Bizans imperatorlarının siyahısı

Konstantin sülaləsi (306-363)Redaktə

PORTRET ADI SƏLTƏNƏT İLLƏRİ QEYD
  I KONSTANTİN
Κωνσταντῖνος ὁ Μέγας
19 sentyabr 32422 may 337
  II KONSTANSİ
Κωνστάντιος
22 may 3373 noyabr 361
 • Atasının ölümünün ardından babası Konstansi Xlorun ikinci evliliyindən doğulan bütün qohumlarını qətlə yetirdi.
 • İmperiyanı qardaşları Konstantin və Konstans arasında bölüşdürdülər.
 • Şərqdə Sasanilərlə mübarizə aparmışdır.
 • Taxt uğrunda başlayan üsyanlarla mübarizə aparmışdır.
  YULİAN
Ἰουλιανὸς ὁ Ἀποστάτης
3 noyabr 36126 iyun 363

Sülaləsiz (363-364)Redaktə

PORTRET ADI SƏLTƏNƏT İLLƏRİ QEYD
  İOVİAN
Ἰοβιανός
28 iyun 36317 fevral 364

Valentinian sülaləsi (364-379)Redaktə

PORTRET ADI SƏLTƏNƏT İLLƏRİ QEYD
  I VALENTİNİAN
Οὐαλεντινιανός
26 fevral 36417 noyabr 375
  VALENS
Οὐάλης
28 mart 3649 avqust 378
  QRATİAN
Γρατιανός
9 avqust 37819 yanvar 379

Feodosi sülaləsi (379-457)Redaktə

PORTRET ADI SƏLTƏNƏT İLLƏRİ QEYD
  I FEODOSİ
Θεοδόσιος ὁ Μέγας
19 yanvar 37917 yanvar 395
  ARKADİ
Ἀρκάδιος
17 yanvar 3951 may 408
  II FEODOSİ
Θεοδόσιος
1 may 40828 iyul 450
  MARKİAN
Μαρκιανός
25 avqust 45027 yanvar 457

Leo sülaləsi (457-518)Redaktə

PORTRET ADI SƏLTƏNƏT İLLƏRİ QEYD
  I LEO
Λέων ὁ Μέγας
7 fevral 45718 yanvar 474
  II LEO
Λέων ὁ μικρός
18 yanvarnoyabr 474
  ZENO
Ζήνων
noyabr 4749 yanvar 475 (1)

avqust 4769 aprel 491 (2)

  VASİLİSK
Βασιλίσκος
9 yanvar 475avqust 476
  I ANASTASİ
Ἀναστάσιος ὁ Δίκορος
11 aprel 4919 iyul 518

Yustinian sülaləsi (518-602)Redaktə

PORTRET ADI SƏLTƏNƏT İLLƏRİ QEYD
  I YUSTİN
Ἰουστῖνος
9 iyul 5181 avqust 527
  I YUSTİNİAN
Ἰουστινιανὸς ὁ Μέγας
1 avqust 52714 noyabr 565
  II YUSTİN
Ἰουστῖνος
14 noyabr 5655 oktyabr 578
  II TİBERİ
Τιβέριος Κωνσταντῖνος
5 oktyabr 57814 avqust 582
  MAURİS
Μαυρίκιος Τιβέριος
14 avqust 58227 noyabr 602

Sülaləsiz (602-610)Redaktə

PORTRET ADI SƏLTƏNƏT İLLƏRİ QEYD
  FOKA
Φωκᾶς
23 noyabr 6025 oktyabr 610

İraklilər sülaləsi (610-695)Redaktə

PORTRET ADI SƏLTƏNƏT İLLƏRİ QEYD
  I İRAKLİ
Ἡράκλειος
5 oktyabr 61011 fevral 641
  III KONSTANTİN
Ἡράκλειος Κωνσταντῖνος
11 fevral25 may 641
  II İRAKLİ
Ἡρακλεωνᾶς
11 fevral5 noyabr 641
  II KONSTANT
Κώνστας ὁ Πωγωνᾶτος
5 noyabr 64115 iyul 668
  IV KONSTANTİN
Κωνσταντῖνος ὁ νέος
sentyabr 66810 iyul 685
  II YUSTİNİAN
Ἰουστινιανὸς ὁ Ῥινότμητος
10 iyul 685695 (1)

