İslam

İslam Tarixi

İmanın şərtləri

TövhidMələklər
KitablarPeyğəmbərlər
MəadAxirət
Qəza ve Taleh

İslamın beş şərti

Kəlmeyi-şəhadətNamaz
OrucHəcc
Zəkat

Etiqad məzhəbləri
ƏşərilərMatüridilərQədərilər (Mötəzililər)CəbrilərMürcilərCəhmiyyəMüşəbbihilərSələfilər
Fiqh məzhəbləri
Sünnilər:
HənəfilərMalikilərŞafiilərHənbəlilər
Yox olmuş məzhəblər:
ZahirilərAuzailərLeysilərSəvrilərCəririlər

Şiələr:
İmamilər (Cəfərilər (ƏxbarilərÜsulilərŞeyxilər)ƏləvilərƏnsarilərQızılbaşlar) • Zeydilər
İsmaililər (QərmətilərXaşxaşilərFəthilərXəttabilər)VaqifiyyəRafizilər (Batinilər)QeysanilərXürrəmilərBaziğiyyəQurabiyyə
Xaricilər:
MühakkiməƏcrədilər (MeymunilərSəələbilər) • ƏzraqilərBəyhəsilərİbadilərNəcdatilərSüfrilər

Həmçinin bax

SufilərYəsəvilikNəqşibəndilikSührəvərdilikXəlvətilikSəfəvilikBayramilikBəktaşilikCəlvətilikCərrahilikÇiştiyyəEhqaqiyəGülşənilikHürufilikKübravilikMəlamətilikMövləvilikNemətullahiyyəNöqtəvilikQələndərilikQadiriyyəRahmaniyyəRifailikRövşənilərSənusilərŞaziliyyəZahidiyyəNüseyrilərDruzlarİslam fəlsəfəsi

Leysi məzhəbi (ərəb. المذهب الليثي‎) və ya Leysilik — islamın sünni qolunda ilkin hüquq məktəblərindən (məzhəblərindən) biri. Məzhəbin banisi-eponimi Misir müsəlman hüquqşünaslarının və dövrünün hədisşünaslarının başçısı fars mənşəli Əl-Leys ibn Saaddır[1] (713–791). Əl-Leys ibn Saadın məzhəbi Misirdə geniş yayılır, lakin sonra digər məktəblərin təsiri altında tamamilə yox olur[2]. Bu gün Misirdə əsas məktəblər Maliki, Hənəfi və [[Şafii məzhəbi|Şafii] məzhəbləridir. Bundan əlavə, əl-Leys ibn Saadın tələbələri arasında dərs zamanı onun sözlərini yazmaq təcrübəsinin olmaması səbəbindən onun bir əsəri də bu günə qədər gəlib çatmamışdır[3].

İstinadlar redaktə

  1. . Издательство Московского университета. 2000. səh. 189 https://books.google.kz/books?id=XVRtAAAAMAAJ (#bare_url_missing_title). Вестник Московского университета
  2. Al Azhar Academy of Islamic Research. . səh. 53 https://books.google.kz/books?id=qWkAAAAAMAAJ (#bare_url_missing_title). The First Conference of the Academy of Islamic Research
  3. Воскресенский, А. Д. . =Восток-Запад. 2006. səh. 220 https://books.google.kz/books?id=WAQXAQAAIAAJ (#bare_url_missing_title). Политические системы и политические культуры Востока