Azərbaycan SSR əməkdar elm xadimlərinin siyahısı

1920-ci illərRedaktə

1928Redaktə

11 iyul 1928-ci ildən:[a]

1929Redaktə

13 yanvar 1929-cu ildən:[b]

1940-cı illərRedaktə

1940Redaktə

23 aprel 1940-cı ildən:[c]

 • Ammosov Mixail Mitrofanoviç — professor, Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun əsəb xəstəlikləri kafedrasının müdiri
 • Rastovtsev Pavel Yuryeviç — professor, Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun fiziologiya kafedrasının müdiri
 • Topçubaşov Mustafa Ağa oğlu — professor, Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun cərrahiyyə kafedrasının müdiri

26 dekabr 1940-cı ildən:[d]

 • Dunin Yakov Nikolayeviç — professor, Əzizbəyov adına Azərbaycan Sənaye İnstitutunun materiallar müqaviməti kafedrasının müdiri
 • Kovalevski Sergey Aleksandroviç — geologiya-mineralogiya elmləri həkimi, professor, Əzizbəyov adına Azərbaycan Sənaye İnstitutunun ümumi geologiya kafedrasının müdiri
 • Romanov Stepan Mixayloviç — Əzizbəyov adına Azərbaycan Sənaye İnstitutunun kristalloqrafiya, mineralogiya və petroqrafiya kafedrasının professoru
 • Sarkisov Vartan Stepanoviç — professor, Əzizbəyov adına Azərbaycan Sənaye İnstitutunun arxitektura proyektləri düzəltmək kafedrasının müdiri

1960-cı illərRedaktə

1960Redaktə

24 may 1960-cı ildən:[e]

 • Əzizbəyov Şamil Əbdülrəhim oğlu — Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası geoloji elmlər və neft şöbəsinin katibi
 • Əlizadə Əbdülkərim Əli oğlu — Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru
 • Belenkaya Asya İsaakovna — N. Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu normal anatomiya kafedrasının professoru
 • Belubekyan Artaşes İvanoviç — Azərbaycan Dövlət həkimləri təkmilləşdirmə institutu mamalıq və ginekologiya kafedrasının müdiri
 • Volobuyev Vladimir Rodionoviç — Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası biologiya və tibb elmləri şöbəsinin akademik katibi
 • Həsənov Şükür Məmməd oğlu — Azərbaycan Dövlət həkimləri təkmilləşdirmə institutu fizioterapiya və kurortologiya kafedrasının müdiri
 • Hüseynov Əşrəf İsgəndər oğlu — S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti mexanika-riyaziyyat fakültəsinin dekanı
 • Hüseynov Cəbrayıl Muxtar oğlu — Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası torpaqşünaslıq və aqrokimya institutu üzvi gübrə laboratoriyasının rəhbəri
 • Dadaşzadə Məmməd Arif Məhərrəm oğlu — Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası ictimai elmlər şöbəsinin akademik katibi
 • Zakuyev (Zakuzadə) Əhməd Kərədi Məhəmməd oğlu — V. İ. Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu pedaqogika və psixologiya kafedrasının professoru
 • İsmayılzadə İbrahim Məmməd oğlu — Azərbaycan Dövlət həkimləri təkmilləşdirmə institutu dermatovenerologiya kafedrasının professoru
 • Kajlayev Məhəmməd Davud oğlu — Azərbaycan Dövlət həkimləri təkmilləşdirmə institutunun kafedra müdiri
 • Qasımov Mehbalı Məmməd oğlu — S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti fəlsəfə kafedrasının müdiri
 • Quliyev Ələkbər Məmməd oğlu — H. Zərdabi adına Kirovabad pedaqoji institutunun direktoru
 • Lurye Maksim İsayeviç — Azərbaycan Dövlət həkimləri təkmilləşdirmə institutu mikrobiologiya, epidemiologiya və gigiyena kafedrasının müdiri
 • Nəzirov Mirzərza Mirzəməsi oğlu — Azərbaycan Dövlət həkimləri təkmilləşdirmə institutu malyariya və tibb parazitologiyası kafedrasının müdiri
 • Rzabəyli Fətulla Əziz oğlu — N. Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu ümumi biologiya və parazitologiya kafedrasının müdiri
 • Rusanova Valentina Nikolayevna — S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti onurğasızlar zoologiyası kafedrasının müdiri
 • Səfərov Həzrət İsrafil oğlu — Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu biologiya və üzvi kimya kafedrasının müdiri
 • Səfərəlibəyov Mehdi Heydər Xankişi oğlu — N. Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu yoluxucu xəstəliklər kafedrasının müdiri
 • Feyzullayev Ağazəki Vahab oğlu — N. Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu zsvb xəstəlikləri kafedrasının müdiri
 • Xəlilov Zahid İsmayıl oğlu — Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası fizika-riyaziyyat və texnika elmləri şöbəsinin katibi
 • Şahtaxtinskaya Zöhrə Mustafa qızı — V. İ. Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu zoologiya kafedrasının müdiri
 • Şirəliyev Məmmədağa Şirəli oğlu — Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nizami adına ədəbiyyat və dil institutu dialektologiya şöbəsinin müdiri

