Azərbaycan SSR xalq deputatlarının siyahısı

Azərbaycan SSR xalq deputatları seçkiləri 1990-cı il sentyabrın 30-da keçirilmişdir.

Bir sıra seçki dairələrində namizədlərin heç biri seçiləmiş, seçkilər keçirilməmiş və ya etibarsız hesab edilmişdir, bu səbəbdən 1990-cı il sentyabrın 30-da, oktyabrın 14-də, dekabrın 16-da və 30-da təkrar səsvermə keçirilmişdir və nəticəsində Azərbaycan Respublika Mərkəzi Seçki Komissiyası 340 xalq deputatını qeydə almışdır. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində 10 dairədə və Şaumyan rayonunun bir seçki dairəsində ictimai-siyasi vəziyyətin sabit olmadığına görə seçkilər keçirilməmişdir.

340 xalq deputatlarının 276 nəfəri yaxud 80,1 faizi əvvəllər SSRİ və Azərbaycan SSR Ali Sovetinə deputat seçilməmişdir. 306 xalq deputatı yaxud seçilmiş xalq deputatların 90 faizi Sov.İKP üzvü və üzvlüyünə namizəd, 4 xalq deputatı ÜİLKGİ üzvü olub.

Deputatlardan 47 nəfər (13,8%) sənaye, tikinti, nəqliyyat və rabitə işçisi, 22 nəfər (6,5%) aqrar-sənaye kompleksinin işçiləri olub; keçmiş çağırışlardan fərqli olaraq, deputatların cəmi 7 nəfəri fəhlə, 2 nəfəri kolxozçu idi. Deputatların 22 nəfəri (6,5%) elmi və yaradıcı ziyalıları, 43 nəfəri (12,6%) sənaye birliklərinin və müəssisələrinin rəhbərləri, 18 nəfəri (5,3%) kolxozlarının, sovxozlarının və digər aqrar-sənaye müəssisələrinin rəhbərləri, 30 nəfəri (8,8%) hüquq mühafizə orqanlarının işçiləri, 24 nəfəri (7%) ali məktəb və xalq maarifi işçisi, 10 nəfəri (2,9%) səhiyyə işçisi, 16 nəfəri (4,8%) mədəniyyət, incəsənət və mətbuat işçiləri təşkil edirdi. 105 deputat partiya, həmkarlar ittifaql, komsomol təşkilatlarını, 2 deputat SSRİ Silahlı Qüvvələrini təmsil edirdi.

164 xalq deputatı SSRİ ordenləri və medalları ilə təltif olunmuşdur, onlardan 6 nəfəri Sosialist Əməyi Qəhrəmanı olub.

Seçilənlər arasında 17 qadın var idi ki, deputatların 5 faizini təşkil edirdi. Xalq deputatlarının yaşa görə tərkibi belə idi: 7 deputatın (2%) yaşı 30-dək, 303 deputatın (89,1%) yaşı 31-dən 59-dək, 30 deputatın (8,8%) yaşı 60-dan yuxarı olubdur.

Azərbaycan SSR xalq deputatları arasında 323 azərbaycanlı, 9 rus, 3 avar, 4 ləzgi, 1 ukraynalı var idi.

Daha sonra, 1991-ci il martın 3-də və 17-də, mayın 19-da müxtəlif dairələrdən daha 9 xalq deputatı seçilmişdir.

Deputatların siyahısı redaktə

Soyadı, adı və atasının adı Təvəllüd ili Partiyası Seçiləndə tutduğu vəzifəsi Seçki dairəsi Komissiyası (26.11.1991 tarixinədək)
Nəcəfov
Niyazi Nəcəfqulu oğlu
1922 Sov.İKP Azərbaycan KP Əzizbəyov Rayon Komitəsinin birinci katibi Bakı şəhəri

1 nömrəli Artyom seçki dairəsi
12.07.1991 tarixində dünyasını dəyişdi
 
Mandat komissiyası
Qasımzadə
Fuad Feyzulla oğlu
1930 bitərəf M. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdiri Bakı şəhəri

1 nömrəli Artyom seçki dairəsi
13.10.1991 tarixində seçilmişdir
Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Qolovina
İraida Antonovna
1930 Sov.İKP Xəzərneftqaz Birliyi Artyomneftqaz NQÇİ-nin operatoru Bakı şəhəri

2 nömrəli Qala seçki dairəsi
 
Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə məsələləri komissiyası
Əlizadə
Sənan Əliəşrəf oğlu
1943 Sov.İKP Bakı Şəhər Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri vəzifəsinin icraçısı Bakı şəhəri

3 nömrəli Binə seçki dairəsi
 
Mənzil-kommunal təsərrüfatı komissiyası
Əliyev
Şahiddin Sərdar oğlu
1947 Sov.İKP Bakı şəhəri Şüvəlan Qəsəbə Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri Bakı şəhəri

4 nömrəli Şüvəlan seçki dairəsi
 
Sovetlərinin işi, yerli özünüidarə və yerli təsərrüfat məsələləri komissiyası
Ağayev
Rüfət Ağababa oğlu
1945 Sov.İKP Azərbaycan KP Bakı Şəhər Komitəsinin birinci katibi, Bakı Şəhər Xalq Deputatları Sovetinin sədri Bakı şəhəri

5 nömrəli Mərdəkan seçki dairəsi
 
Mandat komissiyası
Namazov
Məmməd Məhəmməd oğlu
1949 Sov.İKP Bakı Aqreqat-İstehsal Birliyinin baş direktoru Bakı şəhəri

6 nömrəli Buzovna seçki dairəsi
 
İqtisadiyyat məsələləri komissiyası
Cəfərov
Aydın Məmməd oğlu
1948 Sov.İKP Azərbaycan KP 26 Bakı komissarı Rayon Komitəsinin birinci katibi Bakı şəhəri

7 nömrəli Dənizkənarı seçki dairəsi
 
Dövlət suverenliyi, xarici siyasət və xaricdə yaşayan soydaşlarla əlaqələr komissiyası
Aslanov
Səlvər Riza oğlu
1930 Sov.İKP V. İ. Lenin adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun rektoru Bakı şəhəri

8 nömrəli Nizami seçki dairəsi
 
Etika komissiyası
Mehdiyev
Nadir Xudaverdi oğlu
1939 ? Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası "Biotex" Elm-İstehsal Birliyinin direktoru Bakı şəhəri

9 nömrəli Kommunist seçki dairəsi
 
İnsan hüquqları komissiyası
Ələsgərov
Fuad Nəsrulla oğlu
1937 ? Azərbaycan İqtisadiyyat İnstitutunun direktoru Bakı şəhəri

10 nömrəli İliç seçki dairəsi
 
İqtisadiyyat məsələləri komissiyası
Abasov
Mirağa Seyidabas oğlu
1948 ? Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti işlər idarəsinin sovet orqanları şöbəsinin müdiri Bakı şəhəri

11 nömrəli Xanlar seçki dairəsi
 
Sovetlərinin işi, yerli özünüidarə və yerli təsərrüfat məsələləri komissiyası
Kərimov
Kərim Məmməd oğlu
1934 Sov.İKP Azərneft İstehsal Birliyi 26 Bakı komissarı adına Neft və Qazçıxarma İdarəsinin rəisi Bakı şəhəri

12 nömrəli Qaradağ seçki dairəsi
 
Sənaye və energetika komissiyası
Şirinov
İxtiyar Əlibala oğlu
1952 Sov.İKP Qaradağ rayon prokuroru Bakı şəhəri

13 nömrəli Puta seçki dairəsi
 
İnsan hüquqları komissiyası
Daşdəmirov
Əfrand Firidun oğlu
1942 Sov.İKP Azərbaycan KP MK katibi Bakı şəhəri

14 nömrəli Qobustan seçki dairəsi
 
Dövlət suverenliyi, xarici siyasət və xaricdə yaşayan soydaşlarla əlaqələr komissiyası
Petrov
Valeri Vasilyeviç
1947 Sov.İKP Azərbaycan KP Qaradağ Rayon Komitəsinin birinci katibi Bakı şəhəri

15 nömrəli Ələt seçki dairəsi
 
Mandat komissiyası
Musayev
Madər Ələsgər oğlu
1947 Sov.İKP Azərbaycan SSR Ticarət Nazirliyinin təsərrüfat hesablı universamın direktoru Bakı şəhəri

16 nömrəli Binəqədi seçki dairəsi
 
İqtisadiyyat məsələləri komissiyası
Axundzadə
Yılmaz Cavad oğlu
1938 Sov.İKP Kirov rayonunun prokuroru Bakı şəhəri

17 nömrəli Birinci Kirov seçki dairəsi
 
Etika komissiyası
Rüstəmov
Aqşin İldırım oğlu
? Sov.İKP Azərbaycan KP Bakı Şəhər Komitəsinin katibi Bakı şəhəri

18 nömrəli Sergey Lazo adına seçki dairəsi
 
Qaçqınların işləri və başqa respublikalarda yaşayan azərbaycanlılarla əlaqələr komissiyası
Əhmədov
Nadir Qədir oğlu
1947 Sov.İKP Bakı şəhəri Kirov Rayon Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri Bakı şəhəri

19 nömrəli İkinci Kirov seçki dairəsi
 
Tikinti və memarlıq komissiyası
Gülməmmədov
Rauf Məmməd oğlu
1944 ? Bakı Şəhər İcraiyyə Komitəsi sədrinin birinci müavini, Bakı Baş Tikinti İdarəsinin rəisi Bakı şəhəri

20 nömrəli Evtikmə seçki dairəsi
 
Mənzil-kommunal təsərrüfatı komissiyası
Nəcəfov
Nəcəf Adil oğlu
1955 bitərəf "Azadlıq" qəzetinin redaktoru Bakı şəhəri

21 nömrəli Beynəlmiləl seçki dairəsi
 
Mədəniyyət və dini əqidə məsələləri komissiyası
Cəlilov
Firudin Ağası oğlu
1947 bitərəf M. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetinin dosenti Bakı şəhəri

22 nömrəli Üçüncü Kirov seçki dairəsi
 
Xalq təhsili, elm və elmi-texniki tərəqqi komissiyası
İsmayılov
Rövşən Məmmədağa oğlu
1938 Sov.İKP Bakı Dəzgahqayırma İstehsal Birliyinin baş direktoru Bakı şəhəri

23 nömrəli Birinci Biləcəri seçki dairəsi
 
Sənaye və energetika komissiyası
Məmmədov
Vahid Məmməd oğlu
1945 Sov.İKP Azərbaycan dəmir yolu Bakı şöbəsinin rəisi Bakı şəhəri

24 nömrəli İkinci Biləcəri seçki dairəsi
 
Nəqliyyat, rabitə və informatika məsələləri komissiyası
Kamalov
Tapdıq Cəlal oğlu
1939 Sov.İKP Bakı şəhərinin Razin Qəsəbə Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri Bakı şəhəri

25 nömrəli Vidadi adına seçki dairəsi
 
Sovetlərinin işi, yerli özünüidarə və yerli təsərrüfat məsələləri komissiyası
Əliyeva
Dilarə Ələkbər qızı
1929 bitərəf Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun bölmə müdiri Bakı şəhəri

26 nömrəli Mehdi Hüseyn adına seçki dairəsi
19.04.1991 tarixində dünyasını dəyişdi
 
Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə məsələləri komissiyası
Xəlilov
Fərhad Qurban oğlu
1946 ? Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədri Bakı şəhəri

26 nömrəli Mehdi Hüseyn adına seçki dairəsi
04.08.1991 tarixində seçilmişdir
Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Əsgərov
Zahib Qüdrət oğlu
1939 Sov.İKP Azərbaycan KP Lenin Rayon Komitəsinin birinci katibi Bakı şəhəri

27 nömrəli Ərəblinski adına seçki dairəsi
 
Sənaye və energetika komissiyası
Əfəndiyev
Mirhəmzə Nazim oğlu
1950 Sov.İKP Bakı şəhər vərəm dispanserinin baş həkimi Bakı şəhəri

28 nömrəli Pioner seçki dairəsi
 
Əhalinin sağlamlığının mühafizəsi və sosial təminatı komissiyası
Məmmədov
Oruc Paşa oğlu
1946 Sov.İKP Azərneftmaş Elm-İstehsal Birliyinin Y. Qasımov adına maşınqayırma zavodunun direktoru Bakı şəhəri

29 nömrəli Sabunçu seçki dairəsi
 
Sənaye və energetika komissiyası
Məmmədyarov
Ənvər Əhməd oğlu
1939 Sov.İKP Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi Lenin rayon şöbəsinin rəisi Bakı şəhəri

30 nömrəli Zabrat seçki dairəsi
 
Qanunvericilik və qanunçuluq məsələləri komissiyası
Hüseynov
İlhüseyn Pirhüseyn oğlu
1924 Sov.İKP Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi sədrinin birinci müavini Bakı şəhəri

31 nömrəli Balaxanı seçki dairəsi
 
Dövlət təhlükəsizliyi, hərbi işlər və hüquq qaydası komissiyası
Axundov
Füzuli Məmmədəli oğlu
1946 bitərəf Azərbaycan SSR Bədii Fondunun tərtibatçı rəssamı Bakı şəhəri

32 nömrəli Maştağa seçki dairəsi
 
Tikinti və memarlıq komissiyası
Babayev
Seyfəl Atamalı oğlu
1928 Sov.İKP Pensiyaçı Bakı şəhəri

33 nömrəli Məmmədyarov seçki dairəsi
 
Əhalinin sağlamlığının mühafizəsi və sosial təminatı komissiyası
Zeynalov
Fərrux Məmmədnəbi oğlu
1942 Sov.İKP Azərbaycan SSR Dövlət Maddi-Texniki Təchizat Komitəsi "Azəryüngülərzaqsənaye" Birliyinin baş direktoru Bakı şəhəri

