Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimlərinin siyahısı

1920-ci illərRedaktə

1928Redaktə

 1. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev

1930-cu illərRedaktə

1938Redaktə

4 dekabr 1938-ci ildən:[a]

 1. İskəndərov Ədil Rza oğlu — Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Drama Teatrının baş rejissoru
 2. Ordubadi Məmmədsəid Hacıağa oğlu — yazıçı-dramaturq və şair
 3. Rüstəmov Səid Əli oğlu — bəstəkar, Azərbaycan radio komiteti yanında xalq instrumentləri birinci notlu orkestrinin dirijoru
 4. Filippov Aleksandr Yakovleviç — rəssam, M.F.Axundov adına Lenin ordenli Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının dekorasiya sexi müdiri
 5. Mustafayev Həsən Hacıağa oğlu — M.F.Axundov adına Lenin ordenli Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının rəssamı

1940-cı illərRedaktə

1940Redaktə

23 aprel 1940-cı ildən:[b]

 1. Haşımov Məhərrəm Kazım oğlu — Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının bədii rəhbəri və baş rejissoru
 2. Bədəlbəyli Əfrasiyab Bədəl oğlu — bəstəkar, M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının dirijoru
 3. Berolski Samuil İosifoviç — professor, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının nəfəslə çalınan alətlər kafedrasının müdiri
 4. Həsənov Əşrəf Həsən oğlu — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının dirijoru
 5. Qrossman Yakov Azaryeviç — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının xormeysteri
 6. Dadaşov Sadıx Ələkbəroviç — Azərbaycan Dövlət Proyekti İdarəsinin arxitektoru
 7. Dadaşov Sultan Baba oğlu — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının bədii hissəsi müdiri və quruluşçu rejissoru
 8. Kozlov Vladimir Mixayloviç — pianoçu, M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının konsertmeysteri
 9. Quliyev Hüseyn Bozalqanlı Cəfər Qulu oğlu — aşıq, Tovuz rayonu Şaumyan adına kolxozun kolxozçusu
 10. Mənsurov Mənsur Məlik oğlu — Azərbaycan Dövlət 1 №-li musiqi məktəbinin pedaqoqu
 11. Muller Yakov Davidoviç — Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının musiqi hissəsi müdiri və baş dirijoru
 12. Rahmanov Aleksey Platonoviç — Azərbaycan Dövlət 1 №-li musiqi məktəbinin professoru
 13. Rıjenko İlya Gerasimoviç — rəssam
 14. Sabsay Pinxos Vladimiroviç — heykəltəraş, Bakı şəhər zəhmətkeş deputatları Soveti icraiyyə komiteti heykəltəraşlıq emalatxanasının bədii rəhbəri
 15. Səfərəliyeva Köykəb Kamil qızı — pedaqoq-assistent, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının direktorunun müavini
 16. Talıb Zadə Abdulla Şaiq Mustafa oğlu — yazıçı
 17. Tveretski Pyotr Vasilyeviç — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının quruluşçusu-rejissoru
 18. Hüseynov Mikayıl Ələskəroviç — arxitektor
 19. Fətullayev Nüsrət Mövsüm oğlu — M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının baş rəssamı
 20. Xalıqov Qəzənfər Ələkbər oğlu — rəssam, Azərnəşrin plakatçısı
 21. Yusifov İslam Qara oğlu — aşıq, Kirovabad Dövlət Filarmoniyasının işçisi

27 aprel 1940-cı ildən:[c]

 1. Bıkova Mariya Lvovna — Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının pedaqoji konsultantı
 2. Qusak Fyodor Terentyeviç — Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının rəssamı
 3. Hüseynov Məmməd Rahim Abbas oğlu — Azərbaycan SSR Sovet Yazıçıları İttifaqı şairlər seksiyası və təşkilat sektorunun rəhbəri
 4. Qəmərlinski Əhməd Haşım oğlu — Bakı kinostudiyasının artisti
 5. Ovsepyan Artaşes Qriqoryeviç — Yeramyan adına Azərbaycan Dövlət Erməni Dram Teatrının baş rejissoru
 6. Rzayev Ağa Hüseyn Hənifə — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrı rejissorunun köməkçisi
 7. Sagiyan Muşeq Mixayloviç — Yeramyan adına Azərbaycan Dövlət Erməni Dram Teatrının bədii rəhbəri
 8. Salahov Qılman Bala Məmməd oğlu — M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası dövlət xorunun bədii rəhbəri və dirijoru
 9. Tağı Zadə Niyazi Zülfüqaroviç — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının dirijoru
 10. Terequlova Leyla Ramazanovna — Azərbaycan radiokomitetinin rejissoru

1943Redaktə

17 iyun 1943-cü ildən:[d]

 1. Əbdülrəhmanov Fuad Həsən oğlu — heykəltəraş
 2. Ağayeva Xurşud Həsən qızı — Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının müəllimi
 3. Ağdamski Əhməd Bəşir oğlu — Ağdaş musiqi məktəbinin müəllimi
 4. Ayzen Saveli Yakovleviç — Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Drama Teatrının dirijoru
 5. Aleksandrov Qriqori Vasilyeviç — Bakı kino studiyasının bədii rəhbəri
 6. Bədəlbəyli Şəmsi Bədəl oğlu — Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının bədii rəhbəri
 7. Vəkilov Danyal Abbasqulu oğlu — Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Drama Teatrının quruluş hissəsi müdiri
 8. Vəkilov Səməd Vurğun Yusif oğlu — şair-dramaturq
 9. Hacıbəyov Zülfüqar Əbdülhüseyn oğlu — bəstəkar
 10. Hacıyev Əmir Səhli Əli oğlu — rəssam
 11. İbrahimov Mirzə Əjdər oğlu — yazıçı-dramaturq
 12. İskəndərov Əliağa Vahid Məmmədqulu oğlu — şair
 13. Kevorkov Sergey Nikitiç — M.F.Axundov adına Lenin ordenli Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının balet rəhbəri
 14. Kazımzadə Kazım Məmmədəli oğlu — rəssam
 15. Mahmudov Sabit Rəhman Kərim oğlu — yazıçı-dramaturq
 16. Rappoport Viktor Romanoviç — M.F.Axundov adına Lenin ordenli Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının baş rejissoru
 17. Rzayev Rəsul İbrahim oğlu — şair-dramaturq
 18. Rüstəmzadə Süleyman Əliabas oğlu — şair-dramaturq
 19. Seyidova İzzət Əli qızı — M.F.Axundov adına Lenin ordenli Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının rəssamı
 20. Topçubaşova Reyhan İbrahim qızı — rəssam
 21. Traximoviç Vladimir Martınoviç — M.F.Axundov adına Lenin ordenli Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının dirijoru
 22. Təhmasib Rza Abasqulu oğlu — Bakı kino studiyasının rejissoru
 23. Turabov Əlisəftər Həbib oğlu — Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Drama Teatrının quruluşçu rejissoru
 24. Şərifov Ələsgər Məmmədtağı oğlu — Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Drama Teatrının quruluşçu rejissoru

