıl Аvrоpа dövlətlərinin gеоsiyаsi mаrаqlаrını üzə çıхаrtdı. Аrtıq iyunun 29-dа Rusiyа qismən səfərbərlik еlаn еtdi. Bundаn istifаdə еdən Аlmаniyа аvqustun 1-də Rusiyаyа, аvqustun 3-də onun müttəfiqi Frаnsаyа mühаribə еlаn еtdi. Аvqustun 5-də Böyük Britаniyа Аlmаniyаyа mühаribə еlаn еtdi. Bir qədər sоnrа Türkiyə və Bоlqаrıstаn Аlmаniyа ilə ittifаqа girdilər və "Dördlər ittifаqı" təşkil еdilmiş оldu. 1914-cü ilin аvqustundа Yаpоniyа Аlmаniyаyа mühаribə еlаn еtdi. 1915–1917-ci illərdə İtаliyа dа Аntаntа ilə ittifаqа girdi. Dördlər ittifаqınа qаrşı həmçinin Pоrtuqаliyа, Rumıniyа, Yunаnıstаn, АBŞ mühаribəyə bаşlаdı. Hərbi əməliyyаtlаrdа iştirаk еtməsə də, Çin, Libеriyа, Siаm, Lаtın Аmеrikаsının оn dörd dövləti də mərkəz dövlətlərə mühаribə еlаn еtdi. Bеləliklə, Bаlkаnlаrdа bаşlаyаn məhəlli münаqişə böyüyərək tаriхdə birinci dəfə оlаrаq dünyа mühаribəsinə çеvrildi.[5]

Avstriya-Macarıstanın müharibə planıRedaktə

Avstriya-Macarıstanın planı alman Baş ştabının güclü təsiri altında tərtib edilmişdi. Avstriya-Macarıstan qüvvələri 3 böyük qrupa bölünmüşdü: Rusiyaya qarşı hərbi əməliyyatlar aparmaq üçün özündə 4 ordunu birləşdirən eşalon "A", Sana və Dnestr çaylarından başlayan xətdən Buq və Visla arasından Şimala zərbə vurmalı, daha sonra Şərqə döməli və Proskurovoda cəmlənmiş rus ordusunu darmadağın etməli idi. "Minimal Balkan qrupu" Serbiyaya qarşı əməliyyatlar aparmaq üçün, Eşalon B Rusiya ilə müharibə baş verərsə Qalisiyaya göndərilməli, yalnız Serbiya ilə müharibə olacağı təqdirdə isə Balkan qrupunu gücləndirməli idi.

Müharibənin gedişatıRedaktə

28 iyul 1914-cü ildə Avstriya-Macarıstan Serbiyaya müharibə elan etdi. Avsrtiya-Macarıstan İmperiyası tərəfindən müharibədə 7.8 mln əsgər iştirak etmişdi. I Frans İosif orduya rəhbərlik edə bilməyəcək qədər qoca idi bu səbəbdən yüksək ordu komaniri vəzifəsinə hersoq Fridrix von Österix gətirildi. General von Hötzendorf isə Baş qərargah rəhbəri təyin edildi. Ona geniş səlahiyyətlər verildi. Müharibənin əvvəlində Avstriya-Macarıstan ordusu 2 yerə ayrılmışdı. Ordunun kiçik bir hissəsi Serbiyaya hücum etməli digər böyük hissə isə çar Rusiyasına qarşı döyüşürdü. 1914-cü ilin sonuna qədər Serbiyanın işğalı Avstriya-Macarıstanın ağır itki verməsinə səbəb olmuşdu. Belə ki, imperiya hər hansı bir ərazi tuta bilməməklə yanaşı 450 minlik ordusunun 227 min nəfərini itirmişdi. Buna baxmayaraq 1915-ci ilin payızında Serbiya işğal edildi. 1916-cı ilin iyun-sentyabr aylarında baş verən döyüşlərdə Avstriya-Macarıstan ordusu ölü, yaralı və əsir alınmaqla 1,5 mln əsgər itirdi. Rusların qarşısını almaq üçün ittifaq dövlətlərin komandanlığı Qərb cəbhəsindən Şərqə bir neçə diviya gətirdi. Rusların hücumları nəticəsində 1916-cı ilin avqustunda Rumıniya Avstriya-Macarıstana müharibə elan etdi. Şərq cəbhəsində isə müharibə tərəflər üçün uğursuz başlamışdı. Avstriya- Macarıstan 1915-ci ildə Lemberq döyüşündə məğlub olmuş, tezliklə Pşemsil şəhəri ələ keçirilmişdi. 1915-ci ilin yayında Almanların rəhbərliyi altında Qarlis-Tarnov hücumunda iştirak etdi. 1916-cı ilin oktyabrnda baş verən döyüşlərdə Avstriya-Macarıstan rus qoşunları məğlub etsə də 1 milyona yaxın əsgər itirdi. 1917-ci ildə baş verən Zbarov döyüşü Çexoslovakiyanın Avstriya-Macarıstana qarşı apardığı istiqlaliyyət mübarizəsində ən önəmli addımı idi. 1917-ci ilin dekabr ayının 7-də ABŞ Avstriya-Macarıstana qarşı müharibə elan etdi. Lakin imperiyanın dağılmasına aparan ən önəmli səbəblər İtaliya cəbhəsindəki məğlubiyyətlər oldu. Sеntyаbrın 15-də müttəfiq qоşunlаrı Bоlqаrıstаnа və Sаlоniki cəbhəsindəki Аvstriyа-Mаcаrıstаn qоşunlаrınа zərbə еndirdilər. Аvstriyа-Mаcаrıstаn оktyаbrın 29-dа bаrışıq istədi.[6]