34 nömrəli Bilgəh seçki dairəsi
 
İqtisadiyyat məsələləri komissiyası
Quliyev
Tarıyel Baxşeyiş oğlu
1946 Sov.İKP Bakı Şəhəri Nərimanov Rayon Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri Bakı şəhəri

35 nömrəli Mayakovski seçki dairəsi
 
Mandat komissiyası
Qurbanov
Afat Məmməd oğlu
1929 ? V. İ. Lenin adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun kafedra müdiri Bakı şəhəri

36 nömrəli Montin seçki dairəsi
 
Xalq təhsili, elm və elmi-texniki tərəqqi komissiyası
Məmmədov
Aydın Mirsaleh oğlu
1946 ? “Sovet türkologiyası” jurnalı redaktorunun müavini, Azərbaycan bədii tərcümə və ədəbi əlaqələr Mərkəzinin sədri Bakı şəhəri

37 nömrəli Cıdır seçki dairəsi
19.04.1991 tarixində dünyasını dəyişdi
 
Milli siyasət və millətlərarası münasibət məsələləri komissiyası
İsrafilov
İsrafil Ramazan oğlu
1949 bitərəf Abşeron Rayon Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri Bakı şəhəri

37 nömrəli Cıdır seçki dairəsi
13.10.1991 tarixində seçilmişdir
Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Musayev
Əyyam Hüseyn oğlu
1946 Sov.İKP Leytenant Şmidt adına maşınqayırma zavodunun direktoru Bakı şəhəri

38 nömrəli Maşınqayırma seçki dairəsi
 
İqtisadiyyat məsələləri komissiyası
Müslümzadə
Cahangir Mövsüm oğlu
1945 Sov.İKP "Azərinteroyl" Sovet-İsveçrə birgə müəssisəsinin baş direktoru Bakı şəhəri

39 nömrəli İnqilab seçki dairəsi
 
Dövlət suverenliyi, xarici siyasət və xaricdə yaşayan soydaşlarla əlaqələr komissiyası
Qasımov
Vaqif Qasım oğlu
1944 Sov.İKP Azərbaycan KP Nərimanov Rayon Komitəsinin birinci katibi Bakı şəhəri

40 nömrəli İdman seçki dairəsi
 
Qaçqınların işləri və başqa respublikalarda yaşayan azərbaycanlılarla əlaqələr komissiyası
Quliyev
Nadir İmamnəzər oğlu
1928 Sov.İKP Pensiyaçı Bakı şəhəri

41 nömrəli Göyçə seçki dairəsi
 
İqtisadiyyat məsələləri komissiyası
Novruzov
Vaqif Yusif oğlu
1940 Sov.İKP Nərimanov Rayon Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsi daxili işlər şöbəsinin rəisi Bakı şəhəri

42 nömrəli Nərimanov seçki dairəsi
 
Qanunvericilik və qanunçuluq məsələləri komissiyası
İbrahimbəyov
Maqsud Məmmədibrahim oğlu
1935 Sov.İKP Azərbaycan SSR Sülhü Müdafiə Komitəsinin sədri Bakı şəhəri

43 nömrəli Həzi Aslanov adına seçki dairəsi
 
Dövlət suverenliyi, xarici siyasət və xaricdə yaşayan soydaşlarla əlaqələr komissiyası
Rzayev
Nizami Çingiz oğlu
1952 Sov.İKP Azərbaycan KP Nəsimi Rayon Komitəsinin birinci katibi Bakı şəhəri

44 nömrəli Mirzəağa Əliyev adına seçki dairəsi
 
Xalq təhsili, elm və elmi-texniki tərəqqi komissiyası
Əliyev
Nizami Əhməd oğlu
? Sov.İKP Bakı şəhərinin prokuroru Bakı şəhəri

45 nömrəli Nəsimi seçki dairəsi
Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Ağahüseynov
Kamran Yusif oğlu
1946 Sov.İKP Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Şurasının sədri Bakı şəhəri

46 nömrəli Mustafa Sübhi adına seçki dairəsi
 
Əhalinin sağlamlığının mühafizəsi və sosial təminatı komissiyası
Nuriyev
Fikrət Lütvəli oğlu
1949 Sov.İKP Azərbaycan SSR Turizm və Ekskursiya Şurasının sədri Bakı şəhəri

47 nömrəli Səməd Vurğun adına seçki dairəsi
 
Əhalinin sağlamlığının mühafizəsi və sosial təminatı komissiyası
Hacıyev
Sabir Kamal oğlu
1954 ? Azərbaycan Respublikası Prezidenti Aparatının şöbə müdiri Bakı şəhəri

48 nömrəli Cəfər Cabbarlı adına seçki dairəsi
 
Qanunvericilik və qanunçuluq məsələləri komissiyası
Əliyev
Yaşar Tofiqi
1948 Sov.İKP Bakı Şəhər Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsi Baş Səhiyyə İdarəsinin N. A. Semaşko adına 1 nömrəli şəhər klinik xəstəxanasının baş həkimi Bakı şəhəri

49 nömrəli Hüsü Hacıyev adına seçki dairəsi
 
Əhalinin sağlamlığının mühafizəsi və sosial təminatı komissiyası
Rüstəmzadə
Zaur Paşa oğlu
1944 Sov.İKP SSRİ Nazirlər Soveti yanında Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti daimi nümayəndəsinin müavini Bakı şəhəri

50 nömrəli Üzeyir Hacıbəyov adına seçki dairəsi
 
Dövlət suverenliyi, xarici siyasət və xaricdə yaşayan soydaşlarla əlaqələr komissiyası
Əhmədov
İsmayıl Mahmud oğlu
1952 Sov.İKP SSRİ Kommersiya Bankları Assosiasiyasının baş direktoru Bakı şəhəri

51 nömrəli Əzizbəyov seçki dairəsi
 
İqtisadiyyat məsələləri komissiyası
Əliyev
Arif Hüseyn oğlu
? Sov.İKP Bakı şəhərinin nəqliyyat prokuroru Bakı şəhəri

52 nömrəli Bakıxanov seçki dairəsi
 
Qanunvericilik və qanunçuluq məsələləri komissiyası
Əhmədov
Vahid Qazməmməd oğlu
1947 Sov.İKP Bakıneftmaş İstehsal Birliyinin baş direktoru Bakı şəhəri

53 nömrəli Gənclik seçki dairəsi
 
Dövlət suverenliyi, xarici siyasət və xaricdə yaşayan soydaşlarla əlaqələr komissiyası
İbrahimov
Nazim Allahverdi oğlu
1935 Sov.İKP Azərbaycan SSR Dövlət Aqrar-Sənaye Komitəsi 1 nömrəli Bakı üzüm məhsulları istehsalı zavodunun direktoru Bakı şəhəri

54 nömrəli Qara Qarayev adına seçki dairəsi
 
Etika komissiyası
Sultanov
Rafiq Səməd oğlu
1937 Sov.İKP Azərbaycan KP Nizami Rayon Komitəsinin birinci katibi Bakı şəhəri

55 nömrəli Əzim Əzimzadə adına seçki dairəsi
 
Sənaye və energetika komissiyası
Ələkbərov
Laçın Hacıbaba oğlu
1934 Sov.İKP Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi Nizami rayon şöbəsinin rəisi Bakı şəhəri

56 nömrəli Çobanzadə adına seçki dairəsi
 
Dövlət suverenliyi, xarici siyasət və xaricdə yaşayan soydaşlarla əlaqələr komissiyası
Zabelin
Mixail Yuryeviç
1946 Sov.İKP Nizami Rayon Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri Bakı şəhəri

57 nömrəli Naxçıvanski adına seçki dairəsi
 
Sovetlərinin işi, yerli özünüidarə və yerli təsərrüfat məsələləri komissiyası
Əzizov
Eldar Əziz oğlu
1957 Sov.İKP Azərbaycan LKGİ MK katibi Bakı şəhəri

58 nömrəli Zərdabi adına seçki dairəsi
 
Gənclər komissiyası
Hüseynov
Xaqani Mürvət oğlu
1955 Sov.İKP İstilikenerjiavadanlıq İstehsal Birliyi Bakı qazan-mexaniki zavodunda sifarişçinin nümayəndəsi Bakı şəhəri

59 nömrəli Babək adına seçki dairəsi
Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Hüseynov
Əbdülhüseyn Məmmədcəfər oğlu
? ? Vladimir İliç adına Yeni Bakı Neftayırma Zavodunun direktoru Bakı şəhəri

59 nömrəli Babək adına seçki dairəsi(?)
 
Ekologiya və təbii ehtiyatlardan istifadə olunmasına nəzarət komissiyası
Musayev
Vaqif Rəsul oğlu
1950 Sov.İKP Azərbaycan SSR Dövlət Aqrar-Sənaye Komitəsi Bakı ət kombinatının direktoru Bakı şəhəri

60 nömrəli Keşlə seçki dairəsi
 
Sənaye və energetika komissiyası
Fətəliyev
Ramiz Məmmədəli oğlu
1946 Sov.İKP C. Cabbarlı adına "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının direktoru Bakı şəhəri

61 nömrəli Musabəyov seçki dairəsi
 
İnsan hüquqları komissiyası
Nuriyev
Cümşüd Qurban oğlu
1955 bitərəf Qarabağa Xalq Yardımı Komitəsi sədrinin birinci müavini Bakı şəhəri

62 nömrəli Oktyabr seçki dairəsi
 
Ekologiya və təbii ehtiyatlardan istifadə olunmasına nəzarət komissiyası
Ağayev
Arif Ağaqulu oğlu
? ? Oktyabr Rayon Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri Bakı şəhəri

63 nömrəli Tələbə seçki dairəsi
 
Qaçqınların işləri və başqa respublikalarda yaşayan azərbaycanlılarla əlaqələr komissiyası
Məsimov
Eldar Əli oğlu
1941 ? M. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetinin prorektoru Bakı şəhəri

64 nömrəli Qədirli adına seçki dairəsi
 
İnsan hüquqları komissiyası
Əbdülov
Əbdül Əlmas oğlu
1940 ? «Tövbə» cəmiyyətinin sədri Bakı şəhəri

65 nömrəli Universitet seçki dairəsi
 
Mədəniyyət və dini əqidə məsələləri komissiyası
Xələfov
Məmməd Süleyman oğlu
1922 ? M. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdiri Bakı şəhəri

66 nömrəli "Qızıl Şərq" seçki dairəsi
 
Qanunvericilik və qanunçuluq məsələləri komissiyası
Mustafayev
Dursun Musa oğlu
1946 Sov.İKP Azərbaycan SSR Yüngül Sənaye Nazirliyinin Bakı modelli ayaqqabı fabrikinin direktoru Bakı şəhəri

67 nömrəli Həmid Sultanov adına seçki dairəsi
 
Sənaye və energetika komissiyası
Məmmədov
Etibar Səlidar oğlu
1955 bitərəf M. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Bakı şəhəri

68 nömrəli Nərimanov adına seçki dairəsi
 
Dövlət suverenliyi, xarici siyasət və xaricdə yaşayan soydaşlarla əlaqələr komissiyası
Qurbanova
Gülnarə Şıxəli qızı
1953 Sov.İKP M. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetinin dosenti Bakı şəhəri

69 nömrəli Sovet seçki dairəsi
 
Mədəniyyət və dini əqidə məsələləri komissiyası
Qaraşov
İsa Tapdıq oğlu
1946 Sov.İKP Azərbaycan KP Oktyabr Rayon Komitəsinin birinci katibi Bakı şəhəri

70 nömrəli Şıxəli Qurbanov adına seçki dairəsi
 
Xalq təhsili, elm və elmi-texniki tərəqqi komissiyası
Həsənzadə
Nəriman Alməhəmməd oğlu
1931 Sov.İKP "Ədəbiyyat və incəsənət" qəzetinin baş redaktoru Bakı şəhəri

71 nömrəli M. F. Axundov adına seçki dairəsi
 
Mədəniyyət və dini əqidə məsələləri komissiyası
Babayev
Arif Eyvaz oğlu
1937 Sov.İKP Azərneftmaş İstehsal Birliyi Dzerjinski adına maşınqayırma zavodunun direktoru Bakı şəhəri

72 nömrəli Əmircan seçki dairəsi
 
Sənaye və energetika komissiyası
Əliyev
Bəxtiyar Əli oğlu
1947 Sov.İKP Bakı Şəhər Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsi daxili işlər idarəsinin rəisi vəzifəsinin icraçısı Bakı şəhəri

73 nömrəli Suraxanı seçki dairəsi
 
Dövlət təhlükəsizliyi, hərbi işlər və hüquq qaydası komissiyası
Əliyev
Telman Fərzəli oğlu
? Sov.İKP Bakı Şəhər Xalq Deputatları Soveti sədrinin müavini Bakı şəhəri

74 nömrəli Bülbülə seçki dairəsi
 
Sovetlərinin işi, yerli özünüidarə və yerli təsərrüfat məsələləri komissiyası
Şedrin
Yuri Yevgenyeviç
1950 Sov.İKP Azərbaycan KP Suraxanı Rayon Komitəsinin birinci katibi Bakı şəhəri

75 nömrəli Hövsan seçki dairəsi
 
Nəqliyyat, rabitə və informatika məsələləri komissiyası
Əzizov
Tofiq Müseyib oğlu
1932 Sov.İKP SSRİ Gəmiqayırma Sənayesi Nazirliyi "Nord" Elm-İstehsal Birliyinin baş direktoru Bakı şəhəri

76 nömrəli Sahil seçki dairəsi
 
Sənaye və energetika komissiyası
Kərimov
Elxan Böyük oğlu
1933 Sov.İKP Azərneft İstehsal Birliyi baş direktorunun müavini Bakı şəhəri

77 nömrəli Serebrovski seçki dairəsi
 
Tikinti və memarlıq komissiyası
Salamov
Vaqif İsgəndər oğlu
? Sov.İKP Azərbaycan KP Suraxanı Rayon Komitəsinin ikinci katibi Bakı şəhəri

