Vikipediya:Ensiklopedik əhəmiyyətlilik (elm xadimləri)

Bu təlimata bəzən professor testi kimi də istinad olunur və elm işçilərinin elmi nailiyyətləri ilə ölçülən elmi yazılar Konsensusunu özündə əks etdirir. Bu nizamnamənin bəndlərinə əsasən elm işçisi ali təhsilli və ya elmi araşdırmalar ilə məşğul olan şəxsdir və elmi əhəmiyyətlilik bu kimi fəaliyyətlərlə tanınan insanlara aiddir.

 • Bir çox elm adamları kolleclərdə və ya universitetlərdə fakültə üzvü olublar və ya hazırda vəzifədədirlər. Həmçinin, onların bir çoxu müxtəlif elmi tədqiqat institutlarında elmi və tədqiqat vəzifələrinə sahibdirlər. Yuxarıda sadalananlardan başqa elm adamları həmçinin elm və təhsil müəssisələrindən kənarda da fəaliyyət göstərə bilərlər (məsələn sənaye müəssisələrində, maliyyə sektorunda, dövlət idarələrində, tibb işçiləri və ya hüquq işçiləri kimi) və onların əsas işi elmi işçi olmaq deyil, əgər onlar öz elmi nailiyyətlərinə görə tanınırlarsa əksinə bu onların öz işlərindəki uğurları ilə bağlıdır. Məqalə müdafiə etmək üçün onların görkəmli elm adamları olması tələb olunmur.
 • Bəzən orta məktəb səviyyəsindəki müəllimlər də professor adlandırırlar, lakin onlar elm adamları hesab olunmurlar və sadəcə bu təlimatın qaydalarına uyğun olaraq əgər faktiki elmi tədqiqatla məşğul olublarsa və bu tədqiqata görə tanınırlarsa elm xadimləri hesab oluna bilərlər. Əks halda, onlar öz vəzifələrində fəaliyyət xidmətləri ilə qiymətləndirirlər.
 • Qeyd edək ki, elmi dərəcələr fərqli ölkələrdə fərqli qaydada olur.

KriteriyaRedaktə

Aşağıdakı şərtlərdən hər hansı birini qarşılayan və etibarlı mənbələrə əsaslanan elm adamları/professorlar ensiklopedik əhəmiyyətli hesab olunurlar. Aşağıdakı şərtlərdən heç birini qarşılamayan elm adamları/professorlar, digər aktual kriteriyalara cavab vererlərsə yene də əhəmiyyətli hesab olunurlar və elm adamları/professorların məqalələrinin həcmi yoxlamaya əsasən müəyyən olunur. Bu kriteriyaları tətbiq etməzdən öncə aşağıda olan Ümumi qeydlər və Xüsusi kriteriya qeydlərinə nəzər salın.

 1. Şəxsin tədqiqatının onun elmi fəaliyyətində əhəmiyyətli təsiri olub və burada müstəqil etibarlı mənbələr nümayiş etdirilməlidir.
 2. Şəxs milli və ya beynəlxalq səviyyədə mötəbər elmi mükafat və ya elmi ad alıb.
 3. Şəxsin elmi işinin tədris müəssisələrinin sayı nəzərə alınaraq ali təhsil müəssisələrində əhəmiyyətli təsiri var.
 4. Şəxsin hər hansısa bir ali təhsil müəssisələrində və elmi tədqiqatlarda rəhbər statusu və ya nüfuzlu professor təyinatı var. (Və ya vəzifə statuslarının eyni olduğu ölkələrdə ekvivalent vəzifələrdə)
 5. Şəxs hər hansısa bir seçilmiş və nüfuzlu elmi cəmiyyətin və ya birliyin (məsələn, Milli Elmlər Akademiyasının və ya Kral Cəmiyyətinin) və ya hər hansısa bir yüksək səviyyəli və nüfuzlu elmi cəmiyyətin üzvü olub və ya hal-hazırda üzvüdür.
 6. Şəxsin hər hansısa bir nüfuzlu elmi müəsissədə və ya nüfuzlu elmi cəmiyyətdə yüksək dərəcəli seçilmiş və ya təyin olunmuş inzibati vəzifəsi var.
 7. Şəxs elmi müəssisədən əlavə öz elmi bacarıqları istifadə edərək əhəmiyyətli fəaliyyət göstərir.
 8. Şəxs hər hansısa bir mövzu ilə əlaqədar olaraq nüfuzlu və məşhur elmi jurnalın rəhbəri və ya redaktoru olub və ya hal-hazırda o vəzifədədir.
 9. Şəxs ədəbiyyat (məsələn, yazıçı və ya şair) və ya rəssamlıq (musiqiçi, bəstəkar, rəssam) sahəsində fəaliyyət göstərir və bu sahədə Musiqi kimi əhəmiyyətlilik standartlarına cavab verir.

