Azərbaycan SSR əməkdar elm xadimlərinin siyahısı

1920-ci illər

redaktə

11 iyul 1928-ci ildən:[a]

13 yanvar 1929-cu ildən:[b]

1930-cu illər

redaktə

1 fevral 1936-cı ildən:[c]

 • Mirqasımov Mir Əsədulla — Semaşko adına xəstəxananın professor-cərrahı
 • Şirokoqorov İvan İvanoviç — Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun ümumi patoloji kafedrasının professoru
 • İlyin Fyodor Nikolayeviç[ru] — Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun professoru
 • Okinşeviç Aleksandr İsidoroviç — Semaşko adına xəstəxananın professor-cərrahı
 • Kuznetsov Pyotr İzmayıloviç — Azərbaycan Qızıl Bayraqlı Sənayə İnstitutunun professoru

29 may 1936-cı ildən:[d]

1940-cı illər

redaktə

23 aprel 1940-cı ildən:[e]

 • Ammosov Mixail Mitrofanoviç — professor, Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun əsəb xəstəlikləri kafedrasının müdiri
 • Rastovtsev Pavel Yuryeviç — professor, Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun fiziologiya kafedrasının müdiri
 • Topçubaşov Mustafa Ağa oğlu — professor, Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun cərrahiyyə kafedrasının müdiri

26 dekabr 1940-cı ildən:[f]

 • Dunin Yakov Nikolayeviç — professor, Əzizbəyov adına Azərbaycan Sənaye İnstitutunun materiallar müqaviməti kafedrasının müdiri
 • Kovalevski Sergey Aleksandroviç — geologiya-mineralogiya elmləri həkimi, professor, Əzizbəyov adına Azərbaycan Sənaye İnstitutunun ümumi geologiya kafedrasının müdiri
 • Romanov Stepan Mixayloviç — Əzizbəyov adına Azərbaycan Sənaye İnstitutunun kristalloqrafiya, mineralogiya və petroqrafiya kafedrasının professoru
 • Sarkisov Vartan Stepanoviç — professor, Əzizbəyov adına Azərbaycan Sənaye İnstitutunun arxitektura proyektləri düzəltmək kafedrasının müdiri
 • Məmməd Əliyev — Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Coğrafiya İnstitutunun Xəritəçəkmə Şöbəsinin müdiri, professor

1960-cı illər

redaktə

24 may 1960-cı ildən:[g]

 • Əzizbəyov Şamil Əbdülrəhim oğlu — Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası geoloji elmlər və neft şöbəsinin katibi
 • Əlizadə Əbdülkərim Əli oğlu — Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru
 • Belenkaya Asya İsaakovna — N. Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu normal anatomiya kafedrasının professoru
 • Belubekyan Artaşes İvanoviç — Azərbaycan Dövlət həkimləri təkmilləşdirmə institutu mamalıq və ginekologiya kafedrasının müdiri
 • Volobuyev Vladimir Rodionoviç — Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası biologiya və tibb elmləri şöbəsinin akademik katibi
 • Həsənov Şükür Məmməd oğlu — Azərbaycan Dövlət həkimləri təkmilləşdirmə institutu fizioterapiya və kurortologiya kafedrasının müdiri
 • Hüseynov Əşrəf İsgəndər oğlu — S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti mexanika-riyaziyyat fakültəsinin dekanı
 • Hüseynov Cəbrayıl Muxtar oğlu — Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası torpaqşünaslıq və aqrokimya institutu üzvi gübrə laboratoriyasının rəhbəri
 • Dadaşzadə Məmməd Arif Məhərrəm oğlu — Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası ictimai elmlər şöbəsinin akademik katibi
 • Zakuyev (Zakuzadə) Əhməd Kərədi Məhəmməd oğlu — V. İ. Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu pedaqogika və psixologiya kafedrasının professoru
 • İsmayılzadə İbrahim Məmməd oğlu — Azərbaycan Dövlət həkimləri təkmilləşdirmə institutu dermatovenerologiya kafedrasının professoru
 • Kajlayev Məhəmməd Davud oğlu — Azərbaycan Dövlət həkimləri təkmilləşdirmə institutunun kafedra müdiri
 • Qasımov Mehbalı Məmməd oğlu — S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti fəlsəfə kafedrasının müdiri
 • Quliyev Ələkbər Məmməd oğlu — H. Zərdabi adına Kirovabad pedaqoji institutunun direktoru
 • Lurye Maksim İsayeviç — Azərbaycan Dövlət həkimləri təkmilləşdirmə institutu mikrobiologiya, epidemiologiya və gigiyena kafedrasının müdiri
 • Nəzirov Mirzərza Mirzəməsi oğlu — Azərbaycan Dövlət həkimləri təkmilləşdirmə institutu malyariya və tibb parazitologiyası kafedrasının müdiri
 • Rzabəyli Fətulla Əziz oğlu — N. Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu ümumi biologiya və parazitologiya kafedrasının müdiri
 • Rusanova Valentina Nikolayevna — S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti onurğasızlar zoologiyası kafedrasının müdiri
 • Səfərov Həzrət İsrafil oğlu — Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu biologiya və üzvi kimya kafedrasının müdiri
 • Səfərəlibəyov Mehdi Heydər Xankişi oğlu — N. Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu yoluxucu xəstəliklər kafedrasının müdiri
 • Feyzullayev Ağazəki Vahab oğlu — N. Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu zsvb xəstəlikləri kafedrasının müdiri
 • Xəlilov Zahid İsmayıl oğlu — Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası fizika-riyaziyyat və texnika elmləri şöbəsinin katibi
 • Şahtaxtinskaya Zöhrə Mustafa qızı — V. İ. Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu zoologiya kafedrasının müdiri
 • Şirəliyev Məmmədağa Şirəli oğlu — Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nizami adına ədəbiyyat və dil institutu dialektologiya şöbəsinin müdiri

