Digesta (lat. digesta, "sıraya düzülmüş"), və yaxud Pandekte (yun. /lat. pandectae, "əhatəedici") Roma qanunlarının küllüyyatı. lat. Corpus juris civilis — 529-534 ildə Bizans imperatoru I Yustinianın dövründə tərtib edilmiş "Yustinian qaydalarının" (533) - Roma sivil qanunlar toplusunun müasir adı .

lat. Index omnium legum et paragraphorum quae in Pandectis, Codice et Instit. continentur per litteras. Lugduni apud Gulielmum Rouillium, 1571 („Pandektedəki bütün qnun və paraqrafların, məcəllələrin ineksi, 1571")
Qədim Roma tarixi
lat. Senatus Populusque Romanus
Senat və Roma xalqı
Dövrlər
Roma çarlığı

( e. ə. 754 e. ə. 509)

Roma Respublikası

( e. ə. 509 e. ə. 27)

Roma İmperiyası

( e. ə. 271453-cü illər)

Respublika konstitusiyası
Magistratlar
Fövqəladə magistratlar
Titullar
Sülalələr
Əhali, inzibati və sosial tərkib
Qədim Romada hüquq

Xarici keçidlər

redaktə