Kabarda-Balkariya əhalisi

(Kabardin-Balkariya əhalisi səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

Kabardin-Balkariya əhalisi 859 min nəfərdir. Əhalinin orta sıxlığı hər km² 62.9 nəfərdir. Respublika əhalisi ərazi üzrə qeyri-bərabər məskunlaşmışdır. Əhalinin çox hissəsi qədimdən respublikanın düzənlik və dağətəyi hissəsində yerləşib. Buda burada təbii-tarixi mühitin əhalinin təsərrüfat fəaliyyəti üçün əlverişli olması ilə izah olunur. Urban, Bakson, Moysk, Terek və Qroxladnı əhalinin ən çox məskunlaşdığı rayonlardır. Dağ ərazilərində əhali seyrək məskunlaşmışdır. Yaşayış məntəqələri burada çay vadiləri boyunca yerləşmişdir. Yerli əhali əsasən Kabardinlər (48%) və balkarlardan (12%) ibarətdir. Digər xalqlardan ruslar, ukraynalılar, osetinlər, tatarlar, gürcülər və s. yaşayırlar. İri şəhərləri Nalçik, Qroxladnı, Mayski, Baksan və s.

Milli tərkib[1][2] s.a.
Etnik qruplar 1989[3][4][5] sa. 2002[6][7][8] s.a. 2010[9][10] s.a.
cəmi 753 531 901 494 859 939
kabardalı 363 494 498 702 490 453
rus 240 750 226 620 193 155
balkar 70 793 104 951 108 577
türk 4 162 8 770 13 965
osetin 9 996 9 845 9 129
erməni 3 512 5 342 5 002
ukraynalı 12 826 7 592 4 800
koreyalı 4 983 4 722 4 034
qaraçı 2 442 2 357 2 874
çərkəz 614 725 2 475
tatar 3 005 2 851 2 375
azərbaycanlı 2 024 2 281 2 063
çeçen 736 4 241 1 965
alman 8 569 2 525 *
axısqa türkü y. 2 283 *
lak 1 587 1 800 *
gürcü 2 090 1 731 *
qaraçaylı 1 202 1 273 *
inquş 664 1 236 *
belorus 2 022 1 194 *
yəhudi 1 726 1 088 *
ləzgi 855 867 *
qumuq 624 713 *
adıgey 828 584 *
abazin 468 514 *
fars 485 511 *
dargi 535 504 *
mordva 727 490 *
noqay 501 409 *
avar 480 386 *
bolqar 391 332 *
yunan 360 304 *
kürd 143 301 *
özbək 424 290 *
qazax 391 285 *
moldavan 466 270 *
polyak 353 247 *
dağ yəhudisi 3 178 198 *
çuvaş 289 197 *
başqırd 227 192 *
tacik 278 141 *
tabasaran 121 135 *
türkmən 166 123 *
abxaz 34 114 *
krım tatarı 644 112 *
tat 1 891 98 *
udmurt 138 87 *
mari 93 81 *
ərəb 1 73 *
assuriyalı 93 73 *
litvalı 105 55 *
latış 100 53 *
eston 73 44 *
kalmık 161 40 *
puştun 6 40 *
komi 76 35 *
qaqauz 25 34 *
qırğız 159 34 *
buryat 32 27 *
komi-permyak 26 25 *
tuva 12 22 *
çinli 31 21 *
ağul 26 18 *
karel 24 17 *
fin 21 17 *
rumın 23 16 *
altaylı 18 14 *
macar 15 13 *
çex 22 13 *
italyan 7 11 *
uyğur 16 10 *
yezidi kürd y. 5 *
talış y. 5 *
serb 3 3 *
slovak 1 3 *
nanay 6 3 *
aleut 2 3 *
mansi 3 3 *
udin 1 3 *
yakut 9 3 *
xakas 16 2 *
monqol 1 2 *
ispan 5 2 *
kubalı 8 2 *
saxur 6 2 *
həmşinli y. 2 *
krımçaq 4 1 *
naqaybak y. 1 *
hindli 2 1 *
itelmen 2 1 *
koryak 2 1 *
fransız y. 1 *
çuvan 1 1 *
şapsuq y. 1 *
even 1 1 *
qaraqalpaq 29 * *
rutul 12 * *
gürcü yəhudisi 9 * *
dolqan 8 * *
orta Asiya yəhudisi 7 * *
nen 4 * *
alban 4 * *
yapon 4 * *
evenk 3 * *
şor 2 * *
ijor 2 * *
vyetnamlı 2 * *
çukça 1 * *
ulç 1 * *
yukagir 1 * *
qaray 1 * *
avstriyalı 1 * *
dunsyan 1 * *
digər 7 109 16 803
m.g. y. 15 2 269

Qeyd :*-məlumat yoxdur /m.g.-milliyyətini göstərməyənlər /y.-yoxdur.

İstinadlarRedaktə

  1. Population statistics of Eastern Europe :Ethnic composition of Russia by 1970 census-Субъекты федерации : Кабардино-Балкарская АССР
  2. Population statistics of Eastern Europe :Ethnic composition of Russia by 1979 census-Субъекты федерации : Кабардино-Балкарская АССР
  3. Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения по регионам России
  4. Демоскоп Weekly - Всесоюзная перепись населения 1989 года . Национальный состав населения по регионам России :Кабардино-Балкарская АССР:..Источник: Рабочий архив Госкостата России. Таблица 9с. Распределение населения по национальности и родному языку.
  5. Population statistics of Eastern Europe :Ethnic composition of Russia by 1989 census-Субъекты федерации : Кабардино-Балкарская АССР
  6. Population statistics of Eastern Europe :Ethnic composition of Russia by 2002 census-Субъекты федерации : Кабардино-Балкарская Республика
  7. Официальный сайт Всероссийской переписи населения 2002 года (perepis2002.ru) :Национальный состав Российской Федерации по субъектам по переписи населения 2002 года
  8. Официальный сайт Всероссийской переписи населения 2002 года (perepis2002.ru) :Население по национальности и владению русским языком по субъектам Российской Федерации
  9. Ethno-Caucasus, Этнодемография Кавказа :Население Кабардино-Балкарии:...переписьи населения 1897, 1926, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989, 2002 и 2010 годов
  10. Российская Государственная статистика (gks.ru) :Национальный состав Российской Федерации по субъектам по переписи населения 2010 года