İslam

İslam Tarixi

İmanın şərtləri

TövhidMələklər
KitablarPeyğəmbərlər
MəadAxirət
Qəza ve Taleh

İslamın beş şərti

Kəlmeyi-şəhadətNamaz
OrucHəcc
Zəkat

Etiqad məzhəbləri
ƏşərilərMatüridilərQədərilər (Mötəzililər)CəbrilərMürcilərCəhmiyyəMüşəbbihilərSələfilər
Fiqh məzhəbləri
Sünnilər:
HənəfilərMalikilərŞafiilərHənbəlilər
Yox olmuş məzhəblər:
ZahirilərAuzailərLeysilərSəvrilərCəririlər

Şiələr:
İmamilər (Cəfərilər (ƏxbarilərÜsulilərŞeyxilər)ƏləvilərƏnsarilərQızılbaşlar) • Zeydilər
İsmaililər (QərmətilərXaşxaşilərFəthilərXəttabilər)VaqifiyyəRafizilər (Batinilər)QeysanilərXürrəmilərBaziğiyyəQurabiyyə
Xaricilər:
MühakkiməƏcrədilər (MeymunilərSəələbilər) • ƏzraqilərBəyhəsilərİbadilərNəcdatilərSüfrilər

Həmçinin bax

SufilərYəsəvilikNəqşibəndilikSührəvərdilikXəlvətilikSəfəvilikBayramilikBəktaşilikCəlvətilikCərrahilikÇiştiyyəEhqaqiyəGülşənilikHürufilikKübravilikMəlamətilikMövləvilikNemətullahiyyəNöqtəvilikQələndərilikQadiriyyəRahmaniyyəRifailikRövşənilərSənusilərŞaziliyyəZahidiyyəNüseyrilərDruzlarİslam fəlsəfəsi

Rafizilik eyni zamanda "rafidah" olaraq tərcümə olunan bir ərəb sözüdür (cəm çoxluq ərəb. الرافضةar-rāfiḍa; çoxlu cəm ərəb. روافضravāfiḍ; tək ərəb. رافضيrāfiḍī) "rədd edənlər" və ya "imtina edənlər" mənasını verir. Söz ərəbcə samit kökdən ر ف ض (r-f-ḍ) düzəlib, fel olaraq "rədd etmək" mənasını verir. Cəm olmayan tək forma رافضي rāfiḍī "rədd edən" dir.[1]

Termin bəzi sünni müsəlmanlar tərəfindən şiələri Əbu Bəkr, ÖmərOsmanı Məhəmmədin qanuni varisləri kimi tanımadıqları, Əlini ilk varisi olaraq tanıdıqları üçün təhqiramiz şəkildə istifadə olunur.[2]

Mənşəyi redaktə

Rafizi termini bir mənbəyə görə, Zeyd ibn Əlinin Üməyyə Xilafətinə qarşı qaldırdığı üsyanda yaranmışdır. Rafizi ilk iki Raşidi xəlifəsini[3][4] qınamamaq siyasətinə sahib olan Zeydi tərk edən və Zeydi dəstəkləməkdən imtina edən Kufəlilərə istinad edir.[5][6] Zeyd ibn Əli Əlini Məhəmməddən sonra ən ali hesab edir, lakin dəstəyini artırmaq üçün üsyanında Əbu Bəkr və Ömərin xilafətini diplomatik məqsədlə qınamaqdan imtina edirdi. Əbu Bəkr və Ömərin xilafətinə, insanların Əlinin hakimiyyətini rədd edib etməməsini görmək üçün Allah tərəfindən bir imtahan olaraq gördü.[7]

Termin mənası zaman keçdikcə bir neçə dəyişikliyə uğradı. Zeyd mənbələrinə görə Zeyd ibn Əlinin bəzi kufəlilərə qarşı işlətdikləri termin Əbu Bəkr və Ömərdən imtina etmələri ilə əlaqəli deyil, lakin Zeyd ibn Əlini rədd etmələri ilə əlaqəli idi. Çünki onlar Cəfər Əs-Sadiqi imam hesab edirdilər.

