Azərbaycan SSR xalq artistlərinin siyahısı

1930-cu illər

redaktə

26 may 1932-ci ildən:[a]

25 aprel 1933-cü ildən:[2]

25 may 1934-cü ildən:[3]

1 fevral 1936-cı ildən:[b]

4 aprel 1936-cı ildən:[5]

4 noyabr 1938-ci ildən:[6]

1940-cı illər

redaktə

23 aprel 1940-cı ildən:[c]

8 yanvar 1941-ci ildən:[d]

17 iyun 1943-cü ildən:[e]

21 iyul 1949-cu ildən:[f]

1950-ci illər

redaktə

20 iyun 1951-ci ildən:[g]

27 fevral 1954-cü ildən:[h]

9 iyul 1954-cü ildən:[i]

30 oktyabr 1954-cü ildən:[j]

30 aprel 1955-ci ildən:[k]

2 fevral 1956-cı ildən:[l]

6 noyabr 1956-cı ildən:[m]

20 dekabr 1956-cı ildən:[n]

16 may 1957-ci ildən:[o]

18 may 1957-ci ildən:[p]

26 aprel 1958-ci ildən:[q]

20 may 1958-ci ildən:[r]

10 iyun 1959-cu ildən:[s]

1960-cı illər

redaktə

24 may 1960-cı ildən:[t]

24 mart 1961-ci ildən:[u]

 • Sorin Qriqori Mixayloviç — S. Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının artisti, Azərbaycan SSR əməkdar artisti
 • Şirye Vera Karlovna — S. Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının artisti, Azərbaycan SSR əməkdar artisti

14 dekabr 1961-ci ildən:[v]

9 iyun 1962-ci ildən:[w]

11 oktyabr 1962-ci ildən:[x]

18 may 1963-cü ildən:[y]

5 mart 1964-cü ildən:[z]

18 iyun 1964-cü ildən:[aa]

29 iyun 1964-cü ildən:[ab]

14 oktyabr 1964-cü ildən:[ac]

21 iyun 1965-ci ildən:[ad]

7 iyul 1967-ci ildən:[ae]

21 oktyabr 1967-ci ildən:[af]

25 iyun 1968-ci ildən:[ag][ah]

25 dekabr 1969-cu ildən:[ai]

1970-ci illər

redaktə

21 may 1970-ci ildən:[aj]

29 aprel 1971-ci ildən:[ak]

27 dekabr 1971-ci ildən:[al]

7 fevral 1972-ci ildən:[am]

19 aprel 1972-ci ildən:[an][ao]

10 oktyabr 1972-ci ildən:[ap]

23 mart 1973-cü ildən:[aq]

22 noyabr 1973-cü ildən:[ar]

14 dekabr 1973-cü ildən:[as]

14 yanvar 1974-cü ildən:[at]

25 mart 1974-cü ildən:[au]

3 aprel 1974-cü ildən:[av]

1 iyun 1974-cü ildən:[aw]

18 iyun 1974-cü ildən:[ax]

4 oktyabr 1974-cü ildən:[ay]

24 mart 1975-ci ildən:[az]

23 dekabr 1976-cı ildən:[ba]

18 mart 1977-ci ildən:[bb]

29 iyun 1977-ci ildən:[bc]

10 yanvar 1978-ci ildən:[bd]

11 yanvar 1978-ci ildən:[be]

23 iyun 1978-ci ildən:[bf]

9 fevral 1979-cu ildən:[bg]

23 fevral 1979-cu ildən:[bh]

2 aprel 1979-cu ildən:[bi]

27 iyul 1979-cu ildən:[bj]

1980-ci illər

redaktə

17 oktyabr 1980-ci ildən:[bk]

10 aprel 1981-ci ildən:[bl]

24 dekabr 1981-ci ildən:[bm]

31 may 1982-ci ildən:[bn]

1 dekabr 1982-ci ildən:[bo][bp][bq][br][bs][bt][bu]

3 dekabr 1982-ci ildən:[bv]

 • Avanesov İvan Minayeviç — Stepanakert Dövlət Dram Teatrının artisti
 • Mikaelyan Mamikon Soqomonoviç — Stepanakert Dövlət Dram Teatrının artisti

