Səfəvi-Osmanlı müharibəsi (1514-1555)

(Səfəvi-Osmanlı müharibəsi (1532-1555) səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

Səfəvi-Osmanlı müharibəsi (1514-1555)1514-1555-ci illərdə SəfəvilərOsmanlı imperiyaları arasında baş vermiş müharibə.

TarixiRedaktə

Müharibə SəfəvilərOsmanlı imperiyaları arasında Çaldıran döyüşü ilə başlayıb 29 mart 1555-ci ildə Amasya sülh müqaviləsi ilə bitmişdir. Osmanlı sultanı I SüleymanSəfəvi şahı I Təhmasib arasında əldə olunan sülh uzun sürmədi və 1578 -ci ildə yeni müharibə (1590-cı il İstanbul sülhünədək) başlandı.

Müharibənin mərhələləriRedaktə

  • 1. 1514-1516
  • 2. 1534-1555

Başlanma səbəbləriRedaktə

Şah İsmayılın başçılığı altında yeni dövlət yaranması qonşu dövlətləri, xüsusilə Osmanlı İmperiyasını narahat etməyə başladı.Lakin II Bəyazid Səfəvilərə qarşı lazımi tədbir görmədi və 1504 -cü ildə Səfəvilər İmperiyasını tanıdı. Lakin Yavuz Sultan Səlimin Şah İsmayıla qarşı nifrəti hakimiyyətə gəldikdən sonra vəziyyəti tamamilə dəyişdi.