Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fəxri fərmanı ilə təltif edilənlərin siyahısı

1960-cı illər

redaktə
 1. Əhmədov Yəhya Həbib oğlu — 25.04.1960
 1. Nəcəfov Cavid Nəcəfqulu oğlu — 1966
 1. Altay Əmir oğlu Hacıyev — 1968

1970-ci illər

redaktə
 1. Əliverdibəyov Kazım Ağalar oğlu — 21.05.1970[1]
 2. Əlikişizadə Yulana Yusif qızı — 21.05.1970[1]
 3. Almazzadə Qəmər Hacağa qızı — 21.05.1970[1]
 4. Bədirova Maya Fyodorovna — 21.05.1970[1]
 5. Vikulov Sergey Mixayloviç — 21.05.1970[1]
 6. Vladimirov Yuri Kuzmiç — 21.05.1970[1]
 7. Genin Yakov Markoviç — 21.05.1970[1]
 8. Qurbanov Qorxmaz Ağababa oğlu — 21.05.1970[1]
 9. Hüseynağa Abuzər oğlu — 21.05.1970[1]
 10. Dadaşov Kamil Hənifə oğlu — 21.05.1970[1]
 11. Yeqorova Larisa Vsevolodovna — 21.05.1970[1]
 12. Zeynalov Rüfət Oqtay oğlu — 21.05.1970[1]
 13. İsmayılova Raisa Hüseyn qızı — 21.05.1970[1]
 14. Makarova Natalya Romanovna — 21.05.1970[1]
 15. Məmmədov Tofiq — 21.05.1970[1]
 16. Məmmədova Tamilla Nəzər qızı — 21.05.1970[1]
 17. Nəzirova Nella Nəzər qızı — 21.05.1970[1]
 18. Səidova Sara Dadaş qızı — 21.05.1970[1]
 19. Sorokina Nina İvanovna — 21.05.1970[1]
 1. Cahangir Şirgəşt oğlu Cahangirov — 29.10.1971[2]
 2. İsfəndiyar Aslan oğlu Cavanşirov — 29.12.1971[3]
 1. Niyazi Zülfüqar oğlu Tağızadə (Niyazi) — 26.12.1972[4]
 2. Əliyev Azad Həmzə oğlu — 19.04.1972[5]
 3. Ələkbərov Zeynal Məmməd oğlu — 19.04.1972[5]
 4. Atakişiyev Rafiq İsrafil oğlu — 19.04.1972[5]
 5. Ağamova Yelena Artyomovna — 19.04.1972[5]
 6. Hacıyev Əhməd-Cövdət İsmayıl oğlu — 19.04.1972[5]
 7. Hacıbəyov Soltan İsmayıl oğlu — 19.04.1972[5]
 8. Cəfərova Zəhra Hüseyn qızı — 19.04.1972[5]
 9. Danilov Daniil Xristoforoviç — 19.04.1972[5]
 10. İvanova Anastasiya İvanovna — 19.04.1972[5]
 11. İsmayılova Qəmər Abbasqulu qızı — 19.04.1972[5]
 12. Qarayev Qara Əbulfəz oğlu — 19.04.1972[5]
 13. Qasımov Muxtar Maqsud oğlu — 19.04.1972[5]
 14. Məmmədova Şövkət Həsən qızı — 19.04.1972[5]
 15. Məmmədova Bilqeyis Mirəbdul qızı — 19.04.1972[5]
 16. Məlikov Xanlar Həmid oğlu — 19.04.1972[5]
 17. Muradova Yevgeniya Haykovna — 19.04.1972[5]
 18. Muradova Cəmilə Mehrəli qızı — 19.04.1972[5]
 19. Musabəyova Sara Qəzənfər qızı — 19.04.1972[5]
 20. Nəzirova Elmira Mirzərza qızı — 19.04.1972[5]
 21. Nikomarova Ella Markovna — 19.04.1972[5]
 22. Usubova Nigar İbrahim qızı — 19.04.1972[5]
 23. Fiş Monsey İsaakoviç — 19.04.1972[5]