1949Redaktə

21 iyul 1949-cu ildən:[e]

 1. Əfqanlı Bədurə Məlikağa qızı — rəssam
 2. Məmmədov Mehdi Əsədulla oğlu — rejissor

1950-ci illərRedaktə

1954Redaktə

27 fevral 1954-cü ildən:[f]

 1. Abbasov Əyyub Cəbrayıl oğlu
 2. Nemətov Zəfər Paşa oğlu
 3. Ovçinnikov Nikolay Sergeyeviç

1955Redaktə

30 aprel 1955-ci ildən:[g]

 1. Abdullayev Mikayıl Hüseyn oğlu — rəssam
 2. Əmirov Fikrət Məşədicəmil oğlu — bəstəkar
 3. Qarayev Qara Əbülfəz oğlu — bəstəkar
 4. Kərimov Lətif Hüseyn oğlu — ornamentalist-rəssam

1957Redaktə

5 yanvar 1957-ci ildən:[h]

 1. Babayev Əbdülhüseyn Mikayıl oğlu — xarrat

1958Redaktə

26 aprel 1958-ci ildən:[i]

 1. Abdullayev Kamal Canbaxış oğlu — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının baş dirijoru
 2. Hacıbəyov Soltan İsmayıl oğlu — bəstəkar
 3. Hacıyev Əhməd Cövdət İsmayıl oğlu — bəstəkar
 4. Cahangirov Cahangir Şirgeşt oğlu — bəstəkar

20 may 1958-ci ildən:[j]

 1. Ağayev Həsən Səfər oğlu — C. Cabbarlı adına Kirovabad Dövlət Dram Teatrının rejissoru
 2. Sultanov Hüseyn Musa oğlu — C. Cabbarlı adına Kirovabad Dövlət Dram Teatrının baş rejissoru

1959Redaktə

21 fevral 1959-cu ildən:[k]

 1. Quliyev Tofiq Ələkbər oğlu — bəstəkar, Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının bədii rəhbəri
 2. Əfəndiyev Rəşid Məmmədhəsən oğlu — Azərbaycan dövlət mahnı və rəqs ansamblının dirijoru

1960-cı illərRedaktə

1960Redaktə

26 mart 1960-cı ildən:[l]

 1. Bəhlulzadə Səttar Bəhlul oğlu — rəssam

24 may 1960-cı ildən:[m]

 1. Əbdülrəhmanov Nadir Qənbər oğlu — rəssam
 2. Ağayev Hacı Kərim oğlu — Baş peşə-texnika təhsili idarəsi mədəniyyət evinin direktoru
 3. Ələsgərov Süleyman Əyyub oğlu — bəstəkar, radio və televiziya verilişləri komitəsinin bədii rəhbəri
 4. Əlili Məmməd Əlizadə — "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının rejissoru
 5. Atakişiyev Əlisəttar Ələkbər oğlu — "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının rejissoru-operatoru
 6. Bağırov Zakir Cavad oğlu — bəstəkar
 7. Brenner Mayor Rafailoviç — Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının fortepiano kafedrasının professoru
 8. Vlasov Mixail Aleksandroviç — rəssam
 9. Hacıyev Rauf Sultan oğlu — bəstəkar, Azərbaycan Dövlət estrada ansamblının bədii rəhbəri
 10. Dadaşov Muxtar Baba oğlu — "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının rejissoru-operatoru
 11. İbrahimov Əjdər Mütəllim oğlu — "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının rejissoru
 12. İsmayılov Həbib Ələkbər oğlu — "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının rejissoru
 13. Qasımov İmran Haşım oğlu — yazıçı
 14. Quliyev Ağarza Səməd oğlu — "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının rejissoru
 15. Maltsev Lev İvanoviç — Qırmızıbayraqlı Xəzər Donanması orkestrinin dirijoru
 16. Mikayılov Mikayıl Yusif oğlu — "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının quruluşçu rejissoru
 17. Mirzəzadə Böyükağa Məşədi oğlu — rəssam
 18. Mosesyan Artyom Gerasimoviç — rəssam
 19. Rəhmanzadə Maral Yusif qızı — rəssam-qrafik
 20. Rzayeva Ağabacı İsmayıl qızı — bəstəkar
 21. Səfərov Lətif Bəşir oğlu — "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının rejissoru
 22. Seyidbəyli Həsən Mehdi oğlu — "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının yazıçısı
 23. Seyidzadə Mehdi Hüseyn oğlu — yazıçı
 24. Semyonov Semyon İvanoviç — Azərbaycan Dövlət sirkinin baş dirijoru
 25. Tağızadə Tofiq Mehdi oğlu — "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının rejissoru
 26. Usubova Nigar İbrahim qızı — Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası elm və tədris işləri üzrə direktor müavini-dosent
 27. Frolov İvan Sergeyeviç — pensiyaçı, kinooperator
 28. Xəlilov Zeynal Xəlil Rza oğlu — yazıçı
 29. Xurşud Xanım Qacar — pensiyaçı, M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının keçmiş solisti
 30. Əfəndiyev İlyas Məmməd oğlu — yazıçı

1961Redaktə

24 mart 1961-ci ildən:[n]

 1. Bernovitski Konstantin Georgiyeviç — S. Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının quruluş hissə müdiri
 2. Güləhmədova-Martınova Gülcahan Şəulla qızı — S. Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının rejissoru
 3. Korqanov-Kornelli Qabriel Vasilyeviç — S. Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının ədəbi hissə müdiri
 4. Kriştul Mixail Samoyloviç — S. Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının musiqi hissə müdiri

6 oktyabr 1961-ci ildən:[o][p]

 1. Kazımov Tofiq Səməd Mənsur oğlu — M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının rejissoru
 2. Tağıyev Tağı Əzizağa oğlu — rəssam

14 dekabr 1961-ci ildən:[q]

 1. Əfəndiyev Bəhram Tofiq oğlu — C. Cabbarlı adına Kirovabad Dövlət Dram Teatrının baş rəssamı

1962Redaktə

1 sentyabr 1962-ci ildən:[r]

 1. Salahov Tahir Teymur oğlu — rəssam

1963Redaktə

12 aprel 1963-cü ildən:[s]

 1. İsmayılov Nəcəfqulu Əbdülrəhim oğlu — rəssam
 2. Məmmədov Əyyub Əlağa oğlu — rəssam
 3. Mirqasımov Mirələsgər Mirəsədulla oğlu — heykəltəraş
 4. Şahtaxtinskaya Elmira Həbibulla qızı — rəssam

18 may 1963-cü ildən:[t][u]