O dedi: "Allah ən böyükdür! Allaha and içirəm, hamınız Allah Rəsulunun öz ifadəsində qeyd etdiyi rafizilərsiniz: ((Məndən sonra Əhli-beytin yolunu rədd edən bir xalq olacaq və deyəcəklər ki, yaxşılara əmr verən və pisliyi qadağan edən heç bir şey yoxdur! Dində təqlid edib şıltaqlıqlarına tabe olacaqlar…))."[8]

ÜməyyəAbbasi sünni liderlərinin dövründə, ilk sünni Rəşidi, yəni Əbu Bəkr, ÖmərOsmanı rədd etdiklərini xatırlatmaq üçün On iki imam şiəliyi üçün aşağılayıcı məşhur bir terminə çevrildi.[1]

Müasir dövrdə rafizi termini əsasən şiələrin edam edilməsini əsaslandırmaq üçün İŞİD kimi Sələfi cihadizmində istifadə olunur.[9]

Rafidanın dəqiq mənşəyi ilə bağlı çox mübahisələr var. Əvvəlki nümunələrdən biri, 888-ci ildə vəfat edən Əmad ibn Muḥammad Barqī'nın Maḥsinindəndir. Maḥsin bir hissəsi Cəfər Əs-Sadiqə həsr olunan rafidanın (rafizi) istifadə hallarını göstərir:

Bir adam İmam Cəfər Əs-Sadiqin yanına gəldi ki, kimsə ona Rafizi olmaqdan ötrü xəbərdarlıq etdi və İmam Cəfər cavab verdi: "Allaha and olsun ki, bizim öyrətdiyimizə əməl edib bizə yalan danışmadığınız müddətcə Allahın sizə verdiyi bu ad mükəmməldir." Məhəmməd əl-Baqir də bu hadisəni özünə işarə edib xatırladaraq: "Mən rafizilərdənəm" buyurdu.[1]

Muğirə ibn Şöbənin rafizi terminini onu rədd edənlərə qarşı işlətdiyi deyilir.[10]

Digərləri, mənşəyi üçün başqa bir tarixi mətnə ​​istinad edirlər. Cəfər Əs-Sadiq rafizinin ilk öncə Allah tərəfindən verildiyi və İbrani Müqəddəs Kitabında və Əhdi-Cədiddə qorunmuş bir şərəf olduğuna inandığını söylədi: o, firon əhli arasında onu və yolunu rədd edən və Musaya qoşulan 70 nəfərin olduğunu söylədi. Allah həmin 70 adamı Rafida (Rafizi) adlandırdı. Fironu rədd etdikləri, ibadətlərində güclü olduqları və Musaya, Haruna və nəsillərinə olan sevgilərinə görə Musanın ordusunda Rafizi olaraq xatırlandı.

Cəfər Sadiq daha sonra deyir ki, Allah Musaya vəhy etdi: "Bu adını Tövratda qoy, çünki mən bunları özümlə adlandırdım və onlara hədiyyə etdim." Cəfər Sadiq Məhəmməd ailəsinin şiələrini daxil etmək üçün bu sözün istifadəsini genişləndirir.[11]

On iki imam şiələri inanırlar ki, Məhəmmədin ölümündən sonra, pislikləri rədd edən tək əqidə olduqlarına inanır, bu da onları orijinal Rafizinin varisləri edər._[12]

Pisliyi rədd etmələrini Zeyd ibn Əlinin gücünü tərk etmək və Əlinin yollarına sadiq qalmaq hesab etdilər. Halbuki bu termin Quranda rast gəlinmir. Rafizinin orijinal mətnlərdə bəhs edildiyini israr edənlər də var, amma düşmənlər sonradan rafida (rafizi) adlı daxil olan konteksti sildilər.[1]

İstifadəsi redaktə

Rumi (Mövlana) öz "Məsnəvi" əsərində ("Kitabın hekayəsi" kitabı, şeir 844) Əbu Bəkr adında bir insan belə tapılmayan Səbzəvar (indiki İranda) sakinlərini Rafizilər adlandırır. Bu B. Forouzanfar və R.A.Nikolson tərəfindən ən etibarlı sayılan 677 H Gh (1279 Qriqorian) adlı Məsnəvinin ən qədim nüsxəsidir.