 24. Frolova Larisa Vasniyevna — 19.04.1972[5]
 25. Əbdulkərimov Davud Həsən oğlu — 18.05.1972[6]
 26. Ələkbərova Cəmilə Zakir qızı — 18.05.1972[6]
 27. Əlibəyli Xanımana Sabir qızı — 18.05.1972[6]
 28. Əliyev Məstan Rəsul oğlu — 18.05.1972[6]
 29. Əliyeva Raya Səlim qızı — 18.05.1972[6]
 30. Əmrahov Əmrah Bala oğlu — 18.05.1972[6]
 31. Atakişiyeva Yelizaveta Semyonovna — 18.05.1972[6]
 32. Babayev Qorxmaz Məmmədbağır oğlu — 18.05.1972[6]
 33. Bağırzadə Əhəd Zulfüğar oğlu — 18.05.1972[6]
 34. Bədəlbəyli Əfrasiyab Bədəl oğlu — 18.05.1972[6]
 35. Brailovskaya Berta Adamovna — 18.05.1972[6]
 36. Haciyeva Sayad Yusif qızı — 18.05.1972[6]
 37. Həsənova Əminə Dadaş qızı — 18.05.1972[6]
 38. Hüseynov Vaqif Əlövsət oğlu — 18.05.1972[6]
 39. Hüseynova Validə Həsən qızı — 18.05.1972[6]
 40. Cavanşirov Əfsər Bayram oğlu — 18.05.1972[6]
 41. Cəfərov Əziz Babası oğlu — 18.05.1972[6]
 42. İbrahimova Ofelya Əhməd qızı — 18.05.1972[6]
 43. Qədirova Gülarə Məcid qızı — 18.05.1972[6]
 44. Qasımov Tələt Əli oğlu — 18.05.1972[6]
 45. Quliyev Akif Aslan oğlu — 18.05.1972[6]
 46. Məmmədov Əmənulla Beydulla oğlu — 18.05.1972[6]
 47. Petrova Qalina Pavlovna — 18.05.1972[6]
 48. Sadıqov Hüseynağa Ələsgər oğlu — 18.05.1972[6]
 49. Cəfərov Kamran Ələs oğlu — 18.05.1972[6]
 50. Sokayeva Valentina Andreyevna — 18.05.1972[6]
 51. Süleymanov Nəriman Qoca oğlu — 18.05.1972[6]
 52. Sultanova Hökümə İsmayıl qızı — 18.05.1972[6]
 53. Fərəcova Mahirə Qənbər qızı — 18.05.1972[6]
 54. Xəlilova Məlahət Xalid qızı — 18.05.1972[6]
 55. Hasilova Xalidə Məmməd qızı — 18.05.1972[6]
 56. Xaxanova İnna İosifovna — 18.05.1972[6]
 57. Şirokov Vladimir İvanoviç — 18.05.1972[6]
 58. Eminova Zemfira Həmid qızı — 18.05.1972[6]
 59. Əfəndiyev Tacəddin Əbdürrəhman oğlu — 18.05.1972[6]
 1. Əli Yusif oğlu Zeynalov — 23.04.1973[7]
 2. Nigar Xudadat qızı Rəfibəyli — 28.06.1973[8]
 1. Abbasov Hacağa Mütəllib oğlu — 01.06.1974[9]
 2. Ağayeva Adilə Kərim qızı — 01.06.1974[9]
 3. Ələskərov Abdulla Ağasəməd oğlu — 01.06.1974[9]
 4. Əliyeva Ətayə Qulam qızı — 01.06.1974[9]
 5. Bağırov Sadıqsaleh Xəlil oğlu — 01.06.1974[9]
 6. Bədirbəyli Leyla Ağalar qızı — 01.06.1974[9]
 7. Haçıyeva Sona Salman qızı — 01.06.1974[9]
 8. Gəraybəyov Ağasadıq Ağəli oğlu — 01.06.1974[9]
 9. Qriqoryan Şuşanik Sarkisovna — 01.06.1974[9]
 10. Hüseynova Sofiya Həsən qızı — 01.06.1974[9]
