Məşədi Əli Rəfiyev

RƏFİYEV Məşədi Əli Hacı Məmmədhüseyn oğlu (1886, Gəncə - 9.9.1948, İstanbul) - Azərbaycan istiqlal hərəkatının iĢtirakçılarından biri, xeyriyyəçi.

HəyatıRedaktə

İlk təhsilini Gəncənin "Şah Abbas" məscidi yanındakı mədrəsədə almış, sonra Yelizavetpol (Gəncə) klassik gimnaziyasını bitirmişdir. Maliyyə və kommersiya işləri ilə məşğul olmuş, Gəncə Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin üzvü kimi xeyriyyəçilik fəaliyyəti göstərmişdir. Gəncə general-qubernatorunun fərmanı ilə atası Hacı Məmmədhüseyn və qardaşı Abbasla birlikdə Gəncə Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin fəxri üzvü təsdiq edilmiĢdi. 1909-13 illərdə Gəncə şəhər dumasınm qlasnısı olmuşdur. Fevral inqilabından (1917) sonra siyasi fəaliyyətə qoşulmuş, "Türk Ədəmi-Mərkəziyyət" partiyasının, bu partiyanın "Müsavat‖'la birləşməsindən sonra "Türk Ədəmi-Mərkəziyyət "Müsavat" Partiyasnın fəal üzvlərindən olmuşdur. Nəsib bəy Yusifbəylidən sonra "Müsavat‖'ın Gəncə təĢkilatına rəhbərlik etmişdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə ilk milli Gəncə Dövlət Bankının müdiri olmuĢdur. Aprel işğalından (1920) sonra qardaşları ilə birlikdə sovet-bolĢevik rejiminə qarşı Gəncə üsyanının (1920) təşkilində fəal iştirak etmişdir. Üsyan qəddarlıqla yatırıldıqdan sonra təqiblərdən qurtularaq Türkiyəyə mühacirət etmiş, "Müsavat‖ ın Xarici Bürosunun fəallarından olmuĢdur.

Həmçinin baxRedaktə