1964Redaktə

29 iyun 1964-cü ildən:[f]

 • Ağabəyli Ağaxan Ələsgər oğlu — Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu kənd təsərrüfatı heyvanları yetişdirmə kafedrasının müdiri
 • Axundova-Bağırbəyova Sonaxanım Əbdül qızı — tibb elmləri doktoru, Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun göz xəstəlikləri kafedrasının professoru
 • Qrebennikov Prokopi Jevseyeviç — professor, Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu bitkiçilik kafedrasının müdiri
 • Qusman Solomon Moiseyeviç — tibb elmləri doktoru, Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu terapiya kafedrasının müdiri
 • Dalin Mark Aleksandroviç — Ümumittifaq Elmi-Tədqiqat Olifinlər İnstitutunun direktoru
 • İsmayılov Rüstəm Hacəli oğlu — Azərbaycan SSR Xalq Təsərrüfatı Şurası sədrinin müavini
 • Quluzadə Kazım Novruzəli oğlu — M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun neft sənayesi, energetika və elektrotexnika kafedrasının müdiri
 • Məmmədov Əliqulu Məmmədqulu oğlu — M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun tədris işi üzrə prorektoru
 • Məcidov Balababa Fərəc oğlu — tibb elmləri doktoru, Elmi-Tədqiqat Epidemiologiya, Mikrobiologiya və Gigiyena İnstitutunun direktoru

1969Redaktə

31 oktyabr 1969-cu ildən:[g]

1970-ci illərRedaktə

1973Redaktə

2 mart 1973-cü ildən:[h]

 • Antonyan Qurgen Gerasimoviç — V. İ. Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun erməni dili kafedrasının müdiri
 • Vəkilov Mehdixan Yusif oğlu — V. İ. Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Sov.İKP tarixi kafedrasının professoru
 • Dəmirçizadə Əbdüləzəl Məmməd oğlu — V. İ. Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının müdiri
 • İbrahimov Cəfər Məmməd oğlu — V. İ. Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun SSRİ tarixi kafedrasının müdiri
 • Qədirov Həmid Musa oğlu — V. İ. Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun botanika kafedrasının müdiri
 • Qafarova Roza Zeynal qızı — V. İ. Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun biologiya fakültəsinin dekanı
 • Muradxanov Mərdan Əsədulla oğlu — V. İ. Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun ibtidai kafedrasının müdiri

1977Redaktə

6 yanvar 1977-ci ildən:[i]

 • Behbudov Əkbər Qasım oğlu — Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Hidrotexnika və Meliorasiya İnstitutunun direktoru

11 avqust 1977-ci ildən:[j]

 • Movsesov Petros Bağdasaroviç — S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix kafedrasının professoru

25 noyabr 1977-ci ildən:[k]

 • Hüseynov Əmir Musa oğlu — Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pambıqçılıq İnstitutunun pambıq bitkisi seleksiyası şöbəsinin müdiri
 • Zaytsev Viktor Semyonoviç — Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pambıqçılıq İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini
 • Rəhimov Zaur Ələkbər oğlu — Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pambıqçılıq İnstitutunun direktoru

1979Redaktə

13 aprel 1979-cu ildən:[l][m]