Ümumi qeydlərRedaktə

 • Bu təlimatda yer alan məqalənin müdafiəsi kifayət deyil. Vikipediyada olan hər bir mövzunun Vikipedia Düzgünlüyünün Təsdiqi prinsipi ilə uyğun olan mənbələri olmalıdır. Məsələn, əsas mükafatlar sadalanmalıdır, mövzunun sahədə olan təsirləri müstəqil bəyanatlar, rəylər, biblioqrafik göstəricilər, kitabxana resursları və s. ilə təsdiq olunmalıdır. Lakin məqalədə yer alan faktlardan biri və ya bir neçəsi müstəqil mənbələrlə Aktuallıq Meyarları kriteriyalarına uyğun olaraq öz təsdiqini taparsa, rəsmi müəssisələr və aktual mənbələr kimi qeyri-müstəqil mənbələr planlı və təsdiq olunmuş detallar üçün etibarlı mənbələr sayılır.
 • Yuxarıda göstərilən kriteriya bəzən Orta Səviyyəli Professor Testi kimi də xülasə olunur: Hər hansısa bir tədqiqatçının tədqiqat sahəsində olan orta səviyyədə təsiri mühakimə olunduqda bu tədqiqatçı öz tədqiqat sahəsində digərləri ilə müqayisədə daha çox aktual və daha təcrübəli sayılırmı?
 • Nəzərə alın ki, bu bir təlimatdır, və qayda deyil, burada hər zaman istisnalar ola bilər. Bəzi elm adamları bu kriteriyaların heç biri ilə rastlaşmaya bilərlər, lakin yenə də öz elmi işlərində aktuallıq nümayiş etdirən şəxslərdirlər. Qeyd etmək labüddür ki, nəşrlərin sayı və ya onların keyfiyyəti baxımından tələbləri izah etmək çox çətindir: təcrübədə kriteriyalar sahələrə görə əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir. Həmçinin, bu təklif normanı olduqca aşağı müəyyən edir, hansı ki, bu da təbii haldır. Elmi dərəcəsindən asılı olaraq, elm adamları öz ideyaları ilə başqalarının fikirlərinə təsir göstərməyə çalışaraq ictimai aləmdə yaşayıb yaradırlar. Təbiidir ki, müvəfəqiyyətli insanlar daima daha aktual olurlar.

Xüsusi kriteriya qeydləriRedaktə

1. Şəxsin tədqiqatının onun elmi fəaliyyətində əhəmiyyətli təsiri olub və burada müstəqil etibarlı mənbələr nümayiş etdirilməlidir.