29 iyun 1964-cü ildən:[h]

 • Ağabəyli Ağaxan Ələsgər oğlu — Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu kənd təsərrüfatı heyvanları yetişdirmə kafedrasının müdiri
 • Axundova-Bağırbəyova Sonaxanım Əbdül qızı — tibb elmləri doktoru, Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun göz xəstəlikləri kafedrasının professoru
 • Qrebennikov Prokopi Jevseyeviç — professor, Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu bitkiçilik kafedrasının müdiri
 • Qusman Solomon Moiseyeviç — tibb elmləri doktoru, Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu terapiya kafedrasının müdiri
 • Dalin Mark Aleksandroviç — Ümumittifaq Elmi-Tədqiqat Olifinlər İnstitutunun direktoru
 • İsmayılov Rüstəm Hacəli oğlu — Azərbaycan SSR Xalq Təsərrüfatı Şurası sədrinin müavini
 • Quluzadə Kazım Novruzəli oğlu — M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun neft sənayesi, energetika və elektrotexnika kafedrasının müdiri
 • Məmmədov Əliqulu Məmmədqulu oğlu — M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun tədris işi üzrə prorektoru
 • Məcidov Balababa Fərəc oğlu — tibb elmləri doktoru, Elmi-Tədqiqat Epidemiologiya, Mikrobiologiya və Gigiyena İnstitutunun direktoru

31 oktyabr 1969-cu ildən:[i]

1970-ci illər

redaktə

2 mart 1973-cü ildən:[j]

 • Antonyan Qurgen Gerasimoviç — V. İ. Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun erməni dili kafedrasının müdiri
 • Vəkilov Mehdixan Yusif oğlu — V. İ. Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Sov.İKP tarixi kafedrasının professoru
 • Dəmirçizadə Əbdüləzəl Məmməd oğlu — V. İ. Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının müdiri
 • İbrahimov Cəfər Məmməd oğlu — V. İ. Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun SSRİ tarixi kafedrasının müdiri
 • Qədirov Həmid Musa oğlu — V. İ. Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun botanika kafedrasının müdiri
 • Qafarova Roza Zeynal qızı — V. İ. Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun biologiya fakültəsinin dekanı
 • Muradxanov Mərdan Əsədulla oğlu — V. İ. Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun ibtidai kafedrasının müdiri

6 yanvar 1977-ci ildən:[k]

 • Behbudov Əkbər Qasım oğlu — Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Hidrotexnika və Meliorasiya İnstitutunun direktoru

11 avqust 1977-ci ildən:[l]

 • Movsesov Petros Bağdasaroviç — S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix kafedrasının professoru

25 noyabr 1977-ci ildən:[m]

 • Hüseynov Əmir Musa oğlu — Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pambıqçılıq İnstitutunun pambıq bitkisi seleksiyası şöbəsinin müdiri
 • Zaytsev Viktor Semyonoviç — Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pambıqçılıq İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini
 • Rəhimov Zaur Ələkbər oğlu — Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pambıqçılıq İnstitutunun direktoru