 • Əliyev İqrar Həbib oğlu — tarix elmləri doktoru, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun direktoru
 • Araslı Həmid Məmmədtağı oğlu — Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının akademiki, Yaxın və Orta Şərq Xalqları İnstitutunun direktoru
 • Hüseynov Mustafa Məmməd oğlu — kimya elmləri doktoru, professor, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Üzvi Xlor Sintezi İnstitutunun direktoru
 • İmanov Lətif Muxtar oğlu — Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının akademiki, Fizika İnstitutunun laboratoriya rəhbəri
 • Mərdanov Məcid Əhəd oğlu — Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Y. Məmmədəliyev adına Neft Kimyası Prosesləri İnstitutu direktorunun müavini
 • Mehdiyev Soltan Cəfər oğlu — Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının akademiki, Y. Məmmədəliyev adına Neft Kimyası Prosesləri İnstitutunun laboratoriya rəhbəri
 • Orucov Əliheydər Əlabbas oğlu — Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun şöbə rəhbəri
 • Şıxəlibəyli Ədhəm Şahlarbəy oğlu — Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Geologiya İnstitutunun şöbə rəhbəri
 • Ağayev Böyükkişi Ağa oğlu — tibb elmləri doktoru, professor, N. Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun 2-ci hospital cərrahiyyəsi kafedrasının müdiri
 • Əliyev Hadi Bədəl oğlu — coğrafiya elmləri doktoru, professor, S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin xarici ölkələrin iqtisadi və siyasi coğrafiyası kafedrasının müdiri
 • Zülfüqarlı Cümşüd İsmayıl oğlu — kimya elmləri doktoru, professor, S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin qeyri-üzvi kimya kafedrasının müdiri, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü
 • Qazıyev Məmmədəmin Adil oğlu — tarix elmləri doktoru, professor, S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasının müdiri
 • Nəcəfov Adil Yusif oğlu — fəlsəfə elmləri doktoru, professor, N. Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun fəlsəfə kafedrasının müdiri

24 oktyabr 1979-cu ildən:[n]

 • Haşımov Hacı Həsən oğlu — kimya elmləri doktoru, professor, Y. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun laboratoriya müdiri
 • Dadaşov Bilal Ataş oğlu — kimya elmləri doktoru, professor, Y. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun laboratoriya müdiri
 • Zeynalov Bahadır Qasım oğlu — kimya elmləri doktoru, professor, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Y. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun laboratoriya müdiri
 • Quliyev Rəsul Şirin oğlu — texnika elmləri doktoru, professor, Y. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun laboratoriya müdiri
 • Rüstəmov Musa İsmayıl oğlu — texnika elmləri doktoru, professor, Y. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun direktor müavini

1980-ci illərRedaktə

1982Redaktə

2 dekabr 1982-ci ildən:[o][p]

