Azərbaycan xanlarının siyahısı

Azərbaycan xanlarının siyahısıAzərbaycan xanlıqlarını XVIII əsrin 40-cı illərindən 1929-cu ilə qədər idarə etmiş xanlar.

Bakı xanlarıRedaktə

Əsas məqalə: Bakı xanlığı
Xan Şəkil Həyatı Hakimiyyətinin əvvəli Hakimiyyətinin sonu Ailə Qeyd İstinad
Hüseyn bəy Məhəmməd   1??? – 1??? 1718 1723
Qulu bəy Dərgah   1??? – 1??? 1723 1736
I Mirzə Məhəmməd xan   1727 – 1768 1747 1768 Bakıxanovlar
  • İran şahları dövründə tənəzzülə uğramış Bakı iqtisadiyyatını dirçəltdi, ticarəti xeyli inkişaf etdirə bildi.
[1]
Fətəli xan Qubalı   1727 – 1768 1768 1770
Abdulla bəy   1??? – 1??? 1770 1772
Məlik Məhəmməd xan   1736 – 1784 1772 1783 Bakıxanovlar [2]
II Mirzə Məhəmməd xan   1??? – 1??? 1783 1791 Bakıxanovlar [3]
Məhəmmədqulu xan   1??? – 1??? 1791 1792 Bakıxanovlar [4]
Hüseynqulu xan   1774 – 1845 1792 1806 Bakıxanovlar [5]

Cavad xanlarıRedaktə

Əsas məqalə: Cavad xanlığı
Xan Şəkil Həyatı Hakimiyyətinin əvvəli Hakimiyyətinin sonu Ailə Qeyd İstinad
Qiyas xan Şahsevən   1??? – 1??? 1747 1750 Şahsevənlər
Həsən xan Muğanlı   1730 – 1789 1750 1789 Şahsevənlər
  • Fətəli xan Qubalının vassalı idi. May 1784 - fevral 1785-ci illər aralığında Ərdəbil xanlığının hakimi olmuşdur.
İbrahim xan Muğanlı   1??? – 1??? 1789 1794 Şahsevənlər
Səfi xan Muğanlı   1??? – 1??? 1794 1805 Şahsevənlər

Ərdəbil xanlarıRedaktə

Əsas məqalə: Ərdəbil xanlığı
Xan Şəkil Həyatı Hakimiyyətinin əvvəli Hakimiyyətinin sonu Ailə Qeyd İstinad
Bədr xan Şahsevən   1??? – 1??? 1747 1763 Şahsevənlər
Nəzərəli xan Şahsevən   1735 – 1792 1763 1792 Şahsevənlər
  • Rəşt şəhərini işğal edib.
Nəsir xan Şahsevən   17?? – 18?? 1763 1808 Şahsevənlər
  • Qardaşı Nəzərəli xan Şahsevən ilə şərik hakimiyyətə malik idi.
Məhəmməd-Hüseyn xan Əmirli-Avşar   1??? – 1??? 1793 1820

İrəvan xanlarıRedaktə

Əsas məqalə: İrəvan xanlığı
Xan Şəkil Həyatı Hakimiyyətinin əvvəli Hakimiyyətinin sonu Ailə Qeyd İstinad
Mirmehdi xan Qasımlı-Əfşar   1??? – 1??? 1747 1752
Xəlil xan   1??? – 1??? 1??? 1???
Həsənəli xan Ziyadoğlu-Qacar   1??? – 1759 1755 1759
Hüseynəli xan   1??? – 1??? 1??? 1???
Qulaməli xan   1??? – 1??? 1??? 1???
Məhəmməd xan Ziyadlı-Qacar   1??? – 1??? 1805 1806
Mehdiqulu xan Dəvəli-Qacar   1??? – 1??? 1??? 1???
Əhməd xan Müqəddəm   1742 – 1806 1806 1806
Hüseynqulu xan Sərdar   1742 – 1831 1806 1827

