Kaymakam (Baş məmur, rayon qubernatoru), ərəbcə .kâim (قائم) "sabit olmaq", Makâm (مقام) "rütbə, mövqe" Türkiyə RespublikasıŞimali Kipr Türk Respublikasının idarəetmə sistemində, mahalın (rayonun) mülki idarə əmiridir. Rayonda hökumətin səlahiyyətli nümayəndəsidir, buna görə də kaymakamlıq binasına hökumət binası da deyilir.

Bundan əlavə müasir polkovnik-leytenant rütbəsinə Osmanlı imperiyası dövründə kaymakam deyilmişdir.

Kaymakamlıq ilə əlaqəli idarələr

redaktə

İlçə Qeydiyyat İdarəsi

  • Sənəd rəisliyi
  • Əməliyyat rəisliyi
  • İlçə Hüquq İşləri İdarəsi (əlli min və daha yuxarı əhalisi olan ilçələrdə)
  • İdarəetmə və Nəzarət İdarəsi (Əlli min və daha yuxarı əhalisi olan ilçələrdə)
  • İlçə İnformasiya Texnologiyaları İdarəsi: (Əlli min və daha yuxarı əhalisi olan ilçələrdə)
  • İlçə Sosial Tədqiqatlar və Layihə Nəzarəti İdarəsi (Nazirlik tərəfindən məqbul hesab edilən ilçələrdə)

Təhsil

redaktə

Kaymakam (Rayon valisi) olmaq üçün Siyasi Elmlər, Hüquq və ya İqtisadiyyat və İdarəetmə Elmləri Fakültələrindən birini bitirmək şərti tələb olunur. Rayon rəhbərləri (Kaymakam) 3 illik təhsildən sonra ortaq bir fərmanla təyin olunurlar. Kaymakam namizədliyinə namizəd olan şəxsin təhsili aşağıdakı proseslərdən ibarətdir:

Staj Müddət
Vilayət Mərkəz Stajı 2 ay
Kaymakam Sınaq Stajı 3 ay
Müşahidəçi Mülkiyyət Müfəttişi Stajı 2 ay
Nazirlik Mərkəzi Stajı (Dil Kursu) 4 ay
Beynəlxalq Staj 12 ay
İlçə Baş Məmuru Stajı 9 ay
Kaymakamlık Kursu 4 ay
Cəmi 36 ay

Namizədlik

redaktə

Kaymakam namizədliyi Dövlət Qulluğuna Nəzarət xidmətinin birinci dərəcəsidir və İlçə Qubernatoru (Kaymakam) kursunu müvəffəqiyyətlə bitirənlərə püşkatma yolu ilə təyin edildikləri müddətdə verilən addır. Keçmiş adı məmur idi. İlçə qubernatorluğu kursunu müvəffəqiyyətlə başa vurduqdan sonra ortaq fərmanla təyin olunmuş rayon rəhbərləri qubernatorların (valilərin) nəzdində işləyirlər. Vəzifə yerləri təyinetmə qaydalarındakı rayon təsnifatına görə dəyişir. Bu dövrlər 2 ilə 5 il arasında dəyişə bilər. Rayon Qubernatorluğu (Kaymakam) peşə məmurluğudur və son Avropa Birliyinin uyğunlaşdırma qanunları çərçivəsində başqa peşəyə mənsub şəxslər, hətta etibarnamə ilə də olsa belə kaymakamlık vəzifəsini icra edə bilməzlər.

İstinadlar

redaktə