78 nömrəli Günəşli seçki dairəsi
 
Qaçqınların işləri və başqa respublikalarda yaşayan azərbaycanlılarla əlaqələr komissiyası
Qəmbərov
İsa Yunis oğlu
1957 bitərəf Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutunun böyük elmi işçisi Bakı şəhəri

79 nömrəli Babək adına seçki dairəsi
 
Milli siyasət və millətlərarası münasibət məsələləri komissiyası
Hüseynov
Arif İlhüseyn oğlu
1947 Sov.İKP Xətai rayonunun prokuroru Bakı şəhəri

80 nömrəli Qaçaq Nəbi adına seçki dairəsi
 
Qanunvericilik və qanunçuluq məsələləri komissiyası
Rüstəmxanlı
Sabir Xudu oğlu
1933 bitərəf "Azərbaycan" qəzetinin baş redaktoru Bakı şəhəri

81 nömrəli Mehmandarov adına seçki dairəsi
 
Qaçqınların işləri və başqa respublikalarda yaşayan azərbaycanlılarla əlaqələr komissiyası
Hacıkərimov
Şirin Qasım oğlu
? Sov.İKP Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi Xətai rayon şöbəsinin rəisi Bakı şəhəri

82 nömrəli Şıxlinski adına seçki dairəsi
 
Dövlət təhlükəsizliyi, hərbi işlər və hüquq qaydası komissiyası
Vahabzadə
Bəxtiyar Mahmud oğlu
1925 bitərəf M. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetinin professoru Bakı şəhəri

83 nömrəli Nəsirəddin Tusi adına seçki dairəsi
 
Mədəniyyət və dini əqidə məsələləri komissiyası
Qurbanov
Cəlal Bilal oğlu
1935 Sov.İKP Xətai Rayon Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri Bakı şəhəri

84 nömrəli Gəncə seçki dairəsi
 
Etika komissiyası
Qolubev
Aleksandr Mixayloviç
1939 Sov.İKP Azərbaycan KP Bakı Şəhər Komitəsinin ikinci katibi Bakı şəhəri

85 nömrəli M. Ə. Sabir adına seçki dairəsi
 
Milli siyasət və millətlərarası münasibət məsələləri komissiyası
Alışov
Kamal Ramazan oğlu
1942 Sov.İKP Bakı Radioquraşdırma İstehsal Birliyinin baş direktoru Bakı şəhəri

86 nömrəli Xudu Məmmədov adına seçki dairəsi
 
Sənaye və energetika komissiyası
Axundov
Ağaseyidməmməd Mirəbdülqəni oğlu
1960 bitərəf Azərbaycan "Qardaşlıq" Cəmiyyətinin sədri Bakı şəhəri

87 nömrəli M. P. Vaqif adına seçki dairəsi
 
Dövlət təhlükəsizliyi, hərbi işlər və hüquq qaydası komissiyası
Qurbanov
Eldar Baba oğlu
1949 Sov.İKP Azərbaycan SSR Yüngül Sənaye Nazirliyi V. İ. Lenin adına Bakı Toxuculuq-Tikiş İstehsal Birliyinin direktoru Bakı şəhəri

88 nömrəli Cavanşir adına seçki dairəsi
 
Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə məsələləri komissiyası
Şərifov
Elmir Ağakərim oğlu
1937 Sov.İKP Azərbaycan KP Xətai Rayon Komitəsinin birinci katibi Bakı şəhəri

89 nömrəli Əhmədli seçki dairəsi
 
Gənclər komissiyası
Quliyev
Rəsul Bayram oğlu
1947 Sov.İKP Azərneftkimya İstehsal Birliyi Sov.İKP XXII qurultayı adına Bakı neftayırma zavodunun direktoru Bakı şəhəri

90 nömrəli Xətai seçki dairəsi
 
İqtisadiyyat məsələləri komissiyası
Sərdarov
Ramiz Sərdar oğlu
1940 Sov.İKP Azəraycan KP Əli Bayramlı Şəhər Komitəsinin birinci katibi Əli Bayramlı şəhəri

91 nömrəli Əli Bayramlı birinci şəhər seçki dairəsi
 
Mandat komissiyası
Sultanov
Eldar Sadıq oğlu
1946 Sov.İKP Əli Bayramlı şəhər prokuroru Əli Bayramlı şəhəri

92 nömrəli Əli Bayramlı ikinci şəhər seçki dairəsi
 
Ekologiya və təbii ehtiyatlardan istifadə olunmasına nəzarət komissiyası
Bağırov
Qubad Əli oğlu
1952 Sov.İKP Azəraycan KP Əli Bayramlı Şəhər Komitəsinin ikinci katibi Əli Bayramlı şəhəri

93 nömrəli Əli Bayramlı üçüncü şəhər seçki dairəsi
 
Gənclər komissiyası
Abdullayev
Kəviz Hidayət oğlu
1943 Sov.İKP SSRİ Avtomobil və Kənd Təsərrüfatı Maşınqayırma Nazirliyinin tikilməkdə olan Gəncə avtomobil zavodunun direktoru Gəncə şəhəri

94 nömrəli Gəncə-Gülüstan seçki dairəsi
 
Sənaye və energetika komissiyası
Abdinov
Səbuhi Saleh oğlu
1947 Sov.İKP Azərbaycan KP Gəncə Şəhər Komitəsinin birinci katibi Gəncə şəhəri

95 nömrəli Gəncə-Ozan seçki dairəsi
 
İqtisadiyyat məsələləri komissiyası
Sadıxov
Çingiz Dəmir oğlu
1944 Sov.İKP Azərbaycan KP Gəncə Şəhər Komitəsinin şöbə müdiri Gəncə şəhəri

96 nömrəli Gəncə-Bağmanlar seçki dairəsi
 
Mədəniyyət və dini əqidə məsələləri komissiyası
İbrahimov
Aydın Əli oğlu
1938 Sov.İKP "Neftçi" futbol klubunun sədri Gəncə şəhəri

97 nömrəli Gəncə-Əzizbəyov seçki dairəsi
 
Əhalinin sağlamlığının mühafizəsi və sosial təminatı komissiyası
Bağırov
Tofiq Məsim oğlu
1926 Sov.İKP Azərbaycan SSR Ali Soveti sədrinin müşaviri Gəncə şəhəri

98 nömrəli Gəncə-Mərkəzi seçki dairəsi
Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Ələkbərov
Sahib Nurəddin oğlu
1952 Sov.İKP Azərbaycan LKGİ MK-nın birinci katibi Gəncə şəhəri

99 nömrəli Gəncə-Nizami seçki dairəsi
 
Gənclər komissiyası
Həsənov
Həsən Əziz oğlu
1940 Sov.İKP Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin sədri Gəncə şəhəri

100 nömrəli Gəncə-Şahsevən seçki dairəsi
Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Sadıxov
Allahverdi Mirzə oğlu
1945 Sov.İKP Azərsənayetikinti İstehsal Birliyinin 3 nömrəli tikinti-quraşdırma tresti 31 nömrəli tikinti idarəsinin briqadiri Gəncə şəhəri

101 nömrəli Gəncə-Nərimanov seçki dairəsi
 
Mənzil-kommunal təsərrüfatı komissiyası
Əsgərov
Nazim Həsən oğlu
1934 Sov.İKP Azərsənayetikinti İstehsal Birliyi rəisinin müavini, 3 nömrəli tikinti-quraşdırma trestinin müdiri Gəncə şəhəri

102 nömrəli Gəncə-Sovet seçki dairəsi
 
Tikinti və memarlıq komissiyası
Abbasov
Aslan Məmməd oğlu
1950 Sov.İKP Azərbaycan KP Kəpəz Rayon Komitəsinin birinci katibi Gəncə şəhəri

103 nömrəli Gəncə-Tikinti seçki dairəsi
 
İnsan hüquqları komissiyası
Xəlilov
Nizami İsgəndər oğlu
1942 Sov.İKP Gəncə Şəhər Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri Gəncə şəhəri

104 nömrəli Gəncə-Natəvan seçki dairəsi
 
Qanunvericilik və qanunçuluq məsələləri komissiyası
Məmmədov
Mürşüd Əsəd oğlu
1939 bitərəf H. Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun dosenti Gəncə şəhəri

105 nömrəli Gəncə-Hacıbəyov seçki dairəsi
 
Gənclər komissiyası
Hüseynov
Şadman Bəhlul oğlu
1945 bitərəf Azərbaycan dəmir yolunun Gəncə şöbəsi birləşmiş dəmiryol xəstəxanasının baş həkimi Gəncə şəhəri

106 nömrəli Gəncə-Lenin seçki dairəsi
 
Əhalinin sağlamlığının mühafizəsi və sosial təminatı komissiyası
Ömərov
Əli Ömər oğlu
1947 Sov.İKP Azərbaycan dəmir yolu Gəncə şöbəsinin nəqliyyat prokuroru Gəncə şəhəri

107 nömrəli Gəncə-Dəmiryol seçki dairəsi
 
Nəqliyyat, rabitə və informatika məsələləri komissiyası
Hüseynov
Sürət Davud oğlu
1959 Sov.İKP Azərbaycan SSR Dövlət Aqrar-Sənaye Komitəsi Yevlax yunun ilkin emalı fabrikinin direktoru Yevlax şəhəri

108 nömrəli Yevlax birinci şəhər seçki dairəsi
 
İqtisadiyyat məsələləri komissiyası
Həsənov
Zahid Məmməd oğlu
1938 Sov.İKP Yevlax Şəhər Xalq Nəzarəti Komitəsinin sədri Yevlax şəhəri

109 nömrəli Yevlax ikinci şəhər seçki dairəsi
 
Kənd təsərrüfatı komissiyası
Babayev
Hafiz Hüseyn oğlu
1947 Sov.İKP Azərbaycan SSR Dövlət Plan Komitəsi sədrinin müavini Lənkəran şəhəri

110 nömrəli Lənkəran birinci şəhər seçki dairəsi
 
İqtisadiyyat məsələləri komissiyası
Əliyev
Mirmehdi Heydər oğlu
1947 Sov.İKP Lənkəran Şəhər Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri Lənkəran şəhəri

111 nömrəli Lənkəran ikinci şəhər seçki dairəsi
 
Qanunvericilik və qanunçuluq məsələləri komissiyası
Baxşəliyev
Faiq Nəsir oğlu
1951 Sov.İKP Mingəçevir Avtomobil Nəqliyyatı İstehsal Birliyi istismar şöbəsinin rəisi Mingəçevir şəhəri

112 nömrəli Mingəçevir sol sahil seçki dairəsi
 
Nəqliyyat, rabitə və informatika məsələləri komissiyası
Ağayev
Rasim Hüseyn oğlu
1940 Sov.İKP Azərbaycan KP MK-nın ideologiya şöbəsinin müdiri Mingəçevir şəhəri

113 nömrəli Sovet Azərbaycanının 50 illiyi adına seçki dairəsi
 
Xalq təhsili, elm və elmi-texniki tərəqqi komissiyası
Ağayev
Ramiz Cumeyir oğlu
1942 Sov.İKP Azərbaycan KP Mingəçevir Şəhər Komitəsinin birinci katibi Mingəçevir şəhəri

114 nömrəli Mingəçevir-Kürsahili seçki dairəsi
 
Sənaye və energetika komissiyası
Mustafayev
Əmrah Əhməd oğlu
1951 Sov.İKP Enerjiquraşdırma İxtisaslaşdırılmış Tikinti Birliyi Mingəçevir Quraşdırma İdarəsinin briqadiri Mingəçevir şəhəri

115 nömrəli Mingəçevir sağ sahil seçki dairəsi
 
Tikinti və memarlıq komissiyası
Fəttayev
Mirmahmud Mirəli oğlu
1956 bitərəf V. İbrahim adına 35 nömrəli Sumqayıt şəhər orta məktəbinin müəllimi Sumqayıt şəhəri

116 nömrəli Sumqayıt-Corat seçki dairəsi
 
Xalq təhsili, elm və elmi-texniki tərəqqi komissiyası
Rəhimov
Ədalət Vilayət oğlu
1937 bitərəf Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Xlor Üzvi Sintez İnstitutunun laboratoriya müdiri Sumqayıt şəhəri

117 nömrəli Sumqayıt-Axundov seçki dairəsi
Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Həmidov
İsgəndər Məcid oğlu
1948 Sov.İKP Azərbaycan SSR Daxili İşlər Nazirliyi SƏDM İdarəsinin baş əməliyyat müvəkkili Sumqayıt şəhəri

118 nömrəli Sumqayıt-Xətai seçki dairəsi
Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Mütəllimov
Mətləb Əzizulla oğlu
1949 bitərəf Sumqayıt Politexnik Texnikumunun müəllimi Sumqayıt şəhəri

119 nömrəli Sumqayıt-Tələbə seçki dairəsi
 
Qaçqınların işləri və başqa respublikalarda yaşayan azərbaycanlılarla əlaqələr komissiyası
Sadıqov
Fikrət Məmməd oğlu
1940 Sov.İKP M. Əzizbəyov adına Sumqayıt Kimya Sənaye İstehsal Birliyinin baş direktoru Sumqayıt şəhəri

120 nömrəli Sumqayıt-Babək seçki dairəsi
 
Ekologiya və təbii ehtiyatlardan istifadə olunmasına nəzarət komissiyası
İsmayılov
Eldar Vəkil oğlu
1949 Sov.İKP Azərbaycan KP Sumqayıt Şəhər Komitəsinin birinci katibi Sumqayıt şəhəri

121 nömrəli Sumqayıt-Xəzər seçki dairəsi
 
İqtisadiyyat məsələləri komissiyası
Babayev
Nurəddin Bərgah oğlu
1935 Sov.İKP Oktyabr inqilabının 50 illiyi adına Sumqayıt Üzvi Sintez İstehsal Birliyinin baş direktoru Sumqayıt şəhəri