 • Аğаmirov Midhət Mirmusа oğlu — fəlsəfə elmləri doktoru, Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun şöbə müdiri
 • Əzizbəyovа Püstə Əzizаğа qızı — tаrix elmləri doktoru, professor, Аzərbаycаn SSR Elmlər Аkаdemiyаsının аkаdemiki
 • Аllаhverdiyev Cəlаl Eyvаz oğlu — fiziki-riyаziyyаt elmlər doktoru, Аzərbаycаn SSR Elmlər Аkаdemiyаsının müxbir üzvü, Kibernetikа İnstitutunun direktoru
 • Аşurbəyli Sаrа Bаlаbəy qızı — tаrix elmlər doktoru, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun bаş elmi işçisi
 • Əliyev Cəlаl Əlirzа oğlu — kənd təsərrüfаtı elmlər doktoru, Аzərbаycаn SSR Elmlər Аkаdemiyаsı biologiyа elmləri bölməsinin аkаdemik-kаtibi
 • Bünyаdov Ziyа Musа oğlu — tаrix elmləri doktoru, professor, Аzərbаycаn SSR Elmlər Аkаdemiyаsının аkаdemiki, Yаxın və Ortа Şərq Xаlqlаrı İnstitutunun direktoru
 • Quliyev Cəmil Bаhаdur oğlu — tаrix elmləri doktoru, professor, Аzərbаycаn SSR Elmlər Аkаdemiyаsının аkаdemiki, Аzərbаycаn SSR Elmlər Аkаdemiyаsının vitse-prezidenti
 • Quliyev Nərimаn Аğаqulu oğlu — fizikа-riyаziyyаt elmlər doktoru, Аzərbаycаn SSR Elmlər Аkаdemiyаsının müxbir üzvü, Аzərbаycаn SSR Elmlər Аkаdemiyаsının vitse-prezidenti vəzifəsini ifа edən
 • Cəfərov Məmmədcəfər Zeynаlаbdin oğlu — filologiyа elmlər doktoru, professor, Аzərbаycаn SSR Elmlər Аkаdemiyаsının ədəbiyyаt, dil və incəsənət bölməsinin аkаdemik-kаtibi
 • Cuvаrlı Çingiz Mehdi oğlu — Аzərbаycаn SSR Elmlər Аkаdemiyаsının аkаdemiki, Fizikа İnstitutunun lаborаtoriyа rəhbəri
 • Qəhrəmаnov Cаhаngir Vаhid oğlu — filologiyа elmlər doktoru, professor, respublika əlyаzmаlаrı fondunun direktoru
 • Müslümov İbrаhim Səfər oğlu — tаrix elmlər doktoru, professor
 • Mustаfаyev Cаmаl Vəli oğlu — fəlsəfə elmlər doktoru, professor, Yаxın və Ortа Şərq Xаlqlаrı İnstitutunun şöbə müdiri
 • Rüstəmov Sаleh Hаcı oğlu — coğrаfiyа elmlər doktoru, professor, Coğrаfiyа İnstitutunun şöbə müdiri
 • Sаlаmzаdə Əbdülvаhаb Rəhim oğlu — sənətşünаslıq doktoru, professor, Аzərbаycаn SSR Elmlər Аkаdemiyаsının müxbir üzvü, Аrxiterturа və İncəsənət İnstitutu direktorunun müаvini
 • Sаlаyev Sübhi Hаşım oğlu — geologiyа-minerologiyа elmlər doktoru, professor, Geologiyа İnstitutunun lаborаtoriyа rəhbəri
 • Axundov Ərəstun Həmzə oğlu — iqtisad elmləri doktoru, D. Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun professoru
 • Kərimov Zahid Hacıbala oğlu — texnika elmləri doktoru, M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun kafedra müdiri
 • Məmmədov Qəni Mirzəməmməd oğlu — professor, Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunun kafedra müdiri
 • Mehdizadə Mehdi Məmməd oğlu — pedaqoji elmlər doktoru, professor, SSRİ Pedaqoji Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü
 • Sultanov Rəhim Sultanməmməd oğlu — professor, S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin kafedra müdiri
 • Simelson İosif Ovşiyeviç — geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun professoru