9 dekabr 1982-ci ildən:[bw]

15 noyabr 1984-cü ildən:[bx]

28 dekabr 1985-ci ildən:[by]

30 may 1986-cı ildən:[bz]

30 yanvar 1987-ci ildən:[ca]

20 mart 1987-ci ildən:[cb]

12 iyun 1987-ci ildən:[85]

11 dekabr 1987-ci ildən:[cc]

30 dekabr 1987-ci ildən:[cd]

23 iyun 1988-ci ildən:[ce]

12 oktyabr 1988-ci ildən:[cf]

21 mart 1989-cu ildən:[cg]

4 may 1989-cu ildən:[ch]

17 may 1989-cu ildən:[ci]

1990-cı illər

redaktə

8 may 1990-cı ildən:[93]

14 iyun 1990-cı ildən: [cj]

29 oktyabr 1990-cı ildən: [ck][cl]

31 dekabr 1990-cı ildən:[cm]

Tarixi bilinməyənlər

redaktə

Həmçinin bax

redaktə

İstinadlar

redaktə
 1. Əməkdar artis Haçь Aƣa Abasov joldaşa Xalq artisti adь verilməsi haqqьnda // Qommunist. № 131 (3548). 4 ijun 1932. S. 4.
 2. Tyrk teatrosunun 60 illiyi // Qommunist. № 98 (3820). 27 aprel 1933. S. 4.
 3. Qompozitor Ƣliyerin «Şah Sənəm» operasьnьn tamaşaja qojulmasь haqqьnda // Azərbajçan Sosjalist Şura Çymhurijjəti işci kəntli-hɵkymətinin Qanunlar və Əmrləri Kyllijjatь. № 14. 10 ijul 1934. S. 22.
 4. ASŞC 15 illiji mynasəbətilə Azərbajçan SŞÇ-nin qabaqçьl işci qadınlarь, qolxozçularь və qolxozçu qadьnlarь, əməkci zijalьlarь nymayəndələrinin və şura işçilərinin təltif edilməsi haqqьnda Уmum Azərbajçan Mərkəzi İçraijjə Qomitəsi prezidiumunun qərarь // Qommunist. № 60 (4686). 12 mart 1936. S. 4.
 5. Əzizbəjov adьna Azərbajçan Devlət Dram Teatrosu işcilərinin təltif edilməsi haqqьnda // Qommunist. № 80 (4706). 5 aprel 1936. S. 1.
 6. Azərbajçan SSR Baş Soveti Prezidiumunda // Qommunist. № 280 (5511). 5 deqabr 1938-çi il. S. 1.
 7. Сәнае вә кәнд тәсәррүфаты габагҹылларынын, элм, маариф, сәһиййә вә инҹәсәнәт ишчиләринин, Фәһлә-Кәндли Гызыл Ордусу командирләринин, сияси ишчиләринин вә гызыл әскәрләринин, совет ишчиләринин вә башга ишчиләрин тәлтиф эдилмәләри һаггында фәрман // Азәрбайҹан Совет Социалист Республикасы Баш Советинин Ведомостлары. № 2 (6). Б.: Азполиграф. 1940. сәһ. 3–4.
 8. Азәрбайҹан Дөвләт Рус Драма Театры ишчиләринин тәлтиф едилмәси һаггында фәрман // Азәрбайҹан Совет Социалист Республикасы Баш Советинин Ведомостлары. № 1 (9). Б.: Азполиграф. март 1941. сәһ. 5–6.
 9. Инҹәсәнәт ишчиләринә фәхри адлар верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Баш Совети Президиумунун Фәрманы // Коммунист. № 127 (6528). 19 ијун 1943-ҹү ил. сәһ. 1.
 10. М. Әзизбәйов адына Азәрбайҹан Дөвләт Драм Театры артистләринә Азәрбайҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәясәт Һей'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 143 (8099). 23 ијул 1949-ҹу ил. сәһ. 1.
 11. Рәшид Мәҹид оғлу Беһбудова Азәрбайҹан ССР халг артисти фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәясәт Һей'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 144 (8637). 21 июн 1951-ҹи ил. сәһ. 1.
 12. Азәрбайҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәясәт Һей'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 50 (9465). 28 феврал 1954-ҹү ил. С. 1.
 13. М. Горки адына Степанакерт Дөвләт Эрмәни Драм Театрынын артистләринә Азәрбайҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәясәт Һей'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 165 (9580). 14 июл 1954-ҹү ил. С. 1.
 14. Артист С. С. Гаҹара вә артист С. А. Серҝеевә Азәрбайҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәясәт Һей'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 259 (9674). 31 октябр 1954-ҹү ил. С. 1.