 1. Abbasov Əşrəf Cəlal oğlu — bəstəkar
 2. İsrafilzadə Əbdüləhəd Hüseyn oğlu — M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının dirijoru
 3. Məşədibəyov Ağası Abutalıb oğlu — M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası xalq çalğı alətləri alətləri ansamblının rəhbəri
 4. Petrov Yuri Vladimiroviç — Bakı Hava Hücumundan Müdafiə Dairəsi mahnı və rəqs ansamblınının bədii rəhbəri

1964Redaktə

29 iyun 1964-cü ildən:[v]

 1. Abbasov Ələsgər Məmmədismayıl oğlu — Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının baş rəssamı
 2. Əliyev Baba Balababa oğlu — rəssam-rəngkar, Azərbaycan SSR Rəssamlıq Fondu idarə heyətinin sədri
 3. Babayev Arif Hacı oğlurespublika televiziyasının baş rejissoru
 4. Danilov Danil Xristoforoviç — Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası musiqi tarixi kafedrasının müdiri
 5. Zbudski Vladimir Semyonoviç — "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının kino operatoru
 6. İsmayılov Əsgər Cəfər oğlu — "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının kino operatoru
 7. Nəzirova Elmira Mirzədadaş qızı — Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının baş müəllimi
 8. Nərimanbəyov Arif Əmir oğlu — "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının kino operatoru
 9. Nikolskaya Olqa Vasilyevna — bəstəkar
 10. Novruzov Eduard Bəylər oğlu — leytenant Şmidt adına mədəniyyət evi bədii özfəaliyyət kollektivinin rəhbəri
 11. Rəfili-Əliyeva Ulduz Saleh qızı — M.Qorki adına Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının rejissoru
 12. Rzaquliyev Elbəy Mirzəhəsən oğlu — "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının tərtibatçı-rəssamı
 13. Səmədova Vəcihə Əli qızı — rəssam, Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbinin müəllimi
 14. Fətəliyev Əyyub Cəfər oğlu — M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının baş rəssamı

1965Redaktə

28 may 1965-ci ildən:[w]

 1. Məlikov Arif Cahangir oğlu — bəstəkar

1967Redaktə

7 iyul 1967-ci ildən:[x]

 1. Abbasova Elmira Əbdülhəmid qızı — musiqişünas
 2. Kərimov Kərim Həmid oğlu — musiqişünas
 3. Mustafayev Mirzəbəy Mirzəbaxış oğlu — "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının kino operatoru
 4. Ocaqov Rasim Mirqasım oğlu — "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının kino operatoru
 5. Xanməmmədov Hacı Dadaş oğlu — bəstəkar, M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının direktoru

1970-ci illərRedaktə

1970Redaktə

21 may 1970-ci ildən:[y]

 1. Abdullayev Rauf Canbaxış oğlu — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının baş dirijoru

1971Redaktə

18 noyabr 1971-ci ildən:[z]

 1. Qorikker Vladimir Mixayloviç — Qorki adına mərkəzi uşaq və gənclər filmləri kinostudiyasının kinorejissoru
 2. Seyidzadə Hüseyn Əli oğlu — "Azərbaycanfilm" studiyasının kinorejissoru

1972Redaktə

19 aprel 1972-ci ildən:[aa]

 1. Anşeleviç Vladimir Sezareviç — Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının kamera ansamblı kafedrasının müdiri
 2. İsmayılov Məmmədsaleh Cəlil oğlu — Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının xalq musiqisi kafedrasının professor əvəzi
 3. Karaqiçeva Lyudmila Vladimirovna — Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının musiqi tarixi kafedrasının dosenti
 4. Quliyeva Simuzər Ələkbər qızı — Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının fortepiano kafedrasının müdiri
 5. Mirzəzadə Xəyyam Hadi oğlu — Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq kafedrasının dosenti
 6. Rzayev Azər Hüseyn oğlu — Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının kamera ansamblı kafedrasının dosenti

1973Redaktə

23 noyabr 1973-cü ildən:[ab]

 1. Adıgözəlov Vasif Zülfüqar oğlu — bəstəkar
 2. Bakıxanov Tofiq Əhmədağa oğlu — bəstəkar
 3. Mustafayev Ramiz Hacı oğlu — bəstəkar

26 noyabr 1973-cü ildən:[ac]

 1. Axundova Şəfiqə Qulam qızı — bəstəkar
 2. Polad Bülbül oğlu — bəstəkar

1974Redaktə

3 aprel 1974-cü ildən:[ad]

 1. Şərifov Niyazi Əlisəftər oğlu — Ş. Qurbanov adına Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının baş rejissoru

1 iyun 1974-cü ildən:[ae]

 1. Hüseynov Rahib Abuzər oğlu — M. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun rektoru
 2. Quliyev Əşrəf Haçı oğlu — M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının rejissoru

1976Redaktə

23 dekabr 1976-cı ildən:[af]

 1. Hüseynov İsa Mustafa oğlu — ssenarist
 2. İbrahimbəyov Rüstəm Məmmədibrahim oğlu — ssenarist
 3. İsmayılov Rasim Rza oğlu — kino operatoru
 4. Quliyev Eldar Tofiq oğlu — kino rejissoru
 5. Mahmudbəyov Şamil Fərəməz oğlu — kino rejissoru
 6. Rzayev Anar Rəsul oğlu — ssenarist

1977Redaktə

29 iyun 1977-ci ildən:[ag]

 1. Əzimov Nəriman Abasqulu oğlu — xalq çalğı alətləri orkestrinin bədii rəhbəri və baş dirijoru
 2. Əliyeva Gülarə Əziz qızı — "Dan ulduzu" instrumental ansamblının bədii rəhbəri

19 oktyabr 1977-ci ildən:[ah]

 1. Usubov Əli Teymur oğlu — V. İ. Lenin adına sarayın baş rejissoru

5 dekabr 1977-ci ildən:[ai]

 1. Zeynalov İbrahim İsmayıl oğlu — heykəltəraş
 2. Sadıqzadə Oqtay Seyidhüseyn oğlu — rəssam
 3. Feyzullayev Lətif Əbdülbağı oğlu — rəssam
 4. Şamilov Elçan Seyfulla oğlu — heykəltəraş

1978Redaktə

10 yanvar 1978-ci ildən:[aj]

 1. Əliverdibəyov Kazım Ağalar oğlu — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının dirijoru
 2. Səlimova Canetta Əlibəy qızı — S. Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının quruluşçu rejissoru

23 iyun 1978-ci ildən:[ak]

 1. Məmmədov İbrahim Qurban oğlu — bəstəkar
 2. Mahmudov Emin Sabit oğlu — bəstəkar

24 noyabr 1978-ci ildən:[al]

 1. Ağayev Tofiq Ağarəfi oğlu — C. Cabbarlı adına Yerevan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının baş rejissoru

1979Redaktə

9 fevral 1979-cu ildən:[am]

 1. Əzimzadə Yusif Əhədulla oğlu — yazıçı-dramaturq

23 fevral 1979-cu ildən:[an]