Gəncə xanlarıRedaktə

Əsas məqalə: Gəncə xanlığı
Xan Şəkil Həyatı Hakimiyyətinin əvvəli Hakimiyyətinin sonu Ailə Qeyd İstinad
Şahverdi xan Ziyadoğlu-Qacar   1??? – 1765 1747 1761
Məhəmmədhəsən xan Ziyadoğlu-Qacar   1742 – 1778 1761 1781
İbrahimxəlil xan   1732 – 1806 1781 1784 Cavanşirlər
Hacı bəy   1??? – ???? 1784 1786
Rəhim xan Ziyadoğlu-Qacar   1??? – ???? 1786 1786
Cavad xan   1748 – 1804 1786 1804

Xalxal xanlarıRedaktə

Əsas məqalə: Xalxal xanlığı
Xan Şəkil Həyatı Hakimiyyətinin əvvəli Hakimiyyətinin sonu Ailə Qeyd İstinad
Əmirgunə xan Əmirli-Avşar   1??? – 1??? 1747 1782
Fərəculla xan Əmirli-Avşar   1??? – 1??? 1782 1794
Məhəmməd-Hüseyn xan Əmirli-Avşar   1??? – 1??? 1794 1799

Xoy xanlarıRedaktə

Əsas məqalə: Xoy xanlığı
Xan Şəkil Həyatı Hakimiyyətinin əvvəli Hakimiyyətinin sonu Ailə Qeyd İstinad
Şahbaz xan Dünbili   1699 – 1767 1747 1763 Dünbililər
Əhməd xan Dünbili   1745 – 1786 1763 1786 Dünbililər
  • Qardaşı Şahbaz xanın övladları tərəfindən öldürülüb.
Hüseynqulu xan Dünbili   1??? – 1798 1786 1798 Dünbililər
Cəfərqulu xan Dünbili   1??? – 1814 1798 1806 Dünbililər

Qarabağ xanlarıRedaktə

Əsas məqalə: Qarabağ xanlığı
Xan Şəkil Həyatı Hakimiyyətinin əvvəli Hakimiyyətinin sonu Ailə Qeyd İstinad
Pənahəli xan   1693 – 1763 1747 1763 Cavanşirlər
Mehrəli bəy Sarıcalı-Cavanşir   1735 – 1785 1762 1763 Cavanşirlər
İbrahimxəlil xan   1732 – 1806 1763 1806 Cavanşirlər
Mehdiqulu xan Cavanşir   1775 – 1845 1806 1822 Cavanşirlər

Qaradağ xanlarıRedaktə

Əsas məqalə: Qaradağ xanlığı
Xan Şəkil Həyatı Hakimiyyətinin əvvəli Hakimiyyətinin sonu Ailə Qeyd İstinad
Kazım xan Qaradağlı   1??? – 1763 1747 1763 Ustaclı elinin Toxmaqlı oymağı
Mustafaqulu xan Qaradağlı   1??? – 1791 1763 1782 Ustaclı elinin Toxmaqlı oymağı
İsmayıl xan Qaradağlı   1??? – 1797 1782 1783 Ustaclı elinin Toxmaqlı oymağı
Nəcəfqulu xan Qaradağlı   1??? – 1818 1783 1786 Ustaclı elinin Toxmaqlı oymağı
Mustafaqulu xan Qaradağlı   1??? – 1791 1786 1791 Ustaclı elinin Toxmaqlı oymağı
İsmayıl xan Qaradağlı   1??? – 1797 1791 1797 Ustaclı elinin Toxmaqlı oymağı
Abbasqulu xan Qaradağlı   1??? – 1813 1797 1813 Ustaclı elinin Toxmaqlı oymağı
Məhəmmədqulu xan Qaradağlı   1??? – 1840 1813 1828 Ustaclı elinin Toxmaqlı oymağı

Qəzvin xanlarıRedaktə

Əsas məqalə: Qəzvin xanlığı
Xan Şəkil Həyatı Hakimiyyətinin əvvəli Hakimiyyətinin sonu Ailə Qeyd İstinad
Pənah xan Əmmarlı   1??? – 1??? 1747 1764
Rüstəm xan Əmmarlı   1??? – 1??? 1764 1788
İbrahim xan Əmmarlı   1??? – 1??? 1??? 1???

