Proterozoy və ya proterozoy erasıarxey erasından sonra, vaxt etibarilə çox uzun çəkən eradır. Proterozoy erasının çöküntülərində yalnız ibtidai yosunbakteriya qalıqlarına təsadüf olunur[1].

İstinadlar redaktə

  1. O.Osmanov, B.Abdullayev. Məktəblilərin izahlı coğrafiya lüğəti. Bakı: 1979