Plutokratiya (plutos+kratos − sərvət, güc, hakimiyyət) − siyasi hakimiyyətin formal və faktiki olaraq hökmran təbəqələrin ən varlı dairələrinin əlində cəmləşdiyi quruluşdur.

Dövlət idarəetmə formaları
redaktə

İstinadlar

redaktə