 11. Yermakova Mariya Frolovna — 01.06.1974[9]
 12. Zeynalov Əli Yusifoğlu — 01.06.1974[9]
 13. İbadzadə Seyfulla İbad oğlu — 01.06.1974[9]
 14. İbrahimov Mirzə Əjdər oğlu — 01.06.1974[9]
 15. İbrahimova Mariya Yefimovna — 01.06.1974[9]
 16. İsmayılov Bahadır Xalıq oğlu — 01.06.1974[9]
 17. Qasımov İmran Haşım oğlu — 01.06.1974[9]
 18. Quliyev Əzizağa Rza oğlu — 01.06.1974[9]
 19. Quliyev-Qafqazlı Haçıməmməd Ələkbər oğlu — 01.06.1974[9]
 20. Qurbanova Hökümə Abbasəli qızı — 01.06.1974[9]
 21. Məmmədov Çəlal Cabbar oğlu — 01.06.1974[9]
 22. Məmmədxanlı Ənvər Qafar oğlu — 01.06.1974[9]
 23. Mustafayeva Sədayə İsmayıl qızı — 01.06.1974[9]
 24. Novruzova Mirvari Balaqadaş qızı — 01.06.1974[9]
 25. Rəsulov Əmənulla Ağahüseyn oğlu — 01.06.1974[9]
 26. Rzayev Abbas Mahmudəli oğlu — 01.06.1974[9]
 27. Rzayeva Şövkət Böyükağa qızı — 01.06.1974[9]
 28. Rüstəmzadə Süleyman Əlabbas oğlu — 01.06.1974[9]
 29. Sadıqov Məmməd Əhməd oğlu — 01.06.1974[9]
 30. Sadıqova Məhluqə Ələkbər qızı — 01.06.1974[9]
 31. Sənani Möhsün Sadıq oğlu — 01.06.1974[9]
 32. Süleymanov Mustafa Dadaş oğlu — 01.06.1974[9]
 33. Təhmasib Rza Abbasqulu oğlu — 01.06.1974[9]
 34. Fətullayev Nüsrət Möhsün oğlu — 01.06.1974[9]
 35. Fətullayev Fateh Möhsün oğlu — 01.06.1974[9]
 36. Şərifov Ələskər Məmmədtağı oğlu — 01.06.1974[9]
 37. Şəkinskaya Barat Həbib qızı — 01.06.1974[9]
 38. Əfəndiyev İlyas Məhəmməd oğlu — 01.06.1974[9]
 1. Karandaş (Mixail Nilolayeviç Rumyantsev) — 14.04.1975[10]
 2. Aleksandr Qriqoryeviç Alleqrov — 14.04.1975[11]
 1. Aleksandrov Qriqori Vasilyeviç — 23.12.1976[12]
 2. Əlili Məmməd Əlizadə — 23.12.1976[12]
 3. Həsənzadə Rəşid Həsən oğlu — 23.12.1976[12]
 4. Cabbarlı Qorxmaz Teymur oğlu — 23.12.1976[12]
 5. Cəfərova Əminə Cəfər qızı — 23.12.1976[12]
 6. Dziqan Yefim İosifoviç — 23.12.1976[12]
 7. İbrahimov Əjdər Mütəllim oğlu — 23.12.1976[12]
 8. Kuraşin Vladimir Nikolayeviç — 23.12.1976[12]
 9. Qurbanov Məmməd Qurban oğlu — 23.12.1976[12]
 10. Mikayılov Mikayıl Yusif oğlu — 23.12.1976[12]
 11. Nərimanbəyov Arif Əmir oğlu — 23.12.1976[12]
 12. Ocaqov Rasim Mirqasım oğlu — 23.12.1976[12]
 13. Rüstəmova Şərqiyyə Hacımahmud qızı — 23.12.1976[12]
 14. Təhmasib Rza Abbas oğlu — 23.12.1976[12]
 15. Xeyfits İosif Yefimiviç — 23.12.1976[12]
 16. Xocaxanova Yelena Yusif qızı — 23.12.1976[12]
 17. Həbib Bayram oğlu Babayev — 29.12.1976[13]
 18. Şamil Rasizadə — 28. XII.1976[14]