Quba xanlarıRedaktə

Əsas məqalə: Quba xanlığı
Xan Şəkil Həyatı Hakimiyyətinin əvvəli Hakimiyyətinin sonu Ailə Qeyd İstinad
Hüseyn xan   1??? – 1??? 1680 1694
Sultan Əhməd xan   1??? – 1??? 1694 1718
I Surxay xan Qaziqumuxlu   1680 – 1748 1718 1726
Hüseynəli xan   1??? – 1??? 1726 1758
Fətəli xan Qubalı   1727 – 1768 1758 1789
Əhməd xan   1??? – 1??? 1789 1791
Şeyxəli xan   1761 – 1810 1791 1806
II Mirzə Məhəmməd xan   1??? – 1??? 1809 1810

Maku xanlarıRedaktə

Əsas məqalə: Maku xanlığı
Xan Şəkil Həyatı Hakimiyyətinin əvvəli Hakimiyyətinin sonu Ailə Qeyd İstinad
Əhməd xan Bayat   1??? – 1??? 1747 1778 Bayatlar
Hüseyn xan Bayat   1??? – 1??? 1778 1822 Bayatlar
Həsən xan Bayat   1??? – 1??? 1778 1822 Bayatlar
Əli xan Bayat   1??? – 1??? 1822 1866 Bayatlar
Hacı İsmayıl xan Bayat   1??? – 1??? 1866 1899 Bayatlar
Teymur Paşa xan   1820 – 1895 1866 1895 Bayatlar
Murtuzaqulu xan Bayat   1863 – 1923 1895 1923 Bayatlar

Marağa xanlarıRedaktə

Əsas məqalə: Marağa xanlığı
Xan Şəkil Həyatı Hakimiyyətinin əvvəli Hakimiyyətinin sonu Ailə Qeyd İstinad
Əliqulu xan Müqəddəm   1??? – 1??? 1??? 1???
Hacı Əliməhəmməd xan Müqəddəm   1??? – 1??? 1??? 1???
Əhməd xan Müqəddəm   1??? – 1806 1763 1797
Cəfərqulu xan Müqəddəm   1??? – 1??? 1797 1811

Mərənd xanlarıRedaktə

Əsas məqalə: Mərənd xanlığı
Xan Şəkil Həyatı Hakimiyyətinin əvvəli Hakimiyyətinin sonu Ailə Qeyd İstinad
Məhəmmədrza xan Mərəndi   1??? – 1??? 1??? 1???
Nəzərəli xan Mərəndi   1??? – 1828 1??? 1???

Naxçıvan xanlarıRedaktə

Əsas məqalə: Naxçıvan xanlığı
Xan Şəkil Həyatı Hakimiyyətinin əvvəli Hakimiyyətinin sonu Ailə Qeyd İstinad
Heydərqulu xan Kəngərli   1??? – 1763 1747 1764 Kəngərlilər
Hacı xan   1??? – 1??? 1764 1765 Kəngərlilər
Rəhim xan   1??? – 1??? 1765 1770 Kəngərlilər
Əliqulu xan Kəngərli   1??? – 1??? 1770 1773 Kəngərlilər
Vəliqulu xan Kəngərli   1??? – 1??? 1773 1781 Kəngərlilər
Abbasqulu xan Kəngərli   1??? – 1810 1781 1783 Kəngərlilər
Kəlbəli xan Kəngərli   1??? – 1??? 1787 1796 Kəngərlilər
Abbasqulu xan Kəngərli   1??? – 1810 1797 1801 Kəngərlilər
Kəlbəli xan Kəngərli   1??? – 1??? 1801 1804 Kəngərlilər
Abbasqulu xan Kəngərli   1??? – 1810 1804 1804 Kəngərlilər
Kəlbəli xan Kəngərli   1??? – 1??? 1804 1807 Kəngərlilər
Abbasqulu xan Kəngərli   1??? – 1810 1808 1808 Kəngərlilər
Kəlbəli xan Kəngərli   1??? – 1??? 1808 1808 Kəngərlilər
Kərim xan Kəngərli   1??? – 1??? 1808 1808 Kəngərlilər
Kəlbəli xan Kəngərli   1??? – 1??? 1809 1810 Kəngərlilər
Kərim xan Kəngərli   1??? – 1??? 1813 1816 Kəngərlilər
Kəlbəli xan Kəngərli   1??? – 1??? 1816 1816 Kəngərlilər
Kərim xan Kəngərli   1??? – 1??? 1827 1827 Kəngərlilər
Ehsan xan Kəngərli   1??? – 1??? 1828 1839 Kəngərlilər

