Triumvirat

Triumvirat (lat. tres — üç və vir — kişi, "üç kişi ittifaqı") — Qədim Romada siyasətçi və sərkərdələrin e.ə. I əsrdə vətəndaş müharibəsi dövründə hakimiyyəti ələ keçirmək üçün siyasi ittifaq.

Qədim Roma tarixi
lat. Senatus Populusque Romanus
Senat və Roma xalqı
Dövrlər
Roma çarlığı

( e. ə. 754 e. ə. 509)

Roma Respublikası

( e. ə. 509 e. ə. 27)

Roma İmperiyası

( e. ə. 271453-cü illər)

Prinsipat
Qərbi Roma

Dominat
Bizans

Respublika konstitusiyası
S.P.Q.R.
Senat
Komisia
Magistratura

Magistratlar

Konsul
Pretor
Senzor
Kurullu Edil
Kvestor

Xalq tribunu
Qubernator
Propretor

Fövqəladə magistratlar

Diktator
Suvarilər rəisi
(Magister equitum)
Hərbi tribun

Çar
İnterreks
Triumvirat
Desemvirlər

Titullar

Leqat
Duks
Offisium
Prefekt
Vikar
Vigintiseksviri
Liktor

Hərbi magistr
İmperator
Prinseps
Baş pontifik
Avqust
Sezar
Tetrarx

Sülalələr
Yulilər-Klavdilər ( e. ə. 2768)
Flavilər (6996)
Nerva-Antonin (96192)
Konstantinlər (305363)
Valentinlər (364378)
Feodosiya (378395)
Yustinianlar (518602)
İraklilər (610695; 705711)

Əhali, inzibati və sosial tərkib
Latınlar
Sabinlər
Etrusklar
Patrisilər
Plebeylər
Pretorianlar
Barbarlar
Qladiator
Kuriya
Senturiya
Triba
Vestal bakirəsi
Matrona

Qədim Romada hüquq
Xatirənin lənətlənməsi
(Damnatio memoriae )
Roma vətəndaşlığı
Fərqlənmə kursu
(Cursus honorum)
Digesta
Konkubinat

Portal silver.svg

İlk triumviratRedaktə

  Əsas məqalə: I Triumvirat

E.ə. 60 cı ildə Qay Yuli Sezar, Qney Pompey (Böyük)Mark Lisini Krass qeyri rəsmi olaraq ittifaq qururlar. Sonralar bu ittifaq "İlk triumvirat" adlandırılmağa başlanır. E.ə. 56 cı ildə ittifaq Qay Yuli SezarQney Pompeyin səyləri ilə yenilənmişdir. Diktator Lusi Korneli Sullanın istefasından sonra Qay Yuli SezarQney Pompey Roma siyasətində əsas fiqurlara çevrilmiş olurlar.
İlk triumvirata daxil olmuş şəxslərin büstləri:

İkinci triumviratRedaktə

E.ə. 43-ci ildə Oktavian Avqust, Mark AntoniMark Emilliy Lepid qanunla təsdiqlənmiş İkinci triumvirat ittifaqını qururlar. E.ə. 36-cı ildə Lepid ittifaqdan qovulur, e.ə. 31-ci ildə Mark Antoni Oktavianın ordusuna məğlub olduqdan sonra e.ə. 30-cu ildə intihar edir.