 • Daha ərtaflı məlumat almaq üçün Kriteriya2-yə də nəzər yetirə bilərsiniz, Kriteriya1-ə aid yararlı məlumatlar orada da yer alır.
 • 1-ci Kriteriyanı ödəmək üçün münasib olan ən səciyyəvi yol elm adamının mühüm biblioqrafik göstəriciləri olan elm işinin müəllifi olduğunu göstərməkdir-buraya ya bir neçə yüksək göstəricili elmi nəşrlər və ya mühüm rəyləri olan elmi nəşrlərin xüsusi sayları daxildir. Şəxsin elmi işinə olan rəylər, bir sıra elmi nəşriyyatda dərc olunması da burada adi istinadlar kimi qəbul oluna bilər. Səciyyəvi istinadlarda və nəşrlərin göstəricilərində və müxtəlif elmi fənlər arasında olan fərqliliklər də nəzərə alınır.
 • Kriteriya 1-i düzgün ödəmək üçün istinadlar jurnallar və ya elmi kitablar kimi elmi dərgilərdə ekspertlər tərəfindən qiymətləndirilməlidir.
 • Bəzi elmi sahələrdə bu elmi sahələrin nəzarətində olan bütün nəşriyyatlarda virtual olaraq yoxlanılıb rəy bildirilən rəy nəşriyyatları vardır. Məsələn, riyaziyyat sahəsində MathSciNetZentralblatt MATH kimi tanınan Mathematical Reviews bu kateqoriyaya aiddir. Lakin belə bir fakt da vardır ki, bu nəşriyyatlarda yoxlanılan məqalələr və ya kitablar 1-ci Kriteriyaya uymur. Lakin, rəylərin mövzusu və istənilən qiymətləndirilən şərhlər bu məqsəd üçün istifadə oluna bilər.

• Ümumiyyətlə, eksperimental və tətbiqi mövzuların adətən nəzəri mövzulara nisbətən daha yüksək nəşrləri və istinad dərəcələri olur. Humanitar fənnlərdə nəşr və istinad dərəcələri elmi fənnlərə nisbətən ümumən aşağı olur. Həmçinin, elmi fənnlərdə elmi jurnallarda və konfrans materiallarında dərc olunan ən yeni orijinal tədqiqatlarlar humanitar fənnlərdə dərc olunan kitablardan daha böyük rol oynayır. (Və offlayn kitabxanalara qoşulmadan əldə etmək daha çətindir). Nəşriyyatda böyük saylarYüksək biblioqrafik göstəricilər ifadələrinin mənaları səlahiyyətli olan əsas elmi tədqiqat müəssisələri tərəfindən istifadə olunan şərhlərlə izah olunur.

 • 1-ci Kriteriya həmçinin şəxs öz əhəmiyyətli elm sahəsində yeni konseptlər, teknika və ideyalara rəhbərlik etdikdə və ya yatardıqda və əhəmiyyətli bir kəşf etdikdə və ya mühüm bir problemi həll etdikdə ödənilir. Bu halda, tədqiqatçıların elmi nəşrlərinə olan istinadlarının böyük sayları xüsusi olaraq nəzərə alınaraq bu elmi töhfənin həqiqətəndə geniş əhəmiyyətli sayılması və müvafiq şəxsə aid olması aydın şəkildə nümayiş edilməlidir.
 • Nəşr sayı az olan, mənasız və ya qeyri-selektiv jurnal və dərgilərin nəşri halları istisna olmaqla xüsusi bir şəxsə həsr olunan yubiley və ya xatirə jurnalı və ya Festsşriftlər adətən1-ci Kriteriyanı ödəmək üçün yetərlidir.
 • 1-ci Kriteriyanı ödəmək üçün digər mülahizələr də mövcuddur:önəmli elmi mükafatlar və fəxri adlar, elmi nəşrlərin redaksiya lövhələrində xidmətlər, xüsusi nüfuzlu və selektiv elmi jurnallarda dərc edilmə, kütləvi əsərlərin nəşri, nüfuzlu şəxslərin fəxri elmi nailiyyətlərinə həsr olunmuş xüsusi konfranslar, nüfuzlu şəxslərin adına elmi mükafatların və ya mühazirə seriyalarının adlandırılması və başqaları.
 • 1-ci Kriteriyanı qismən ödəmək üçün önəmli elmi mükafatlar və fəxri adlar daxil edilə bilər, məsələn, böyük elmi mükafatlar (onlar da avtomatik olaraq 2-ci Kriteriyanı ödəyəcək), yüksək selektiv dissertasiyalar, (doktorluq dissertasiyasından başqa) bu elm sahəsində dəvət olunmuş mühazirə verməyin səciyyəvi milli və beynəlxalq konfranslarda dəvət olunmuş mühazirə verməkdən daha nüfuzlu olduğu milli və beynəlxalq elmi cəmiyyətlərdə dəvət olunmuş mühazirələr, adlı mühazirə və ya adlı mühazirə seriyası, nüfuzlu elmi məkanlarda və tədris cəmiyyətlərindən əldə edilən mükafatlar, fəxri dərəcələr və başqaları. Adi kollokviumlarda və seminarlarda danışıqlar və elmi konfranslarda dəvət olunmuş mühazirələr, standart tədqiqat qrantları və ya daxili universitet mükafatları bu məqsəd üçün kifayət deyil.
 • 1-ci Kriteriyanı ödəmək üçün müvafiq şəxsin elmi fənnlərinin kifayət qədər geniş şəkildə şərh olunması labüddür. Fizika, riyaziyyat, tarix, politologiya və ya digər əhəmiyyətli elmi fənnlər (məsələn, Zərrəciklər fizikası, Cəbri həndəsə, Orta əsrlər tarixi, Maye mexanikası, Drofozil genetikası) və s. buna dair misallardır. Həddən artıq dar və yüksək ixtisas dərəcəli kateqoriyalardan qaçmaq lazımdır. Həmin fənnlər üzrə faktiki liderlər istisna olmaqla hər hansısa bir dar elm sahəsində kiminsə ekspert olmasını müzakirə etmək özü belə 1-ci Kriteriyanı ödəmək üçün demək olar ki kifayət deyil.
 • Sadəcə çoxlu sayda nəşr olunmuş elmi əsərlərin müəllifi olmaq 1-ci Kriteriyanı ödəmək üşün yetərli deyil.
 • Fənnin adına adlandırılmış bir obyektin olması özü də 1-ci Kriteriyanı ödəmək üçün kifayət deyil.
 • Məşhur və ya seçilən elm adamı ilə müəyyən məsafədən kiçik əməkdaşlıq etmək(məsələn, kiçik bir Erdös nömrəsinə sahib olmaq) özü də 1-ci Kriteriyanı ödəyən göstərici deyil.

