Sabinlərİtalik xalqlardan biri, Sabina regionunun yerliləri.

heykəl

Tarixi redaktə

Qədim Roma tarixi
 
lat. Senatus Populusque Romanus
Senat və Roma xalqı
Dövrlər
Roma çarlığı

( e. ə. 754 e. ə. 509)

Roma Respublikası

( e. ə. 509 e. ə. 27)

Roma İmperiyası

( e. ə. 271453-cü illər)

Respublika konstitusiyası
Magistratlar
Fövqəladə magistratlar
Titullar
Sülalələr
Əhali, inzibati və sosial tərkib
Qədim Romada hüquq
 

Plutarx romalıların qonşuluğunda yaşayan sabinlər haqqında хeyli məlumat verir. O, yazır ki, sabinlər böyük və döyüşkən bir хalqdır... heç nədən qorхmurlar... istehkam olmayan yerlərdə yaşayırlar. O, göstərir ki, alban çarı Romulun ana tərəfdən babası olduğu kimi, onlar sabinlərlə də qohum idilər...

Sabinlər Antik İtaliyda, Romanın yaranmasından əvvəl yaşayırdılar. Özlərinə məxsus dilləri vardı.

Məşhur sabinlər redaktə