İslam

İslam Tarixi

İmanın şərtləri

TövhidMələklər
KitablarPeyğəmbərlər
MəadAxirət
Qəza ve Taleh

İslamın beş şərti

Kəlmeyi-şəhadətNamaz
OrucHəcc
Zəkat

Etiqad məzhəbləri
ƏşərilərMatüridilərQədərilər (Mötəzililər)CəbrilərMürcilərCəhmiyyəMüşəbbihilərSələfilər
Fiqh məzhəbləri
Sünnilər:
HənəfilərMalikilərŞafiilərHənbəlilər
Yox olmuş məzhəblər:
ZahirilərAuzailərLeysilərSəvrilərCəririlər

Şiələr:
İmamilər (Cəfərilər (ƏxbarilərÜsulilərŞeyxilər)ƏləvilərƏnsarilərQızılbaşlar) • Zeydilər
İsmaililər (QərmətilərXaşxaşilərFəthilərXəttabilər)VaqifiyyəRafizilər (Batinilər)QeysanilərXürrəmilərBaziğiyyəQurabiyyə
Xaricilər:
MühakkiməƏcrədilər (MeymunilərSəələbilər) • ƏzraqilərBəyhəsilərİbadilərNəcdatilərSüfrilər

Həmçinin bax

SufilərYəsəvilikNəqşibəndilikSührəvərdilikXəlvətilikSəfəvilikBayramilikBəktaşilikCəlvətilikCərrahilikÇiştiyyəEhqaqiyəGülşənilikHürufilikKübravilikMəlamətilikMövləvilikNemətullahiyyəNöqtəvilikQələndərilikQadiriyyəRahmaniyyəRifailikRövşənilərSənusilərŞaziliyyəZahidiyyəNüseyrilərDruzlarİslam fəlsəfəsi

Süfrilər — İslam dininin xaricilər məzhəbi tərkibində olan qrup.

VII və VIII əsrlər boyu fəaliyyət göstərən bu təriqət mənsubları bu günkü Mərakeşin hüdudları daxilində yerləşən Sicilmesse şəhərini özlərinə paytaxt edərək Midrarilər Dövlətini qurmuşlar. Əlcəzairin Tlemcen bölgəsindəki Banu İfran (İrfanoğulları)[1] Əbu Qurra və Əbu Yəzid Muxallad ibn Keyrad ən-Nukkari (ərəb. أبو يزيد مخلد بن كيراد‎) rəhbərliyi altında müqavimət hərəkatları təşkil edən Əməvilər və Abbasilər bölgəsindəki hökmranlığından narazı olanlar Sufri Berberlərdən ibarət idi[2][3].


İstinadlar

redaktə
  1. "E.J. Brill's First Encyclopaedia of Islam, 1913-1936 . M. Th. Houtsma Edition by BRILL, 1987. ISBN 90-04-08265-4. Page 265". 18 aprel 2015. 19 aprel 2015 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 16 fev 2024.
  2. "History of North Africa: Tunisia, Algeria, Morocco: From the Arab Conquest to 1830. Charles André Julien Publié par Praeger, 1970. Page 24". 18 aprel 2015. 19 aprel 2015 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 16 fev 2024.
  3. Ibn Khaldun, History of Berber, party: Banû İfran.