S.P.Q.R. - Qədim Roma dövlətinin rəsmi adı. Latın abreviaturasıdır. Roma legionlarının bayraqlarında və Roma şəhərinin küçə və keçidlərində həkk olunmuşdu. Hal hazırda Roma şəhərinin gerbində bu yazılar mövcuddur. Risorcimento zamanında İtaliyan dövlətinin simvolu kimi də göstərilirdi.Belə ki birinci dünya müharibəsi zamanında plakatlarda məhz bu sözlər yazılırdı. Benito Mussolini isə bunu ozünün rejiminin propaqandası kimi istifadə edirdi. Başlanğıcdakı S sözü( senatus) Senat sözünü, P (populus) xalq, Q (-que - , populusque) və R (Romanus yaxud Romanorum) yəni Roma və ya Romalı kimi izah olunurdu. Bütün bu sözlərin başlaşğıcı S.P.Q.R hərfləri ilə başlayırdı. Mənası isə Senatus Populusque Romanus -Senat və Roma xalqı. İmperator Titin arkasında (81-ci il) və Trayanın kolonnasında (113-cü il) bu abreviaturaya rast gəlmək olar.

Qədim Roma tarixi
lat. Senatus Populusque Romanus
Senat və Roma xalqı
Dövrlər
Roma çarlığı

( e. ə. 754 e. ə. 509)

Roma Respublikası

( e. ə. 509 e. ə. 27)

Roma İmperiyası

( e. ə. 271453-cü illər)

Respublika konstitusiyası
Magistratlar
Fövqəladə magistratlar
Titullar
Sülalələr
Əhali, inzibati və sosial tərkib
Qədim Romada hüquq

Xarici keçidlər

redaktə