Azərbaycan xanlarının siyahısı

Azərbaycan xanlarının siyahısıAzərbaycan xanlıqlarını XVIII əsrin 40-cı illərindən 1929-cu ilə qədər idarə etmiş xanlar.

Bakı xanlarıRedaktə

Əsas məqalə: Bakı xanlığı
Xan Şəkil Həyatı Hakimiyyət illəri Sülalə Qeyd
Hüseyn bəy Məhəmməd   1718-1723
Qulu bəy Dərgah   1723-1736
I Mirzə Məhəmməd xan[1]   1727 – 1768 1747-1768 Bakıxanovlar
 • İran şahları dövründə tənəzzülə uğramış Bakı iqtisadiyyatını dirçəltdi, ticarəti xeyli inkişaf etdirə bildi.
Fətəli xan Qubalı   1727 – 1768 1768-1770
Abdulla bəy   1770-1772
Məlik Məhəmməd xan[2]   1736 – 1784 1772-1783 Bakıxanovlar
II Mirzə Məhəmməd xan[3]   1783-1791 Bakıxanovlar
Məhəmmədqulu xan[4]   1791-1792 Bakıxanovlar
Hüseynqulu xan[5]   1774 – 1845 1792-1806 Bakıxanovlar

Cavad xanlarıRedaktə

Əsas məqalə: Cavad xanlığı
Xan Şəkil Həyatı Hakimiyyətinin əvvəli Hakimiyyətinin sonu Ailə Qeyd
Qiyas xan Şahsevən   1747 1750 Şahsevənlər
Həsən xan Muğanlı   1730 – 1789 1750 1789 Şahsevənlər
 • Fətəli xan Qubalının vassalı idi. May 1784 - fevral 1785-ci illər aralığında Ərdəbil xanlığının hakimi olmuşdur.
İbrahim xan Muğanlı   1789 1794 Şahsevənlər
Səfi xan Muğanlı   1794 1805 Şahsevənlər

Ərdəbil xanlarıRedaktə

Əsas məqalə: Ərdəbil xanlığı
Xan Şəkil Həyatı Hakimiyyət illəri Ailə Qeyd
Bədr xan Şahsevən   1747-1763 Şahsevənlər
Nəzərəli xan Şahsevən   1735 – 1792 1763-1792 Şahsevənlər
 • Rəşt şəhərini işğal edib.
Nəsir xan Şahsevən   1763-1808 Şahsevənlər
 • Qardaşı Nəzərəli xan Şahsevən ilə şərik hakimiyyətə malik idi.
Məhəmməd-Hüseyn xan Əmirli-Avşar   1793-1820

İrəvan xanlarıRedaktə

Əsas məqalə: İrəvan xanlığı
Xan Şəkil Həyatı Hakimiyyət illəri Ailə Qeyd
Mirmehdi xan Qasımlı-Əfşar   1747-1752
Xəlil xan  
Həsənəli xan Ziyadoğlu-Qacar   ? – 1759 1755-1759
Hüseynəli xan  
Qulaməli xan  
Məhəmməd xan Ziyadlı-Qacar   1805-1806
Mehdiqulu xan Dəvəli-Qacar  
Əhməd xan Müqəddəm   1742 – 1806 1806-1806
Hüseynqulu xan Sərdar   1742 – 1831 1806-1827

Gəncə xanlarıRedaktə

Əsas məqalə: Gəncə xanlığı
Xan Şəkil Həyatı Hakimiyyət illəri Ailə Qeyd
Şahverdi xan Ziyadoğlu-Qacar   ? – 1765 1747-1761
Məhəmmədhəsən xan Ziyadoğlu-Qacar   1742 – 1778 1761-1781
İbrahimxəlil xan   1732 – 1806 1781-1784 Cavanşirlər
Hacı bəy   1784-1786
Rəhim xan Ziyadoğlu-Qacar   1786-1786
Cavad xan   1748 – 1804 1786-1804

Xalxal xanlarıRedaktə

Əsas məqalə: Xalxal xanlığı
Xan Şəkil Həyatı Hakimiyyət İlləri Ailə Qeyd
Əmirgunə xan Əmirli-Avşar   1747-1782
Fərəculla xan Əmirli-Avşar   1782-1794
Məhəmməd-Hüseyn xan Əmirli-Avşar   1794-1799