Salyan xanlarıRedaktə

Əsas məqalə: Salyan sultanlığı
Xan Şəkil Həyatı Hakimiyyətinin əvvəli Hakimiyyətinin sonu Ailə Qeyd İstinad
Həsən bəy   1??? – 1??? 1729 17??
İbrahim xan   1??? – 1??? 1748 1757
Kəlbəli sultan   1??? – 1??? 1757 1768
Qubad sultan   1??? – 1782 1768 1782
Şeyxəli xan   1791 – 1810 1782 1791

Sərab xanlarıRedaktə

Əsas məqalə: Sərab xanlığı
Xan Şəkil Həyatı Hakimiyyətinin əvvəli Hakimiyyətinin sonu Ailə Qeyd İstinad
Əli xan Şəqaqi   1??? – 1??? 1747 1786 Əfşarlar
Sadıq xan Şəqaqi   1??? – 1800 1786 1800
Cahangir xan Şəqaqi   1??? – 1??? 1800 1822

Şəki xanlarıRedaktə

Əsas məqalə: Şəki xanlığı
Xan Şəkil Həyatı Hakimiyyətinin əvvəli Hakimiyyətinin sonu Ailə Qeyd İstinad
Hacı Çələbi xan   1703 – 1755 1747 1755
Ağakişi bəy   1??? – 1??? 1755 1759
Məhəmmədhüseyn xan Müştaq   1??? – 1780 1759 1780
Hacı Əbdülqadir xan   1??? – 1783 1780 1783
Məhəmmədhəsən xan   1760 – 1831 1783 1795
Səlim xan   1??? – 1826 1795 1797
Məhəmmədhəsən xan   1760 – 1831 1797 1805
Fətəli xan   1??? – 1815 1805 1805
Səlim xan   1??? – 1826 1805 1806
Fətəli xan   1??? – 1815 1806 1806
Cəfərqulu xan Xoyski   1??? – 1814 1806 1814
İsmayıl xan Xoyski   1??? – 1819 1814 1819
Hüseyn xan   1??? – 1829 1826 1826

Şirvan xanlarıRedaktə

Əsas məqalə: Şirvan xanlığı
Xan Şəkil Həyatı Hakimiyyətinin əvvəli Hakimiyyətinin sonu Ailə Qeyd İstinad
Hacı Məhəmmədəli xan   1??? – 1765 1748 1765 Zərnəvai
Ağası xan   1731 – 1786 1765 1768 Sərkərlər
Fətəli xan Qubalı   1727 – 1768 1768 1769
Abdulla bəy   1??? – 1??? 1769 1770
Eldar bəy   1??? – 1??? 1770 1773
Fətəli xan Qubalı   1727 – 1768 1773 1786
Ağası xan   1731 – 1786 1778 1786
Əsgər xan Xançobanlı   1756 – 1820 1786 1789 Sərkərlər
Qasım xan Xançobanlı   1763 – 1828 1789 1792 Sərkərlər
Mustafa xan   1768 – 1844 1792 1820 Sərkərlər

Talış xanlarıRedaktə

Əsas məqalə: Talış xanlığı
Xan Şəkil Həyatı Hakimiyyətinin əvvəli Hakimiyyətinin sonu Ailə Qeyd İstinad
Seyid Abbas xan Səfəvi   1??? – 1??? 1747 1749
Seyid Cəmaləddin xan Səfəvi   1??? – 1??? 1749 1786
Mir Mustafa xan   1747 – 1814 1786 1814 Talışxanovlar
Mir Həsən xan   1784 – 1832 1812 1816 Talışxanovlar