13 aprel 1979-cu ildən:[n][o]

 • Əliyev İqrar Həbib oğlu — tarix elmləri doktoru, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun direktoru
 • Araslı Həmid Məmmədtağı oğlu — Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının akademiki, Yaxın və Orta Şərq Xalqları İnstitutunun direktoru
 • Hüseynov Mustafa Məmməd oğlu — kimya elmləri doktoru, professor, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Üzvi Xlor Sintezi İnstitutunun direktoru
 • İmanov Lətif Muxtar oğlu — Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının akademiki, Fizika İnstitutunun laboratoriya rəhbəri
 • Mərdanov Məcid Əhəd oğlu — Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Y. Məmmədəliyev adına Neft Kimyası Prosesləri İnstitutu direktorunun müavini
 • Mehdiyev Soltan Cəfər oğlu — Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının akademiki, Y. Məmmədəliyev adına Neft Kimyası Prosesləri İnstitutunun laboratoriya rəhbəri
 • Orucov Əliheydər Əlabbas oğlu — Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun şöbə rəhbəri
 • Şıxəlibəyli Ədhəm Şahlarbəy oğlu — Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Geologiya İnstitutunun şöbə rəhbəri
 • Ağayev Böyükkişi Ağa oğlu — tibb elmləri doktoru, professor, N. Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun 2-ci hospital cərrahiyyəsi kafedrasının müdiri
 • Əliyev Hadi Bədəl oğlu — coğrafiya elmləri doktoru, professor, S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin xarici ölkələrin iqtisadi və siyasi coğrafiyası kafedrasının müdiri
 • Zülfüqarlı Cümşüd İsmayıl oğlu — kimya elmləri doktoru, professor, S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin qeyri-üzvi kimya kafedrasının müdiri, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü
 • Qazıyev Məmmədəmin Adil oğlu — tarix elmləri doktoru, professor, S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasının müdiri
 • Nəcəfov Adil Yusif oğlu — fəlsəfə elmləri doktoru, professor, N. Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun fəlsəfə kafedrasının müdiri

24 oktyabr 1979-cu ildən:[p]

 • Haşımov Hacı Həsən oğlu — kimya elmləri doktoru, professor, Y. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun laboratoriya müdiri
 • Dadaşov Bilal Ataş oğlu — kimya elmləri doktoru, professor, Y. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun laboratoriya müdiri
 • Zeynalov Bahadır Qasım oğlu — kimya elmləri doktoru, professor, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Y. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun laboratoriya müdiri
 • Quliyev Rəsul Şirin oğlu — texnika elmləri doktoru, professor, Y. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun laboratoriya müdiri
 • Rüstəmov Musa İsmayıl oğlu — texnika elmləri doktoru, professor, Y. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun direktor müavini

1980-ci illər

redaktə
 • Seyidov Mirəli Mir Ələkbər oğlu — professor, Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Azərbaycan mifologiyası və orta əsrlər folkloru şöbəsinin müdiri

2 dekabr 1982-ci ildən:[q][r]