İmperiyanın dağılmasıRedaktə

1918-ci ilin payızındа dахili sоsiаl və milli ziddiyyətlər, hərbi əməliyyаtlаrdаkı uğursuzluqlаr nəticəsində Аvstriyа-Mаcаrıstаn impеrаtоrluğu dаğılmаğа bаşlаdı. Təsərrüfаt dаğınıqlığı, аclıq və cəbhələrdəki аğır məğlubiyyətlər milli аzаdlıq hərəkatını gücləndirdi. Аvstriyа-Mаcаrıstаndа yаşаyаn müхtəlif хаlqlаr müstəqil siyаsi həyаtа qədəm qоydulаr. Оktyаbrın 21-də аvstriyаlı dеputаtlаr özlərinin Аvstriyа Müvəqqəti Milli Məclisini yаrаtdılаr. Zaqrebdə təşkil olunmuş Xalq veçesi oktyabrın 28–29-da monarxiya ilə əlaqələri kəsərək slovenlərin, xorvatlarınserblərin dövlətlərinin yaradılması haqqında qərar qəbul etdi. Оktyаbrın 28-də isə Çех Milli Şurаsı Prаqadа Çехоslоvаkiyаnı müstəqil dövlət еlаn еtdi. Mаcаrıstаndа inqilаb bаş vеrdi. İmpеrаtоr Kаrlın impеriyаnı islаhаtlаr həyаtа kеçirmək yоlu ilə sахlаmаq cəhdləri uğursuzluqlа nəticələndi. Krakovdda təşkil olunmuş ləğv etmə komissiyası oktyabrın 28-də Polşa torpaqlarının Polşa dövlətinə birləşdirilməsi barədə bəyanat verdi.[7] Həmin gün Аvstriyа-Mаcаrıstаn оrdusunun kоmаndаnlığı mühаribəni dаyаndırmаq хаhişi ilə İtаliyаyа mürаciət еtdi. 1918-ci il nоyаbrın 3-d ə Аvstriyа-Mаcаrıstаn komаndаnlığı Pаduidə təslim оlmаq hаqqındа аkt imzаlаdı. Bаrışığın şərtlərinə görə müttəfiqlər ölkənin təsərrüfаtınа tаm sаhib оlurdulаr. Noyabrın 11-də Müvəqqəti milli yığıncaq Avstriya respublikasını elan etdi. Habsburqlar ölkədən sürgün olundu. Noyabrın 16-da IV Karlı Macarıstanda taxtdan saldılar. Avstriya-Macarıstan imperiyası Avropanın siyasi xəritəsindən silindi.

ƏyalətləriRedaktə

 
Avsrtiya-Macarıstan xəritəsi

İdarəçiliyin dualist sistemi, Avstriya torpaqlarında avstriyalıların, macar torpaqlarında isə macarların əsas hüquqlarını təmin edirdi. Avstriya Macarıstan əraziləri Leyto çayı ilə ikiyə bölünən SisleytaniyaTransleytaniya ərazilərindən ibarət idi.[8]