1990-cı illərRedaktə

1991Redaktə

İstinadlarRedaktə

 1. "Doktor E. Ƣindesə təbabət sahəsində əməqdar əməqci namı̡nı̡ verməq hakkı̡nda". Azərbajcan Sosijalist Зyra Cumhyrijjəti iзçi qəntli-hөqymətinin Kanynlar və Əmrləri Qullijjatı̡ (azərb.). № 11. ijyl 1928. 385.
 2. "A. P. I. Prorektorь professor Jesmanə əməqdar fənn xadimi xadimi namь verməq hakkьnda". Azərbajcan Sosjalist Şyra Çumhurijjəti işci qəntli-huqymətinin Kanynlar və Əmrləri Qullijjatь (azərb.). № 3 (21 mart). 1929. 81.
 3. "Сәнае вә кәнд тәсәррүфаты габагҹылларынын, элм, маариф, сәһиййә вә инҹәсәнәт ишчиләринин, Фәһлә-Кәндли Гызыл Ордусу командирләринин, сияси ишчиләринин вә гызыл әскәрләринин, совет ишчиләринин вә башга ишчиләрин тәлтиф эдилмәләри һаггында фәрман". Азәрбайҹан Совет Социалист Республикасы Баш Советинин Ведомостлары. № 2 (6). Б.: Азполиграф. 1940. сәһ. 3. (#invisible_char)
 4. "Әзизбәйов адына Азәрбайҹан Индустриал Институтунун профессорларына адлар верилмәси һаггында фәрман". Азәрбайҹан Совет Социалист Республикасы Баш Советинин Ведомостлары. № 1 (9). Б.: Азполиграф. март 1941. сәһ. 3. (#invisible_char)
 5. "Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 122 (11376). Коммунист. 25 мај 1960-ҹы ил: сәһ. 2.
 6. "Азәрбајҹан ССР Али Советинин Рәјасәт Һеј'әтиндә". № 151 (12622). Коммунист. 30 ијун 1964-ҹү ил: сәһ. 1.
 7. "С. М. Киров адына Азәрбајҹан Дөвләт Университетинин ишчиләринә фәхри адлар верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 258 (14254). Коммунист. 2 нојабр 1969-ҹу ил: сәһ. 2.
 8. "В. И. Ленин адына Гырмызы Әмәк Бајрағы орденли Азәрбајҹан Дөвләт Педагожи Институтунун ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 53 (15268). Коммунист. 3 март 1973-ҹү ил: сәһ. 3.
 9. "Ә. Г. Беһбудов јолдаша Азәрбајҹан ССР әмәкдар елм хадими фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 5 (16440). Коммунист. 7 јанвар 1977-ҹи ил: сәһ. 2.
 10. "П. Б. Мовсесов јолдаша Азәрбајҹан ССР әмәкдар елм хадими фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 187 (16622). Коммунист. 12 август 1977-ҹи ил: сәһ. 3.
 11. "Азәрбајҹан Елми-Тәдгигат Памбыгчылыг Институтунун әмәкдашларына Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 276 (16711). Коммунист. 26 нојабр 1977-ҹи ил: сәһ. 2.
 12. "Республика Елмләр Академијасынын ишчиләринә Азәрбајҹан ССР әмәкдар елм хадими фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 86 (17125). Коммунист. 14 апрел 1979-ҹу ил: сәһ. 2.
 13. "Республика али мәктәбләринин ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 86 (17125). Коммунист. 14 апрел 1979-ҹу ил: сәһ. 2.
 14. "Республика Елмләр Академијасынын Ј. Мәммәдәлијев адына Нефт-Кимја Просесләри Институтунун ишчиләринә Азәрбајҹан ССР әмәкдар елм хадими фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 245 (17284). Коммунист. 25 октјабр 1979-ҹу ил: сәһ. 2.
 15. "Республиканын елм ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 277 (18211). Коммунист. 3 декабр 1982-ҹи ил: сәһ. 3.
 16. "Республиканын али мәктәб ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 277 (18211). Коммунист. 3 декабр 1982-ҹи ил: сәһ. 3.
 17. "Ə. C. Qasımov yoldaşa "Azərbaycan SSR əməkdar elm xadimi" fəxri adının verilməsi haqqında" Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Prezidentinin 22 yanvar 1991-ci il tarixli, 136 nömrəli Fərmanı[ölü keçid]  (azərb.)
 18. 1 2 "Ümumittifaq Təbii Qazın Nəql Edilməyə Hazırlanması və Emalı Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutunun əməkdaşlarına Azərbaycan SSR-in fəxri adları verilməsi haqqında" Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Prezidentinin 29 yanvar 1991-ci il tarixli, 146 nömrəli Fərmanı[ölü keçid]  (azərb.)
 19. 1 2 3 4 "Xalq təhsili işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında" Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Prezidentinin 4 fevral 1991-ci il tarixli, 188 nömrəli Fərmanı[ölü keçid]  (azərb.)
Sənədlər
 1. Təbabət sahəsində müstəsna dərəcədə faydalı ictimai-mədəni və elmi-təcrübəvi fəaliyyətini nəzərə alaraq həkim Yevgeni Yakovleviç Gindesə "təbabət sahəsində əməkdar əməkçi" namı verilməsi haqqında Azərbaycan Sovet Şura Cümhuriyyəti Xalq Komissarlar Şurasının 11 iyul 1928-ci il tarixli qərarı[1]
 2. Azərbaycan Politexnik İnstitutunun prorektoru prorektor İ. Q. Yesmana xüsusi mənfəətli və ictimai fəaliyyətinə görə "əməkdar fənn xadimi" namı verilməsi haqqında Azərbaycan Sovet Şura Cümhuriyyəti Xalq Komissarlar Şurasının 13 yanvar 1929-cu il tarixli qərarı[2]