Təşkilatlar

redaktə
 1. Moskva Satira Teatrı — 20.09.1976[15]
 1. Vidadi Yusif oğlu Babanlı — 14.01.1977[16]
 2. Leyla Məhəd qızı Vəkilova — 28.01.1977[17]
 3. Tokay Həbib oğlu Məmmədov — 18.07.1977[18]
 4. Tələt Ağasıbəy oğlu Xanlarov — 25.08.1977[19]
 5. Addullayev Böyükağa Cabar oğlu — 19.10.1977[20]
 6. Abdullayev Mikayıl Hüseyn oğlu — 19.10.1977[20]
 7. Averkina Valentina Viktorovna — 19.10.1977[20]
 8. Ağayev Ramiz Ələkbər oğlu — 19.10.1977[20]
 9. Ələsgərov Süleyman Əyyub oğlu — 19.10.1977[20]
 10. Əliyev Əlimərdan Əbdüləzim oğlu — 19.10.1977[20]
 11. Əliyev Arif Hacıbaba oğlu — 19.10.1977[20]
 12. Axundov Firidun Abbas oğlu — 19.10.1977[20]
 13. Babayeva Firuzə İsmayıl qızı — 19.10.1977[20]
 14. Gözəlov Oqtay Abdulla oğlu — 19.10.1977[20]
 15. Hüseynov Fəxrəddin Hüseynəli oğlu — 19.10.1977[20]
 16. Zülfüqarova Xumar Rza qızı — 19.10.1977[20]
 17. Kərimov Kərim Həmid oğlu — 19.10.1977[20]
 18. Quliyev Tofiq Ələkbər oğlu — 19.10.1977[20]
 19. Milyayev Yuri Vladimiroviç — 19.10.1977[20]
 20. Nəsirov Nəsrulla Əlabbas oğlu — 19.10.1977[20]
 21. Rəcəbova Solmaz Cahangir qızı — 19.10.1977[20]
 22. Rüstəmov İsfəndiyar Adil oğlu — 19.10.1977[20]
 23. Rüstəmova Validə Asəf qızı — 19.10.1977[20]
 24. Salmanova Həqiqət Surxay qızı — 19.10.1977[20]
 25. Sanatulov Şamil Zeynaloviç — 19.10.1977[20]
 26. Zeynalov Ələkbər Cavad oğlu — 14.11.1977[21]
 27. Quliyeva Zemfira Nəçəf qızı — 14.11.1977[21]
 28. Kazımov Kamil Kazım oğlu — 14.11.1977[21]