122 nömrəli Sumqayıt-Füzuli seçki dairəsi
 
Sənaye və energetika komissiyası
Əliyev
Tahir Yunis oğlu
1954 Sov.İKP Keçmiş Sumqayıt Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsi daxili işlər şöbəsi rəisinin müavini Sumqayıt şəhəri

123 nömrəli Sumqayıt - Boru prokatı seçki dairəsi
 
Dövlət təhlükəsizliyi, hərbi işlər və hüquq qaydası komissiyası
Eminbəyli
Rasim Fərhad oğlu
1942 Sov.İKP Sumqayıt Şəhər Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri Sumqayıt şəhəri

124 nömrəli Sumqayıt-Nərimanov seçki dairəsi
 
Ekologiya və təbii ehtiyatlardan istifadə olunmasına nəzarət komissiyası
Həsənov
Əli Şamil oğlu
1948 Sov.İKP Sumqayıt Şəhər Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsi sədrinin birinci müavini Sumqayıt şəhəri

125 nömrəli Sumqayıt-Sovet seçki dairəsi
 
Tikinti və memarlıq komissiyası
Qayıbov
İsmət İsmayıl oğlu
1942 Sov.İKP Azərbaycan SSR prokuroru Sumqayıt şəhəri

126 nömrəli Sumqayıt-İnşaatçılar seçki dairəsi
Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Lebedev
Vladimir Nazaroviç
1949 Sov.İKP Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi Sumqayıt şəhər şöbəsinin rəisi Sumqayıt şəhəri

127 nömrəli Sumqayıt - Hacı Zeynalabdin seçki dairəsi
 
Dövlət təhlükəsizliyi, hərbi işlər və hüquq qaydası komissiyası
Timoşenko
Vladimir Vasilyeviç
1942 Sov.İKP Hərbi qulluqçu Sumqayıt şəhəri

128 nömrəli Sumqayıt-Beynəlmiləl seçki dairəsi
 
Gənclər komissiyası
Qazıyev
Rəhim Həsən oğlu
1935 bitərəf Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunun dosenti Şəki şəhəri

129 nömrəli Şəki birinci şəhər seçki dairəsi
 
Xalq təhsili, elm və elmi-texniki tərəqqi komissiyası
Əfəndiyev
Çingiz Yunus oğlu
1932 Sov.İKP V. İ. Lenin adına Şəki İpək İstehsal Birliyinin baş direktoru Şəki şəhəri

130 nömrəli Şəki ikinci şəhər seçki dairəsi
 
Sənaye və energetika komissiyası
Məmmədov
Kazım Adışirin oğlu
1951 Sov.İKP Şəki Şəhər Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri Şəki şəhəri

131 nömrəli Şəki üçüncü şəhər seçki dairəsi
 
Sovetlərinin işi, yerli özünüidarə və yerli təsərrüfat məsələləri komissiyası
Kərimov
Qasım Heydər oğlu
1927 Sov.İKP Azərbaycan SSR Tikinti Materialları Sənayesi Nazirliyi Ağdam tikinti materialları kombinatının direktoru Ağdam rayonu

132 nömrəli Ağdam birinci şəhər seçki dairəsi
 
Tikinti və memarlıq komissiyası
Qarayev
Tamerlan Yelmar oğlu
1952 bitərəf Bakı Dövlət Universitetinin dekan müavini Ağdam rayonu

133 nömrəli Ağdam ikinci şəhər seçki dairəsi
 
Sədrin müavini
Verdiyev
Səyyaf Pəsi oğlu
1939 Sov.İKP Azərbaycan KP Ağdam Rayon Komitəsinin birinci katibi Ağdam rayonu

134 nömrəli Mərzili seçki dairəsi
 
Kənd təsərrüfatı komissiyası
Məmmədov
Zakir Qələndər oğlu
? Sov.İKP Ağdam rayonunun prokuroru Ağdam rayonu

135 nömrəli Əfətli seçki dairəsi
 
Milli siyasət və millətlərarası münasibət məsələləri komissiyası
Bağırov
Eldar Teymur oğlu
1953 bitərəf Ağdam tədarük kontorunun satıcısı Ağdam rayonu

136 nömrəli Göytəpə seçki dairəsi
 
Mənzil-kommunal təsərrüfatı komissiyası
Əliyev
Həmzə Hüseyn oğlu
1938 Sov.İKP Ağdam Rayon Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsi sədrinin müavini Ağdam rayonu

137 nömrəli Güllücə seçki dairəsi
 
Qaçqınların işləri və başqa respublikalarda yaşayan azərbaycanlılarla əlaqələr komissiyası
Məmmədov
Rəşid Bəhram oğlu
1942 Sov.İKP Ağdam taxıl məhsulları kombinatının direktoru Ağdam rayonu

138 nömrəli Quzanlı seçki dairəsi
 
Sovetlərinin işi, yerli özünüidarə və yerli təsərrüfat məsələləri komissiyası
Hüseynov
Cahangir Hüseyn oğlu
1953 ? Ağdaş Rayon Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsi daxili işlər şöbəsinin rəisi Ağdaş rayonu

139 nömrəli Ağdaş seçki dairəsi
 
Qaçqınların işləri və başqa respublikalarda yaşayan azərbaycanlılarla əlaqələr komissiyası
Qafarova
Elmira Mikayıl qızı
1934 Sov.İKP Azərbaycan SSR Ali Sovetinin sədri Ağdaş rayonu

140 nömrəli Şəmsabad seçki dairəsi
 
Sədr
İsrafilov
Sərdar Qurban oğlu
1946 Sov.İKP Azərbaycan KP OADKYC Mərkəzi Komitəsinin sədri Ağdaş rayonu

141 nömrəli Ləki seçki dairəsi
 
Dövlət təhlükəsizliyi, hərbi işlər və hüquq qaydası komissiyası
Xəlilova
Məlahət Xəlil qızı
1951 Sov.İKP Azərbaycan KP Ağdaş Rayon Komitəsinin birinci katibi Ağdaş rayonu

142 nömrəli Pirəzə seçki dairəsi
 
Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə məsələləri komissiyası
Qasımov
Əhməd Əmrah oğlu
1940 Sov.İKP Azərbaycan KP Ağcabədi Rayon Komitəsinin birinci katibi Ağcabədi rayonu

143 nömrəli Ağcabədi şəhər seçki dairəsi
 
İqtisadiyyat məsələləri komissiyası
Əsgərova
Leyla Şəmil qızı
1949 Sov.İKP Azərbaycan KP Ağcabədi Rayon Komitəsinin katibi Ağcabədi rayonu

144 nömrəli Ağcabədi kənd seçki dairəsi
 
Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə məsələləri komissiyası
Vəliyev
Həsən Hüseyn oğlu
? ? Azərbaycan SSR Dövlət Sığorta İdarəsi Ağcabədi rayon inspeksiyasının rəisi Ağcabədi rayonu

145 nömrəli Üzeyirkənd seçki dairəsi
 
Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə məsələləri komissiyası
Nadirov
İnqilab Ədil oğlu
1940 Sov.İKP Azərbaycan SSR Dövlət Mətbuat Komitəsi Azərkitab Birliyi kitabxana kollektorunun direktoru Ağcabədi rayonu

146 nömrəli Hindarx seçki dairəsi
 
Mədəniyyət və dini əqidə məsələləri komissiyası
Həsənov
Şamil Əlif oğlu
1942 Sov.İKP Ağcabədi Rayon Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri Ağcabədi rayonu

147 nömrəli Kəhrizli seçki dairəsi
 
Kənd təsərrüfatı komissiyası
Hüseynov
Əlibala Heybət oğlu
1946 Sov.İKP Azərbaycan KP Hacıqabul Rayon Komitəsinin birinci katibi Hacıqabul rayonu

148 nömrəli Qazıməmməd şəhər seçki dairəsi
 
Qanunvericilik və qanunçuluq məsələləri komissiyası
Mustafayev
Əhməd Mirzə oğlu
1943 Sov.İKP Azərbaycan SSR yüngül sənaye naziri Hacıqabul rayonu

149 nömrəli Qazıməmməd kənd seçki dairəsi
 
Sənaye və energetika komissiyası
Qurbanov
Əli Əlibala oğlu
1935 Sov.İKP Hacıqabul aqrofirmasının baş direktoru Hacıqabul rayonu

150 nömrəli Hacıqabul seçki dairəsi
 
Sənaye və energetika komissiyası
Allahverdiyev
Şamil Müseyib oğlu
1948 Sov.İKP Azərbaycan KP Ağstafa Rayon Komitəsinin birinci katibi Ağstafa rayonu

151 nömrəli Ağstafa seçki dairəsi
 
Sovetlərinin işi, yerli özünüidarə və yerli təsərrüfat məsələləri komissiyası
Qasımov
Tofiq Məsim oğlu
1938 bitərəf Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Fizika İnstitutunun böyük elmi işçisi Ağstafa rayonu

152 nömrəli Kalininkənd seçki dairəsi
 
Dövlət suverenliyi, xarici siyasət və xaricdə yaşayan soydaşlarla əlaqələr komissiyası
Novruzov
Samur Həsən oğlu
1938 Sov.İKP Azərbaycan KP MK partiya-təşkilat və kadr işi şöbəsi müdirinin müavini Ağstafa rayonu

153 nömrəli Poylu seçki dairəsi
 
Gənclər komissiyası
Tağıyev
Oqtay Əli oğlu
1935 Sov.İKP Azərsutikinti İxtisaslaşdırılmış Tikinti Birliyinin rəisi Abşeron rayonu

154 nömrəli Birinci Xırdalan seçki dairəsi
 
Kənd təsərrüfatı komissiyası
Həsənəliyeva
Kamilə Əliyar qızı
1947 Sov.İKP Bakı quşçuluq fabriki cücə sexinin briqadiri Abşeron rayonu

155 nömrəli İkinci Xırdalan seçki dairəsi
 
Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə məsələləri komissiyası
Axundov
Cavid Salman oğlu
1930 Sov.İKP Abşeron Ət İstehsalı Birliyinin baş direktoru Abşeron rayonu

156 nömrəli Saray seçki dairəsi
 
Kənd təsərrüfatı komissiyası
Abbasov
Abbas Aydın oğlu
1949 Sov.İKP Azərbaycan KP Abşeron Rayon Komitəsinin birinci katibi Abşeron rayonu

157 nömrəli Qobu seçki dairəsi
 
Dövlət suverenliyi, xarici siyasət və xaricdə yaşayan soydaşlarla əlaqələr komissiyası
Məmmədov
Sultan İsrafil oğlu
1938 Sov.İKP Azərbaycan KP Astara Rayon Komitəsinin birinci katibi Astara rayonu

158 nömrəli Astara seçki dairəsi
 
Mənzil-kommunal təsərrüfatı komissiyası
Bünyadov
Ramazan Ümid oğlu
1930 Sov.İKP Astara Rayon Xalq Nəzarəti Komitəsinin sədri Astara rayonu

159 nömrəli Ərçivan seçki dairəsi
 
Mənzil-kommunal təsərrüfatı komissiyası
Həmzəyev
Ələkbər Alı oğlu
1953 Sov.İKP Astara rayonundakı Fioletov adına sovxozun direktoru Astara rayonu

160 nömrəli Kijəbə seçki dairəsi
 
Mandat komissiyası
Paşazadə
Allahşükür Hümmət oğlu
1949 bitərəf Zaqafqaziya Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin sədri, şeyxülislam Astara rayonu

161 nömrəli Pensər seçki dairəsi
 
Mədəniyyət və dini əqidə məsələləri komissiyası
Bayramov
Eldar Meydər oğlu
1955 ? Ağsu rayon mərkəzi xəstəxanasının həkim-cərrahı Ağsu rayonu

162 nömrəli Ağsu seçki dairəsi
 
Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə məsələləri komissiyası
Məmmədov
Sərdar Əbdülmahmud oğlu
1945 Sov.İKP Azərbaycan KP Ağsu Rayon Komitəsinin birinci katibi Ağsu rayonu

163 nömrəli Qaraqoyunlu seçki dairəsi
 
Sovetlərinin işi, yerli özünüidarə və yerli təsərrüfat məsələləri komissiyası
İsgəndərov
Hüseyn Əli oğlu
1944 Sov.İKP Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi Şamaxə rayon şöbəsinin baş müvəkkili Ağsu rayonu

164 nömrəli Çaparlı seçki dairəsi
 
Nəqliyyat, rabitə və informatika məsələləri komissiyası
Qazıyeva
Rəfiqə Salam qızı
1945 Sov.İKP Azərbaycan SSR Ali Soveti sədrinin müavini Bərdə rayonu

165 nömrəli Bərdə birinci şəhər seçki dairəsi
 
Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə məsələləri komissiyası
Allahverdiyev
Yusif Kərim oğlu
1931 Sov.İKP Azərbaycan KP Bərdə Rayon Komitəsinin birinci katibi Bərdə rayonu

166 nömrəli Bərdə ikinci şəhər seçki dairəsi
 
Nəqliyyat, rabitə və informatika məsələləri komissiyası
Quliyev
Məmməd Babaş oğlu
1939 Sov.İKP S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutunun hüquq məsləhətçisi Bərdə rayonu

167 nömrəli Şirvanlı seçki dairəsi
 
Dövlət təhlükəsizliyi, hərbi işlər və hüquq qaydası komissiyası
Abdıyev
Azay Xum oğlu
1940 Sov.İKP Bərdə Rayon Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri Bərdə rayonu

168 nömrəli Alpout seçki dairəsi
 
Kənd təsərrüfatı komissiyası
Abbasov
Mübariz Dilən oğlu
1954 Sov.İKP Bərdə rayonundakı "Sosializm" kolxozunun sədri Bərdə rayonu

169 nömrəli Qaradəmirçi seçki dairəsi
 
Kənd təsərrüfatı komissiyası
Ağayev
Hüseyn Bayram oğlu
1926 Sov.İKP Bərdə rayonundakı "Moskva" kolxozunun sədri Bərdə rayonu