 • Ağamirov Midhət Mirmusa oğlu — fəlsəfə elmləri doktoru, Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun şöbə müdiri
 • Əzizbəyova Püstə Əzizağa qızı — tarix elmləri doktoru, professor, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının akademiki
 • Allahverdiyev Cəlal Eyvaz oğlu — fiziki-riyaziyyat elmlər doktoru, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Kibernetika İnstitutunun direktoru
 • Aşurbəyli Sara Balabəy qızı — tarix elmlər doktoru, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun baş elmi işçisi
 • Əliyev Cəlal Əlirza oğlu — kənd təsərrüfatı elmlər doktoru, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası biologiya elmləri bölməsinin akademik-katibi
 • Bünyadov Ziya Musa oğlu — tarix elmləri doktoru, professor, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının akademiki, Yaxın və Orta Şərq Xalqları İnstitutunun direktoru
 • Quliyev Cəmil Bahadur oğlu — tarix elmləri doktoru, professor, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının akademiki, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti
 • Quliyev Nəriman Ağaqulu oğlu — fizika-riyaziyyat elmlər doktoru, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti vəzifəsini ifa edən
 • Cəfərov Məmmədcəfər Zeynalabdin oğlu — filologiya elmlər doktoru, professor, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının ədəbiyyat, dil və incəsənət bölməsinin akademik-katibi
 • Cuvarlı Çingiz Mehdi oğlu — Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının akademiki, Fizika İnstitutunun laboratoriya rəhbəri
 • Qəhrəmanov Cahangir Vahid oğlu — filologiya elmlər doktoru, professor, respublika əlyazmaları fondunun direktoru
 • Müslümov İbrahim Səfər oğlu — tarix elmlər doktoru, professor
 • Mustafayev Camal Vəli oğlu — fəlsəfə elmlər doktoru, professor, Yaxın və Orta Şərq Xalqları İnstitutunun şöbə müdiri
 • Rüstəmov Saleh Hacı oğlu — coğrafiya elmlər doktoru, professor, Coğrafiya İnstitutunun şöbə müdiri
 • Salamzadə Əbdülvahab Rəhim oğlu — sənətşünaslıq doktoru, professor, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Arxitektura və İncəsənət İnstitutu direktorunun müavini
 • Salayev Sübhi Haşım oğlu — geologiya-mineralogiya elmlər doktoru, professor, geologiya İnstitutunun laboratoriya rəhbəri
 • Axundov Ərəstun Həmzə oğlu — iqtisad elmləri doktoru, D. Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun professoru
 • Kərimov Zahid Hacıbala oğlu — texnika elmləri doktoru, M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun kafedra müdiri
 • Məmmədov Qəni Mirzəməmməd oğlu — professor, Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunun kafedra müdiri
 • Mehdizadə Mehdi Məmməd oğlu — pedaqoji elmlər doktoru, professor, SSRİ Pedaqoji Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü
 • Sultanov Rəhim Sultanməmməd oğlu — professor, S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin kafedra müdiri
 • Simelson İosif Ovşiyeviç — geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun professoru

19 aprel 1989-cu ildən:[s]

1990-cı illər

redaktə

1 fevral 1990-cı ildən:[20]

 • Abasquliyev Əhməd Əlibaba oğlu — N. Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun kafedra müdiri, tibb elmləri doktoru, professor
 • Abasov Midhət Teymur oğlu — Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Dərin Neft-Qaz Yataqları Problemləri İnstitutunun direktoru, SSRİ Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü
 • Axundov Ağamusa Ağası oğlu — S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin kafedra müdiri, filologiya elmləri doktoru, professor
 • Babayev Həbib Bayram oğlu — M. F. Axundov adna Azərbaycan Pedaqoji Rus Dili və Ədəbiyyatı İnstitutunun kafedra müdiri, filologiya elmləri doktoru, professor
 • Qacar Çingiz Üveys oğlu — Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Fizika İnstitutunun şöbə müdiri, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü
 • Qasımov Əbdül Hüseynəli oğlu — Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutunun şöbə müdiri, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü
 • Qafarov Tofiq Mikayıl oğlu — S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin kafedra müdiri, hüquq elmləri doktoru, professor
 • Quliyev Cahid Süleyman oğlu — V. İ. Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun kafedra müdiri, fəlsəfə elmləri doktoru, professor
 • Əliyarov Süleyman Sərdar oğlu — S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin kafedra müdiri, tarix elmləri doktoru, professor
 • İmanov Sədi Şahsəddin oğlu — V. İ. Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun kafedra müdiri, pedaqoji elmlər doktoru, SSRİ Pedaqoji Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü
 • İsmayılov Mahmud Əlabbas oğlu — Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu direktorunun müavini, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü
 • Kazımov Nurəddin Mustafa oğlu — SSRİ-nin 50 illiyi adına Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunun kafedra müdiri, pedaqoji elmlər doktoru, professor
 • Maqsudov Fərəməz Qəzənfər oğlu — Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri şöbəsinin akademik katibi, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktoru, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının akademiki
 • Mədətov Qaraş Əli oğlu — Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun şöbə müdiri, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü
 • Məmmədbəyova Leyla Hüseyn qızı — M. A. Topçubaşov adına Elmi Tədqiqat Klinik və Eksperimental Cərrahiyyə İnstitutunun laboratoriya müdiri, tibb elmləri doktoru, professor
 • Məmmədova Fəridə Cəfər qızı — Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun baş elmi işçisi, tarix elmləri namizədi
 • Mustafayev Sənan Məmmədəmin oğlu — M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun kafedra müdiri, texnika elmləri namizədi, professor
 • Nəbiyev Bəkir Əhməd oğlu — Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası ədəbiyyat, dil və incəsənət şöbəsinin akademik katibi vəzifəsinin icraçısı, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının akademiki
 • Ramazanova Elmira Məmmədəmin qızı — M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun axşam və qiyabi təhsil üzrə prorektoru, texnika elmləri doktoru, professor
 • Rəhimov Kamran Nəbi oğlu — "Azərbaycan Kommunisti"—"Коммунист Азербайджана" jurnalının baş redaktoru, tarix elmləri doktoru
 • Rzayev Ağababa Qasım oğlu — Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası ictimai elmlər üzrə elmi informasiya mərkəzinin şöbə müdiri, hüquq elmləri doktoru, professor
 • Salayev Məmmədəmin Məmmədəli oğlu — Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun direktorluğu yanında müşavir, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü
 • Salayev Eldar Yunis oğlu — Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının prezidenti
 • Xəlilov Qeysər Veysəl oğlu — Azərbaycan SSR "Bilik" cəmiyyəti sədrinin birinci müavini, fəlsəfə elmləri doktoru
 • Həsənov Xamis Əbdülhüseyn oğlu — Ə. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun kafedra müdiri, tibb elmləri doktoru, professor
 • Hüseynov Dursun Yaqub oğlu — N. Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun kafedra müdiri, tibb elmləri doktoru, professor