 1. Nəcəfov Mürsəl Nəcəf oğlu — sənətşünas, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı idarə heyətinin katibi

2 aprel 1979-cu ildən:[ao]

 1. İsmayılzadə Məbud İbrahim oğlu — N. Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrının direktoru və baş rejissoru

30 iyul 1979-cu ildən:[ap]

 1. Abbaszadə Hüseyn Abbas oğlu
 2. Cabir Novruz (Novruzov Cabir Mirzəbə oğlu)
 3. İbrahimbəyov Maqsud Məmmədibrahim oğlu
 4. İbrahimov İshaq İbrahim oğlu
 5. Kürçaylı Əliağa Həsənağa oğlu
 6. Nəbi Xəzri (Babayev Nəbi Ələkbər oğlu)
 7. Fikrət Qoca (Qocayev Fikrət Göyüş oğlu)
 8. Yusif Səmədoğlu (Vəkilov Yusif Səməd oğlu)

27 noyabr 1979-cu ildən:[aq]

 1. Nəzirova Nelya Məmməd qızı — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının quruluşçu baletmeysteri

1980-ci illərRedaktə

1980Redaktə

18 dekabr 1980-ci ildən:[ar]

 1. Hüseynov Əyyub Müseyib oğlu — Ə. Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbinin müəllimi
 2. Məmmədov Hafiz Məmməd oğlu — Ə. Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbinin müəllimi

1981Redaktə

19 may 1981-ci ildən:[as]

 1. Caparidze Uça Malakiyeviç — SSRİ xalq rəssamı, Tbilisi Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının kafedra müdiri, professor

8 iyun 1981-ci ildən:[at]

 1. Eyvaz Borçalı (Eyvazov Eyvaz Məmməd oğlu) — "Mozalan" satirik kino jurnalının baş redaktoru
 2. Mirqasımov Oqtay Mirəsədulla oğlu — rejissor

1982Redaktə

13 iyul 1982-ci ildən:[au]

 1. Əlizadə Aqşin Əliqulu oğlu — bəstəkar
 2. Hüseynzadə Ədilə Hacağa qızı — bəstəkar
 3. İsmayılova Qəmər Abbasəli qızı — musiqişünas
 4. Məmmədov Nəriman Həbib oğlu — bəstəkar

1 dekabr 1982-ci ildən:[av][aw][ax]

 1. Atakişiyev Hüseynağa Ağahüseyn oğlu — S. Rəhman adına Şəki Dövlət Dram Teatrının baş quruluşçu rejissoru
 2. Bağırov Yusif Məmməd oğlu — C. Cabbarlı adına Kirovabad Dövlət Dram Teatrının baş quruluşçu rejissoru
 3. Hacıyev Fuad Rauf oğlu — quruluşçu rejissor
 4. Fərzəlibəyov Mərahim Fərzalı oğlu — M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının quruluşçu rejissoru
 5. Məhərrəmov Zаur Xаsаy oğlu — kinooperаtor
 6. Əfəndiyev Yаlçın Əliheydər oğlu — kinorejissor
 7. Cаvаnşirov Əfsər Bаyrаm oğlu — bəstəkаr
 8. Yermolаyev Boris İvаnoviç — bəstəkаr
 9. Quliyev Məmməd Mehdi oğlu — bəstəkаr
 10. Mirzəyev Musа Аbdullа oğlu — bəstəkаr
 11. Mirişli Rаmiz Аqil oğlu — bəstəkаr

3 dekabr 1982-ci ildən:[ay]

 1. Аrutyunyаn Leonid Аvetikoviç — M. Qorki аdınа Stepаnаkert Dövlət Drаm Teаtrının rejissoru

1987Redaktə

8 dekabr 1987-ci ildən:[52]

 1. Vəliyev Süleyman Vəli oğlu — yazıçı, kinossenarist
 2. Cavadzadə Əli Qulu oğlu (Əli Tudə) — şair

11 dekabr 1987-ci ildən:[53]

 1. Vaynşteyn Leonid Moiseyeviç — bəstəkar
 2. Tağızadə Aida Zeynal qızı — musiqişünas

30 dekabr 1987-ci ildən:[54]

 1. Atakişiyeva Ləman Həsən qızı — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının baş xormeysteri

31 dekabr 1987-ci ildən:[55]

 1. Qusman Yuli Solomonoviç — kinorejissor
 2. İsmayılov Tofiq Hüseyn oğlu — kinorejissor
 3. Qəmbərov Rəfail Əli oğlu — kinooperator
 4. Fətəliyev Ramiz Məmməd oğlu — kinodramaturq, C. Cabbarlı adına "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının direktoru

1988Redaktə

7 may 1988-ci ildən:[56]

 1. Məmmədov Salhab İsa oğlu — rəssam
 2. Mircavadov Mircavad Mirhaşım oğlu — rəssam
 3. Nəcəfov Fazil İmamverdi oğlu — heykəltəraş
 4. Xəlilov Fərhad Qurban oğlu — rəssam

1989Redaktə

21 mart 1989-cu ildən:[az]

 1. Abbasov Müslüm Əjdər oğlu — rəssam
 2. Mütəllibov Tofiq Mütəllim oğlu — şair
 3. Hacıyev Rəfiq Zəka Cəfər Xəndan oğlu — şair
 4. Vaqif Səməd oğlu (Vəkilov Vaqif Səməd Vurğun oğlu) — şair
 5. Qafarov Vladimir Əbdüləzim oğlu — şair
 6. Səfərova Zemfira Yusif qızı — musiqişünas
 7. Şuşinski Firudin Məmməd oğlu — musiqişünas

17 may 1989-cu ildən:[58]

 1. Bəbirov Adil Musa oğlu — bəstəkar
 2. Hacıyev Telman Hacı oğlu — bəstəkar, dövlət mahnı və rəqs ansamblının bədii rəhbəri
 3. Qılman İlkin (Musayev Qılman İsabala oğlu) — yazıçı
 4. İbrahimova Sevda Mirzə qızı — bəstəkar
 5. Rzayev Baba Fazil oğlu — N. Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrının rejissoru
 6. Fərəcov Cəmil Əliqulu oğlu — "Azərbaycanfilm"in kinorejissoru

1 sentyabr 1989-cu ildən:[59]

 1. Əsgərov Əfqan Hacıağa oğlu — "Kommunist" qəzetinin şöbə müdiri
 2. Rəhimli İlham Əziz oğlu — "Kommunist" qəzetinin şöbə müdiri

1990-cı illərRedaktə

1990Redaktə

31 dekabr 1990-cı ildən:[ba]

 1. Əlizadə Firəngiz Əlağa qızı — bəstəkar
 2. Zöhrabov Ramiz Fərzulla oğlu — musiqişünas

1991Redaktə

25 yanvar 1991-ci ildən:[bb]

 1. Hacıyev Telman Muxtar oğlu — Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının professoru

4 fevral 1991-ci ildən:[bc]