2. Şəxs milli və ya beynəlxalq səviyyədə mötəbər elmi mükafat və ya elmi ad alıb.

• 2-ci Kriteriya. Nobel mükafatı, Makartur təqaüdü, Fields medalı, Bankroft mükafatı, Tarix üçün Pulitzer mükafatı kimi böyük akademik mükafatlar həmişə 2-ci Kriteriyanı ödəyir. Yüksək səviyyəli elmi dərəcəyə malik bəzi daha az nüfuzlu elmi mükafatlar və ya fəxri adlar da 2-ci Kriteriyanın tələblərini ödəyə bilər.Buraya misal olaraq nüfuzlu müəssisələrin prestijli elmi cəmiyyətlərinin və ya trestlərinin müəyyən mükafatları, fəxri adları və ya grantlarını göstərmək olar. Əhəmiyyətli elmi mükafatlar və fəxri adlar qismən 1-ci Kriteriyanı da ödəyə bilər (bu bölmədə yuxarıda qeyd olunmuş 4-cü maddəyə bax). • Orta məktəb və ya universitet səviyyəsində tələbə tədris yarışlarında əldə olunan digər mükafatlar və fəxri adlar, eləcə də tələbələrin elmi nailiyyətləri 2-ci Kriteriyanın tələblərinə cavab vermir (eləcə də 1-ci Kriteriyanı qismən də olsa təmin etmir). • Amerika Bioqrafiya İnstitutukmi biblioqrafik siyahılar və ya mükafatlarla bağlı mətbuat naşirləri və ya “Markis Kim Kimdir” kimi onların iş modelində mətbuat elementi kimi nəşriyyatlarda daxil edilməsi 2-ci Kriteriyanı və qismən olaraq da 1-ci Kriteriyanı ödəmir.

3. Şəxs hər hansısa bir seçilmiş və nüfuzlu elmi cəmiyyətin və ya birliyin(məsələn, Milli Elmlər Akademiyasının və ya Kral Cəmiyyətinin) və ya hər hansısa bir yüksək səviyyəli və nüfuzlu elmi cəmiyyətin üzvü olub və ya hal-hazırda üzvüdür.