23 avqust 1990-cı ildən:[t]

 • Abdullayev Əbdülməbud Əbdülmanaf oğlu — Ç. İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutunun kafedra müdiri, texnika elmləri doktoru
 • Əlizadə Zinyət Əliheydər qızı — Bakı Dövlət Universitetinin professoru, filologiya elmləri doktoru
 • Əhmədli Cəmil Teymur oğlu — Azərbaycan İqtisadiyyat İnstitutunun professoru, fəlsəfə elmləri doktoru
 • Hacıyev Arif Allahyar oğlu — Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası N. Gəncəvi adına Azərbaycan ədəbiyyatı muzeyinin direktoru, filologiya elmləri doktoru, professor
 • Şahmirov Əbdülrəhman Şahmir oğlu — V. İ. Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun professoru

11 sentyabr 1990-cı ildən:[u]

25 oktyabr 1990-cı ildən:[v]

29 oktyabr 1990-cı ildən: [w]

14 dekabr 1990-cı ildən:[x]

İstinadlar

redaktə
 1. Doktor E. Ƣindesə təbabət sahəsində əməqdar əməqci namı̡nı̡ verməq hakkı̡nda // Azərbajcan Sosijalist Зyra Cumhyrijjəti iзçi qəntli-hөqymətinin Kanynlar və Əmrləri Qullijjatı̡ (11). ijyl 1928. 385.
 2. A. P. I. Prorektorь professor Jesmanə əməqdar fənn xadimi xadimi namь verməq hakkьnda // Azərbajcan Sosjalist Şyra Çumhurijjəti işci qəntli-huqymətinin Kanynlar və Əmrləri Qullijjatь (3). 21 mart 1929. 81.
 3. ASŞC 15 illiji mynasəbətilə Azərbajçan SŞÇ-nin qabaqçьl işci qadınlarь, qolxozçularь və qolxozçu qadьnlarь, əməkci zijalьlarь nymayəndələrinin və şura işçilərinin təltif edilməsi haqqьnda Уmum Azərbajçan Mərkəzi İçraijjə Qomitəsi prezidiumunun qərarь // Qommunist. № 60 (4686). 12 mart 1936. S. 4.
 4. Əzizbəjov adьna Azərbajçan Qьzьlbajraqlь Industrial Institutunun 15 illiji haqqьnda Уmum Azərbajçan Mərkəzi İçraijjə Qomitəsi və Az. SŞC Xalq Qomisarlarь Şurasьnьn qərarь // Qommunist. № 124 (4750). 30 maj 1936. S. 3.
 5. Сәнае вә кәнд тәсәррүфаты габагҹылларынын, элм, маариф, сәһиййә вә инҹәсәнәт ишчиләринин, Фәһлә-Кәндли Гызыл Ордусу командирләринин, сияси ишчиләринин вә гызыл әскәрләринин, совет ишчиләринин вә башга ишчиләрин тәлтиф эдилмәләри һаггында фәрман // Азәрбайҹан Совет Социалист Республикасы Баш Советинин Ведомостлары. № 2 (6). Б.: Азполиграф. 1940. С. 3.
 6. Әзизбәйов адына Азәрбайҹан Индустриал Институтунун профессорларына адлар верилмәси һаггында фәрман // Азәрбайҹан Совет Социалист Республикасы Баш Советинин Ведомостлары. № 1 (9). Б.: Азполиграф. март 1941. С. 3.
 7. Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 122 (11376). 25 мај 1960-ҹы ил. С. 2.
 8. Азәрбајҹан ССР Али Советинин Рәјасәт Һеј'әтиндә // Коммунист. № 151 (12622). 30 ијун 1964-ҹү ил. С. 1.
 9. С. М. Киров адына Азәрбајҹан Дөвләт Университетинин ишчиләринә фәхри адлар верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 258 (14254). 2 нојабр 1969-ҹу ил. С. 2.
 10. В. И. Ленин адына Гырмызы Әмәк Бајрағы орденли Азәрбајҹан Дөвләт Педагожи Институтунун ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 53 (15268). 3 март 1973-ҹү ил. С. 3.
 11. Ә. Г. Беһбудов јолдаша Азәрбајҹан ССР әмәкдар елм хадими фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 5 (16440). 7 јанвар 1977-ҹи ил. С. 2.
 12. П. Б. Мовсесов јолдаша Азәрбајҹан ССР әмәкдар елм хадими фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 187 (16622). 12 август 1977-ҹи ил. С. 3.
 13. Азәрбајҹан Елми-Тәдгигат Памбыгчылыг Институтунун әмәкдашларына Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 276 (16711). 26 нојабр 1977-ҹи ил. С. 2.
 14. Республика Елмләр Академијасынын ишчиләринә Азәрбајҹан ССР әмәкдар елм хадими фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 86 (17125). 14 апрел 1979-ҹу ил. С. 2.