 3. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının XX illiyi münasibətilə sənaye və kənd təsərrüfatı qabaqcıllarına, elm, maarif, səhiyyə və incəsənət işçilərinə, Fəhlə-Kəndli Qızıl Ordusun komandirlərinə, siyasi işçilərinə və qızıl əsgərlərinə, sovet işçilərinə və başqa işçilərə adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Baş Soveti Prezidiumunun 23 aprel 1940-cı il tarixli Fərmanı[3]
 4. Əzizbəyov adına Azərbaycan İndustrial İnstitutunun XX illik yubileyi münasibətilə, yüksək ixtisaslı kadrlar hazırlamaq işində xidmətə görə Əzizbəyov adına Azərbaycan İndustrial İnstitutunun professorlarına adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Baş Soveti Prezidiumunun 26 dekabr 1940-cı il tarixli Fərmanı[4]
 5. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının və Azərbaycan Kommunist partiyasının 40 illiyi ilə əlaqədar olaraq, Azərbaycan SSR-də təsərrüfat quruculuğu və mədəni quruculuq sahəsində qazanılmış müvəffəqiyyətlərə görə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 24 may 1960-cı il tarixli Fərmanı[5]
 6. Sənayeni, kənd təsərrüfatını, elmi, mədəniyyəti, səhiyyəni, maarifi inkişaf etdirmək sahəsindəki xidmətlərinə görə və Azərbaycanın Rusiya tərkibinə daxil olmasının 150 illiyi ilə əlaqədar olaraq fəxri adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 29 iyun 1964-cü il tarixli Fərmanı[6]
 7. Yüksək səviyyəli kadrlar hazırlamaq sahəsində xidmətlərinə, səmərəli elmi fəaliyyətinə görə və S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin işçilərinə fəxri adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 31 oktyabr 1969-cu il tarixli Fərmanı[7]
 8. Respublikada müəllim kadrlarının hazırlanmasında, pedaqogika elminin inkişaf etdirilməsində xidmətlərinə görə və V. İ. Lenin adına "Qırmızı Əmək Bayrağı" ordenli Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq V. İ. Lenin adına "Qırmızı Əmək Bayrağı" ordenli Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 2 mart 1973-cü il tarixli Fərmanı[8]
 9. Torpaqların meliorasiyasının səmərəli üsullarının işlənib hazırlanması və tətbiq edilməsi, meliorasiya və suvarılan əkinçilik sahəsində yüksək ixtisaslı mühəndislər və elmi kadrlar hazırlanması işində xidmətlərinə görə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Hidrotexnika və Meliorasiya İnstitutunun direktoru Əkbər Qasım oğlu Behbudov yoldaşa "Azərbaycan SSR əməkdar elm xadimi" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 6 yanvar 1977-ci il tarixli Fərmanı[9]
 10. Tarix elminin inkişafında və yüksək ixtisaslı kadrlar hazırlanmasında xidmətlərinə görə S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix kafedrasının professoru Petros Bağdasaroviç Movsesova "Azərbaycan SSR əməkdar elm xadimi" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 11 avqust 1977-ci il tarixli Fərmanı[10]
 11. Kənd təsərrüfatı elminin inkişafında xidmətlərinə görə və Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pambıqçılıq İnstitutunun təşkil edilməsinin əlli illiyi ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pambıqçılıq İnstitutunun əməkdaşlarına Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 25 noyabr 1977-ci il tarixli Fərmanı[11]
 12. [1–8] Elmin inkişafında və yüksək ixtisaslı elmi kadrlar hazırlanmasında xidmətlərinə görə respublika Elmlər Akademiyasının işçilərinə "Azərbaycan SSR əməkdar elm xadimi" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 13 aprel 1979-cu il tarixli Fərmanı[12]
 13. [9–14] Elmin inkişafında və yüksək ixtisaslı elmi kadrlar hazırlanmasında xidmətlərinə görə respublika ali məktəblərinin işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 13 aprel 1979-cu il tarixli Fərmanı[13]
 14. Elmin inkişafında, elmi kadrlar hazırlanmasında xidmətlərinə görə və respublika Elmlər Akademiyasının Y. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun təşkil edilməsinin 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq respublika Elmlər Akademiyasının Y. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun işçilərinə "Azərbaycan SSR əməkdar elm xadimi" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 24 oktyabr 1979-cu il tarixli Fərmanı[14]
 15. [1–16] Elmin inkişafında və elmi kadrlar hazırlanmasında xidmətlərinə görə respublikanın elm işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 2 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanı[15]
 16. [17–22] Yüksək ixtisaslı kadrlar hazırlanmasında və elmin inkişafında xidmətlərinə görə respublikanın ali məktəb işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 2 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanı[16]