Gəncə Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti

Gəncə Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti — 1904–1919-cu illərdə fəaliyyət göstərmiş qeyri-hökumət humanitar qurumu.

Gəncə Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti
Gəncə Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin İdarə Heyəti
Gəncə Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin İdarə Heyəti
Növü Qeyri-hökumət təşkilatı
Yaranma tarixi 1904
Sədr Məşədi Əli Rəfizadə

Haqqında redaktə

Gəncə Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti Ələkbər bəy Rəfibəylinin təşəbbüsü ilə yaradılmışdı. Nizamnaməsi 1906-cı il iyunun 30-da Gəncə qubernatoru tərəfindən təsdiq edilmişdi.

İdarəetmə redaktə

Cəmiyyət İdarə Heyəti və ümumi iclas tərəfindən idarə olunurdu. Nizamnaməyə görə, idarə heyəti sədr, onun müavini, xəzinədar, katib və cəmiyyət üzvləri sırasından ümumi iclasda bir il müddətinə seçilən 3 üzvdən ibarət idi. Cəmiyyətin 4 nəfər ömürlük-fəxri üzvü vardı.

1914-cü ildən 1919-cu ilə kimi Gəncə Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin tərkibi aşağıdakı şəxslərdən ibarət idi:

 • Sədr: Məşədi Əli Rəfizadə
 • Sədr müavini: Hacı Ələkbər Hacızadə
 • Katib: Mirzə Məhəmməd Axundzadə
 • Xəzinədar: Hidayət Niyazov
 • Üzv: Kərbəlayi Həmzə
 • Üzv: Hacı Hilal İbrahimov
 • Üzv: Ağa Tağıyev
 • Namizəd: İsmayıl Tağıyev
 • Namizəd: Məşədi Rza Tağıyev
 • Namizəd: Məmməd Mirabov

Nəzarət-Təftiş Komissiyası:

Cəmiyyətin fəxri üzvləri (ömürlük üzvlər ayda 200 manat, digər üzvlər 20 manat üzvlük haqqı ödəyirdilər):

 1. Hacı Məhəmmədhüseyn Rəfizadə (ömürlük)
 2. Hacı Əli Hüseynzadə (ömürlük)
 3. Hacı Ələkbər Hacızadə (ömürlük)
 4. Hacı İmamqulu Ağazadə (ömürlük)
 5. Hacı Usub Rzayev
 6. Məşədi Əli Abbasəliyev
 7. Hacı Əli Kərbəlayi Qasım oğlu
 8. Hacı Hilal İbrahimov
 9. Mirzə bəy Qazıyev
 10. Kərbəlayi Həmzə Hacı Hüseyn oğlu
 11. Hidayət Niyazov
 12. Məşədi Əli Rəfiyev
 13. Ağa Tağıyev
 14. İsfəndiyar bəy (Şəmkirli)
 15. (Bala) Məşədi Kərbəlayi Qasım oğlu

Sadəcə üzvlər (ayda 5 manat üzvlük haqqı ödəyirdilər):