170 nömrəli Güloğlular seçki dairəsi
 
Mandat komissiyası
Əzimov
Mürşüd Məmməd oğlu
1940 Sov.İKP Azərbaycan KP Beyləqan Rayon Komitəsinin birinci katibi Beyləqan rayonu

171 nömrəli Beyləqan seçki dairəsi
 
Xalq təhsili, elm və elmi-texniki tərəqqi komissiyası
Qasımov
Mirabbad Göycə oğlu
1940 Sov.İKP M. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Beyləqan rayonu

172 nömrəli Kəbirli seçki dairəsi
 
Xalq təhsili, elm və elmi-texniki tərəqqi komissiyası
Orucov
Telman Xəlil oğlu
1940 Sov.İKP Azərbaycan KP MK katibi Beyləqan rayonu

173 nömrəli Dünyamalılar seçki dairəsi
 
Sədrin birinci müavini
Hüseynova
Nailə Əli qızı
1969 bitərəf Beyləqan rayonundakı "Bakı" kolxozunun üzvü Beyləqan rayonu

174 nömrəli Qəhrəmanlı seçki dairəsi
 
Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə məsələləri komissiyası
Yaqubov
Fazil Məmməd oğlu
1946 Sov.İKP Azərbaycan KP MK partiya-təşkilat və kadr işi şöbəsinin müdiri Balakən rayonu

175 nömrəli Balakən seçki dairəsi
 
Mandat komissiyası
Şirəliyev
Sabir Şirəli oğlu
1934 Sov.İKP Azərbaycan KP Balakən Rayon Komitəsinin birinci katibi Balakən rayonu

176 nömrəli Qazma seçki dairəsi
 
Nəqliyyat, rabitə və informatika məsələləri komissiyası
Antsuxski
Əli Əbdülqədir oğlu
1947 Sov.İKP Balakən konserv zavodunun direktoru Balakən rayonu

177 nömrəli Xalatala seçki dairəsi
 
Kənd təsərrüfatı komissiyası
Əhmədov
Fərman Ziyavəddin oğlu
1963 Sov.İKP Azərbaycan LKGİ Balakən Rayon Komitəsinin birinci katibi Balakən rayonu

178 nömrəli Talalar seçki dairəsi
 
Gənclər komissiyası
Abdullayev
Əlfəddin Məlik oğlu
1929 Sov.İKP F. Əfəndiyev adına 4 nömrəli Bakı şəhər xəstəxanasının baş həkimi Vartaşen rayonu

179 nömrəli Vartaşen seçki dairəsi
 
Etika komissiyası
Salamov
Mirbala Mustafa oğlu
1940 Sov.İKP Azərbaycan KP Vartaşen Rayon Komitəsinin birinci katibi Vartaşen rayonu

180 nömrəli Padar seçki dairəsi
 
Dövlət təhlükəsizliyi, hərbi işlər və hüquq qaydası komissiyası
Qaçayev
Niman Qaçay oğlu
1927 Sov.İKP Göyçay Şəhər Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri Göyçay rayonu

181 nömrəli Göyçay şəhər seçki dairəsi
 
Mənzil-kommunal təsərrüfatı komissiyası
Əhmədov
Eyvaz Əbdülhəmid oğlu
1927 Sov.İKP Göyçay Rayon Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri Göyçay rayonu

182 nömrəli Göyçay kənd seçki dairəsi
 
Mandat komissiyası
Rəhimov
Lütfi İbrahim oğlu
1935 Sov.İKP SSRİ Nazirlər Soveti yanında Baş Maddi Ehtiyarlar İdarəsi Azərbaycan ərazi idarəsinin rəisi Göyçay rayonu

183 nömrəli İnçə seçki dairəsi
 
İqtisadiyyat məsələləri komissiyası
Hüseynov
Vaqif İmran oğlu
1927 Sov.İKP Azərbaycan KP Göyçay Rayon Komitəsinin birinci katibi Göyçay rayonu

184 nömrəli Məlikkənd seçki dairəsi
 
Mədəniyyət və dini əqidə məsələləri komissiyası
Sadıqov
İslam Cəbrayıl oğlu
1948 Sov.İKP Azərbaycan KP Daşkəsən Rayon Komitəsinin birinci katibi Daşkəsən rayonu

185 nömrəli Daşkəsən seçki dairəsi
 
Nəqliyyat, rabitə və informatika məsələləri komissiyası
Məmmədov
Musa Salam oğlu
1930 Sov.İKP Azərbaycan SSR Meşə Təsərrüfatı İstehsal Birliyinin baş direktoru Cəlilabad rayonu

186 nömrəli Cəlilabad seçki dairəsi
 
Kənd təsərrüfatı komissiyası
Lilin
Vyaçeslav İvanoviç oğlu
1930 Sov.İKP SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin Zaqafqaziya Sərhəd Dairəsi qoşunları rəisinin müavini Cəlilabad rayonu

187 nömrəli Prişib seçki dairəsi
 
Dövlət təhlükəsizliyi, hərbi işlər və hüquq qaydası komissiyası
Bağırov
Tofiq Sahib oğlu
1951 Sov.İKP Cəlilabad Rayon Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri Cəlilabad rayonu

188 nömrəli Üçtəpə seçki dairəsi
 
Nəqliyyat, rabitə və informatika məsələləri komissiyası
Ağayev
Əhməd Sahib oğlu
1948 Sov.İKP Cəlilabad rayonundakı "1 May" sovxozunun direktoru Cəlilabad rayonu

189 nömrəli Andreyevka seçki dairəsi
 
Dövlət suverenliyi, xarici siyasət və xaricdə yaşayan soydaşlarla əlaqələr komissiyası
Əliyev
Xeyrulla Salman oğlu
1932 Sov.İKP Azərbaycan KP Cəlilabad Rayon Komitəsinin birinci katibi Cəlilabad rayonu

190 nömrəli Privolnoye seçki dairəsi
 
Mədəniyyət və dini əqidə komissiyası
Əmiraslanov
Əhliman Tapdıq oğlu
1947 Sov.İKP Moskva şəhərindəki Ümumittifaq Onkologiya İnstitutunun böyük elmi işçisi Cəlilabad rayonu

191 nömrəli Xanəgah seçki dairəsi
 
Əhalinin sağlamlığının mühafizəsi və sosial təminatı komissiyası
Zeynalov
Rafiq Yaqub oğlu
1938 Sov.İKP Bakı Ali Partiya Məktəbinin rektoru Cəlilabad rayonu

192 nömrəli Şiləvəngə seçki dairəsi
 
Milli siyasət və millətlərarası münasibət məsələləri komissiyası
Fərzəliyev
Abbasqulu Məmməd oğlu
1939 Sov.İKP Azərbaycan KP Cəbrayıl Rayon Komitəsinin birinci katibi Cəbrayıl rayonu

193 nömrəli Quycaq seçki dairəsi
 
Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə məsələləri komissiyası
Babayev
Murad Köçəri oğlu
1950 Sov.İKP Azərbaycan SSR prokurorunun birinci müavini Cəbrayıl rayonu

194 nömrəli Şükürbəyli seçki dairəsi
 
Mandat komissiyası
Sadıqov
Səməd Şahbaz oğlu
1938 Sov.İKP Azərbaycan SSR Dövlət Plan Komitəsi sədrinin müavini Dəvəçi rayonu

195 nömrəli Dəvəçi seçki dairəsi
 
Tikinti və memarlıq komissiyası
Həsənova
Məryəm Daməd qızı
1936 Sov.İKP Dəvəçi rayonu Zarat kənd orta məktəbinin direktoru Dəvəçi rayonu

196 nömrəli Siyəzən seçki dairəsi
 
Xalq təhsili, elm və elmi-texniki tərəqqi komissiyası
Allahverdiyev
Arif Talıb oğlu
1947 Sov.İKP Azərbaycan KP Dəvəçi Rayon Komitəsinin birinci katibi Dəvəçi rayonu

197 nömrəli Kuybışevkənd seçki dairəsi
 
Qanunvericilik və qanunçuluq məsələləri komissiyası
Nəsibov
Rafiq Rəhim oğlu
? Sov.İKP Yevlax Rayon Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri Yevlax rayonu

198 nömrəli Malbinəsi seçki dairəsi
 
Nəqliyyat, rabitə və informatika məsələləri komissiyası
Aşurov
Murad Məmməd oğlu
1941 Sov.İKP Azərbaycan KP Yevlax Şəhər Komitəsinin birinci katibi Yevlax rayonu

199 nömrəli Xaldan seçki dairəsi
 
Sovetlərinin işi, yerli özünüidarə və yerli təsərrüfat məsələləri komissiyası
Muxtarov
Şahid Muxtar oğlu
? ? Zaqatala fındıq emalı zavodunun direktoru Zaqatala rayonu

200 nömrəli Zaqatala seçki dairəsi
 
Sənaye və energetika komissiyası
Adamov
Məhəmməd Əhməd oğlu
? ? Zaqatala rayonundakı 13 nömrəli mexanikləşdirilmiş səyyar dəstənin rəisi Zaqatala rayonu

201 nömrəli Muxax seçki dairəsi
 
Ekologiya və təbii ehtiyatlardan istifadə olunmasına nəzarət komissiyası
Məmmədov
Şamil Cəbrayıl oğlu
1952 Sov.İKP Zaqatala rayon mənzil-kommunal təsərrüfatı idarəsinin rəisi Zaqatala rayonu

202 nömrəli Danaçı seçki dairəsi
 
Tikinti və memarlıq komissiyası
Qurbanov
Qalib İslam oğlu
1945 Sov.İKP Azərbaycan KP Zaqatala Rayon Komitəsinin birinci katibi Zaqatala rayonu

203 nömrəli Əliabad seçki dairəsi
 
İqtisadiyyat məsələləri komissiyası
Hacıyev
Arif Mustafa oğlu
1962 bitərəf Zaqatala yerli radio verilişləri redaksiyasının redaktoru Zaqatala rayonu

204 nömrəli Aşağı Tala seçki dairəsi
 
Gənclər komissiyası
Mehdiyev
Tofiq Şəfaət oğlu
1946 Sov.İKP Azərbaycan KP Zəngilan Rayon Komitəsinin birinci katibi Zəngilan rayonu

205 nömrəli Zəngilan seçki dairəsi
 
Dövlət təhlükəsizliyi, hərbi işlər və hüquq qaydası komissiyası
Bədəlova
Güllər Yəhya qızı
1960 Sov.İKP Zəngilan rayonundakı "1 May" üzümçülük sovxozunun fəhləsi Zəngilan rayonu

206 nömrəli Mincivan seçki dairəsi
 
Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə məsələləri komissiyası
Seyranov
Seyran Ramiz oğlu
1954 Sov.İKP Azərbaycan KP Zərdab Rayon Komitəsinin birinci katibi Zərdab rayonu

207 nömrəli Zərdab seçki dairəsi
 
Gənclər komissiyası
Allahverdiyev
Marat Allahverdi oğlu
1941 Sov.İKP Azərbaycan SSR mədəniyyət nazirinin müavini Zərdab rayonu

208 nömrəli Gəlmə seçki dairəsi
 
Etika komissiyası
Hənifəyev
Xudaverdi Həsən oğlu
1943 Sov.İKP Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti işlər idarəsinin tikinti, tikinti materialları sənayesi və tikinti sənayesi şöbəsinin müdiri İmişli rayonu

209 nömrəli İmişli şəhər seçki dairəsi
 
Tikinti və memarlıq komissiyası
Mürsəlov
Əkbər Adış oğlu
1941 Sov.İKP İmişli Rayon Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri İmişli rayonu

210 nömrəli Qaralar seçki dairəsi
 
Əhalinin sağlamlığının mühafizəsi və sosial təminatı komissiyası
Bəylərov
Xanhüseyn Dünyamalı oğlu
1950 Sov.İKP Azərbaycan KP İmişli Rayon Komitəsinin birinci katibi İmişli rayonu

211 nömrəli Qaradonlu seçki dairəsi
 
Dövlət təhlükəsizliyi, hərbi işlər və hüquq qaydası komissiyası
Muradov
Vahid Cəlil oğlu
1949 Sov.İKP İmişli rayonundakı "Bakı" kolxozunun sədri İmişli rayonu

212 nömrəli Bir may seçki dairəsi
 
Ekologiya və təbii ehtiyatlardan istifadə olunmasına nəzarət komissiyası
Kərimov
Tahir Zahidağa oğlu
1956 bitərəf İsmayıllı rayonunun xalq hakimi İsmayıllı rayonu

213 nömrəli İsmayıllı seçki dairəsi
 
Mandat komissiyası və Qaçqınların işləri və başqa respublikalarda yaşayan azərbaycanlılarla əlaqələr komissiyası
İsayev
Feyruz Əbdül oğlu
1952 Sov.İKP Azərbaycan KP İsmayıllı Rayon Komitəsinin birinci katibi İsmayıllı rayonu

214 nömrəli Basqal seçki dairəsi
 
Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə məsələləri komissiyası
Nikitin
Nikolay Vasilyeviç
1943 Sov.İKP İsmayıllı rayonundakı Kalinin adına kolxozun sədri İsmayıllı rayonu

215 nömrəli İvanovka seçki dairəsi
 
Kənd təsərrüfatı komissiyası
Şıxlı (Şıxlinski)
İsmayıl Qəhrəman oğlu
1919 bitərəf Yazıçı Qazax rayonu

216 nömrəli Qazax seçki dairəsi
 
Etika komissiyası
Vəkilov
Yusif Səməd oğlu
1935 bitərəf "Azərbaycan" jurnalının redaktoru Qazax rayonu

217 nömrəli Daş Salahlı seçki dairəsi
 
İnsan hüquqları komissiyası
Süleymanov
Adil Xəlil oğlu
1956 Sov.İKP Qazax rayon aqrokombinatının baş direktoru Qazax rayonu