Təşkilatlar

redaktə
 1. Biləcəri stansiyası dəmiryolçuları mədəniyyət evinin xalq nəfəs alətləri orkestri — 19.10.1977[22]
 2. Hərbi hissənin "Zvyozdoçka" xalq vokal-instrumental ansamblı — 19.10.1977[22]
 3. Azərneft Mədənlərarası Yol Çəkilişi və Təmiri Trestinin traktorçusu M. Cananovun ailəsinin "Xatirə" xalq ansamblı — 19.10.1977[22]
 4. Leytenant Şmidt adına maşınqayırma zavodu mədəniyyət sarayının xalq rəqs ansamblı — 19.10.1977[22]
 5. Texniki peşə təhsili respublika mədəniyyət evinnn "Vixr" rəqs kollektivi — 19.10.1977[22]
 6. Salyan rayon mədəniyyət evinin "Cəngi" zurnaçılar ansamblı — 19.10.1977[22]
 7. Ucar rayon mədəniyyət-evinin xor kollektivi — 19.10.1977[22]
 8. Sumqayıt şəhərində N. Nərimanov adına mədəniyyət evinin nəfəs alətləri orkestri — 19.10.1977[22]
 9. Kirovabad şəhərində maarif işçiləri evinin "Gəncə" xalq estrada orkestri — 19.10.1977[22]
 10. İliç rayon mədəniyyət evinin "Yallı" xalq rəqs ansamblı — 19.10.1977[22]
 11. Lənkəran rayon mədəniyyət evinin "Şənlik" mahnı və rəqs ansamblı — 19.10.1977[22]
 1. Hacı Dadaş oğlu Xanməmmədov — 22.06.1978[23]
 2. Mirzəbəy Mirzəbaxış oğlu Mustafayev — 22.06.1978[24]
 3. Yuri Vladimiroviç Fidler — 27.06.1978[25]
 4. Qafarova Raya Talıb qızı — 24.11.1978[26]
 5. İsmayılova Elmira Məhərrəm qızı — 24.11.1978[26]
 6. Orucov Hidayət Xuduş oğlu — 24.11.1978[26]
 1. Əşrəf Həsən oğlu Həsənov — 23.01.1979[27]
 2. Tofiq Mehdi oğlu Tağızadə — 06.02.1979[28]
 3. Abdullayev Rauf Canbaxış oğlu — 24.02.1979[29]
 4. Adıgözəlzadə Zöhrab Əfrasiyab oğlu — 24.02.1979[29]
 5. Əhmərova Tanilla Aysayevna — 24.02.1979[29]
 6. Bədəlbəyli Fərhad Şəmsi oğlu — 24.02.1979[29]
 7. Bayramov Həbibulla Əbdülhüseyn oğlu — 24.02.1979[29]
 8. Hasilova Xalidə Məmməd qızı — 24.02.1979[29]
 9. Qasımov İldırım Əlinəzər oğlu — 24.02.1979[29]
 10. Kərimova Rumiyə Həmid qızı — 24.02.1979[29]
 11. Quliyev Əliağa Eyvaz oğlu — 24.02.1979[29]
 12. Məmmədova Şəfiqə Haşım qızı — 24.02.1979[29]
 13. Rəhimova Elmira Allahverdi qızı — 24.02.1979[29]
 14. Rzayev Nazim Əsədulla oğlu — 24.02.1979[29]
 15. Sultanov Fəxr Nəsib oğlu — 24.02.1979[29]
 16. Tumarkina Dina İosifovna — 24.02.1979[29]
 17. Eminova Rimma Rəhim qızı — 24.02.1979[29]
 18. Əliyev Nəzir Kərim oğlu — 02.04.1979[30]
 19. Hüseynova Nəcibə İbrahim qızı — 02.04.1979[30]
 20. Məmmədov Füzuli Şahbalı oğlu — 02.04.1979[30]
 21. Rza Abasqulu oğlu Təhmasib — 19.04.1979[31]
 22. Cahangir Rəcəb oğlu Gözəlov — 14.12.1979[32]

1980-ci illər

redaktə
 1. Azad Ağakərim oğlu Şərifov — 04.04.1980[33]
 2. Hacı Məmməd oğlu Məmmədov — 25.04.1980[34]
 3. Altay Yusif oğlu Məmmədov — 14.05.1980[35]
 4. Abdullayev Ağalar Bəhmən oğlu — 18.12.1980[36]
 5. Mahmudov Hüseyn Ağa oğlu — 18.12.1980[36]
 6. Şıxlı Sabir Məmməd oğlu — 18.12.1980[36]