 1. Müseyib bəy Hacı Zeynal oğlu
 2. Məşədi Səməd Kərbəlayi Məhəmmədhəsən oğlu
 3. Məhəmmədəli Pişnamazzadə
 4. Mirzə Abbas Abbaszadə
 5. Abbasqulu Ağahüseynzadə
 6. Həsən bəy Ağayev
 7. Həsən bəy Adıgözəlov
 8. Məmməd ağa Əliyev
 9. Cahangir bəy Əliyev
 10. Mirzə Cəfər Əsgərzadə
 11. Mirzə Məhəmməd Axundzadə
 12. Cavad bəy Cavanşirski
 13. İsaq Muxtar oğlu Hüseynov
 14. Müseyib Zazalıyev
 15. Həmzə bəy Zeynalov
 16. Məmmədəli Zeynalov
 17. Adil xan Ziyadxanov
 18. İsmayıl xan Ziyadxanov
 19. Adil bəy Zülqədərov
 20. Abuzər bəy Rzayev
 21. Axund Molla Musa İsmayılzadə
 22. Muxtar bəy Qazıyev
 23. Kərbəlayi Dəmir Kərbəlayi Məhəmməd oğlu
 24. Əbdülhəlim Kərimov
 25. Mehdi Qurbanov
 26. Məşədi Məmməd Məsimov
 27. Əliş bəy Məmmədov
 28. Məşədi Musa Kərbəlayi Allahyar oğlu
 29. Miryusif Mirzəcəfərov
 30. İlyas Mollazadə
 31. Mehrəli Muradov
 32. Yəhya Nəbiyev (F.Əhmədovun ana babası)
 33. Məşədi Süleyman Nağıyev
 34. Axund Hüseyn Pişnamazzadə
 35. Mirzə Yusif Rəhimzadə
 36. Ələkbər bəy Rəfibəyli
 37. Bağır bəy Rəfibəyli
 38. Məşədi Əsgər Rəfibəyli
 39. Xudadat bəy Rəfibəyli
 40. Abbas Rəfizadə
 41. Mürsəl Rüstəmov
 42. Ağalar bəy Səfikürdski
 43. Aslan bəy Səfikürdski
 44. Məşədi Abdulla bəy Sultanov
 45. Sultan bəy Sultanov
 46. Məşədi İsmayıl Tağıyev
 47. İsmayıl Umudov
 48. Abbas bəy Usubbəyov
 49. Həsən bəy Fəttahov
 50. Ələkbər bəy Xasməmmədov
 51. Ələsgər bəy Xasməmmədov
 52. Həmid bəy Xasməmmədov
 53. Xəlil bəy Xasməmmədov
 54. Hüseynqulu xan Xoyski
 55. Mürsəl bəy Şahmalıyev
 56. Məmmədbağır Şeyxzamanlı
 57. Məşədi İsmayıl Rza oğlu

Faəliyyət redaktə

Nizamnamədə cəmiyyətin kasıb müsəlman uşaqlarının Rusiya və onun hüdudları xaricindəki orta və ali təhsil müəssisələrinə daxil olub oxumalarına, habelə xəstəxana və başqa səhiyyə ocaqlarında müalicə olunanlara yardım etmək məqsədilə yaradıldığı göstərilirdi.

Cəmiyyətin vəsaiti üzvlük haqlarından, habelə şəhər sakinlərinin köçürdüyü ianələrdən, cəmiyyətin təşəbbüsü və iştirakı ilə keçirilən tamaşalardan, konsert və rəqs gecələrindən və s.-dən əldə edilən gəlirlərdən ibarət idi. Xeyriyyə məqsədilə keçirilən hər bir konsert və ya digər tədbir üçün əvvəlcədən Gəncə qubernatorundan icazə alınmalı idi.

Cəmiyyət şəhərdəki ikisinifli müsəlman məktəbinin şagirdlərinə, QarabağZəngəzurda erməni-daşnaklar tərəfindən soyqırıma məruz qalmış türk-müsəlman əhaliyə yardım məqsədilə tamaşalar və konsertlər təşkil edirdi.

Cəmiyyət Novruz bayramında Gəncənin 18 məhəlləsində ehtiyacı olan 2163 nəfərə 5292 manatlıq, Mövlud bayramında isə 2748 nəfərə 5496 manatlıq miqdarında yardım göstərmişdi. Cəmiyyət Gəncədə əhalinin kasıb təbəqələri üçün xüsusi ərzaq mağazası açmışdı.

Gəncə Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti əsasən, 1918-ci ildə Qərbi Azərbaycandan olan on minlərlə qaçqına yardım göstərmiş, onlara yurd yerləri ilə təmin etmişdir.

Əlaqələr redaktə

Gəncə Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti Bakının, Tiflisin, Şuşanın və İrəvanın Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətləri ilə sıx əlaqə saxlayırdı.

Mənbə redaktə

İstinadlar redaktə

Həmçinin bax redaktə