Yunan-Roma dövrü (Misir)

Yunan-Roma dövrü e.ə. 332 – e. 395 ci illərini əhatə edir. E.ə. 323 cü ildə Makedoniyalı İsgəndərin vəfatından sonra Misir ellinizm dünyasının bir hissəsinə çevrilir və burada Ptolomeylər sülaləsi hakimiyyətə gəlir. Misirin İsgəndəriyyə şəhəri ellinizmin ən böyük ticarət və mədəniyyət mərkəzinə çevrilir. Lakin Ptolomeylər sülaləsi dövründə işğalçıların həyata keçirmiş olduqları ağır vergi siyasəti yerli əhalini var yoxdan çıxardı, əkinçilər və sənətkarlar yaşadıqları yerləri tərk etməyə məcbur oldular. E.ə. II əsrin sonunda istehsal xeyli azalmış, bazar məhdudlaşmış və iqtisadi böhran başlanmış olur. E.ə. Misir yenidən Aralıq dənizindəki mövqelərini ələ almış olur, lakin e. ə. I əsrin əvvəllərində Selevkilərlə və Makedoniya ilə müharibələrdə yenidən itirmiş olur. Sonuncu ptolomeylər dövründə Misirə Roma təsirləri güclənmiş olur, nəhayət e.ə. 30 cu ildən Roma əyalətlərindən birinə çevrilərək, e.ə.395 ci iliə qədər tamamilə Roma imperiyasının tərkibinə qatılmış olunur. Roma imperiyasının süqutundan sonra Bizansın əyalətinə çevrilir. 619 cu ildə Misiri İran şahı II Xosrov, 639-642 ci illərdə isə ərəblər işğal etmiş olur.

Qədim Misir tarixi

Sülalə öncəsi dövr
Tasi mədəniyyəti
Badar mədəniyyəti
Nakadi mədəniyyəti
Amrat mədəniyyəti (I Nakad)
Gerzey mədəniyyəti (II Nakad)
Aşağı Misir
Yuxarı Misir
Sülalələr dövrü
Erkən padşahlıq
I sülaləII sülalə
Qədim padşahlıq
III sülaləIV sülalə
V sülaləVI sülalə
Birinci aralıq dövr
VII sülaləVIII sülalə
IX sülaləX sülalə
XI sülalə
Orta padşahlıq
XI sülaləXII sülalə
İkinci aralıq dövr
XIII sülaləXIV sülalə
XV sülaləXVI sülalə
XVII sülalə
Yeni padşahlıq
XVIII sülalə
XIX sülaləXX sülalə
Üçüncü aralıq dövr
XXI sülalə
XXII sülaləXXIII sülalə
XXIV sülaləXXV sülalə
XXVI sülalə
Sonrakı dövr
XXVIII sülalə
XXIX sülaləXXX sülalə
Fars dövrü
XXVII sülalə • XXXI sülalə
Yunan-Roma dövrü
Argeadlar • Ptolemeylər

Mənbələr

redaktə

İstinadlar

redaktə