Təşkilatlar

redaktə
 1. Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbi — 18.12.1980[36]
 1. Seyfəddin Əliağa oğlu Abbasov — 26.08.1981[37]
 2. Famil Novruzov — 20.11.1981
 3. Novruz İsmayıl oğlu Gəncəli — 11.09.1981[38]
 4. Bəkir Əhməd oğlu Nəbiyev — 16.01.1981[39]
 5. Qulu Qasım oğlu Xəlilov — 16.01.1981[40]
 6. Lətif Hüseyn oğlu Kərimov — 16.11.1981[41]
 7. Əzizə Məmməd qızı Cəfərzadə — 28.12.1981[42]
 8. Abbasov Ələddin Aslan oğlu — 24.12.1981[43]
 9. Ağayev Həsən Səfər oğlu — 24.12.1981[43]
 10. Əliyev Telman Rüstəm oğlu — 24.12.1981[43]
 11. Veysəlova Rəmziyyə Osman qızı — 24.12.1981[43]
 12. Həsənov Hilal Mahmud oğlu — 24.12.1981[43]
 13. Cəfərov Bağır Mansur oğlu — 24.12.1981[43]
 14. Rzayev Əli Məşədirza oğlu — 24.12.1981[43]
 1. Аğası Abutalıb oğlu Məşədibəyov — 11.01.1982[44]
 2. Sərdar Bünyad oğlu Sərdarov — 11.01.1982[45]
 3. Yunus Hacıqulu oğlu Ağayev — 09.02.1982[46]
 4. Tamella Rzayeva — 30.09.1982[47]
 5. Dilarə Səmədova — 30.09.1982[47]
 6. Məsih Tağıyev — 30.09.1982[47]
 7. Kseniya Lvovna Babiçeva — 18.11.1982[48]
 8. Arutyunyan Armen Samveloviç — 03.12.1982[49]
 9. Arutyunyan Ruben Hayrapetoviç — 03.12.1982[49]
 10. Qabrielyan Armida Sarkisovna — 03.12.1982[49]
 11. Ohanyan Anaida Osipovna — 03.12.1982[49]
 12. Əzimov Nəriman Abbasqulu oğlu — 09.12.1982[50]
 13. Аxundzadə Salavat Ilyas oğlu — 09.12.1982[50]
 14. Qasımova Gövhər Balaqardaş qızı — 09.12.1982[50]
 15. Qasımova Nisə Fətulla qızı — 09.12.1982[50]
 16. Mustafayev Azər Imambaxış oğlu — 09.12.1982[50]
 17. Rəcəbova Məsumə Ismayıl qızı — 09.12.1982[50]
 18. Səfərova Vəcihə Məşədi qızı — 09.12.1982[50]

Təşkilatlar

redaktə
 1. А.S.Puşkin аdınа Leninqrаd Dövlət Аkаdemik Drаm Teаtrı — 24.12.1982[51]
 2. Lənkəran şəhər Şirəli Axundov adına 1 nömrəli tam orta məktəb(hal hazırda Mehman Bağırov adınadır) — 30.09.1982[47]
 1. Şamil Rasizadə — 28. XII.1986[52]

