Desemvir

(Desemvirlər səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

Desemvirlər (lat. decem viri "on kişi") — Qədim Romada — dövlətdə mənəvi və mülki mükəlləfiyətlərə malik on nəfərlik kollegiya ya şura. Bu cür onluqlu şura ta qədimdən mülki işlər üçün məhkəməni aparmaq və ona nəzarət etmək üçün çar yanında təşkil olunurdu. Ali kollegiya ilk əvvəl iki nəfərdən ibarət olmuş, plebeylərin sonra vəzifə tutmalarına icazə verildikdən sonra onun sayı on nəfərədək artırılmışdır. Roma Respublikası dövrünün sonunda beş nəfərə qədər (lat. quindecimviri) azaldılmışdır. Roma müstəmləkələrində torpaq bölgüsünə görə desemvirlər kollegiyası (lat. decemviri agris dividundis) mövcud olmuşdur.

Qədim Roma tarixi

lat. Senatus Populusque Romanus
Senat və Roma xalqı
Dövrlər
Roma çarlığı

( e. ə. 754 e. ə. 509)

Roma Respublikası

( e. ə. 509 e. ə. 27)

Roma İmperiyası

( e. ə. 271453-cü illər)

Respublika konstitusiyası
Magistratlar
Fövqəladə magistratlar
Titullar
Sülalələr
Əhali, inzibati və sosial tərkib
Qədim Romada hüquq

Desemvirlərin siyahısı

redaktə