218 nömrəli Birinci Şıxlı seçki dairəsi
 
Sənaye və energetika komissiyası
Eyyubov
Bəkir Şükür oğlu
1941 Sov.İKP Azərbaycan KP Qazax Rayon Komitəsinin birinci katibi Qazax rayonu

219 nömrəli Kosalar seçki dairəsi
 
Mənzil-kommunal təsərrüfatı komissiyası
Abdullayev
Maşallah Babakişi oğlu
1950 bitərəf Qasım İsmayılov şəhər 2 nömrəli orta məktəbinin müəllimi Qasım İsmayılov rayonu

220 nömrəli Qasım İsmayılov seçki dairəsi
 
Xalq təhsili, elm və elmi-texniki tərəqqi komissiyası
Namazəliyev
Qurban Hüseyn oğlu
1947 Sov.İKP Naftalan Şəhər Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri Qasım İsmayılov rayonu

221 nömrəli Naftalan seçki dairəsi
20.11.1991 tarixində dünyasını dəyişdi
 
Tikinti və memarlıq komissiyası
Əliyev
Elxan Cəlil oğlu
? bitərəf məlum deyil Goranboy rayonu

221 nömrəli Naftalan seçki dairəsi
16.02.1992 tarixində seçilmişdir
Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Məmmədov
Əsgər Talıb oğlu
1947 Sov.İKP Azərbaycan KP Qasım İsmayılov Rayon Komitəsinin birinci katibi Qasım İsmayılov rayonu

222 nömrəli Borsunlu seçki dairəsi
 
Mədəniyyət və dini əqidə məsələləri komissiyası
Orucov
Əlisaab Səftər oğlu
1946 Sov.İKP Azərbaycan SSR ədliyyə naziri Qasım İsmayılov rayonu

223 nömrəli Dəlməmmədli seçki dairəsi
Səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilmişdir
Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Əlizadə
Araz Məmməd Mübariz oğlu
1951 ? Azərbaycan Respublikası Müdafiə Şurasının üzvü Goranboy rayonu

223 nömrəli Dəlməmmədli seçki dairəsi
04.08.1991 tarixində seçilmişdir
Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Qocayev
Vaqif Vəli oğlu
1941 Sov.İKP Qax Rayon Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri Qax rayonu

224 nömrəli Qax seçki dairəsi
 
Sovetlərinin işi, yerli özünüidarə və yerli təsərrüfat məsələləri komissiyası
Malaxov
Seyid Abutalıb oğlu
? Sov.İKP Azərbaycan KP Qax Rayon Komitəsinin birinci katibi Qax rayonu

225 nömrəli Almalı seçki dairəsi
 
Milli siyasət və millətlərarası münasibət məsələləri komissiyası
Köçərli
Tofiq Qasım oğlu
1929 Sov.İKP Bakı Ali Partiya Məktəbinin professoru Gədəbəy rayonu

226 nömrəli Gədəbəy seçki dairəsi
 
Dövlət suverenliyi, xarici siyasət və xaricdə yaşayan soydaşlarla əlaqələr komissiyası
Məmmədov
Yaqub Cavad oğlu
1941 Sov.İKP N. Nərimanov adına Azərbaycan Tibb İnstitunun rektoru Gədəbəy rayonu

227 nömrəli Slavyanka seçki dairəsi
 
Əhalinin sağlamlığının mühafizəsi və sosial təminatı komissiyası
Hüseynov
Rafael Əkbər oğlu
1946 Sov.İKP Azərbaycan KP Gədəbəy Rayon Komitəsinin birinci katibi Gədəbəy rayonu

228 nömrəli Böyük Qaramurad seçki dairəsi
 
Ekologiya və təbii ehtiyatlardan istifadə olunmasına nəzarət komissiyası
Orucov
Zübeyir Cahangir oğlu
? Sov.İKP Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Şurasının katibi Gədəbəy rayonu

229 nömrəli Novosaratovka seçki dairəsi
 
İnsan hüquqları komissiyası
İsmayılov
Zahid Fərəc oğlu
1936 Sov.İKP Azərbaycan KP Kəlbəcər Rayon Komitəsinin birinci katibi Kəlbəcər rayonu

230 nömrəli Kəlbəcər seçki dairəsi
20.09.1991 tarixində dünyasını dəyişdi
 
Etika komissiyası
Əkbərov
Sahib İsmayıl oğlu
1951 bitərəf Kəlbəcər Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Kəlbəcər rayonu

230 nömrəli Kəlbəcər seçki dairəsi
22.12.1991 tarixində seçilmişdir
Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Polyaniçko
Viktor Petroviç
1937 Sov.İKP Azərbaycan KP MK-nın ikinci katibi Kəlbəcər rayonu

231 nömrəli Almalıq seçki dairəsi
 
Gənclər komissiyası
Qəhrəmanov
Gülabbas Abbas oğlu
1942 Sov.İKP Azərbaycan KP Qobustan Rayon Komitəsinin birinci katibi Qobustan rayonu

232 nömrəli Mərəzə seçki dairəsi
 
Qaçqınların işləri və başqa respublikalarda yaşayan azərbaycanlılarla əlaqələr komissiyası
Ağayev
Eybalı Səlim oğlu
1948 Sov.İKP Qobustan Rayon Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri Qobustan rayonu

233 nömrəli Xilmilli seçki dairəsi
 
Sovetlərinin işi, yerli özünüidarə və yerli təsərrüfat məsələləri komissiyası
Yəhyayev
Şahsuvar Əliyar oğlu
1932 Sov.İKP Azərbaycan KP Qubadlı Rayon Komitəsinin birinci katibi Qubadlı rayonu

234 nömrəli Qubadlı seçki dairəsi
 
Milli siyasət və millətlərarası münasibət məsələləri komissiyası
Əbdürəhmanov
Nadir Bağır oğlu
1946 Sov.İKP Azərbaycan KP Quba Rayon Komitəsinin birinci katibi Quba rayonu

235 nömrəli Quba şəhər seçki dairəsi
 
Dövlət suverenliyi, xarici siyasət və xaricdə yaşayan soydaşlarla əlaqələr komissiyası
Xocayev
Rakif Böyükağa oğlu
1947 Sov.İKP Azərkəndsukəmərtikinti Tikinti-İstismar Birliyinin rəisi Quba rayonu

236 nömrəli Qırmızı Qəsəbə seçki dairəsi
 
Mənzil-kommunal təsərrüfatı komissiyası
Paşayev
Qədir Paşa oğlu
1939 Sov.İKP Quba rayonundakı "Quba" aqrofirmasının baş direktoru Quba rayonu

237 nömrəli Zərdabi seçki dairəsi
 
Kənd təsərrüfatı komissiyası
Rüstəmov
Tofiq Tağı oğlu
1936 Sov.İKP "Kommunist" qəzetinin redaktoru Quba rayonu

238 nömrəli Nügədi seçki dairəsi
 
Xalq təhsili, elm və elmi-texniki tərəqqi komissiyası
Mahmudov
Vaqif Əhməd oğlu
1941 Sov.İKP Quba Rayon Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri Quba rayonu

239 nömrəli Rustov seçki dairəsi
 
Tikinti və memarlıq komissiyası
Hüseynov
Tariyel Əbülfəz oğlu
1939 Sov.İKP Azərqaznəql İstehsal Birliyinin baş direktoru Quba rayonu

240 nömrəli Qonaqkənd seçki dairəsi
 
Nəqliyyat, rabitə və informatika məsələləri komissiyası
Kərimov
Malik Qayınbəy oğlu
1946 Sov.İKP Qusar rayon mərkəzi xəstəxanasının şöbə müdiri Qusar rayonu

241 nömrəli Qusar seçki dairəsi
 
Əhalinin sağlamlığının mühafizəsi və sosial təminatı komissiyası
Manafova
Asya Sərdar qızı
1941 Sov.İKP Azərbaycan KP Qusar Rayon Komitəsinin birinci katibi Qusar rayonu

242 nömrəli Hil seçki dairəsi
 
Milli siyasət və millətlərarası münasibət məsələləri komissiyası
Həsənov
Şair Nəcməddin oğlu
1936 Sov.İKP Azəravtoyol İstehsal Birliyi rəisinin birinci müavini Qusar rayonu

243 nömrəli Həzrə seçki dairəsi
 
Tikinti və memarlıq komissiyası
Şirinov
Şirin Məlik oğlu
1941 Sov.İKP Azərbaycan KP Qutqaşen Rayon Komitəsinin birinci katibi Qutqaşen rayonu

244 nömrəli Qutqaşen seçki dairəsi
 
Ekologiya və təbii ehtiyatlardan istifadə olunmasına nəzarət komissiyası
Əhmədov
Ramiz Haşım oğlu
1939 Sov.İKP Azərbaycan KP Nəzarət-təftiş komissiyasının sədri Qutqaşen rayonu

245 nömrəli Hacallı seçki dairəsi
 
Qanunvericilik və qanunçuluq məsələləri komissiyası
Nağıyev
Cəbrayıl Əli oğlu
1951 Sov.İKP Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi Qutqaşen rayon şöbəsinin rəisi Qutqaşen rayonu

246 nömrəli Nic seçki dairəsi
 
Qaçqınların işləri və başqa respublikalarda yaşayan azərbaycanlılarla əlaqələr komissiyası
Məmmədov
Aydın Yusif oğlu
1938 Sov.İKP Azərbaycan SSR Xalq Nəzarəti Komitəsinin sədri Qutqaşen rayonu

247 nömrəli Bum seçki dairəsi
Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Kərimov
Tofiq Məhəmmədhadı oğlu
1945 Sov.İKP Azərbaycan KP Kürdəmir Rayon Komitəsinin birinci katibi Kürdəmir rayonu

248 nömrəli Kürdəmir seçki dairəsi
 
Kənd təsərrüfatı komissiyası
Musayev
Fuad Ənvər oğlu
1938 Sov.İKP Azərbaycan KP MK katibi Kürdəmir rayonu

249 nömrəli Topalhəsənli seçki dairəsi
 
Tikinti və memarlıq komissiyası
Mövsümov
Arif Şərif oğlu
1945 Sov.İKP Azərittifaqın nəzarət-təftiş idarəsinin rəisi Kürdəmir rayonu

250 nömrəli Karrar seçki dairəsi
 
Mandat komissiyası
Abdullayev
Böyükkişi Abış oğlu
1935 Sov.İKP Kürdəmir taxıl məhsulları kombinatının direktoru Kürdəmir rayonu

251 nömrəli Mollakənd seçki dairəsi
 
Sovetlərinin işi, yerli özünüidarə və yerli təsərrüfat məsələləri komissiyası
Məmmədov
Xanlar Əliş oğlu
1940 Sov.İKP Azərbaycan KP Laçın Rayon Komitəsinin birinci katibi Laçın rayonu

252 nömrəli Laçın seçki dairəsi
 
Dövlət təhlükəsizliyi, hərbi işlər və hüquq qaydası komissiyası
Hacıyev
Zülfü Saleh oğlu
1935 Sov.İKP Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti sədrinin müavini Laçın rayonu

253 nömrəli Pircahan seçki dairəsi
Səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilmişdir
Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Səlimov
Səlim İsmayıl oğlu
1941 ? Laçın Rayon Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri Laçın rayonu

253 nömrəli Pircahan seçki dairəsi
04.08.1991 tarixində seçilmişdir
Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Rzayev
Yaşar Hüccətulla oğlu
1941 Sov.İKP Azərbaycan KP Lənkəran Şəhər Komitəsinin birinci katibi Lənkəran rayonu

254 nömrəli Avrora seçki dairəsi
 
Milli siyasət və millətlərarası münasibət məsələləri komissiyası
Cavadzadə
Mirməmməd Cavad oğlu
1927 Sov.İKP Ə. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun rektoru Lənkəran rayonu

255 nömrəli Gərmətük seçki dairəsi
 
Əhalinin sağlamlığının mühafizəsi və sosial təminatı komissiyası
Əzimov
Hacıbaba Sadıq oğlu
1938 Sov.İKP V. İ. Lenin adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun kafedra müdiri Lənkəran rayonu

256 nömrəli Kərgəlan seçki dairəsi
 
Xalq təhsili, elm və elmi-texniki tərəqqi komissiyası
Hüseynov
Ədalət Abuş oğlu
1947 Sov.İKP Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi Lənkəran şəhər şöbəsinin rəisi Lənkəran rayonu

257 nömrəli Girdəni seçki dairəsi
 
Sovetlərinin işi, yerli özünüidarə və yerli təsərrüfat məsələləri komissiyası
Nəzərov
Mikayıl Əziz oğlu
1933 Sov.İKP Azərbaycan SSR prezidenti aparatının rəhbəri Lənkəran rayonu

258 nömrəli Port-İliç seçki dairəsi
 
Dövlət suverenliyi, xarici siyasət və xaricdə yaşayan soydaşlarla əlaqələr komissiyası
Qəniyev
Hüseynağa Ərəb oğlu
1941 Sov.İKP Azərbaycan KP MK partiya-təşkilat və kadr işi şöbəsinin məsul təşkilatçısı Lənkəran rayonu

259 nömrəli Şağlaser seçki dairəsi
 
Mədəniyyət və dini əqidə məsələləri komissiyası
Şiriyev
Ataxan Ağaxan oğlu
1927 Sov.İKP Lerik Rayon Meyvə-Tərəvəz Birliyinin baş direktoru Lerik rayonu

260 nömrəli Lerik seçki dairəsi
 
Kənd təsərrüfatı komissiyası
İbadov
Məhəbbət Qubad oğlu
1937 Sov.İKP Azərbaycan KP Lerik Rayon Komitəsinin birinci katibi Lerik rayonu

261 nömrəli Nüvədi seçki dairəsi
 
Gənclər komissiyası
Cəfəquliyev
Mirağa Əşrəf oğlu
1946 Sov.İKP Azərbaycan SSR prokurorunun müavini Lerik rayonu