 15. Республика али мәктәбләринин ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 86 (17125). 14 апрел 1979-ҹу ил. С. 2.
 16. Республика Елмләр Академијасынын Ј. Мәммәдәлијев адына Нефт-Кимја Просесләри Институтунун ишчиләринә Азәрбајҹан ССР әмәкдар елм хадими фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 245 (17284). 25 октјабр 1979-ҹу ил. С. 2.
 17. Республиканын елм ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 277 (18211). 3 декабр 1982-ҹи ил. С. 3.
 18. Республиканын али мәктәб ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 277 (18211). 3 декабр 1982-ҹи ил. С. 3.
 19. АСЕ баш редаксијасы вә Азәрбајҹан ССР Дөвләт Нәшријјат, Полиграфија вә Китаб Тиҹарәти Ишләри Комитәси ишчиләринин бир групуна Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 92 (20860). 20 апрел 1989-ҹу ил. С. 2.
 20. Елмин инкишафында хидмәтләринә ҝөрә // Коммунист. № 21 (21089). 2 феврал 1990-ҹы ил. С. 2.
 21. Халг тәһсили ишчиләринин вә алимләрин бир групуна Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Президентинин Фәрманы // Коммунист. № 197 (21265). 28 август 1990-ҹы ил. С. 1.
 22. Т. Г. Көчәрли јолдаша «Азәрбајҹан ССР әмәкдар елм хадими» фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Президентинин Фәрманы // Коммунист. № 212 (21280). 14 сентјабр 1990-ҹы ил. С. 1.
 23. Т. К. Исмајылов, А. Ш. Меһдијев вә А. М. Шлимак јолдашлара Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Президентинин Фәрманы // Коммунист. № 250 (21318). 28 октјабр 1990-ҹы ил. С. 1.
 24. И. Т. Аббасов јолдаша «Азәрбајҹан ССР әмәкдар елм хадими» фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Президентинин Фәрманы // Коммунист. № 252 (21320). 31 октјабр 1990-ҹы ил. С. 1.
 25. Р. Б. Фејзуллајев јолдаша «Азәрбајҹан ССР әмәкдар елм хадими» фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Президентинин Фәрманы // Коммунист. № 288 (21356). 15 декабр 1990-ҹы ил. С. 1.
 26. "Ə. C. Qasımov yoldaşa "Azərbaycan SSR əməkdar elm xadimi" fəxri adının verilməsi haqqında" Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Prezidentinin 22 yanvar 1991-ci il tarixli, 136 nömrəli Fərmanı Arxivləşdirilib 2018-09-14 at the Wayback Machine  (az.)
 27. 1 2 "Ümumittifaq Təbii Qazın Nəql Edilməyə Hazırlanması və Emalı Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutunun əməkdaşlarına Azərbaycan SSR-in fəxri adları verilməsi haqqında" Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Prezidentinin 29 yanvar 1991-ci il tarixli, 146 nömrəli Fərmanı Arxivləşdirilib 2018-09-14 at the Wayback Machine  (az.)
 28. 1 2 3 4 "Xalq təhsili işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında" Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Prezidentinin 4 fevral 1991-ci il tarixli, 188 nömrəli Fərmanı[ölü keçid]  (az.)
Sənədlər
 1. Təbabət sahəsində müstəsna dərəcədə faydalı ictimai-mədəni və elmi-təcrübəvi fəaliyyətini nəzərə alaraq həkim Yevgeni Yakovleviç Gindesə "təbabət sahəsində əməkdar əməkçi" namı verilməsi haqqında Azərbaycan Sovet Şura Cümhuriyyəti Xalq Komissarlar Şurasının 11 iyul 1928-ci il tarixli qərarı[1]
 2. Azərbaycan Politexnik İnstitutunun prorektoru prorektor İ. Q. Yesmana xüsusi mənfəətli və ictimai fəaliyyətinə görə "əməkdar fənn xadimi" namı verilməsi haqqında Azərbaycan Sovet Şura Cümhuriyyəti Xalq Komissarlar Şurasının 13 yanvar 1929-cu il tarixli qərarı[2]