 15. Республиканын инҹәсәнәт ишчиләринә Азәрбайҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәйасәт Һей'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 103 (9828). 1 май 1955-ҹи ил. сәһ. 1.
 16. Азәрбайҹан дөвләт рус драм театры артистләринә Азәрбайҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәясәт Һей'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 29 (10062). 3 феврал 1956-ҹы ил. сәһ. 1.
 17. Инҹәсәнәт хадимләринә Азәрбайҹан ССР Фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәясәт Һей'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 260 (10293). 7 ноябр 1956-ҹы ил. сәһ. 3.
 18. М. Ф. Ахундов адына Азәрбайҹан Дөвләт Опера вә Балет Театрынын солисти Ә. Ш. Садыгова Азәрбайҹан ССР халг артисти фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәйасәт Һей'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 295 (10328). 21 декабр 1956-ҹы ил. сәһ. 1.
 19. М. Горки адына Степанакерт ермәни дөвләт драм театрынын артистләринә Азәрбайҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәйасәт Һей'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 115 (10451). 17 май 1957-ҹи ил. сәһ. 1.
 20. Композитор С. Ә. Рүстәмова Азәрбайчан ССР халг артисти фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәйасәт Һей'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 117 (10453). 19 май 1957-ҹи ил. сәһ. 1.
 21. М. Ф. Ахундов адына Ленин орденли Азәрбайҹан Дөвләт Опера вә Балет Театрынын ишчиләринә Азәрбайҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәйасәт Һей'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 100 (10741). 28 апрел 1958-ҹи ил. сәһ. 1.
 22. Ҹ. Ҹаббарлы адына Кировабад Дөвләт Драм Театры ишчиләринә Азәрбайҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәйасәт Һей'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 117 (10758). 21 май 1958-ҹи ил. сәһ. 1.
 23. Азәрбајҹан ССР инҹәсәнәт ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 135 (11082). 11 ијун 1959-ҹу ил. сәһ. 1.
 24. Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 122 (11376). 25 мај 1960-ҹы ил. сәһ. 2.
 25. Сәмәд Вурғун адына Азәрбајҹан Дөвләт Рус Драм Театрынын ишчиләринә фәхри адлар верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 73 (11632). 26 март 1961-ҹи ил. сәһ. 3.
 26. Ҹ. Ҹаббарлы адына Кировабад Дөвләт Драм Театрынын ишчиләринә фәхри адлар верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 290 (11849). 15 декабр 1961-ҹи ил. сәһ. 1.
 27. Ермәнистан ССР халг артисти А. Ҝ. Петросјана Азәрбајҹан ССР халг артисти фәхри адынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 134 (11996). 10 ијун 1962-ҹи ил. сәһ. 3.
 28. М. Горки адына Степанакерт Дөвләт Драм Театрынын артистләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 240 (12102). 12 октјабр 1962-ҹи ил. сәһ. 1.
 29. Республиканын инҹәсәнәт хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 117 (12283). 19 мај 1963-ҹү ил. сәһ. 1.
 30. Азәрбајҹанын сәнаје, кәнд тәсәррүфаты, елм, мәдәнијјәт, сәһијјә вә маариф саһәләриндә чалышан гадынлара Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 56 (12527). 6 март 1964-ҹү ил. С. 1.
 31. М. И. Жарова Азәрбајҹан ССР халг артисти фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 142 (12613). 19 ијун 1964-ҹү ил. С. 1.
 32. Азәрбајҹан ССР Али Советинин Рәјасәт Һеј'әтиндә // Коммунист. № 151 (12622). 30 ијун 1964-ҹү ил. С. 1.
 33. Нахчыван МССР сәнаје вә кәнд тәсәррүфаты габагҹылларына, сәһијјә, халг маарифи вә мәдәнијјәт ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 244 (12715). 17 октјабр 1964-ҹү ил. С. 1.