 1. Abbasov Ziyafət Əmir oğlu — "Mozalan" satirik kinojurnalının baş redaktoru
 2. Axundov Teyyub Mirzəhəsən oğlu — kinooperator
 3. Bəkirzadə Timur Bəkiroviç — kinorejissor
 4. Şahmalıyev Ruslan Həsənoviç — kinorejissor

İstinadlarRedaktə

 1. "Azərbajçan SSR Baş Soveti Prezidiumunda". № 280 (5511). Qommunist. 5 deqabr 1938-çi il: səh. 1.
 2. "Сәнае вә кәнд тәсәррүфаты габагҹылларынын, элм, маариф, сәһиййә вә инҹәсәнәт ишчиләринин, Фәһлә-Кәндли Гызыл Ордусу командирләринин, сияси ишчиләринин вә гызыл әскәрләринин, совет ишчиләринин вә башга ишчиләрин тәлтиф эдилмәләри һаггында фәрман". Азәрбайҹан Совет Социалист Республикасы Баш Советинин Ведомостлары. № 2 (6). Б.: Азполиграф. 1940. səh. сәһ. 4–5. (#invisible_char)
 3. "Сәнае вә кәнд тәсәррүфаты габагҹылларынын, элм, маариф, сәһиййә вә инҹәсәнәт ишчиләринин, Фәһлә-Кәндли Гызыл Ордусу командирләринин, сияси ишчиләринин вә гызыл әскәрләринин, совет ишчиләринин вә башга ишчиләрин тәлтиф эдилмәләри һаггында фәрман". Азәрбайҹан Совет Социалист Республикасы Баш Советинин Ведомостлары. № 2 (6). Б.: Азполиграф. 1940. səh. сәһ. 52–54. (#invisible_char)
 4. "Инҹәсәнәт ишчиләринә фәхри адлар верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Баш Совети Президиумунун Фәрманы". № 127 (6528). Коммунист. 19 ијун 1943-ҹү ил: сәһ. 1.
 5. "М. Әзизбәйов адына Азәрбайҹан Дөвләт Драм Театры артистләринә Азәрбайҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәясәт Һей'әтинин Фәрманы". № 143 (8099). Коммунист. 23 ијул 1949-ҹу ил: сәһ. 1.
 6. "Азәрбайҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәясәт Һей'әтинин Фәрманы". № 50 (9465). Коммунист. 28 феврал 1954-ҹү ил: сәһ. 1.
 7. "Республиканын инҹәсәнәт ишчиләринә Азәрбайҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәйасәт Һей'әтинин Фәрманы". № 103 (9828). Коммунист. 1 май 1955-ҹи ил: сәһ. 1.
 8. "Ә. М. Бабаевә Азәрбайҹан ССР әмәкдар инҹәсәнәт хадими фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәясәт Һей'әтинин Фәрманы". № 5 (10341). Коммунист. 6 январ 1957-ҹи ил: сәһ. 1.
 9. "М. Ф. Ахундов адына Ленин орденли Азәрбайҹан Дөвләт Опера вә Балет Театрынын ишчиләринә Азәрбайҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәйасәт Һей'әтинин Фәрманы". № 100 (10741). Коммунист. 28 апрел 1958-ҹи ил: сәһ. 1.
 10. "Ҹ. Ҹаббарлы адына Кировабад Дөвләт Драм Театры ишчиләринә Азәрбайҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәйасәт Һей'әтинин Фәрманы". № 117 (10758). Коммунист. 21 май 1958-ҹи ил: сәһ. 1.
 11. "Азәрбајҹан дөвләт маһны вә рәгс ансамблынын јарадыҹы ишчиләринә фәхри адлар верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 44 (10991). Коммунист. 22 феврал 1959-ҹу ил: сәһ. 1.
 12. "С. Б. Бәһлулзадә јолдаша Азәрбајҹан ССР әмәкдар инҹәсәнәт хадими фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 74 (11328). Коммунист. 29 март 1960-ҹы ил: сәһ. 1.
 13. "Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 122 (11376). Коммунист. 25 мај 1960-ҹы ил: сәһ. 2.
 14. "Сәмәд Вурғун адына Азәрбајҹан Дөвләт Рус Драм Театрынын ишчиләринә фәхри адлар верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 73 (11632). Коммунист. 26 март 1961-ҹи ил: сәһ. 3.
 15. "Т. С. Казымов јолдаша Азәрбајҹан ССР әмәкдар инҹәсәнәт хадими фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 40 (1139). Әдәбиjjат вә инҹәсәнәт. 14 октјабр 1961-ҹи ил: сәһ. 1.
 16. "Рәссам Т. Ә. Тағыјевә Азәрбајҹан ССР әмәкдар инҹәсәнәт хадими фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 40 (1139). Әдәбиjjат вә инҹәсәнәт. 14 октјабр 1961-ҹи ил: сәһ. 1.
 17. "Ҹ. Ҹаббарлы адына Кировабад Дөвләт Драм Театрынын ишчиләринә фәхри адлар верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 290 (11849). Коммунист. 15 декабр 1961-ҹи ил: сәһ. 1.
 18. "Т. Т. Салаһов јолдаша Азәрбајҹан ССР әмәкдар инҹәсәнәт хадими фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 206 (12068). Коммунист. 2 сентјабр 1962-ҹи ил: сәһ. 1.
 19. "Рәссамлара Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 89 (12255). Коммунист. 14 апрел 1963-ҹү ил: сәһ. 1.
 20. "Республиканын инҹәсәнәт хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 117 (12283). Коммунист. 19 мај 1963-ҹү ил: сәһ. 1.
 21. "Ј. В. Петров јолдаша Азәрбајҹан ССР әмәкдар инҹәсәнәт хадими фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 117 (12283). Коммунист. 19 мај 1963-ҹү ил: сәһ. 1.
 22. "Азәрбајҹан ССР Али Советинин Рәјасәт Һеј'әтиндә". № 151 (12622). Коммунист. 30 ијун 1964-ҹү ил: сәһ. 1.
 23. "А. Ҹ. Мәликов јолдаша Азәрбајҹан ССР әмәкдар инҹәсәнәт хадими фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 125 (12902). Коммунист. 29 мај 1965-ҹи ил: сәһ. 1.
 24. "Республиканын бир груп мәдәнијјәт вә инҹәсәнәт ишчисинә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 159 (13547). Коммунист. 8 ијул 1967-ҹи ил: сәһ. 1.
 25. "М. Ф. Ахундов адына Азәрбајҹан Дөвләт Академик Опера вә Балет Театрынын јарадыҹы ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 118 (14419). Коммунист. 23 мај 1970-ҹи ил: сәһ. 1.
 26. "Кино сәнәти хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 270 (14875). Коммунист. 19 нојабр 1971-ҹи ил: сәһ. 2.
 27. "Үзејир Һаҹыбәјов адына Азәрбајҹан Дөвләт Консерваторијасы ишчиләринә фәхри адлар верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 93 (15003). Коммунист. 20 апрел 1972-ҹи ил: сәһ. 2.
 28. "Бәстәкар В. З. Адыҝөзәлова, Т. Ә. Бакыханова вә Р. Һ. Мустафајевә Азәрбајҹан ССР әмәкдар инҹәсәнәт хадими фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 275 (15490). Коммунист. 24 нојабр 1973-ҹү ил: сәһ. 3.
 29. "Бәстәкарлардан Ш. Г. Ахундоваја вә Полад Бүлбүл оғлуна Азәрбајҹан ССР әмәкдар инҹәсәнәт хадими фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 277 (15492). Коммунист. 27 нојабр 1973-ҹү ил: сәһ. 3.
 30. "Республиканын инҹәсәнәт ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 79 (15599). Коммунист. 4 апрел 1974-ҹү ил: сәһ. 1.
 31. "Республиканын инҹәсәнәт ишчиләринә Азәрбајҹан ССР-ин фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 127 (15647). Коммунист. 2 ијун 1974-ҹү ил: сәһ. 1.
 32. "Республика кино сәнәти ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 301 (16430). Коммунист. 25 декабр 1976-ҹы ил: сәһ. 3.
 33. "Азәрбајҹан ССР Назирләр Совети Дөвләт Телевизија вә Радио Верилишләри Комитәсинин вә Азәрбајҹан ССР Рабитә Назирлијинин ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 150 (16585). Коммунист. 30 ијун 1977-ҹи ил: сәһ. 2.