 3. ASŞC 15 illiyi münasibətilə Azərbaycan SŞÇ-nin qabaqcıl işci qadınları, kolxozçuları və kolxozçu qadınları, əməkçi ziyalıları nümayəndələrinin və şura işçilərinin təltif edilməsi haqqında Ümumazərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi Prezidiumunun 1 fevral 1936-cı il tarixli qərarı[3]
 4. Əzizbəyov adına Azərbaycan Qızılbayraqlı İndustrial İnstitutunun 15 illiyi haqqında Ümumazərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi və Azərbaycan Sovet Şura Cümhuriyyəti Xalq Komissarlar Şurasının 29 may 1936-cı il tarixli qərarı[4]
 5. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının XX illiyi münasibətilə sənaye və kənd təsərrüfatı qabaqcıllarına, elm, maarif, səhiyyə və incəsənət işçilərinə, Fəhlə-Kəndli Qızıl Ordusun komandirlərinə, siyasi işçilərinə və qızıl əsgərlərinə, sovet işçilərinə və başqa işçilərə adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Baş Soveti Prezidiumunun 23 aprel 1940-cı il tarixli Fərmanı[5]
 6. Əzizbəyov adına Azərbaycan İndustrial İnstitutunun XX illik yubileyi münasibətilə, yüksək ixtisaslı kadrlar hazırlamaq işində xidmətə görə Əzizbəyov adına Azərbaycan İndustrial İnstitutunun professorlarına adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Baş Soveti Prezidiumunun 26 dekabr 1940-cı il tarixli Fərmanı[6]
 7. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının və Azərbaycan Kommunist partiyasının 40 illiyi ilə əlaqədar olaraq, Azərbaycan SSR-də təsərrüfat quruculuğu və mədəni quruculuq sahəsində qazanılmış müvəffəqiyyətlərə görə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 24 may 1960-cı il tarixli Fərmanı[7]
 8. Sənayeni, kənd təsərrüfatını, elmi, mədəniyyəti, səhiyyəni, maarifi inkişaf etdirmək sahəsindəki xidmətlərinə görə və Azərbaycanın Rusiya tərkibinə daxil olmasının 150 illiyi ilə əlaqədar olaraq fəxri adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 29 iyun 1964-cü il tarixli Fərmanı[8]
 9. Yüksək səviyyəli kadrlar hazırlamaq sahəsində xidmətlərinə, səmərəli elmi fəaliyyətinə görə və S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin işçilərinə fəxri adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 31 oktyabr 1969-cu il tarixli Fərmanı[9]
 10. Respublikada müəllim kadrlarının hazırlanmasında, pedaqogika elminin inkişaf etdirilməsində xidmətlərinə görə və V. İ. Lenin adına "Qırmızı Əmək Bayrağı" ordenli Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq V. İ. Lenin adına "Qırmızı Əmək Bayrağı" ordenli Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 2 mart 1973-cü il tarixli Fərmanı[10]
 11. Torpaqların meliorasiyasının səmərəli üsullarının işlənib hazırlanması və tətbiq edilməsi, meliorasiya və suvarılan əkinçilik sahəsində yüksək ixtisaslı mühəndislər və elmi kadrlar hazırlanması işində xidmətlərinə görə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Hidrotexnika və Meliorasiya İnstitutunun direktoru Əkbər Qasım oğlu Behbudov yoldaşa "Azərbaycan SSR əməkdar elm xadimi" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 6 yanvar 1977-ci il tarixli Fərmanı[11]
 12. Tarix elminin inkişafında və yüksək ixtisaslı kadrlar hazırlanmasında xidmətlərinə görə S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix kafedrasının professoru Petros Bağdasaroviç Movsesova "Azərbaycan SSR əməkdar elm xadimi" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 11 avqust 1977-ci il tarixli Fərmanı[12]
 13. Kənd təsərrüfatı elminin inkişafında xidmətlərinə görə və Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pambıqçılıq İnstitutunun təşkil edilməsinin əlli illiyi ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pambıqçılıq İnstitutunun əməkdaşlarına Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 25 noyabr 1977-ci il tarixli Fərmanı[13]