• 3-cü Kriteriyanı ödəmək üçün kiçik və tanınmayan cəmiyyətlərdə seçilmiş üzv olmaq yetərli deyil (ən yeni formalaşmış kateqoriyalara bölünür).

4. Şəxsin elmi işinin ali təhsil müəssisələrində əhəmiyyətli təsiri var. (Tədris müəssisələrinin sayı nəzərə alınır).

• 4-cü Kriteriya bu hallarda ödənilə bilər ki, əgər şəxsin bir neçə ali təhsil müəssisələrində geniş şəkildə dərslik (və ya kurs üçün əsas vasitə) kimi istifadə olunan bir sıra kitabın müəllifidir.

5. Şəxs hər hansısa bir ali təhsil müəssisələrində və elmi tədqiqatlarda rəhbər statusu və ya nüfuzlu professor təyinatı var. (və ya vəzifə statuslarının eyni olduğu ölkələrdə ekvivalent vəzifələrdə) • 5-ci Kriteriya ştatla bakalavrlara dərs deyən müəllimlər üçün deyil, tam səviyyədə səlahiyyətli olan professorlara aid edilir. • İri müəssisələr bu məqsədlər üçün aktuallıq və ya seçilmiş məkan olaraq nüfuza malikdirlər. Digər müəssisələrdə adlı vəzifələr bu peşəkarlığı ödəmək üçün kifayət deyil.

6. Şəxs hər hansısa bir nüfuzlu elmi müəsissədə və ya nüfuzlu elmi cəmiyyətdə yüksək dərəcəli seçilmiş və ya təyin olunmuş inzibati vəzifəsi var. • Şəxs hər hansısa bir universitetdə və ya kollecdə akkreditə olunmuş prezident və ya konsler, nüfuzlu və müstəqil elmi-tədqiqat mərkəzinin direktoru və ya milli və ya beynəlxalq elmi cəmiyyətin rəhbəri olarsa 6-ci Kriteriya ödənilmiş olar. Daha kiçik inzibati vəzifələr adətən 6-cı Kriteriyanı ödəmək üçün kifayət olmur, halbuki fərdi əsaslarda bəzi istisnalar mövcuddur. Yalan elmlər və ya marjinal nəzəriyyələrə həsr olunan müəssisə və ya mərkəz rəhbərləri adətən 6-cı Kriteriyaya aid olmur, lakin onlar WP:BIO və ya WP:N prinsipləri altında aktual hesab oluna bilər.

7. Şəxs fəaliyyət göstəridiyi elmi müəssisədən əlavə öz elmi bacarıqları istifadə edərək əhəmiyyətli təsir göstərir. • Şəxsin ekspert olduğu sahə haqqında etdiyi açıqlamalar mətbuatda geniş şəkildə yer alarsa 7-ci Kriteriyanın prinsiplərini ödəyir. Az tirajla və ya yerli mətbuatda yer alarsa, bu bir elm adamı üçün qəbuledilməzdir və 7-ci Kriteriyanın prinsdiplərini ödəmir. • Əgər şəxs ekspert olduğu sahədə geniş oxucu kütləsinin istifadə etdiyi kitab müəllifidirsə, elm müəssisəsi daxilində geniş hörmətlə anılırsa və ya həmin sahəyə dair məsələlərlə bağlı kitab dərc etdirmişdirsə 7-ci Kriteriyanın prinsiplərini ödəyir. Yalan elmlər və ya marjinal nəzəriyyələrə həsr olunan kitablar adətən bu kriteriyaya aid edilmirlər, lakin onların müəllifləri bu təlimatın göstərişləri və ya VP:BIO və ya VP:N prinsipləri altında aktual hesab oluna bilər. • Patentlər, ticarət və ya maliyyə tətbiqləri 7-ci Kriteriyanın tələblərinə cavab vermir.