 34. "Республиканын инҹәсәнәт хадимләринә вә мәдәнијјәт ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 246 (16681). Коммунист. 20 октјабр 1977-ҹи ил: сәһ. 3.
 35. "Республиканын тәсвири сәнәт хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 283 (16718). Коммунист. 6 декабр 1977-ҹи ил: сәһ. 1.
 36. "Республиканын театр сәнәти хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 9 (16749). Коммунист. 11 јанвар 1978-ҹи ил: сәһ. 1.
 37. "Бәстәкарлар А. Ҹ. Мәликова, И. Г. Мәммәдова, Е. С. Маһмудова республика фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 145 (16885). Коммунист. 24 ијун 1978-ҹи ил: сәһ. 2.
 38. "Ҹ. Ҹаббарлы адына Јереван Дөвләт Азәрбајҹан Драм Театры артистләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 270 (17010). Коммунист. 26 нојабр 1978-ҹи ил: сәһ. 1.
 39. "М. Горки адына Азәрбајҹан Дөвләт Ҝәнҹ Тамашачылар Театрынын ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 34 (17073). Коммунист. 10 феврал 1979-ҹу ил: сәһ. 2.
 40. "Республиканын јарадыҹы ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 47 (17086). Коммунист. 25 феврал 1979-ҹу ил: сәһ. 3.
 41. "Н. Вәзиров адына Ләнкәран Дөвләт Драм Театрынын ишчиләринә Азәрбајҹан ССР-ин фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 76 (17115). Коммунист. 3 апрел 1979-ҹу ил: сәһ. 2.
 42. "Республиканын әдәбијјат хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 173 (17212). Коммунист. 31 ијул 1979-ҹу ил: сәһ. 1.
 43. "Н. М. Нәзирова јолдаша Азәрбајҹан ССР әмәкдар инҹәсәнәт хадими фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 271 (17310). Коммунист. 28 нојабр 1979-ҹу ил: сәһ. 3.
 44. "Ә. Әзимзадә адына Азәрбајҹан Дөвләт Рәссамлыг Мәктәбинин мүәллимләринә республика фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 290 (17626). Коммунист. 19 декабр 1980-ҹи ил: сәһ. 2.
 45. "Ҝүрҹүстан ССР-ин елм вә мәдәнијјәт хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 119 (17753). Коммунист. 20 мај 1981-ҹи ил: сәһ. 3.
 46. "«Мозалан» сатирик кино журналынын әмәкдашларына Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 134 (17768). Коммунист. 9 ијун 1981-ҹи ил: сәһ. 2.
 47. "Республиканын мусиги сәнәти хадимләринә «Азәрбајҹан ССР әмәкдар инҹәсәнәт хадими» фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 164 (18098). Коммунист. 14 ијул 1982-ҹи ил: сәһ. 2.
 48. "Республиканын мәдәнијјәт хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 277 (18211). Коммунист. 3 декабр 1982-ҹи ил: сәһ. 3.
 49. "Республика кино сәнәти хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 277 (18211). Коммунист. 3 декабр 1982-ҹи ил: сәһ. 3.
 50. "Республиканын мусиги сәнәти хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 278 (18212). Коммунист. 4 декабр 1982-ҹи ил: сәһ. 3.
 51. "М. Горки адына «Шәрәф Нишаны» орденли Степанакерт Дөвләт Драм Театрынын артистләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 279 (18213). Коммунист. 5 декабр 1982-ҹи ил: сәһ. 2.
 52. "Фәхри адлар". № 283 (20452). Коммунист. 9 декабр 1987-ҹи ил: сәһ. 2.
 53. "Фәхри адлар". № 286 (20455). Коммунист. 12 декабр 1987-ҹи ил: сәһ. 4.
 54. "Әмәјә ҝөрә мүкафатлар". № 299 (20468). Коммунист. 31 декабр 1987-ҹи ил: сәһ. 3.
 55. "Фәхри адлар". № 1 (20469). Коммунист. 1 јанвар 1988-ҹи ил: сәһ. 3.
 56. "Әмәјә ҝөрә мүкафатлар". № 109 (20577). Коммунист. 8 мај 1988-ҹи ил: сәһ. 1.
 57. "Елм, халг тәһсили, әдәбијјат вә инҹәсәнәт хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 68 (20836). Коммунист. 22 март 1989-ҹу ил: сәһ. 2.
 58. "Сәнәтдә хидмәтләринә ҝөрә". № 115 (20883). Коммунист. 18 мај 1989-ҹу ил: сәһ. 2.
 59. "Тәбрик едирик!". № 204 (20972). Коммунист. 2 сентјабр 1989-ҹу ил: сәһ. 1.
 60. "Республика бәстәкарларына Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Президентинин Фәрманы". № 1 (21369). Коммунист. 1 јанвар 1991-ҹи ил: сәһ. 1.
 61. "Т. М. Һаҹыјев јолдаша «Азәрбајҹан ССР әмәкдар инҹәсәнәт хадими» фәхри адынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Президентинин Фәрманы". № 19 (21387). Коммунист. 26 јанвар 1991-ҹи ил: сәһ. 1.
 62. Kinematoqrafiya xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Prezidentinin 4 fevral 1991-ci il tarixli Fərmanı
Sənədlər
 1. Azərbaycanın teatr və musiqi incəsənətinin inkişafı işində xidmətlərə görə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Baş Soveti Prezidiumunun 4 dekabr 1938-ci il tarixli Fərmanı[1]
 2. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının XX illiyi münasibətilə sənaye və kənd təsərrüfatı qabaqcıllarına, elm, maarif, səhiyyə və incəsənət işçilərinə, Fəhlə-Kəndli Qızıl Ordusun komandirlərinə, siyasi işçilərinə və qızıl əsgərlərinə, sovet işçilərinə və başqa işçilərə adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Baş Soveti Prezidiumunun 23 aprel 1940-cı il tarixli Fərmanı[2]
 3. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının XX illiyi münasibətilə sənaye və kənd təsərrüfatı qabaqcıllarına, elm, maarif, səhiyyə və incəsənət işçilərinə, Fəhlə-Kəndli Qızıl Ordusun komandirlərinə, siyasi işçilərinə və qızıl əsgərlərinə, sovet işçilərinə və başqa işçilərə adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Baş Soveti Prezidiumunun 27 aprel 1940-cı il tarixli Fərmanı[3]
 4. Azərbaycan incəsənətinin inkişafı sahəsində xidmətlərinə görə, habelə vətən müharibəsi günlərində Qızıl Ordu və Hərbi-Dəniz Flotu Hissələrində nümunəvi bədii xidmət etdiklərinə görə, özlərini göstərmiş olan incəsənət işçilərinə fəxri adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Baş Soveti Prezidiumunun 17 iyun 1943 tarixli Fərmanı[4]
 5. M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının təsis edilməsinin 75 illiyi ilə əlaqədar olaraq və sovet teatr incəsənəti sahəsində qazandıqları müvəffəqiyyətə görə M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı artistlərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 21 iyul 1949-cu il tarixli Fərmanı[5]
 6. M. Qorki adına Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında uzun illər səmərəli fəaliyyət göstərən şəxslərə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 27 fevral 1954-cü il tarixli Fərmanı[6]
 7. Azərbaycan sovet teatr, musiqi və təsviri incəsənətinin inkişaf etdirilməsində görkəmli xidmətlərinə görə Respublikanın incəsənət işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 30 aprel 1955-ci il tarixli Fərmanı[7]