On dördüncü əsr sünni səyyahı İbn Bətutə 1326-cı ildə Suriyaya səfəri zamanı çoxları tərəfindən ğulat təriqəti kimi qəbul edilən Ələvi haqqında açıqlamasında istifadə etmişdir.[13] Termin bu gün də bu şəkildə istifadə edilməyə davam edir.[14] Rafizi (rafida) bəzən mülayimlər üçün ekstremistlər və əş-Şiələri göstərmək üçün istifadə olunurdu.[15][16]

İndiki dövr redaktə

İraqSuriya hökumətini zəiflətmək məsələsindəki təbliğatlarda İraq Şam İslam Dövləti, eləcə də Suriya müxalif üsyançıları tez-tez kampaniyalarında şiə müsəlmanlarına müraciət etmək üçün tez-tez "rafidah" ​(rafizi) ifadəsini istifadə edirlər. Ələvilər 'Nusayri' olaraq adlanır. İŞİD jurnalı "Dabiq" in 13-cü sayında Rafida: İbn Səbadan Dəccala qədər adlı məqalə var və "şiələrə qarşı yönəlmiş daha şiddətli ritorik səhifələrin", "amerikalılardan daha təhlükəli və daha öldürücüdür…" olduğunu iddia edir. Məqalə İŞİD-in mürtəd olduqlarını iddia etdiyi şiə müsəlmanlarının öldürülməsinə haqq qazandırır.[17]

Səudiyyə Ərəbistanında bu gün şiələrə Rafizi deyilir.[18] İraqda Şiə əleyhinə material hələ də üzə çıxmaqdadır.[19] Ali Şuranın bir üzvünün şiələri öldürmək əmrlərini özündə cəmləşdirən "Tövhid ölkəsindəki Rafizilik" adı ilə düzəliş edildikdən sonra bir diskussiya yayımlandı.[19]

1993-cü ilə qədər Səudiyyə Ərəbistanında məktəb kitabları şiə İslamını açıq şəkildə rədd etdi və kitablarda şiə rafiziyinə istinad edildi.[20] Etirazlardan sonra tədris planı dəyişdirildi və rafida artıq mətn kitablarında istifadə edilmədi; Şiə İslamı inancları hələ də kitablarda pislənilir.[20]

Müəyyən məqamlarda, şiələr gündəlik onlara qarşı istifadə olunan bu mənfi termini dəyişdirərək müsbət bir şeyə çevirmək qərarına gəldilər. Şiələr bəzən özlərini Ravafid, rədd edən biri olaraq təyin etdilər; sünnilərin ilk xəlifələri qəbul etməkdən imtina etdiyi şiələri təsvir etmək üçün tətbiq olunan ləkələmə terminidir. Üməyyə zülmünə qarşı üsyan qaldırdıqları onlara qürur hissi verdiyi üçün özlərini bir Ravafid adlandırmağa qərar verdilər.[21] İllər keçdikcə Rafida Şiə dünyasında təhqiramiz bir ləqəbdən müsbət tərifi ifadə edən bir ada çevrildi.[1] Cəmiyyət arasında hörmətli sözü işlətməklə yanaşı, həm də pisliyi rədd etdikləri, pisliyə tərəf dönmədiklərini qədim tarix hekayələrinə yazaraq bu müsbət termini daha da artırdılar.[10]

Əhməd Cövdət paşa tərəfindən müəyyən edildiyi kimi, şiəlik ilk növbədə Qeysanizmi inkişaf etdirdi; bu da beş imam şiəliyi, yeddi imam şiəliyion iki imam şiəliyi kimi tanınan üç böyük qrupa ayrıldı. Zeydi olmayanlar şiələrin qalan hissələrindən ayrıldıqları zaman zeydilər tərəfindən "Rafida" (rafizi) deyilir.[22]

Həmçinin bax redaktə

Mənbə redaktə

 • İslam (qısa məlumat kitabı). Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının Baş Redaksiyası. Bakı: 1989, səh.98.