İstinadlar

redaktə
 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Parisdə Beynəlxalq Rəqs Festivalının ən çox fərqlənmiş iştirakçılarının Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 21 may 1970-ci il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 16 yanvar 2020 at the Wayback Machineanl.az saytı
 2. C. Ş. Cahangirov yoldaşın Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 29 oktyabr 1971-ci il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 2020-01-16 at the Wayback Machineanl.az saytı
 3. İsfəndiyar Aslan oğlu Cavanşirov (Xan Şuşinski) yoldaşın Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 29 dekabr 1971-ci il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 2020-01-16 at the Wayback Machineanl.az saytı
 4. N. Z. Tağızadə (Niyazi) yoldaşın Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 26 dekabr 1972-ci il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 2020-01-16 at the Wayback Machineanl.az saytı
 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası işçilərinin Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı ilə tətif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 19 aprel 1972-ci il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 2020-01-16 at the Wayback Machineanl.az saytı
 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Respublikanın xalq maarifi və mədəniyyət işçilərinin Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı ilə tətif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 18 may 1972-ci il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 16 yanvar 2020 at the Wayback Machineanl.az saytı
 7. Ə. Y. Zeynalov yoldaşın Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri fərmanı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 23 aprel 1973-cü il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 2020-01-16 at the Wayback Machineanl.az saytı
 8. Şairə N. X. Rəfibəylinin Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri fərmanı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 28 iyun 1973-cü il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 2020-01-16 at the Wayback Machineanl.az saytı
 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Respublika incəsənət işçilərinin Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri fərmanı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 iyun 19734-cü il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 2020-01-16 at the Wayback Machineanl.az saytı
 10. SSRİ xalq artisti Karandaşın (M. N. Rumyantsevin) Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 14 aprel 1975-ci il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 2020-01-16 at the Wayback Machineanl.az saytı
 11. Azərbaycan SSR əməkdar artisti A. Q. Alleqrov yoldaşın Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 14 aprel 1975-ci il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 2020-01-16 at the Wayback Machineanl.az saytı
 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Respublika kino sənəti işçilərinin Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 23 dekabr 1976-cı il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 2020-01-16 at the Wayback Machineanl.az saytı
 13. H. B. Babayev yoldaşın Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 29 dekabr 1976-cı il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 2020-01-16 at the Wayback Machineanl.az saytı
 14. Указ Президиума Верховного Совета Аз.ССР "O награждении т.Расизаде Ш.А. почётной грамотой Верховного Совета Азербайджанской ССР" от 28 декабря 1976 года. = "Ведомости Верховного Совета Азербайджанской ССР" (Баку), 1977, № 1, статья 36.
 15. Moskva Satira Teatrının Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 20 sentyabr 1976-cı il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 2020-01-16 at the Wayback Machineanl.az saytı
 16. Yazıçı V. Y. Babanlının Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 14 yanvar 1977-ci il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 2020-01-16 at the Wayback Machineanl.az saytı
 17. SSRİ Xalq artisti L. M. Vəkilovanın Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 28 yanvar 1977-ci il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 2020-01-16 at the Wayback Machineanl.az saytı
 18. T. H. Məmmədov yoldaşın Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 18 iyul 1977-ci il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 2020-01-16 at the Wayback Machineanl.az saytı
 19. T. A. Xanlarov yoldaşın Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 25 avqust 1977-ci il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 2020-01-16 at the Wayback Machineanl.az saytı
 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Azərbaycan SSR incəsənət xadimlərinin, mədəniyyət işçilərinin və bədii özfəaliyyət iştirakçılarının Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 19 oktyabr 1977-ci il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 2020-01-16 at the Wayback Machineanl.az saytı
 21. 1 2 3 "Pioner" jurnalı işçilərinin Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 14 noyabr 1977-ci il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 2020-01-16 at the Wayback Machineanl.az saytı
 22. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Respublika bədii özfəaliyyət kollektivlərinin Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 19 oktyabr 1977-ci il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 2020-01-16 at the Wayback Machineanl.az saytı
 23. Bəstəkar H. D. Xanməmmədovun Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 22 iyun 1978-ci il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 2020-01-16 at the Wayback Machineanl.az saytı
 24. Kinooperator M. M. Mustafayevin Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 22 iyun 1978-ci il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 2020-01-16 at the Wayback Machineanl.az saytı
 25. Şair Y. V. Fidlerin Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 27 iyun 1978-ci il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 2020-01-16 at the Wayback Machineanl.az saytı