 8. Xalq tətbiqi incəsənəti sahəsindəki xidmətlərinə və uzun müddət qüsursuz işinə görə Əbdülhüseyn Mikayıl oğlu Babayevə Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 5 yanvar 1957-ci il tarixli Fərmanı[8]
 9. M. F. Axundov adına Lenin ordenli Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının yaradılması gününün 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq və musiqili səhnə incəsənətini inkişaf etdirmək sahəsində xidmətlərinə görə M.F.Axundov adına Lenin ordenli Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 26 aprel 1958-ci il tarixli Fərmanı[9]
 10. Teatr incəsənətinin inkişaf etdirilməsində böyük xidmətləri nəzərə alınaraq və Bakı şəhərində müvəffəqiyyətli qastrollar keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq C. Cabbarlı adına Kirovabad Dövlət Dram Teatrının işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 20 may 1958-ci il tarixli Fərmanı[10]
 11. Səmərəli yaradıcılıq işlərinə və Çin Xalq Respublikasında müvəffəqiyyətli tamaşalar göstərdiklərinə görə Azərbaycan dövlət mahnı və rəqs ansamblının yaradıcı işçilərinə fəxri adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 21 fevral 1959-cu tarixli Fərmanı[11]
 12. Anadan olmağının əlli illiyi, yaradıcılıq fəaliyyətinin iyirmi beş illiyi ilə əlaqədar olaraq və Azərbaycan sovet təsviri sənətini inkişaf etdirmə sahəsində görkəmli xidmətlərinə görə rəssam Səttar Bəhlul oğlu Bəhlulzadəyə Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 26 mart 1960-cı il tarixli Fərmanı[12]
 13. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının və Azərbaycan Kommunist partiyasının 40 illiyi ilə əlaqədar olaraq, Azərbaycan SSR-də təsərrüfat quruculuğu və mədəni quruculuq sahəsində qazanılmış müvəffəqiyyətlərə görə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 24 may 1960-cı il tarixli Fərmanı[13]
 14. Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının qırx illiyi ilə əlaqədar olaraq və respublikada teatr sənətinin inkişafı sahəsində böyük xidmətlərinə görə Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının işçilərinə fəxri adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 24 mart 1961-ci il tarixli Fərmanı[14]
 15. Respublikada teatr incəsənətinin inkişafındakı xidmətlərini nəzərə alaraq M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının rejissoru Tofiq Səməd Mənsur oğlu Kazımov yoldaşa Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 6 oktyabr 1961-ci il tarixli Fərmanı[15]
 16. Respublikada təsviri incəsənətin inkişafındakı xidmətlərinə görə Tağı Əzizağa oğlu Tağıyevə Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 6 oktyabr 1961-ci il tarixli Fərmanı[16]
 17. Azərbaycan sovet teatr sənətini inkişaf etdirmək sahəsindəki xidmətlərinə görə və C. Cabbarlı adına Kirovabad Dövlət Dram Teatrının 40 illiyi ilə əlaqədar olaraq C. Cabbarlı adına Kirovabad Dövlət Dram Teatrının işçilərinə fəxri adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 14 dekabr 1961-ci il tarixli Fərmanı[17]
 18. Azərbaycan sovet təsviri sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə rəssam Tahir Teymur oğlu Salahova Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 sentyabr 1962-ci il tarixli Fərmanı[18]
 19. Azərbaycan sovet təsviri sənəti sahəsindəki xidmətlərinə görə rəssamlara Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 12 aprel 1963-cü il tarixli Fərmanı[19]
 20. Azərbaycan sovet incəsənətini inkişaf etdirmək sahəsindəki xidmətlərinə görə respublikanın incəsənət xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 18 may 1963-cü il tarixli Fərmanı[20]
 21. Sovet döyüşçülərinin estetik tərbiyəsi işindəki xidmətlərinə görə Bakı Hava Hücumundan Müdafiə Dairəsi mahnı və rəqs ansamblınının bədii rəhbəri Yuri Vladimiroviç Petrov yoldaşa Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 18 may 1963-cü il tarixli Fərmanı[21]
 22. Sənayeni, kənd təsərrüfatını, elmi, mədəniyyəti, səhiyyəni, maarifi inkişaf etdirmək sahəsindəki xidmətlərinə görə və Azərbaycanın Rusiya tərkibinə daxil olmasının 150 illiyi ilə əlaqədar olaraq fəxri adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 29 iyun 1964-cü il tarixli Fərmanı[22]
 23. Azərbaycan sovet musiqisinin inkişafındakı xidmətlərinə görə bəstəkar Arif Cahangir oğlu Məlikova Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 28 may 1965-ci il tarixli Fərmanı[23]
 24. Azərbaycan sovet incəsənətinin inkişafı sahəsindəki xidmətlərinə görə və Moskva şəhərində Azərbaycan SSR həftəsinin müvəffəqiyyətlə keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq Respublikanın bir qrup mədəniyyət və incəsənət işçisinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 7 iyul 1967-ci il tarixli Fərmanı[24]
 25. Azərbaycan xareoqrafiya sənəti sahəsində böyük xidmətlərinə görə və Parisdə beynəlxalq rəqs festivalında müvəffəqiyyətli iştirakı ilə əlaqədar olaraq M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının yaradıcı işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 21 may 1970-ci il tarixli Fərmanı[25]
 26. Azərbaycan sovet kino sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə kino sənəti xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 18 noyabr 1971-ci il tarixli Fərmanı[26]
 27. Musiqiçi kadrlar hazırlanmasında, Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafında böyük xidmətlərinə görə və Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının yaradılmasının 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası işçilərinə fəxri adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 19 aprel 1972-ci il tarixli Fərmanı[27]
 28. Azərbaycan sovet musiqi sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə bəstəkar V. Z. Adıgözəlova, T. Ə. Bakıxanova və R. H. Mustafayevə Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 23 noyabr 1973-cü il tarixli Fərmanı[28]
 29. Azərbaycan sovet musiqi sənətinin inkişaf etdirilməsində xidmətlərinə görə bəstəkarlardan Ş. Q. Axundovaya və Polad Bülbül oğluna Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 26 noyabr 1973-cü il tarixli Fərmanı[29]
 30. Azərbaycan sovet teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə respublikanın incəsənət işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 3 aprel 1974-cü il tarixli Fərmanı[30]
