Üçbucaqlı bir prizma ilə səpələnmiş işıq şüasını göstərən animasiya.

Spektroskopiya – fizikanın bölməsi. Spektroskopiya maddənin (qaz, maye və bərk cisimlərin) spektrini öyrənir. Tədqiq olunan obyektdən asılı olaraq spektroskopiya bir neçə bölmələrə ayrılır: atom spektroskopiyası, molekulyar spektroskopiya, kristalların spektroskopiyası və s. Atom spektroskopiyası atom spektrlərini, kristalların spektroskopiyası üzvi və qeyri-üzvi kristallardakı spektral enerji səviyyələrini və bu səviyyələr arasındakı keçidləri öyrənir. Spektroskopiya həmçinin işıq və maddənin qarşılıqlı təsirinin tədqiqi kimi təsvir edilə bilər. Spektroskopiya analitik kimya və molekulyar biologiya materiallarını işıq vasitəsilə müəyyən etmək üçün istifadə olunur.Tarixi olaraq yalnız görünən işıq istifadə edilərkən, bu gün də yeni üsullar istifadə olunur.Spektroskopik analiz üsullarında nümunəyə bir stimullaşdırıcı hissəcik göndərilir və onun davranışı, məsələn, bu stimullaşdırıcı maddəyə qarşı qiymətləndirilir.Bundan başqa, elektromaqnit və elektromaqnit olmayan radiasiya də istifadə olunur.[1]

İstinadlarRedaktə

  • Landsberq Q.S. Optika, T. 1-2, M.,1980

KateqoriyaRedaktə

  1. https://tr.wikipedia.org/wiki/Spektroskopi