 34. Ҹ. Мәммәдгулузадә адына Нахчыван Дөвләт Мусигили Драм Театрынын артистләринә фәхри адлар верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 145 (12922). 22 ијун 1965-ҹи ил. сәһ. 1.
 35. Республиканын бир груп мәдәнијјәт вә инҹәсәнәт ишчисинә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 159 (13547). 8 ијул 1967-ҹи ил. сәһ. 1.
 36. Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 250 (13638). 22 октјабр 1967-ҹи ил. сәһ. 2.
 37. Бәшир Сәфәроғлу јолдаша Азәрбајҹан ССР халг артисти фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 147 (13840). 26 ијун 1968-ҹи ил. сәһ. 1.
 38. М. Р. Бреннер јолдаша Азәрбајҹан ССР халг артисти фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Али Советинин Мә'луматы. № 12 (289). Бакы. 30 ијун 1968-ҹи ил. сәһ. 7.
 39. М. Горки адына Азәрбајҹан Ҝәнҹ Тамашачылар Театрынын ишчиләринә фәхри адлар верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 301 (14297). 26 декабр 1969-ҹу ил. сәһ. 3.
 40. М. Ф. Ахундов адына Азәрбајҹан Дөвләт Академик Опера вә Балет Театрынын јарадыҹы ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 118 (14419). 23 мај 1970-ҹи ил. сәһ. 1.
 41. Республиканын инҹәсәнәт хадимләриндән бир групуна Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 101 (14706). 30 апрел 1971-ҹи ил. сәһ. 1.
 42. Ҹ. Ҹаббарлы адына Кировабад Дөвләт Драм Театрынын ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 303 (14908). 28 декабр 1971-ҹи ил. сәһ. 2.
 43. С. Вурғун адына Гырмызы Әмәк Бајрағы орденли Азәрбајҹан Дөвләт Рус Драм Театры ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 32 (14942). 8 феврал 1972-ҹи ил. сәһ. 2.
 44. Бәстәкар Д. Д. Шостаковичә Азәрбајҹан ССР халг артисти фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 93 (15003). 20 апрел 1972-ҹи ил. сәһ. 1.
 45. Үзејир Һаҹыбәјов адына Азәрбајҹан Дөвләт Консерваторијасы ишчиләринә фәхри адлар верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 93 (15003). 20 апрел 1972-ҹи ил. сәһ. 2.
 46. Л. Ҝ. Зыкина, В. В. Санајев вә А. А. Јурлов јолдашлара Азәрбајҹан ССР халг артисти фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 239 (15149). 10 октјабр 1972-ҹи ил. сәһ. 2.
 47. Ә. М. Бакыханов јолдаша Азәрбајҹан ССР халг артисти фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 71 (15286). 25 март 1973-ҹү ил. сәһ. 3.
 48. Дағлыг Гарабағ Мухтар Вилајәтинин халг тәсәрруфаты, елм вә мәдәнијјәт ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 274 (15489). 23 нојабр 1973-ҹү ил. сәһ. 1.
 49. Бәстәкар A. И. Хачатурјана Азәрбајҹан ССР халг артисти фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 292 (15507). 15 декабр 1973-ҹү ил. сәһ. 4.
 50. Т. З. Маһмудова јолдаша Азәрбајҹан ССР халг артисти фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 12 (15532). 15 јанвар 1974-ҹү ил. С. 3.
 51. В. Ј. Самојлов јолдаша Азәрбајҹан ССР халг артисти фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 71 (15591). 26 март 1974-ҹү ил. С. 2.
 52. Республиканын инҹәсәнәт ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 79 (15599). 4 апрел 1974-ҹү ил. С. 1.
 53. Республиканын инҹәсәнәт ишчиләринә Азәрбајҹан ССР-ин фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 127 (15647). 2 ијун 1974-ҹү ил. сәһ. 1.
 54. Бәстәкар С. Ә. Әләсҝәрова Азәрбајҹан ССР халг артисти фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 142 (15662). 19 ијун 1974-ҹү ил. сәһ. 3.