 31. Sovet teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə və Azərbaycan Dram Teatrının 100 illiyi ilə əlaqədar olaraq respublikanın incəsənət işçilərinə Azərbaycan SSR-in fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 iyun 1974-cü il tarixli Fərmanı[31]
 32. Sovet kino sənətini inkişaf etdirməkdə xidmətlərinə görə və Azərbaycan kinosunun 60 illiyi ilə əlaqədar olaraq respublika kino sənəti işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 23 dekabr 1976-cı il tarixli Fərmanı[32]
 33. Respublika televiziyasının və radio verilişlərinin inkişafında xidmətlərinə görə və Azərbaycan radiosunun 50 illiyi əlaqədar olaraq Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin və Azərbaycan SSR Rabitə Nazirliyinin işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 29 iyun 1977-ci il tarixli Fərmanı[33]
 34. Respublikada bədii özfəaliyyətin inkişafında xidmətlərinə görə və Azərbaycan SSR-də zəhmətkeşlərin bədii özfəaliyyət yaradıcılığının birinci Ümumittifaq festivalının hazırlanmasında və keçirilməsində fəal iştirak etdiklərinə görə respublikanın incəsənət xadimlərinə və mədəniyyət işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 19 oktyabr 1977-ci il tarixli Fərmanı[34]
 35. Sovet təsviri sənətini inkişaf etdirməkdə xidmətlərinə görə respublikanın təsviri sənət xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 5 dekabr 1977-ci il tarixli Fərmanı[35]
 36. Sovet teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə respublikanın teatr sənəti xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 10 yanvar 1978-ci il tarixli Fərmanı[36]
 37. Sovet musiqi sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə bəstəkarlar A. C. Məlikova, İ. Q. Məmmədova, E. S. Mahmudova respublika fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 23 iyun 1978-ci il tarixli Fərmanı[37]
 38. C. Cabbarlı adına Yerevan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı artistlərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 24 noyabr 1978-ci il tarixli Fərmanı[38]
 39. Sovet teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə və M. Qorki adına Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının yaradılmasının 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq M. Qorki adına Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 9 fevral 1979-cu il tarixli Fərmanı[39]
 40. Sovet ədəbiyyatının və incəsənətinin inkişafında xidmətlərinə görə respublikanın yaradıcı işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 23 fevral 1979-cu il tarixli Fərmanı[40]
 41. Sovet Azərbaycanı teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə N. Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrının işçilərinə Azərbaycan SSR-in fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 2 aprel 1979-cu il tarixli Fərmanı[41]
 42. Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında böyük хidmətlərinə görə respublikanın ədəbiyyat xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 30 iyul 1979-cu il tarixli Fərmanı[42]
 43. Respublikada xareoqrafiya sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə M. F. Axundov adına Lenin ordenli Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının quruluşçu baletmeysteri Nelya Məmməd qızı Nəzirova yoldaşa Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 27 noyabr 1979-cu il tarixli Fərmanı[43]
 44. Təsviri sənət ustaları hazırlanması işində xidmətlərinə görə və Ə. Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbinin yaradılmasının 60 illiyi ilə əlaqədar olaraq Ə. Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbinin müəllimlərinə respublika fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 18 dekabr 1980-ci il tarixli Fərmanı[44]
 45. Gürcüstan–Azərbaycan ədəbi və mədəni əlaqələrinin inkişafında xidmətlərinə görə Gürcüstan SSR-in elm və mədəniyyət xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 19 may 1981-ci il tarixli Fərmanı[45]
 46. Satirik kinopublisistikanın inkişafında xidmətlərinə görə "Mozalan" satirik kino jurnalının əməkdaşlarına Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 8 iyun 1981-ci il tarixli Fərmanı[46]
 47. Sovet musiqi sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə respublikanın musiqi sənəti xadimlərinə "Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 13 iyul 1982-ci il tarixli Fərmanı[47]
 48. [1–4] Azərbaycan sovet teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə respublikanın mədəniyyət xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanı[48]
 49. [5–6] Azərbaycan sovet kino sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə respublika kino sənəti xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanı[49]
 50. [7–11] Azərbaycan sovet musiqi sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə respublikanın musiqi sənəti xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanı[50]
 51. Аzərbаycаn teаtr sənətinin inkişаfındа xidmətlərinə görə və M. Qorki аdınа "Şərəf Nişаnı" ordenli Stepаnаkert Dövlət Drаm Teаtrının yаrаdılmаsının 50 illiyi ilə əlаqədаr olаrаq M. Qorki аdınа "Şərəf Nişаnı" ordenli Stepаnаkert Dövlət Drаm Teаtrının artistlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 3 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanı[51]
 52. Azərbaycan sovet ədəbiyyatı, təsviri, səhnə və ifaçılıq sənəti, elm və xalq təhsili sahəsində xidmətlərinə görə elm, xalq təhsili, ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 21 mart 1989-cu il tarixli Fərmanı[57]
 53. Azərbaycan sovet musiqi sənətinin inkişafında böyük kömək göstərdiklərinə görə respublika bəstəkarlarına Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Prezidentinin 31 dekabr 1990-cı il tarixli Fərmanı[60]
 54. Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında xidmətlərinə görə Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının professoru Telman Muxtar oğlu Hacıyev yoldaşa "Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi" fəxri adının verilməsi haqqında Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Prezidentinin 25 yanvar 1991-ci il tarixli Fərmanı[61]
 55. Azərbaycan kino sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə kinematoqrafiya xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Prezidentinin 4 fevral 1991-ci il tarixli Fərmanı[62]