8. Şəxs hər hansısa bir mövzu ilə əlaqədar olaraq nüfuzlu və məşhur elmi jurnalın rəhbəri və ya redaktoru olub və ya hal-hazırda o vəzifədədir. • Yalan elmlər və ya marjinal nəzəriyyələrin təbliğinə həsr olunmuş jurnallar 8-ci Kriteriyanı ödəmir. Lakin onların baş redaktorları, müəllifləri bu təlimatın göstərişləri və ya VP:BIO və ya VP:N prinsipləri altında aktual hesab oluna bilər.

9. Şəxs ədəbiyyat(məsələn, yazıçı və ya şair) və ya rəssamlıq(musiqiçi, bəstəkar, rəssam) sahəsində fəaliyyət göstərir və bu sahədə WP: Yaradıcılıq və ya WP:Musiqi kimi peşəlarlıq standartlarına cavab verir.

Biblioqrafik göstəricilərRedaktə

Bir çox sahələrdə olan jurnal məqalələrinin biblioqrafik göstəricilərinin tapılmasının ən ilkin yolu Web of Knowledge və Scopus adlı iki böyük biblioqrafik şəbəkələrdən istifadə etməkdir. Lakin təəssüf ki, onlar çox bahalıdırlar, Scopus əsasən universitetlərin və iri kolleclərin kitabxanalarında, Web of Knowledge isə iri ali məktəb binalarında tapılır. Scopus elm sahələrini və sosial elmləri əhatə etsə də, 1996-cı ildən öncə tamamlanmamışdır, Web of Knowledge 1900-cü illərdəli elmləri əhatə edir, lakin sosial elmlər 1956, humanitar elmlər isə 1975-ci illərə aiddir, eləcə də yalnız iri ali təhsil müəssisələri bütün külliyatı əldə edə bilərlər. (Xoşbəxtlikdən, ictimai çıxışı olan əlavə biblioqrafik göstəricilər nisbətən inkişaf etdirilmişdir.) Bu verilənlər bazaları əsasda daha az inkişaf etmiş ölkələrdə tamamlanmamışdır. Bundan əlavə, onlar yalnız jurnal məqalələrininin biblioqrafik göstəricilərini siyahıya alırlar- kitablar və ya digər nəşrlərdə dərc edilən məqalələrdən istinadlar daxil edilməmişdir. Bu səbəbdən, bu verilənlər bazaları konfrans və ya digər jurnal olmayan nəşrlərdə olan kompüter elmlərinin vacib olduğu və ya kitab nəşrinin mühüm olduğu humanitar fənnlərdə diqqətlə istifadə olunmalıdır. Web of Knowledge bəzi dəyərlərə sahib və yüksək istinad dərəcəsi olan tədqiqatçıların azad indeksini təmin edir. Ayrı-ayrı elm sahələrində MathSciNet, SciFinder Scholar (Kimyəvi Mücərrədlər) və oxşar fənn indeksləri də dəyərlidir və tez-tez xüsusi istinadlarda göstərilir, lakin onlara çıxış pulsuz deyil və adətən universitetlərin kompüter hesabını tələb edir.