Təbriz xanlarıRedaktə

Əsas məqalə: Təbriz xanlığı
Xan Şəkil Həyatı Hakimiyyətinin əvvəli Hakimiyyətinin sonu Ailə Qeyd İstinad
Əmiraslan xan Qırxlı-Avşar   1696 – 1748 1747 1748 Əfşarlar
Fətəli xan Əfşar   1??? – 1763 1748 1763 Əfşarlar
Nəcəfqulu xan Dünbili   1??? – 1784 1763 1784 Dünbililər
Xudadad xan Dünbili   1??? – 1788 1784 1788 Dünbililər
Nəcəfqulu xan Dünbili II   1??? – 1??? 1788 1787 Dünbililər
Hüseynqulu xan Dünbili   1??? – 1798 1797 1798 Dünbililər
Əhməd xan Müqəddəm   1742 – 1806 1798 1805

Urmiya xanlarıRedaktə

Əsas məqalə: Urmiya xanlığı
Xan Şəkil Həyatı Hakimiyyətinin əvvəli Hakimiyyətinin sonu Ailə Qeyd İstinad
Fətəli xan Əfşar   1??? – 1763 1747 1748 Əfşarlar
Mehdi xan Qasımlı-Avşar   1??? – 1??? 1748 1749
Azad xan Əfqan   1712 – 1781 1749 1757
Fətəli xan Əfşar   1??? – 1763 1757 1762 Əfşarlar
Rüstəm xan Qasımlı-Avşar   1??? – 1??? 1762 1763
Bağır xan Qasımlı-Avşar   1??? – 1??? 1763 1763
Rzaqulu xan Qasımlı-Avşar   1??? – 1??? 1763 1772
İmamqulu xan Qasımlı-Avşar   1758 – 1783 1772 1783
Məhəmmədqulu xan Qasımlı-Avşar   1??? – 1??? 1784 1795
Qasım xan Qasımlı-Avşar   1??? – 1??? 1795 1796
Mustafa xan Qasımlı-Avşar   1??? – 1??? 1796 1797
Məhəmmədqulu xan Qasımlı-Avşar   1??? – 1??? 1797 1797
Hüseynqulu xan Qasımlı-Avşar   1??? – 1821 1797 1821
Nəcəfqulu xan Qasımlı-Avşar   1??? – 1??? 1821 1865

Zəncan xanlarıRedaktə

Əsas məqalə: Zəncan xanlığı
Xan Şəkil Həyatı Hakimiyyətinin əvvəli Hakimiyyətinin sonu Ailə Qeyd İstinad
Zülfüqar xan Əmirli-Avşar   1700 – 1780 1747 1780 Avşar eli
Əli xan Zayirli-Avşar   1??? – 1??? 1780 1782 Avşar eli
Abdulla xan Usanlı-Avşar   1??? – 1??? 1782 1797 Avşar eli
Əmənulla xan Avşar   1??? – 1??? 1797 1810 Avşar eli

İstinadlarRedaktə

  1. "Admiral Aslanbayov". www.visions.az. www.visions.az. İstifadə tarixi: 19 yanvar 2019.
  2. Leviatov V.N. Essays from the history of Azerbaijan in the XVIII century. - B .: AN ASSR, 1948. pp. 132-133 (in Russian)
  3. Bakikhanov, Abbasqulu (2010). Gülüstani-İräm. Bähmänli, V. Bakı: Xatun Plyus. 211. ISBN 978-9952210453. OCLC 837882352.
  4. Bakikhanov, Abbasgulu (2010). Gülüstani-İräm. Bähmänli, V. Bakı: Xatun Plyus. 200. ISBN 978-995221045-3. OCLC 837882352.
  5. Ashurbeyli, Sara (1992). Istorii︠a︡ goroda Baku : period srednevekovʹi︠a︡. Baku: Azerbaĭdzhanskoe gos. izdatelʹsko-poligraficheskoe obʹedinenie. 289. ISBN 978-5552004799. OCLC 39178990.