262 nömrəli Çayrud seçki dairəsi
 
Qanunvericilik və qanunçuluq məsələləri komissiyası
Məmmədov
İltifat Ağaverdi oğlu
1943 Sov.İKP Azərbaycan KP Masallı Rayon Komitəsinin birinci katibi Masallı rayonu

263 nömrəli Masallı seçki dairəsi
 
Nəqliyyat, rabitə və informatika məsələləri komissiyası
Nəsirov
Mustafa Cəfər oğlu
1921 Sov.İKP Azərbaycan Respublika Müharibə və Əmək Veteranları Şurasının sədri Masallı rayonu

264 nömrəli Bambaşı seçki dairəsi
 
Dövlət təhlükəsizliyi, hərbi işlər və hüquq qaydası komissiyası
Qocamanov
Ələsgər Bilal oğlu
1938 Sov.İKP Azərbaycan SSR taxıl məhsulları nazirinin birinci müavini Masallı rayonu

265 nömrəli Çaxırlı seçki dairəsi
 
Kənd təsərrüfatı komissiyası
Xanlarova
Zeynəb Yəhya qızı
1936 bitərəf M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti Masallı rayonu

266 nömrəli Kalinovka seçki dairəsi
 
Mədəniyyət və dini əqidə məsələləri komissiyası
Bəşirov
Ağaşir Sərxoş oğlu
1951 Sov.İKP Azərkəndtikinti İstehsal Birliyi 3 nömrəli trestinin müdiri Masallı rayonu

267 nömrəli Ərkivan seçki dairəsi
 
Mənzil-kommunal təsərrüfatı komissiyası
Rəhimov
Kamran Nəbi oğlu
1928 Sov.İKP "Azərbaycan kommunisti" - "Kommunist Azerbaydjana" jurnalının redaktoru Masallı rayonu

268 nömrəli Bədəlan seçki dairəsi
 
Milli siyasət və millətlərarası münasibət məsələləri komissiyası
Əsədov
Cavanşir Nəbi oğlu
1936 Sov.İKP 2 nömrəli Boradigah çay fabrikinin direktoru Masallı rayonu

269 nömrəli Boradigah seçki dairəsi
 
Kənd təsərrüfatı komissiyası
Rəhimzadə
Arif Qafar oğlu
1941 Sov.İKP Azərbaycan KP MK aqrar şöbəsinin müdiri Mirbəşir rayonu

270 nömrəli Mirbəşir seçki dairəsi
 
Kənd təsərrüfatı komissiyası
İsmayılov
Rauf Əbdüləli oğlu
1939 Sov.İKP Ç. İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutunun kafedra müdiri Mirbəşir rayonu

271 nömrəli Evoğlu seçki dairəsi
 
Xalq təhsili, elm və elmi-texniki tərəqqi komissiyası
Rəfiyev
Məzahir Ədil oğlu
1937 Sov.İKP Azərbaycan KP Mirbəşir Rayon Komitəsinin birinci katibi Mirbəşir rayonu

272 nömrəli Dəmirçilər seçki dairəsi
 
Kənd təsərrüfatı komissiyası
Nəcəfov
Razim Xalıq oğlu
1933 Sov.İKP Yeni Neftçala yod-brom zavodunun direktoru Neftçala rayonu

273 nömrəli Neftçala seçki dairəsi
 
Ekologiya və təbii ehtiyatlardan istifadə olunmasına nəzarət komissiyası
Rzayev
Fəxrəddin Nurəddin oğlu
1956 Sov.İKP S. M. Kirov adına Bankə balıq kombinatının fəhləsi Neftçala rayonu

274 nömrəli Bankə seçki dairəsi
 
Mənzil-kommunal təsərrüfatı komissiyası
Hüseynov
Şamil Baxşəli oğlu
1951 Sov.İKP Azərbaycan KP Neftçala Rayon Komitəsinin birinci katibi Neftçala rayonu

275 nömrəli Xolqarabucaq seçki dairəsi
 
İqtisadiyyat məsələləri komissiyası
Əhədov
Nurəddin Babaxan oğlu
1952 Sov.İKP Puşkin rayon mərkəzi xəstəxanasının həkimi Puşkin rayonu

276 nömrəli Puşkin seçki dairəsi
 
Ekologiya və təbii ehtiyatlardan istifadə olunmasına nəzarət komissiyası
Həsənova
Qızqayıt Salman qızı
1924 Sov.İKP Puşkin rayonundakı Telman adına kolxozun sədri Puşkin rayonu

277 nömrəli Ağalıkənd seçki dairəsi
 
Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə məsələləri komissiyası
Xammədov
Sabir Yaqub oğlu
1949 Sov.İKP Azərbaycan KP Puşkin Rayon Komitəsinin birinci katibi Puşkin rayonu

278 nömrəli Kirov seçki dairəsi
 
Xalq təhsili, elm və elmi-texniki tərəqqi komissiyası
Zeynalov
Ramiz Niyaz oğlu
1942 Sov.İKP Azərbaycan KP MK partiya-təşkilat və kadr işi şöbəsinin məsul təşkilatçısı Saatlı rayonu

279 nömrəli Saatlı seçki dairəsi
 
Sovetlərinin işi, yerli özünüidarə və yerli təsərrüfat məsələləri komissiyası
Cahangirov
Atabəy Şahmur oğlu
1942 Sov.İKP Azərbaycan KP Saatlı Rayon Komitəsinin birinci katibi Saatlı rayonu

280 nömrəli Əlisoltanlı seçki dairəsi
 
Milli siyasət və millətlərarası münasibət məsələləri komissiyası
Bayraqdarov
Rasim Rafət oğlu
1933 Sov.İKP Saatlı rayonundakı "Adıgün" kolxozunun sədri Saatlı rayonu

281 nömrəli Fətəlikənd seçki dairəsi
 
Milli siyasət və millətlərarası münasibət məsələləri komissiyası
İsayev
Məmmədağa Cavanşir oğlu
1931 Sov.İKP Sabirabad rayon "Muğan" qəzetinin redaktoru Sabirabad rayonu

282 nömrəli Sabirabad seçki dairəsi
 
Mədəniyyət və dini əqidə məsələləri komissiyası
Aslanova
Zəminə Sərdar qızı
1940 Sov.İKP Sabirabad rayonundakı 26 Bakı komissarı adına kolxozun icarədarı Sabirabad rayonu

283 nömrəli Kürkəndi seçki dairəsi
 
Kənd təsərrüfatı komissiyası
Mənsimov
Cəlal Süleyman oğlu
1934 Sov.İKP Azərkəndtikinti İstehsal Birliyi 8 nömrəli trestinin müdiri Sabirabad rayonu

284 nömrəli Cavad seçki dairəsi
 
Tikinti və memarlıq komissiyası
Ağayev
Böyükkişi Ağa oğlu
1928 Sov.İKP Elmi Tədqiqat Qastroenterologiya İnstitutunun direktoru Sabirabad rayonu

285 nömrəli Ulacalı seçki dairəsi
 
Əhalinin sağlamlığının mühafizəsi və sosial təminatı komissiyası
Nəsirov
Yasif Mirzə oğlu
1938 Sov.İKP Azərbaycan KP MK dövlət hüquq quruculuğu və milli münasibətlər şöbəsinin müdiri Sabirabad rayonu

286 nömrəli Pokrovka seçki dairəsi
 
Dövlət təhlükəsizliyi, hərbi işlər və hüquq qaydası komissiyası
Həmidov
Mirhəmid Mirheydər oğlu
1947 Sov.İKP Azərbaycan KP Sabirabad Rayon Komitəsinin birinci katibi Sabirabad rayonu

287 nömrəli Şıxsalahlı seçki dairəsi
 
İqtisadiyyat məsələləri komissiyası
Hüseynov
Rəhim Məmməd oğlu
1947 Sov.İKP Azərbaycan SSR səhiyyə nazirinin müavini Salyan rayonu

288 nömrəli Salyan şəhər seçki dairəsi
 
Əhalinin sağlamlığının mühafizəsi və sosial təminatı komissiyası
İbrahimov
Zakir Seyfulla oğlu
1954 Sov.İKP Salyan rayonundakı "Yeni Muğan" kolxozunun sədri Salyan rayonu

289 nömrəli Arbatan seçki dairəsi
 
Tikinti və memarlıq komissiyası
Abdullayev
Aydın Ələkbər oğlu
1946 Sov.İKP Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi Salyan rayon şöbəsinin rəisi Salyan rayonu

290 nömrəli Sarvan seçki dairəsi
 
Gənclər komissiyası
Mustafayev
Feyruz Rəcəb oğlu
1933 Sov.İKP Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti sədrinin müavini, Azərbaycan SSR daimi yaşayış yerlərinin məcburi tərk etmiş şəxslərlə iş üzrə dövlət komitəsinin sədri Salyan rayonu

291 nömrəli Qaraçala seçki dairəsi
Səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilmişdir
Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Qasımov
Əbülfəz Əsədulla oğlu
? ? məlum deyil Salyan rayonu

291 nömrəli Qaraçala seçki dairəsi
04.08.1991 tarixində seçilmişdir
Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Həsənov
Fərhad Zülfüqar oğlu
1946 Sov.İKP Azərbaycan KP Salyan Rayon Komitəsinin birinci katibi Salyan rayonu

292 nömrəli Salyan-Yenikənd seçki dairəsi
 
Kənd təsərrüfatı komissiyası
Əsgərov
İsa Rza oğlu
1940 Sov.İKP Moskva üzüm məhsulları istehsalı zavodunun direktoru Tovuz rayonu

293 nömrəli Tovuz seçki dairəsi
 
Sənaye və energetika komissiyası
Abbasov
Tahir Baba oğlu
1948 Sov.İKP Azərbaycan KP Tovuz Rayon Komitəsinin birinci katibi Tovuz rayonu

294 nömrəli Qovlar seçki dairəsi
 
Tikinti və memarlıq komissiyası
Hacıyev
Adil Xanbaba oğlu
1932 Sov.İKP Azərbaycan KP MK ümumi şöbəsinin müdiri Tovuz rayonu

295 nömrəli Aşağı Ayıblı seçki dairəsi
 
Etika komissiyası
Nağıyev
Fərman Hüseyn oğlu
1939 Sov.İKP Tovuz rayonundakı Ə. Bayramov adına sovxozun direktoru Tovuz rayonu

296 nömrəli Aşağı Quşçu seçki dairəsi
 
Mənzil-kommunal təsərrüfatı komissiyası
Fətəliyev
Kamo Əmir oğlu
1940 Sov.İKP Tovuz rayonunun prokuroru Tovuz rayonu

297 nömrəli Aşağı Öysüzlü seçki dairəsi
 
Qanunvericilik və qanunçuluq məsələləri komissiyası
Haqverdiyev
Asif Həsən oğlu
? Sov.İKP Azərbaycan KP Tovuz Rayon Komitəsinin birinci katibi Tovuz rayonu

298 nömrəli Xatınlı seçki dairəsi
 
Qaçqınların işləri və başqa respublikalarda yaşayan azərbaycanlılarla əlaqələr komissiyası
Qurbanov
Əhməd Əli oğlu
1937 Sov.İKP Ucar Rayon Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri Ucar rayonu

299 nömrəli Ucar şəhər seçki dairəsi
 
Əhalinin sağlamlığının mühafizəsi və sosial təminatı komissiyası
Əsədov
Rüfət İzzət oğlu
1940 Sov.İKP Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti işlər idarəsi aqrar-sənaye sahələri şöbəsinin müdiri Ucar rayonu

300 nömrəli Qəzyan seçki dairəsi
 
Mandat komissiyası
Əliyev
İrşad Nadir oğlu
1944 Sov.İKP Azərbaycan KP Ucar Rayon Komitəsinin birinci katibi Ucar rayonu

301 nömrəli Küçəkənd seçki dairəsi
 
Mənzil-kommunal təsərrüfatı komissiyası
Cəfərov
Aydın Abdulkərim oğlu
1934 ? 9 nömrəli “Aqrotikinti” trestinin müdiri Füzuli rayonu

302 nömrəli Füzuli seçki dairəsi
 
Tikinti və memarlıq komissiyası
Şahbazov
Oqtay Qəşəm oğlu
1941 Sov.İKP Azərbaycan KP MK-nın işlər müdiri Füzuli rayonu

303 nömrəli Qaraxanbəyli seçki dairəsi
 
Dövlət suverenliyi, xarici siyasət və xaricdə yaşayan soydaşlarla əlaqələr komissiyası
Hüseynov
Rafael Cahid oğlu
1949 Sov.İKP Sov.İKP MK milli münasibətlər şöbəsinin təlimatçısı Füzuli rayonu

304 nömrəli Horadiz seçki dairəsi
 
Dövlət suverenliyi, xarici siyasət və xaricdə yaşayan soydaşlarla əlaqələr komissiyası
Sərdarov
Bünyad Sərdar oğlu
1944 Sov.İKP Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunun rektoru Füzuli rayonu

305 nömrəli Pirəhmədli seçki dairəsi
 
Xalq təhsili, elm və elmi-texniki tərəqqi komissiyası
Mehdiyev
Aslan Osman oğlu
1946 Sov.İKP Azərbaycan KP Füzuli Rayon Komitəsinin birinci katibi Füzuli rayonu

306 nömrəli Dövlətyarlı seçki dairəsi
 
Nəqliyyat, rabitə və informatika məsələləri komissiyası
Babayev
Cavanşir İslam oğlu
1941 ? Xanlar rayon aqrosənaye kombinatının baş iqtisadçısı Xanlar rayonu

307 nömrəli Xanlar seçki dairəsi
 
Dövlət təhlükəsizliyi, hərbi işlər və hüquq qaydası komissiyası
Məmmədov
Asəf Qüdrət oğlu
? ? Xanlar Rayon Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri Xanlar rayonu