 • Google Scholar haqqında xəbərdarlıq: Google Scholar bütün aidiyyatı olan ünvanlara onlayn təminat olduğu zaman yaxşı işləyir. Kompüter mütəxəssisləri tərəfindən daha az texnoloji olan yeni sahələr üçün yazılan əksər məruzələr göstəriləcəkdir, bu gözlənilməz olaraq baş verir. Qeyri-elmi fənnlər üçün bu xüsusilə gözlənilməzdir. Hətta Science jurnalı yalnız 1996-cı illərə aid olan məqalələri yerləşdirir. Bir çox dərgilər əlavə olaraq Google Scholara öz məqalələrini siyahıya almağa imkan vermirlər. Kitablarda isə əhatəyə alma qismən Google Book Search vasitəsilə həyata keçirilir və əsasən naşirin icazələri və siyasəti bunlara təsir edir. Buna görə də Google Scholarda istinadların olmaması qeyri-aktuallığın təsdiqi kimi istifadə edilməməlidir. Digər istiqamətdə isə, GS elmi internet saytları və digər fərdi-nəşr mənbələri kimi ekspertlər tərəfindən qiymətləndirilməyən mənbələri daxil edir. Belə ki, aşkar olunan istinadların sayı bəzən faktiki istinadların sayından çox ola bilər.Əslində, bu çətin göstərişdir.
 • Pubmed haqqında məlumat: Hazırda əsasən Pubmedin bir hissəsi kimi istifadənin mümkün olduğu Medline əsasən biologiya fənninin böyük bir hissəsini və tibb elminin hamısını əhatə edən və 1967-ci ildən və hətta bəzən daha əvvəldən nəşr olunan geniş yayılmış bir axtarış vasitəsidir. Buraya tibb elmilə əlaqəli olan bir sıra tibbi jurnal daxildir, lakin hələ tamamlanmamışdır. Pubmeddə olan bütün məqalələr ekspertlər tərəfindən qiymətləndirilmiş jurnallar deyil. Burada həmçinin elə də əhəmiyyətə malik olmayan redaktorlara məktublar və buna oxşar digər məqalələr də var.
 • “Müvafiq məqalələr” haqqında məlumat: Pubmeddə və digər verilənlər bazasında yer alan “Müvafiq məqalələr” hamısı mütləq orijinala əsaslanan məqalələr deyil, onlar adətən ümumi başlıqları və ya istinadları olan eyni ümumi mövzulu məqalələrdir. Bəziləri orijinala əsaslana bilər. Onlar əlavə sənədlərin tapılması üçün çox faydalıdır. Belə bir siyahıdan istifadə edərək istinadların hesablanmasının yegane yolu belədir: Məsələn, Pubmed sözügedən məqalədən sonra nəşr olunan müvafiq məqalələrin hər biri baxmaqdan yorucu üsuludur, bunun üçün displeydə "cited article" tapmaq və burada olub-olmamasına baxmaq lazımdır. Nə də belə bir siyahıda bütün biblioqrafik göstəricilərin siyahısı olmayacaq.- Help for "Related articles" feature
 • Biblioqrafiyanın h-indeksi, g-indeksi və s. kimi göstəriciləri 1-ci Meyar ödənildiyi halda məhdud halda yararlıdır. Hal-hazırda onların doğruluğu tam olaraq qəbul olunmadığı üçün onlara ehtiyatla müraciət olunmalıdır, və onlar istifadə olunan biblioqrafik məlumat bazasından asılı ola bilər. Onlar həmçinin, elm sahələrindən asılı olurlar, bəzi elm sahələrinin digərlərindən daha yüksək biblioqrafik dərəcləri var.
 • Humanitar elmlərlə məşğul olan alimlər üçün mövcud istinadlar göstərilir və Google Scholar adətən qeyri-adekvat və natamam informasiya ilə təmin edir. Bu hallarda, istifadəçi 1-ci Kriteriyanın ödənib ödənilmədiyini qiymətkəndirmək üçün müəllifin kitabının müxtəlif elmi kitabxanalarda saxlanılma həcminə baxa bilər(Bu məlumat Worldcat-da yerləşdirilib).
 • Avropa İnformatika Bölmələrinin Assosiasiyası kompüter elmi tədqiqatlarının qiymətləndirilməsi üçün 10 əsas bənd hazırlayıb, onlardan ikisi jurnal olmayan nəşrin əhəmiyyətini vurğulayır, digər biri isə xüsusilə Web of Science-in istifadəsinə qarşı xəbərdarlıq edir: Meyer, Bertrand; Choppy, Christine; Staunstrup, Jørgen; van Leeuwen, Jan (2009), "Research Evaluation for Computer Science", Communications of the ACM, 52 (4): 31–34, doi:10.1145/1498765.1498780. Əvəzində isə o, bu sahə üçün Google Scholar və ya Citeseer istifadəsini məsləhət görür.

Qeydlər (redaktə) 1. VP:GNG-dən mühüm əlavə: “ Əgər aşağıdakı aktuallıq meyarları təlimatına və ya mövzuyla-əlaqəli təlimatlarda kriteriyalarla uyğun olarsa məqaləyə aid hesab oluna bilər,” bu şərtlər bu sənədə daxildir və What Wikipedia is not qaydalarına istisna olunmur.