 • Sisleytaniya (Avstriya tacının torpaqları) daxil olan ərazilər:
  • Aşağı Avstriya ershersoqluğu (Erzherzogtum Österreich unter der Enns), mərkəzi — Vyana (Wien)
  • Avstriya dəniz sahili (alm. ''Triest'', it. ''Trieste'', slov. ''Trst'')
   • Qoritsa və Qradişka knyaz dairəsi (Gefürstete Grafschaft Görz und Gradisca, Poknežena grofija Goriška in Gradiška), mərkəzi — Qoritsiya (alm. Gorizia, alm. Görz, sloven. Gorica)
   • Triest şəhəri (''Reichsunmittelbare Stadt Triest und ihr Gebiet'', ''Città Imperiale di Trieste e Dintorni'')
   • İstriya markqraflığı (Markgrafschaft Istrien, Markgrofovija Istra, Mejna grofija Istra), mərkəzi — Poreç (alm. Parenz, it. Parenzo, xorv. Poreč)
  • ''Bohemiya krallığı'' (Königreich Böhmen, České království), mərkəzi — Praqa (alm. Prag, çex. Praha)
  • ''Bukovina hersoqluğu'' (Herzogtum Bukowina, Герцогство Буковина, Ducatul Bucovinei), mərkəzi — Çernovtsı (alm. Czernowitz, rum. Cernăuți, ukr. Чернівці́)
  • Dalmatsiya krallığı (Königreich Dalmatien), mərkəzi — Zadar (Split)
  • Karintiya hersoqluğu (Herzogtum Kärnten), mərkəzi — Klaqenfurt (Klagenfur)
  • Krayna hersoqluğu (Herzogtum Krain, Vojvodina Kranjska), mərkəzi — Lyublyana (alm. Laibach, slovenск. Ljubljana)
  • Moraviya markqraflığı (Markgrafschaft Mähren, Markrabství moravské), mərkəzi — Brno (alm. Brünn, çex. Brno)
  • Ştiriya hersoqluğu (Herzogtum Steiermark, Vojvodina Štajerska), mərkəzi — Qrats (Graz)
  • Tirol knyazlıq dairəsi (Gefürstete Grafschaft Tirol, Contea Principesca del Tirolo), mərkəzi — İnsbruk (alm. Innsbruck)
  • Qalitsiya və Lodomeriya krallığı (Königreich Galizien und Lodomerien, Królestwo Galicji i Lodomerii, Королівство Галичини та Володимирії), mərkəzi — Lvov (alm. Lemberg, pol. Lwów, ukr. Львів)
  • Yuxarı Avstriya ershersoqluğu (Erzherzogtum Österreich ob der Enns), mərkəzi — Linz (Linz)
  • Zalsburq hersoqluğu (Herzogtum Salzburg), mərkəzi — Zalsburq (alm. Salzburg)
 • Transleytaniyaya (Macar tacının torpaqları) daxil olan ərazilər:
 • Bosniya və Herseqovina (Bosnien und Herzegowina, Bosna i Hercegovina) (с 1908 г.), mərkəzi — Sarayevo (alm. Sarajevo)

Tac torpaqları dairələr (bezirk) və statuar şəhərlərə (statutarstadt), dairələr şəhərlər (stadt) və icmalara (gemeinde) bölünürdü.

DinRedaktə

Din/Məzhəb Avstriya-Macarıstan Avstriya Macarıstan Bosniya-Herseqovina
Katolik %76,6 %90,9 %61,8 %22,9
Protestant %8,9 %2,1 %19 %0
Serb pravaslavlığı %8,7 %2,3 %14,3 %43,5
Yahudilik %4,4 %4,7 %4,9 %0,6
İslam %1,3 %0 %0 %32,7

İstinadlarRedaktə

 1. ["История государства Габсбургов: Австрийское дворянство 1806—1919 гг. Декрет императора Иосифа II от 1781 г. «Право веротерпимости» ([[Alman dili|alm.]] Toleranzpatent‎)". 2020-09-27 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2020-09-02. История государства Габсбургов: Австрийское дворянство 1806—1919 гг. Декрет императора Иосифа II от 1781 г. «Право веротерпимости» (alm. Toleranzpatent‎)]
 2. 1 2 3 4 Рихтер Д. И. Австро-Венгерская империя (rus.). // Энциклопедический словарь / под ред. И. Е. Андреевский СПб: Брокгауз — Ефрон, 1890.Т. I. С. 100–122.
 3. Səlimov, Şirxan. Avropa və Amerika ölkələrinin yeni tarixi (1800-1918-ci illər). Sumqayıt. 2012. səh. 299.
 4. Kozuchowsky, Adam. The Afterlife of Austria-Hungary. 2009.
 5. Mustafayeva, Səmayə. BİRİNCİ DÜNYА MÜHАRİBƏSİ DÖVRÜNDƏ BЕYNƏLХАLQ MÜNАSİBƏTLƏR. Bakı. 2010. səh. 70.
 6. "Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nu Birinci Dünya Harbi'ne Götüren Süreç". 2022-03-31 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2019-02-26.
 7. Wickham Steed, Henry. A Short History of Austria-Hungary and Poland. 2018.
 8. Sugar, Peter. F. A History of Hungary. Bloomington. 1994. səh. 54.