İstinadlar redaktə

 1. 1 2 3 4 5 Kohlberg, Etan Journal of the American Oriental Society, Vol. 99, No.4 (Oct.- Dec., 1979), pp. 677–679
 2. Islam QA, Question # 220687: The relationship between Jews and baatini (esoteric) sects Arxivləşdirilib 2015-11-17 at the Wayback Machine, retrieved on 27 July 2015. ' Əli (Allah ondan razı olsun) dini mətnlər əsasında hökmdar olmalı olduğunu və qiyamət gününə qədər geri qayıdacağını söyləyən ilk adam idi. O, (Abdullah ibn Səba) ilk üç xəlifəyə və Səhabələrə açıq şəkildə xəyanət edənlərdən də biri idi. Bu inancların hamısı Rafizilərin nəzərində əsasdır. '
 3. Ahmad Kazemi Moussavi; Karim Douglas Crow. Facing One Qiblah: Legal and Doctrinal Aspects of Sunni and Shi'ah Muslims. Pustaka Nasional Pte Ltd. 2005. səh. 186. ISBN 9789971775520.
 4. Najam Haider. The Origins of the Shī'a: Identity, Ritual, and Sacred Space in Eighth-Century Kūfa. Cambridge University Press. 26 Sep 2011. 196–7. ISBN 9781139503310.
 5. Najībābādī, Akbar. History of Islam Volume 2. Darussalam Publishers. 2000. səh. 229. ISBN 978-9960892863.
 6. Suleiman, Yasir, redaktor Living Islamic History: Studies in Honour of Professor Carole Hillenbrand (illustrated). Oxford University Press. 21 Apr 2010. səh. 11. ISBN 9780748642199.
 7. حلمي, مصطفى. "Dr". http://www.alukah.net. 2 August 2017 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2 August 2017.
 8. al-Hussein al-Houthi, Allāma Yahya. Al-Jawāb ar-Rāqi 'ala al-Masā'il al-Irāqi. səh. 4. 2019-12-22 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2019-09-13.
 9. Wagemakers, Joas. A Quietist Jihadi. Cambridge University Press. 2012-06-11. səh. xix. ISBN 978-1107606562.
 10. 1 2 Wasserstrom, Steve. History of Religions, Vol. 25, No. 1 (Aug., 1985), pp. 1–29
 11. al-Kulayni, Muhammad ibn Ya‘qūb. Al-Kafi (Volume 8). New York City: Islamic Seminary Incorporated. 2015. ISBN 9780991430864.
 12. , E. "al-Rafida or al-Rawafid." Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Edited by: P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel and W.P. Heinrichs. Brill, 2010. Brill Online.
 13. Gibb, H.A.R., 'The Travels of Ibn Battuta, Hakluyt, (1999) v.1, p.93
 14. Nasr, Vali, Shia Revival, Norton, (2006) p.53
 15. Abrahamov, Binyamin.Arabica, T. 34, Fasc. 1 (Mar., 1987), pp. 80–105
 16. Madelung, Wilferd. Islamic Legal Orthodoxy: Twelver Shiite Responses to the Sunni Legal System by Devin J. Stewart. Journal of the American Oriental Society, Vol. 120, NO. 1 (Jan.- Mar., 2000), pp. 111–114
 17. Calderwood, Imogen. "ISIS declares war on....Muslims: Latest edition of terror group's magazine calls for Shiites to be targeted". Daily Mail. 22 January 2016. 12 October 2017 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 22 January 2016.
 18. "Rosen, Nir, "America's unlikely savior; Recently, the U.S. was calling for Muqtada al-Sadr's head. Now, the fiery cleric may be the only man who can defuse Iraq's Sunni-Shiite conflict," Salon, February 3, 2005, accessed February 8, 2010". May 12, 2008 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: September 13, 2019.
 19. 1 2 Jones, Toby. Middle East Report, No. 237 (Winter, 2005), pp. 20–25
 20. 1 2 Prokop, Michaela. International Affairs, Vol. 79, No. 1 (Jan., 2003), pp. 77–89
 21. "Rawafid." In The Oxford Dictionary of Islam. Ed. John L. Esposito. Oxford Islamic Studies Online.[1] Arxivləşdirilib 2014-12-15 at the Wayback Machine.
 22. Ahmed Cevdet Pasha, Kısas-ı Enbiyâ, vol. II, page 12.


Xarici linklər redaktə