Silahdar Seyid Mehmed Paşa

Silahdar Seyid Mehmed Paşa (1735, NevşəhərKonstantinopol) — I Əbdülhəmid səltənətində ümumilikdə 1 il 6 ay sədrəzəm olmuş Osmanlı dövlət adamı.[1][2][3][4]

Seyid Mehmed Paşa
22 avqust 1779 – 20 fevral 1781
(ləqəbi: Silahdar, Qaravəzir)
ƏvvəlkiKalafat Mehmed Paşa
Sonrakıİzzət Mehmed Paşa
Şəxsi məlumatlar
Doğum tarixi
Doğum yeri Nevşəhər, Osmanlı imperiyası
Vəfat tarixi
Vəfat yeri İstanbul, Osmanlı imperiyası
Dəfn yeri Sultan Əbdülhəmid türbəsi
Atası Seyid Əli ağa
Dini Sünni, İslam

HəyatıRedaktə

MənbəRedaktə

 • Haremeyn Defterleri, nr. 9, s. 41, 57, 62, 64, 66, 72–73;
 • Silâhdar Seyyid Mehmed Paşa Vakfiyesi ve Zeyilleri, Süleymaniye Ktp., Yazma Bağışlar, nr. 2570;
 • Sırkâtibi Mustafa, Rûznâme-i Sultan Abdülhamîd Hân, İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet, nr. O. 121, vr. 18b, 19a-20b, 23b, 24b;
 • İsmail Zihnî v.dğr., Rûznâme-i Sultan Abdülhamîd Hân, TSMA, nr. E. 12360, vr. 5b, 8a, 14a;
 • Rûzmerre, TTK Ktp., Yazma, nr. 1001, s. 9–12;
 • Şem‘dânîzâde, Müri’t-tevârîh (Aktepe), III, 45, 61, 80;
 • a.mlf., Vefeyât-ı Selâtîn, s. 17;
 • Sâdullah Enverî, Târih, Millet Ktp., Ali Emîrî Efendi, Tarih, nr. 67, II, vr. 116a-117a, 120a-122a, 126b, 132b, 140b-141b;
 • Kethüdâzâde Saîd, Târîh-i Sefer-i Rusya, Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 2143, vr.15a-b;
 • Ahmed Câvid, Verd-i Mutarrâ: Hadîkatü’l-vüzerâ Zeyli, İstanbul 1271, s. 31–32;
 • Vâsıf, Mehâsinü’l-âsâr, TSMK, Hazine, nr. 1406, vr. 18b, 50b, 61b-62a, 97b, 99b;
 • Süleyman Fâik, Sefînetü’r-rüesâ Zeyli, İstanbul 1269, s. 117–118;
 • Atâ Bey, Târih, II, 109–113;
 • Mehmed Ziyâ, İstanbul ve Boğaziçi, İstanbul 1336, I, 356, 384, 389.

İstinadlarRedaktə

 1. Sicill-i Osmânî, IV, 258–259;
 2. Cevdet, Târih, II, 3, 49–50, 128–136, 139–155, 336;
 3. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, IV/1, s. 473–475.
 4. Ayvansarâyî, Hadîkatü’l-cevâmi‘, I, 235; II, 177–178;