 26. 1 2 3 C. Cabbarlı adına Yerevan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı yaradıcı işçilərinin Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 24 noyabr 1978-ci il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 2020-01-16 at the Wayback Machineanl.az saytı
 27. Ə. H. Həsənov yoldaşın Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 23 yanvar 1979-cu il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 2020-01-16 at the Wayback Machineanl.az saytı
 28. T. M. Tağızadə yoldaşın Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 6 fevral 1979-cu il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 2020-01-16 at the Wayback Machineanl.az saytı
 29. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Respublika ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinin Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 24 fevral 1979-cu il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 2020-01-16 at the Wayback Machineanl.az saytı
 30. 1 2 3 N. Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrının işçilərinə Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 2 aprel 1979-cu il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 2020-01-16 at the Wayback Machineanl.az saytı
 31. R. A. Təhmasib yoldaşın Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 19 aprel 1979-cu il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 2020-01-16 at the Wayback Machineanl.az saytı
 32. C. R. Gözəlov yoldaşın Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 14 dekabr 1979-cu il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 2020-01-16 at the Wayback Machineanl.az saytı
 33. A. A. Şərifov yoldaşın Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 4 aprel 1980-ci il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 2020-01-16 at the Wayback Machineanl.az saytı
 34. H. M. Məmmədov yoldaşın Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 25 aprel 1980-ci il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 2020-01-16 at the Wayback Machineanl.az saytı
 35. Yazıçı A. Y. Məmmədovun Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 14 may 1980-ci il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 16 yanvar 2020 at the Wayback Machineanl.az saytı
 36. 1 2 3 4 Ə. Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbinin Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 18 dekabr 1980-ci il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 2020-01-16 at the Wayback Machineanl.az saytı
 37. Seyfəddin Dağlı (S. Ə. Abbasov) yoldaşın Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 26 avqust 1981-ci il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 2020-01-16 at the Wayback Machineanl.az saytı
 38. N. İ. Gəncəli yoldaşın Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 11 sentyabr 1981-ci il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 2020-01-16 at the Wayback Machineanl.az saytı
 39. B. Ə. Nəbiyev yoldaşın Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 16 yanvar 1981-ci il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 2020-01-16 at the Wayback Machineanl.az saytı
 40. Q. Q. Xəlilov yoldaşın Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 16 yanvar 1981-ci il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 2020-01-16 at the Wayback Machineanl.az saytı
 41. L. H. Kərimov yoldaşın Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 16 noyabr 1981-ci il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 2020-01-16 at the Wayback Machineanl.az saytı
 42. Ə. M. Cəfərzadə yoldaşın Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 28 dekabr 1981-ci il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 2020-01-16 at the Wayback Machineanl.az saytı
 43. 1 2 3 4 5 6 7 C. Cabbarlı adına Kirovabad Dövlət Dram Teatrının işçilərinə Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 24 dekabr 1981-ci il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 2020-01-16 at the Wayback Machineanl.az saytı
 44. А.А. Məşədibəyov yoldaşın Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 11 yanvar 1982-ci il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 2020-01-16 at the Wayback Machineanl.az saytı
 45. S. B. Sərdarov yoldaşın Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 11 yanvar 1982-ci il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 2020-01-16 at the Wayback Machineanl.az saytı
 46. Y. H. Ağayev yoldaşın Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 9 fevral 1982-ci il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 2020-01-16 at the Wayback Machineanl.az saytı
 47. 1 2 3 4 Lənkəran Şəhər Təhsil Şöbəsi. "Lənkəran şəhər M.Bağırov adına 1 nömrəli tam orta məktəbi tanıyaq". Youtube. 2023-05-08 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2023-05-08.
 48. K. L. Babiçeva yoldaşın Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 18 noyabr 1982-ci il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 2020-01-16 at the Wayback Machineanl.az saytı
 49. 1 2 3 4 M. Qorki adına "Şərəf nişanı" ordenli Stepanakert Dövlət Dram Teatrının artistlərinin və işçilərinin Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 3 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 2020-01-16 at the Wayback Machineanl.az saytı
 50. 1 2 3 4 5 6 7 Azərbaycan SSR Dövlət Televiziya və Radio verilişləri komitəsi işçilərinin Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 9 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 2020-01-16 at the Wayback Machineanl.az saytı
 51. А. S. Puşkin adına Leninqrad Dövlət Akademik Dram Teatrının Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 24 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanı Arxivləşdirilib 2020-01-16 at the Wayback Machineanl.az saytı
 52. Указ Президиума Верховного Совета Аз.ССР "O награждении т.Расизаде Ш.А. почётной грамотой Верховного Совета Азербайджанской ССР" от 28 декабря 1986 года. = "Ведомости Верховного Совета Азербайджанской ССР" (Баку), 1987, № 1, статья 52.

Həmçinin bax

redaktə