Ortodoks Yəhudilik, Pravoslav Yəhudilik və ya Ortodoks MusəvilikQüdsdəki məbədin dağıdılmasından müasir dövrə kimi gəlmiş rəsmi yəhudi inanc və ənənələrini təmsil edən, hələ də üzvləri ən çox olan İudaizm məzhəbidir.

Bu gün İsrail dövlətində də bu məzhəbin tərəfdarları hakimdir.

Xüsusiyyətləri redaktə

Musanın qanunlarına ciddi şəkildə əməl edən pravoslav yəhudilər, Şabbat (şənbə) günü heç nə etməmək və Kaşrut qaydalarına tabe olmaq mövzusunda digər təriqətlərə nisbətən daha sərt mövqe tuturlar.

Pravoslav Yəhudilərə görə, Allah Musaya TövratıOn əmri vermişdir. Bunlar ilahidir, əbədi davam edəcək və heç bir şəkildə dəyişdirilə bilməz.

Yazılmış Tövratdan əlavə, Allah Musaya şifahi şəkillərdə olan əmrlərini də vermişdir ki, bunlar da, nəsillərdən bəri davam edərək müasir dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır. Eyni şəkildə, onlarda ilahi və müqəddəs sayılırlar. Bu mövzuda xüsusilə TalmudMidraşdan əsas götürülür.

Alahaya ciddi şəkildə riayət etmək lazımdır.