Səkkizincı sülalə (Misir)

VIII sülaləQədim Misirdə birinci aralıq dövrdə hakimiyyətdə olmuş sülalə.

Qədim Misir tarixi
Sülalə öncəsi dövr
Tasi mədəniyyəti
Badar mədəniyyəti
Nakadi mədəniyyəti
Amrat mədəniyyəti (I Nakad)
Gerzey mədəniyyəti (II Nakad)
Aşağı Misir
Yuxarı Misir
Sülalələr dövrü
Erkən padşahlıq
I sülaləII sülalə
Qədim padşahlıq
III sülaləIV sülalə
V sülaləVI sülalə
Birinci aralıq dövr
VII sülaləVIII sülalə
IX sülaləX sülalə
XI sülalə
Orta padşahlıq
XI sülaləXII sülalə
İkinci aralıq dövr
XIII sülaləXIV sülalə
XV sülaləXVI sülalə
XVII sülalə
Yeni padşahlıq
XVIII sülalə
XIX sülaləXX sülalə
Üçüncü aralıq dövr
XXI sülalə
XXII sülaləXXIII sülalə
XXIV sülaləXXV sülalə
XXVI sülalə
Sonrakı dövr
XXVIII sülalə
XXIX sülaləXXX sülalə
Fars dövrü
XXVII sülalə • XXXI sülalə
Yunan-Roma dövrü
Argeadlar • Ptolemeylər

Ümumi məlumat redaktə

Manefonun yazılarında bu sülalə Qədim Padşahlığa aid edilsədə, müasir dövrdə birinci aralıq zamanda hökm etdikləri qəbul edilir. Bu zaman artıq mərkəzi dövlət dağılmış və ayrı-ayrı müstəqil nomlar yaranmışdı. Onların VI sülalə ilə qohum olduqları göstərilir. Bəzən mövcud olduğu şübhə doğuran yeddinci sülalə ilə səkkizinci ilə birləşdirilir.

Misiroloqlar hesab edirlər ki, səkkizinci sülalə Misiri təxminən 20–45 il idarə etmişdir. İllər intervalı bir neçədir:

  • e.ə. 2190–2165[1]
  • e.ə. 2181–2160[2]
  • e.ə. 2191–2145
  • e.ə. 2150– 2118[3]

Birinci aralıq dövrü nomlar arası savaşlarla, aclıqla xarakterikdir. Böyük dağıntılara görə indiki zamana çox az artefakt gəlib çatmışdır. Aparılan tədqiqatlar VIII sülalənin ancaq Memfis və onun ətrafında hakim olduqlarını göstərir.

Bu illərdə Uaset (Tebes) və Naret-henetet (Herakleopol) nomları yaradılır. Naret-henetet nomarxı I Xeti VIII sülaləni devirərək yeni xanədanın əsasını qoyur.

Fironlar redaktə

Sülaləyə mənsub fironların dəqiq siyahısını mənbələrin olmaması səbəbindən müəyyən etmək çətindir:

Ad
Netcerkara
Menkara
II Neferkara
Neferkara Nebi
Dcedkara Şemay
Neferkara Xendu
Merenxor
Neferkamin
Nikara
Neferkara Tereru
Neferkahor
Neferkara Pepiseneb
Neferkamin Anu
Kakaura İbi
Neferkaura
Neferkauhor Xuiuxapi
Neferirkara

İstinadlar redaktə

  1. Redford, Donald B., redaktorEgyptian King List // The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, Volume 2. Oxford University Press. 2001. 626–628. ISBN 978-0-19-510234-5.
  2. Shaw, Ian, redaktorThe Oxford History of Ancient Egypt. Oxford University Press. 2000. səh. 480. ISBN 0-19-815034-2.
  3. Thomas Schneider in Erik Hornung, Rolf Krauss and David A. Warburton (editors): Ancient Egyptian Chronology, Handbook of Oriental Studies, Brill 2012, ISBN 978-90-04-11385-5, available online copyright-free, see p. 491