Böyük sağrı əzələsi

(Musculus gluteus maximus səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)
Böyük sağrı əzələsi
Posterior Hip Muscles az.PNG
Böyük və kıçık sağrı əzələləri
Gray344.png
Böyük sağrı əzələsi
Latınca Musculus gluteus maximus
Başlanır Qalça sümüyünün sağrı səfhəsi, bel fassiyası, oma sümüyündən
Bağlanır Bud sümüyünə
Arteriya Yuxarıaşağı sağrı arteriyası
Sinir Aşağı sağrı siniri (L5, S1, S2 sinir kökləri)
Vəzifəsi Bayıra hərlənmə və dartılma
Antaqonisti Qalça əzələsi, belin böyükkiçik əzələləri.