Xoy xanlarıRedaktə

Əsas məqalə: Xoy xanlığı
Xan Şəkil Həyatı Hakimiyyət illəri Ailə Qeyd
Şahbaz xan Dünbili   1699 – 1767 1747-1763 Dünbililər
Əhməd xan Dünbili   1745 – 1786 1763-1786 Dünbililər
 • Qardaşı Şahbaz xanın övladları tərəfindən öldürülüb.
Hüseynqulu xan Dünbili   ? – 1798 1786-1798 Dünbililər
Cəfərqulu xan Dünbili   ? – 1814 1798-1806 Dünbililər

Qarabağ xanlarıRedaktə

Əsas məqalə: Qarabağ xanlığı
Xan Şəkil Həyatı Hakimiyyət illəri Ailə Qeyd
Pənahəli xan   1693 – 1763 1747-1763 Cavanşirlər
Mehrəli bəy Sarıcalı-Cavanşir   1735 – 1785 1762-1763 Cavanşirlər
İbrahimxəlil xan   1732 – 1806 1763-1806 Cavanşirlər
Mehdiqulu xan Cavanşir   1775 – 1845 1806-1822 Cavanşirlər

Qaradağ xanlarıRedaktə

Əsas məqalə: Qaradağ xanlığı
Xan Şəkil Həyatı Hakimiyyət İlləri Ailə Qeyd
Kazım xan Qaradağlı   ? – 1763 1747-1763 Ustaclı elinin Toxmaqlı oymağı
Mustafaqulu xan Qaradağlı   ? – 1791 1763-1782 Ustaclı elinin Toxmaqlı oymağı
İsmayıl xan Qaradağlı   ? – 1797 1782-1783 Ustaclı elinin Toxmaqlı oymağı
Nəcəfqulu xan Qaradağlı   ? – 1818 1783-1786 Ustaclı elinin Toxmaqlı oymağı
Mustafaqulu xan Qaradağlı   ? – 1791 1786-1791 Ustaclı elinin Toxmaqlı oymağı
İsmayıl xan Qaradağlı   ? – 1797 1791-1797 Ustaclı elinin Toxmaqlı oymağı
Abbasqulu xan Qaradağlı   ? – 1813 1797-1813 Ustaclı elinin Toxmaqlı oymağı
Məhəmmədqulu xan Qaradağlı   ? – 1840 1813-1828 Ustaclı elinin Toxmaqlı oymağı

Qəzvin xanlarıRedaktə

Əsas məqalə: Qəzvin xanlığı
Xan Şəkil Həyatı Hakimiyyət İlləri Ailə Qeyd
Pənah xan Əmmarlı   1747-1764
Rüstəm xan Əmmarlı   1764-1788
İbrahim xan Əmmarlı  

Quba xanlarıRedaktə

Əsas məqalə: Quba xanlığı
Xan Şəkil Həyatı Hakimiyyət İlləri Ailə Qeyd
Hüseyn xan   1680-1694
Sultan Əhməd xan   1694-1718
I Surxay xan Qaziqumuxlu   1680 – 1748 1718-1726
Hüseynəli xan   1726-1758
Fətəli xan Qubalı   1727 – 1768 1758-1789
Əhməd xan   1789-1791
Şeyxəli xan   1761 – 1810 1791-1806
II Mirzə Məhəmməd xan   1809-1810

Maku xanlarıRedaktə

Əsas məqalə: Maku xanlığı
Xan Şəkil Həyatı Hakimiyyət illəri Ailə Qeyd
Əhməd xan Bayat   1747-1778 Bayatlar
Hüseyn xan Bayat   1778-1822 Bayatlar
Həsən xan Bayat   1778-1822 Bayatlar
Əli xan Bayat   1822-1866 Bayatlar
Hacı İsmayıl xan Bayat   1866-1899 Bayatlar
Teymur Paşa xan   1820 – 1895 1866-1895 Bayatlar
Murtuzaqulu xan Bayat   1863 – 1923 1895-1923 Bayatlar

Marağa xanlarıRedaktə

Əsas məqalə: Marağa xanlığı
Xan Şəkil Həyatı Hakimiyyət illəri Ailə Qeyd
Əliqulu xan Müqəddəm  
Hacı Əliməhəmməd xan Müqəddəm  
Əhməd xan Müqəddəm   ? – 1806 1763-1797
Cəfərqulu xan Müqəddəm   1797-1811

