Roma çarları

Roma çarları (lat. Reges Romae) — mifik və ya yarım əfsanəvi Qədim Romada Roma Respublikasına qədər Tit Liviy tərəfindən qeyd olunan və ilkin Roma mənbələrində göstərilən Roma çarlığı dövrü hökmdarları.

Qədim Roma tarixi
lat. Senatus Populusque Romanus
Senat və Roma xalqı
Dövrlər
Roma çarlığı

( e. ə. 754 e. ə. 509)

Roma Respublikası

( e. ə. 509 e. ə. 27)

Roma İmperiyası

( e. ə. 271453-cü illər)

Prinsipat
Qərbi Roma

Dominat
Bizans

Respublika konstitusiyası
S.P.Q.R.
Senat
Komisia
Magistratura

Magistratlar

Konsul
Pretor
Senzor
Kurullu Edil
Kvestor

Xalq tribunu
Qubernator
Propretor

Fövqəladə magistratlar

Diktator
Suvarilər rəisi
(Magister equitum)
Hərbi tribun

Çar
İnterreks
Triumvirat
Desemvirlər

Titullar

Leqat
Duks
Offisium
Prefekt
Vikar
Vigintiseksviri
Liktor

Hərbi magistr
İmperator
Prinseps
Baş pontifik
Avqust
Sezar
Tetrarx

Sülalələr
Yulilər-Klavdilər ( e. ə. 2768)
Flavilər (6996)
Nerva-Antonin (96192)
Konstantinlər (305363)
Valentinlər (364378)
Feodosiya (378395)
Yustinianlar (518602)
İraklilər (610695; 705711)

Əhali, inzibati və sosial tərkib
Latınlar
Sabinlər
Etrusklar
Patrisilər
Plebeylər
Pretorianlar
Barbarlar
Qladiator
Kuriya
Senturiya
Triba
Vestal bakirəsi
Matrona

Qədim Romada hüquq
Xatirənin lənətlənməsi
(Damnatio memoriae )
Roma vətəndaşlığı
Fərqlənmə kursu
(Cursus honorum)
Digesta
Konkubinat

Portal silver.svg
Qədim Roma çarları
Çar Hakimiyyət illəri
Romul ( e. ə. 753 e. ə. 716)
Numa Pompili ( e. ə. 715 e. ə. 674)
Tull Hostili ( e. ə. 673 e. ə. 642)
Ank Marsiy ( e. ə. 642 e. ə. 617)
Lusi Tarkvini Prisk ( e. ə. 616 e. ə. 679)
Servi Tulli ( e. ə. 578 e. ə. 535)
Məğrur Tarkvini ( e. ə. 535 e. ə. 509)