 14. [1–8] Elmin inkişafında və yüksək ixtisaslı elmi kadrlar hazırlanmasında xidmətlərinə görə respublika Elmlər Akademiyasının işçilərinə "Azərbaycan SSR əməkdar elm xadimi" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 13 aprel 1979-cu il tarixli Fərmanı[14]
 15. [9–14] Elmin inkişafında və yüksək ixtisaslı elmi kadrlar hazırlanmasında xidmətlərinə görə respublika ali məktəblərinin işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 13 aprel 1979-cu il tarixli Fərmanı[15]
 16. Elmin inkişafında, elmi kadrlar hazırlanmasında xidmətlərinə görə və respublika Elmlər Akademiyasının Y. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun təşkil edilməsinin 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq respublika Elmlər Akademiyasının Y. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun işçilərinə "Azərbaycan SSR əməkdar elm xadimi" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 24 oktyabr 1979-cu il tarixli Fərmanı[16]
 17. [1–16] Elmin inkişafında və elmi kadrlar hazırlanmasında xidmətlərinə görə respublikanın elm işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 2 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanı[17]
 18. [17–22] Yüksək ixtisaslı kadrlar hazırlanmasında və elmin inkişafında xidmətlərinə görə respublikanın ali məktəb işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 2 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanı[18]
 19. On cildlik Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının birinci nəşrinin hazırlanmasında və buraxılmasında xidmətlərinə görə ASE baş redaksiyası və Azərbaycan SSR Dövlət Nəşriyyat, Poliqrafiya və Kitab Ticarəti İşləri Komitəsi işçilərinin bir qrupuna Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 19 aprel 1989-cu il tarixli Fərmanı[19]
 20. Böyüməkdə olan nəslin və gənclərin təlim və tərbiyəsində xidmətlərinə, Azərbaycan elminin inkişafına köməyinə görə xalq təhsili işçilərinin və alimlərin bir qrupuna Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Prezidentinin 23 avqust 1990-cı il tarixli Fərmanı[21]
 21. Çoxillik səmərəli elmi işinə və respublikanın ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak etdiyinə görə Tofiq Qasım oğlu Köçərli yoldaşa "Azərbaycan SSR əməkdar elm xadimi" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Prezidentinin 11 sentyabr 1990-cı il tarixli Fərmanı[22]
 22. Kosmik elm və texnikanın inkişafında, yüksək ixtisaslı mütəxəssislər hazırlanmasında, respublikada kosmonavtikanın təbliğində xidmətinə görə T. K. İsmayılov, A. Ş. Mehdiyev və A. M. Şlimak yoldaşlara Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında haqqında Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Prezidentinin 25 oktyabr 1990-cı il tarixli Fərmanı[23]
 23. Tibb elminin inkişafında və yüksək ixtisaslı tibb kadrları hazırlanmasında xidmətlərinə görə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü İsmayıl Teymur oğlu Abbasov yoldaşa "Azərbaycan SSR əməkdar elm xadimi" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Prezidentinin 29 oktyabr 1990-cı il tarixli Fərmanı[24]
 24. Respublikada elmin və xalq təhsilinin inkişafında xidmətlərinə görə Azərbaycan SSR xalq təhsili naziri, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Rafiq Babaş oğlu Feyzullayevə "Azərbaycan SSR əməkdar elm xadimi" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Prezidentinin 14 dekabr 1990-cı il tarixli Fərmanı[25]