Mərənd xanlarıRedaktə

Əsas məqalə: Mərənd xanlığı
Xan Şəkil Həyatı Hakimiyyət illəri Ailə Qeyd
Məhəmmədrza xan Mərəndi  
Nəzərəli xan Mərəndi   ? – 1828

Naxçıvan xanlarıRedaktə

Əsas məqalə: Naxçıvan xanlığı
Xan Şəkil Həyatı Hakimiyyət illəri Ailə Qeyd
Heydərqulu xan Kəngərli[6]   ? – 1763 1747-1764 Kəngərlilər
Hacı xan Kəngərli   1764-1765 Kəngərlilər
Rəhim xan   1765-1770 Kəngərlilər
Əliqulu xan Kəngərli   1770-1773 Kəngərlilər
Vəliqulu xan Kəngərli   1773-1781 Kəngərlilər
Abbasqulu xan Kəngərli   ? – 1810 1781-1783 Kəngərlilər
Kəlbəli xan Kəngərli   1787-1796 Kəngərlilər
Abbasqulu xan Kəngərli   ? – 1810 1797-1801 Kəngərlilər
Kəlbəli xan Kəngərli   1801-1804 Kəngərlilər
Abbasqulu xan Kəngərli   ? – 1810 1804-1804 Kəngərlilər
Kəlbəli xan Kəngərli   1804-1807 Kəngərlilər
Abbasqulu xan Kəngərli   ? – 1810 1808-1808 Kəngərlilər
Kəlbəli xan Kəngərli   1808-1808 Kəngərlilər
Kərim xan Kəngərli   1808-1808 Kəngərlilər
Kəlbəli xan Kəngərli   1809-1810 Kəngərlilər
Kərim xan Kəngərli   1813-1816 Kəngərlilər
Kəlbəli xan Kəngərli   1816-1816 Kəngərlilər
Kərim xan Kəngərli   1827-1827 Kəngərlilər
Ehsan xan Kəngərli   1828-1839 Kəngərlilər

Salyan xanlarıRedaktə

Əsas məqalə: Salyan sultanlığı
Xan Şəkil Həyatı Hakimiyyət illəri Ailə Qeyd
Həsən bəy   1729
İbrahim xan   1748-1757
Kəlbəli sultan   1757-1768
Qubad sultan   ? – 1782 1768-1782
Şeyxəli xan   1791 – 1810 1782-1791

Sərab xanlarıRedaktə

Əsas məqalə: Sərab xanlığı
Xan Şəkil Həyatı Hakimiyyət illəri Ailə Qeyd
Əli xan Şəqaqi   1747-1786 Əfşarlar
Sadıq xan Şəqaqi   ? – 1800 1786-1800
Cahangir xan Şəqaqi   1800-1822

Şəki xanlarıRedaktə

Əsas məqalə: Şəki xanlığı
Xan Şəkil Həyatı Hakimiyyət illəri Ailə Qeyd
Hacı Çələbi xan   1703 – 1755 1747-1755
Ağakişi bəy   1755-1759
Məhəmmədhüseyn xan Müştaq   ? – 1780 1759-1780
Hacı Əbdülqadir xan   ? – 1783 1780-1783
Məhəmmədhəsən xan   1760 – 1831 1783-1795
Səlim xan   ? – 1826 1795-1797
Məhəmmədhəsən xan   1760 – 1831 1797-1805
Fətəli xan   1??? – 1815 1805-1805
Səlim xan   ? – 1826 1805-1806
Fətəli xan   ? – 1815 1806-1806
Cəfərqulu xan Xoyski   ? – 1814 1806-1814
İsmayıl xan Xoyski   ? – 1819 1814-1819
Hüseyn xan   ? – 1829 1826-1826

Şirvan xanlarıRedaktə

Əsas məqalə: Şirvan xanlığı
Xan Şəkil Həyatı Hakimiyyət illəri Ailə Qeyd
Hacı Məhəmmədəli xan   ? – 1765 1748-1765 Zərnəvai
Ağası xan   1731–1786 1765-1768 Sərkərlər
Fətəli xan Qubalı   1727 – 1768 1768-1769
Abdulla bəy   1769-1770
Eldar bəy   1770-1773
Fətəli xan Qubalı   1727 – 1768 1773-1786
Ağası xan   1731 – 1786 1778-1786
Əsgər xan Xançobanlı   1756 – 1820 1786-1789 Sərkərlər
Qasım xan Xançobanlı   1763 – 1828 1789-1792 Sərkərlər
Mustafa xan   1768 – 1844 1792-1820 Sərkərlər

