İslamın tarixi

(İslam tarixi səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

İslamın tarixiİslam dininin yaranma və yayılma tarixi.

İslamaqədərki dövrRedaktə

Həmçinin bax: Cahiliyyət dövrü

İslama görə, Hz.Məhəmməd yeni dinin banisi olmamış, ancaq sonuncu peyğəmbər olmuşdur. Hz.Məhəmmədin sələfləri İsa ibn Məryəm, Yəhya, Musa, İbrahim və digər peyğəmbərlər olmuşdur.

İslamın yaranmasıRedaktə

Həmçinin bax: Məhəmməd peyğəmbərHicrət

İmam əl-Buxarinin hədislər toplusuna görə, 610-cu ildə Ramazan ayında (bu il Qriqorian təqviminə görə avqust ayı idi), Məhəmməd peyğəmbər 40 yaşı olarkən, Hira mağarasında təklikdə Cəbrail mələyi ona görünmüş və ona Quranın ilk beş ayəni diktə etdi. Bu (610 il) islamın meydana gəldiyi il hesab olunur. İslamın yarandığı ilk illərdə, Məhəmməd peyğəmbərin həyat yoldaşı Xədicə, Əli ibn Əbu Talib, Əbu Bəkr və başqaları da daxil olmaqla 40-a yaxın insan ilk olaraq İslamı qəbul etdi.

613-cü ildə Məhəmməd Məkkədə camaat qarşısında ilk dəfə peyğəmbər olaraq çıxış etdi. Məkkənin hakim dairələri Məhəmmədlə düşmənçiliklə reaksiya verdilər, onun Məkkədəki mövqeyi riskli olduğundan çevrildi 622-ci ildə Mədinəyə köç etməli oldu. Hicrət adlanan bu hadisə Hicri təqvimin başlanğıcı hesab olunur. Tezliklə, Mədinədə yaşayan ausa və hazrac kimi qəbilələr İslamı qəbul edərək Məhəmməd peyğəmbərin əsas tərəfdarları oldular. Məhəmməd peyğəmbərin ömrünün sonuna qədər bütün Ərəbistan yarımadasını - Ərəb xilafətini əhatə edən İslam teokratik dövləti yarandı.

Rəşidi xilafətiRedaktə

Həmçinin bax: Rəşidi xilafəti

632-ci ildə Məhəmməd peyğəmbərin vəfatından sonra dövlətə dörd xəlifə rəhbərlik etmişdir: Əbu Bəkr, Ömər ibn Xəttab, Osman ibn ƏffanƏli ibn Əbu Talib. Onların dövründə dövlətin əraziləri xeyli genişlənərək, İslam bir çox ərazilərə yayıldı və dövlət Ərəb xilafəti adlandı.

ƏdəbiyyatRedaktə