308 nömrəli Aşıqlı seçki dairəsi
 
Nəqliyyat, rabitə və informatika məsələləri komissiyası
Kazımov
Tofiq Həsən oğlu
1936 Sov.İKP Azərbaycan KP Xanlar Rayon Komitəsinin birinci katibi Xanlar rayonu

309 nömrəli Qarayeri seçki dairəsi
 
Əhalinin sağlamlığının mühafizəsi və sosial təminatı komissiyası
Mustafayev
Şəmistan Rəcəb oğlu
1937 Sov.İKP Xanlar rayonundakı M. F. Axundov adına sovxozun direktoru Xanlar rayonu

310 nömrəli Çobanabdallı seçki dairəsi
 
Kənd təsərrüfatı komissiyası
Səmədzadə
Ziyad Əlabbas oğlu
1940 Sov.İKP Azərbaycan KP MK sosial-iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri Xaçmaz rayonu

311 nömrəli Xaçmaz seçki dairəsi
 
İqtisadiyyat məsələləri komissiyası
Arazova
İmamət Əlişah qızı
1940 Sov.İKP Xaçmaz rayonundakı Çkalov adına sovxozun briqadiri Xaçmaz rayonu

312 nömrəli Xudat seçki dairəsi
 
Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə məsələləri komissiyası
Verdiyeva
Zemfira Nadir qızı
1935 Sov.İKP SSRİ-nin 50 illiyi adına Azərbaycan Xarici Dillər Pedaqoji İnstitutunun rektoru Xaçmaz rayonu

313 nömrəli Ləcət seçki dairəsi
 
Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə məsələləri komissiyası
Abbasov
Litvin İbiş oğlu
1937 Sov.İKP Azərkəndtikinti İstehsal Birliyinin rəisi Xaçmaz rayonu

314 nömrəli Nərəcan seçki dairəsi
 
Tikinti və memarlıq komissiyası
Süleymanov
Aslan Qurban oğlu
1939 Sov.İKP Azərbaycan KP Xaçmaz Rayon Komitəsinin birinci katibi Xaçmaz rayonu

315 nömrəli Yergüc seçki dairəsi
 
Gənclər komissiyası
Dadaşov
Səməndər Xalidşah oğlu
1936 Sov.İKP Xaçmaz rayonundakı Aşağı Zeyid kənd orta məktəbinin direktoru Xaçmaz rayonu

316 nömrəli Çarxı seçki dairəsi
 
Xalq təhsili, elm və elmi-texniki tərəqqi komissiyası
Musayev
Maksim Talıb oğlu
1938 Sov.İKP Azərbaycan KP Xızı Rayon Komitəsinin birinci katibi Xızı rayonu

317 nömrəli Giləzi seçki dairəsi
 
Qaçqınların işləri və başqa respublikalarda yaşayan azərbaycanlılarla əlaqələr komissiyası
Əhmədzadə
Əhməd Cuma oğlu
1945 Sov.İKP Azərbaycan KP Şamxor Rayon Komitəsinin birinci katibi Şamxor rayonu

318 nömrəli Şamxor şəhər seçki dairəsi
 
Dövlət suverenliyi, xarici siyasət və xaricdə yaşayan soydaşlarla əlaqələr komissiyası
Salmanov
Fərman Qurban oğlu
1928 Sov.İKP SSRİ geologiya nazirinin birinci müavini Şamxor rayonu

319 nömrəli Şamxor kənd seçki dairəsi
 
Ekologiya və təbii ehtiyatlardan istifadə olunmasına nəzarət komissiyası
Muradəliyev
Fazil Qulam oğlu
1938 Sov.İKP Azərbaycan KP MK katibi Şamxor rayonu

320 nömrəli Düyərli seçki dairəsi
 
Mədəniyyət və dini əqidə məsələləri komissiyası
Abdullayev
Zakir Hilal oğlu
1940 Sov.İKP Azərittifaqın idarə heyətinin sədri Şamxor rayonu

321 nömrəli Dəllər Cəyir seçki dairəsi
 
İqtisadiyyat məsələləri komissiyası
Əsədov
Mahir Əsgər oğlu
1952 Sov.İKP Şamxor mərkəzi rayon xəstəxanasının baş həkimi Şamxor rayonu

322 nömrəli Plankənd seçki dairəsi
 
Əhalinin sağlamlığının mühafizəsi və sosial təminatı komissiyası
Əmirov
Məmməd Əmir oğlu
1939 Sov.İKP Azərbaycan KP Şamxor Rayon Komitəsinin ikinci katibi Şamxor rayonu

323 nömrəli Qaracəmirli seçki dairəsi
 
Gənclər komissiyası
Məmmədov
Sabir Məmmədnəbi oğlu
1944 Sov.İKP Şamxor Rayon Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri Şamxor rayonu

324 nömrəli Leninkənd seçki dairəsi
 
Sovetlərinin işi, yerli özünüidarə və yerli təsərrüfat məsələləri komissiyası
Əliyev
Əli Cəmil oğlu
1949 Sov.İKP Şamxor rayonunun prokuroru Şamxor rayonu

325 nömrəli Çardaxlı (Çənlibel) seçki dairəsi
 
Qaçqınların işləri və başqa respublikalarda yaşayan azərbaycanlılarla əlaqələr komissiyası
Seçki dairəsindən deputat seçilməmişdir Şaumyan rayonu

326 nömrəli Şaumyan kənd seçki dairəsi
Məmmədov
Əşrəf İsrafil oğlu
1949 Sov.İKP Azərbaycan SSR Dövlət Aqrar-Sənaye Komitəsi Heyvandarlıqla Damazlıq İşi üzrə Respublika Təsərrüfat Hesablı Elm-İstehsal Birliyinin baş direktoru Şəki rayonu

327 nömrəli Baş Zeyzid seçki dairəsi
 
Kənd təsərrüfatı komissiyası
Əliyev
Mürvət Nurəli oğlu
1940 Sov.İKP Azərbaycan KP Şəki Şəhər Komitəsinin birinci katibi Şəki rayonu

328 nömrəli Aşağı Göynük seçki dairəsi
 
Ekologiya və təbii ehtiyatlardan istifadə olunmasına nəzarət komissiyası
Kərimov
Kərim Bayram oğlu
1935 Sov.İKP Aqrarsənayetikinti Birliyinin rəisi Şəki rayonu

329 nömrəli Böyük Dəhnə seçki dairəsi
 
Kənd təsərrüfatı komissiyası
Məmmədov
Firudin Nəsrəddin oğlu
1935 Sov.İKP Şəki rayonunun prokuroru Şəki rayonu

330 nömrəli Cəfərabad seçki dairəsi
 
Ekologiya və təbii ehtiyatlardan istifadə olunmasına nəzarət komissiyası
İsgəndərov
İnqilab Bəybala oğlu
1945 Sov.İKP Azərbaycan KP Şamaxı Rayon Komitəsinin birinci katibi Şamaxı rayonu

331 nömrəli Şamaxı şəhər seçki dairəsi
 
Kənd təsərrüfatı komissiyası
Babayev
Məhəmmədəli Hacıməmməd oğlu
1934 Sov.İKP Aqrar-sənaye Kompleksi İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Şamaxı rayon komitəsinin sədri Şamaxı rayonu

332 nömrəli Çuxuryurd seçki dairəsi
 
Sovetlərinin işi, yerli özünüidarə və yerli təsərrüfat məsələləri komissiyası
Zahidov
Bəhram Səffan oğlu
1951 Sov.İKP Şamaxı rayonunun prokuroru Şamaxı rayonu

333 nömrəli Göylər seçki dairəsi
 
Dövlət suverenliyi, xarici siyasət və xaricdə yaşayan soydaşlarla əlaqələr komissiyası
Tağıyev
Fəzail Abı oğlu
1941 Sov.İKP Azərbaycan KP Yardımlı Rayon Komitəsinin birinci katibi Yardımlı rayonu

334 nömrəli Yardımlı seçki dairəsi
 
Mənzil-kommunal təsərrüfatı komissiyası
Bayramov
Bayram Salman oğlu
1918 Sov.İKP Yazıçı, Qarabağa Xalq Yardımı Komitəsinin sədri Yardımlı rayonu

335 nömrəli Ərus seçki dairəsi
 
Etika komissiyası
Məmmədov
Məmməd Xeyrulla oğlu
1948 Sov.İKP Naxçıvan MSSR daxili işlər naziri Naxçıvan MSSR
Naxçıvan şəhəri

336 nömrəli Əcəmi seçki dairəsi
 
Dövlət təhlükəsizliyi, hərbi işlər və hüquq qaydası komissiyası
Məmmədov
Orucəli Qulu oğlu
1939 Sov.İKP Azərbaycan KP Naxçıvan Şəhər Komitəsinin birinci katibi Naxçıvan MSSR
Naxçıvan şəhəri

337 nömrəli Qoçüstü seçki dairəsi
 
Mandat komissiyası
Əliyev
Əkbər Fəttah oğlu
1950 Sov.İKP Azərbaycan KP Naxçıvan Vilayət Komitəsinin birinci katibi Naxçıvan MSSR
Naxçıvan şəhəri

338 nömrəli Koroğlu seçki dairəsi
Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Kərimov
Hicran Vasif oğlu
1963 bitərəf Ordubad konserv zavodunun baş iqtisadçısı Naxçıvan MSSR
Ordubad şəhəri

339 nömrəli Ordubad seçki dairəsi
 
Sənaye və energetika komissiyası
Əliyev
Heydər Əlirza oğlu
1923 Sov.İKP İttifaq əhəmiyyətli fərdi pensiyaçı Naxçıvan MSSR
Babək rayonu

340 nömrəli Nehrəm seçki dairəsi
Heç bir komissiyanın üzvü deyil
İbrahimov
İbrahim Məşəhilal oğlu
1952 bitərəf Naxçıvan MSSR Babək rayonu Zeynəddin kənd orta məktəbinin müəllimi Naxçıvan MSSR
Babək rayonu

341 nömrəli Leninabad seçki dairəsi
 
Gənclər komissiyası
İbrahimov
Eldar Rza oğlu
1945 Sov.İKP Naxçıvan MSSR Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini Naxçıvan MSSR
Babək rayonu

342 nömrəli Cəhri seçki dairəsi
 
İqtisadiyyat məsələləri komissiyası
Quliyev
Qüdrət Ramazan oğlu
1955 Sov.İKP Azərbaycan KP Naxçıvan Vilayət Komitəsinin katibi Naxçıvan MSSR
Culfa rayonu

343 nömrəli Culfa seçki dairəsi
 
Gənclər komissiyası
Həsənov
Allahverdi Rəşid oğlu
1951 Sov.İKP İliç Rayon Daxili İşlər Şöbəsinin rəisi Naxçıvan MSSR
İliç rayonu

344 nömrəli İliç seçki dairəsi
 
Dövlət təhlükəsizliyi, hərbi işlər və hüquq qaydası komissiyası
Cəlilov
Afiyəddin Cəlil oğlu
1946 Sov.İKP Azərbaycan KP Naxçıvan Vilayət Komitəsinin birinci katibi İliç rayonu

345 nömrəli Sədərək seçki dairəsi
 
Sədrin müavini
Əkbərov
Sülhəddin Bayram oğlu
1960 bitərəf Naxçıvan Şəhər Məhkəməsinin tibb eksperti İliç rayonu

346 nömrəli Qıvraq seçki dairəsi
 
Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə məsələləri komissiyası
Abbasov
Məmməd Cəfəqulu oğlu
1949 Sov.İKP Azərbaycan KP İliç Rayon Komitəsinin birinci katibi Naxçıvan MSSR
İliç rayonu

347 nömrəli Yengicə seçki dairəsi
 
Kənd təsərrüfatı komissiyası
Cəfərov
Şahsultan Məmməd oğlu
1958 bitərəf İliç rayon mədəniyyət evində dərnək rəhbəri Naxçıvan MSSR
İliç rayonu

348 nömrəli Xanlıqlar seçki dairəsi
 
Mədəniyyət və dini əqidə məsələləri komissiyası
Quliyev
Fərəc İbrahim oğlu
1962 bitərəf Naxçıvan MSSR Ordubad rayonu Çənənəb kənd xəstəxanasının həkimi Naxçıvan MSSR
Ordubad rayonu

349 nömrəli Vənənd seçki dairəsi
 
Ekologiya və təbii ehtiyatlardan istifadə olunmasına nəzarət komissiyası
Əliyev
Mirismayıl Mirəli oğlu
1941 Sov.İKP Naxçıvan MSSR Nazirlər Sovetinin sədri Naxçıvan MSSR
Şahbuz rayonu

350 nömrəli Şahbuz seçki dairəsi
 
Qanunvericilik və qanunçuluq məsələləri komissiyası
Seçki dairəsindən deputat seçilməmişdir DQMV
Stepanakert şəhəri

351 nömrəli Stepanakert birinci şəhər seçki dairəsi
DQMV
Stepanakert şəhəri

352 nömrəli Stepanakert ikinci şəhər seçki dairəsi
DQMV
Stepanakert şəhəri

353 nömrəli Stepanakert üçüncü şəhər seçki dairəsi
DQMV
Əsgəran rayonu

354 nömrəli Əsgəran seçki dairəsi
DQMV
Hadrut rayonu

355 nömrəli Hadrut seçki dairəsi
DQMV
Mardakert rayonu

356 nömrəli Mardakert seçki dairəsi
DQMV
Mardakert rayonu

357 nömrəli Leninavan seçki dairəsi
DQMV
Martuni rayonu

358 nömrəli Martuni seçki dairəsi
DQMV
Martuni rayonu

359 nömrəli Qırmızı Bazar seçki dairəsi
DQMV
Şuşa rayonu

360 nömrəli Şuşa seçki dairəsi

Ədəbiyyat redaktə

Həmçinin bax redaktə