Anarxiya dövrü (695-717)Redaktə

PORTRET ADI SƏLTƏNƏT İLLƏRİ QEYD
  LEONTİ
Λεόντιος
695698
 • II Yustinianı taxtdan devirərək hakimiyyəti ələ aldı.
 • Şimali Afrikada məğlub olub qaçan əsgərlər tərəfindən ələ alınan donan tərəfindən taxtdan endirildi.
 • Vaxtilə taxtdan endirdiyi II Yustinianın ikinci səltənətində edam olundu.
  III TİBERİ
Τιβέριος (Ἀψίμαρος)
698705
 • Leontini taxtdan devirərək hakimiyyəti ələ aldı.
 • Ərəblərə qarşı mübarizə aparmışdır.
 • Bulqarların dəstəyini qazanan II Yustinian tərəfindən taxtdan endirildi və edam olundu.
  II YUSTİNİAN
Ἰουστινιανὸς ὁ Ῥινότμητος
21 avqust 7054 noyabr 711 (2)
  FİLİPPİK
Φιλιππικός
4 noyabr 7113 iyun 713
  II ANASTASİ
Ἀναστάσιος (ʹἈρτέμιος)
4 iyun 713715
  III FEODOSİ
Θεοδόσιος
71525 mart 717

İsaurian sülaləsi dövrü (717-802)Redaktə

PORTRET ADI SƏLTƏNƏT İLLƏRİ QEYD
  III LEO
Λέων ὁ Ἴσαυρος
25 mart 71718 iyun 741
  V KONSTANTİN
Κωνσταντῖνος Κοπρώνυμος
18 iyun 74114 sentyabr 775
  ARTABASD
Ἀρτάβασδος
iyun 7412 noyabr 743
 • Qaynı V Konstantini devirərək özünü imperator elan etdi.
 • Ancaq Anadolu birliklərinin müdaxiləsiylə devrildi.
 • Oğullarıyla birlikdə kor edilib kilsəyə həbs olundu.
  IV LEO
Λέων ὁ Χάζαρος
14 sentyabr 7758 sentyabr 780
  VI KONSTANTİN
Κωνσταντῖνος
8 sentyabr 78019 avqust 797
 • 9 yaşında taxta çıxdığı üçün anası Afinalı İrina taxt naibəsi olmuşdur.
 • Anasıyla girişdiyi taxt mübarizəsində məğlub oldu və gözlərinə mil çəkilərək kor edildi.
  AFİNALI İRİNA
Ειρήνη η Αθηναία
19 avqust 79731 oktyabr 802
 • Oğlunun səltənətində ilk 10 il taxt naibəsi olmuşdur.
 • 1792-ci ildə oğlu tərəfindən ortaq monarx elan edilmişdir.
 • Oğlunu devirərək taxta çıxsa da, saray çevrilişiylə özü də taxtdan endirildi.

Nikeforian sülaləsi (802-813)Redaktə

PORTRET ADI SƏLTƏNƏT İLLƏRİ QEYD
  I NİKEFOR
Νικηφόρος
31 oktyabr 80226 iyul 811
  STAVRAK
Σταυράκιος
26 iyul2 oktyabr 811
 • 803-cü ildə atası tərəfindən ortaq imperator elan edilmişdir.
 • Bulqar çarı Krum xanla Pliska yaxınlığındakı döyüşdə ağır yaralanmış, bu vəziyyətdə yeganə imperator elan olunmuşdur.
 • 68 günlük səltənətinin ardından bacısının əri Mixail taxta çıxarıldı.
  I MİXAİL
Μιχαὴλ Ῥαγγαβέ
2 oktyabr 81111 iyul 813