Talış xanlarıRedaktə

Əsas məqalə: Talış xanlığı
Xan Şəkil Həyatı Hakimiyyət illəri Ailə Qeyd
Seyid Abbas xan Səfəvi   1747-1749
Seyid Cəmaləddin xan Səfəvi   1749-1786
Mir Mustafa xan   1747 – 1814 1786-1814 Talışxanovlar
Mir Həsən xan   1784 – 1832 1812-1816 Talışxanovlar

Təbriz xanlarıRedaktə

Əsas məqalə: Təbriz xanlığı
Xan Şəkil Həyatı Hakimiyyət illəri Ailə Qeyd
Əmiraslan xan Qırxlı-Avşar   1696 – 1748 1747-1748 Əfşarlar
Fətəli xan Əfşar   ? – 1763 1748-1763 Əfşarlar
Nəcəfqulu xan Dünbili   ? – 1784 1763-1784 Dünbililər
Xudadad xan Dünbili   ? – 1788 1784-1788 Dünbililər
Nəcəfqulu xan Dünbili II   1788-1787 Dünbililər
Hüseynqulu xan Dünbili   ? – 1798 1797-1798 Dünbililər
Əhməd xan Müqəddəm   1742 – 1806 1798-1805

Urmiya xanlarıRedaktə

Əsas məqalə: Urmiya xanlığı
Xan Şəkil Həyatı Hakimiyyət illəri Ailə Qeyd
Fətəli xan Əfşar   ? – 1763 1747-1748 Əfşarlar
Mehdi xan Qasımlı-Avşar   1748-1749
Azad xan Əfqan   1712 – 1781 1749-1757
Fətəli xan Əfşar   ? – 1763 1757-1762 Əfşarlar
Rüstəm xan Qasımlı-Avşar   1762-1763
Bağır xan Qasımlı-Avşar   1763-1763
Rzaqulu xan Qasımlı-Avşar   1763-1772
İmamqulu xan Qasımlı-Avşar   1758 – 1783 1772-1783
Məhəmmədqulu xan Qasımlı-Avşar   1784-1795
Qasım xan Qasımlı-Avşar   1795-1796
Mustafa xan Qasımlı-Avşar   1796-1797
Məhəmmədqulu xan Qasımlı-Avşar   1797-1797
Hüseynqulu xan Qasımlı-Avşar   ? – 1821 1797-1821
Nəcəfqulu xan Qasımlı-Avşar   1821-1865

Zəncan xanlarıRedaktə

Əsas məqalə: Zəncan xanlığı
Xan Şəkil Həyatı Hakimiyyət illəri Ailə Qeyd
Zülfüqar xan Əmirli-Avşar   1700 – 1780 1747-1780 Avşar eli
Əli xan Zayirli-Avşar   1780-1782 Avşar eli
Abdulla xan Usanlı-Avşar   1782-1797 Avşar eli
Əmənulla xan Avşar   1797-1810 Avşar eli

İstinadlarRedaktə

 1. "Admiral Aslanbayov". www.visions.az. www.visions.az. İstifadə tarixi: 19 yanvar 2019.
 2. Leviatov V.N. Essays from the history of Azerbaijan in the XVIII century. - B .: AN ASSR, 1948. pp. 132-133 (in Russian)
 3. Bakikhanov, Abbasqulu (2010). Gülüstani-İräm. Bähmänli, V. Bakı: Xatun Plyus. 211. ISBN 978-9952210453. OCLC 837882352.
 4. Bakikhanov, Abbasgulu (2010). Gülüstani-İräm. Bähmänli, V. Bakı: Xatun Plyus. 200. ISBN 978-995221045-3. OCLC 837882352.
 5. Ashurbeyli, Sara (1992). Istorii︠a︡ goroda Baku : period srednevekovʹi︠a︡. Baku: Azerbaĭdzhanskoe gos. izdatelʹsko-poligraficheskoe obʹedinenie. 289. ISBN 978-5552004799. OCLC 39178990.
 6. Naxçıvan xanlığının qurucusudur.

Həmçinin baxRedaktə