 55. Нахчыван МССР халг тәсәррүфаты, елм вә мәдәнијјәт ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Азәрбајҹан ССР Али Советинин Мәлуматы . 19 (441). 15 октјабр 1974-ҹү ил. сәһ. 10.
 56. З. Ј. Ханларова јолдаша Азәрбајҹан ССР халг артисткасы фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 70 (15895). 25 март 1975-ҹи ил. сәһ. 2.
 57. Республика кино сәнәти ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 301 (16430). 25 декабр 1976-ҹы ил. сәһ. 3.
 58. Сирк артистләринә республика фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 65 (16500). 19 март 1977-ҹи ил. сәһ. 2.
 59. Азәрбајҹан ССР Назирләр Совети Дөвләт Телевизија вә Радио Верилишләри Комитәсинин вә Азәрбајҹан ССР Рабитә Назирлијинин ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 150 (16585). 30 ијун 1977-ҹи ил. сәһ. 2.
 60. Республиканын театр сәнәти хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 9 (16749). 11 јанвар 1978-ҹи ил. сәһ. 1.
 61. Республиканын мусиги ифачылығы сәнәти хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 10 (16750). 12 јанвар 1978-ҹи ил. сәһ. 1.
 62. Бәстәкарлар А. Ҹ. Мәликова, И. Г. Мәммәдова, Е. С. Маһмудова республика фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 145 (16885). 24 ијун 1978-ҹи ил. сәһ. 2.
 63. М. Горки адына Азәрбајҹан Дөвләт Ҝәнҹ Тамашачылар Театрынын ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 34 (17073). 10 феврал 1979-ҹу ил. сәһ. 2.
 64. Республиканын јарадыҹы ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 47 (17086). 25 феврал 1979-ҹу ил. сәһ. 3.
 65. Х. Р. Зүлфүгарова јолдаша Азәрбајҹан ССР халг артисти фәхри адынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 76 (17115). 3 апрел 1979-ҹу ил. сәһ. 2.
 66. М. Горки адына Степанакерт Дөвләт Драм Театрынын ишчиләринә республика фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 172 (17211). 29 ијул 1979-ҹу ил. сәһ. 2.
 67. Р. Ә. Јусубов јолдаша Азәрбајҹан ССР халг артисти фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 240 (17576). 18 октјабр 1980-ҹи ил. сәһ. 2.
 68. Сәмәд Вурғун адына Гырмызы Әмәк Бајрағы орденли Азәрбајҹан Дөвләт Рус Драм Театрынын ишчиләринә республика фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 88 (17722). 12 апрел 1981-ҹи ил. сәһ. 3.
 69. Ҹ. Ҹаббарлы адына Кировабад Дөвләт Драм Театрынын ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 297 (17931). 26 декабр 1981-ҹи ил. сәһ. 3.
 70. Һ. А. Бағыров јолдаша Азәрбајҹан ССР халг артисти фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 128 (18062). 1 ијун 1982-ҹи ил. сәһ. 3.
 71. М. Әзизбәјов адына Азәрбајҹан Дөвләт Академик Драм Театрынын артистләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 276 (18210). 2 декабр 1982-ҹи ил. С. 2.
 72. М. Ф. Ахундов адына Азәрбајҹан Дөвләт Академик Опера вә Балет Театрынын ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 276 (18210). 2 декабр 1982-ҹи ил. С. 2.
 73. Республиканын мусиги ифачылығы сәнәти хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 276 (18210). 2 декабр 1982-ҹи ил. С. 2.
 74. Республиканын мәдәнијјәт хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 277 (18211). 3 декабр 1982-ҹи ил. С. 3.
 75. Республика театр сәнәтинин ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 277 (18211). 3 декабр 1982-ҹи ил. С. 3.
 76. Республика кино сәнәти хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 277 (18211). 3 декабр 1982-ҹи ил. С. 3.
 77. Ш. Гурбанов адына Азәрбајҹан Дөвләт Мусигили Комедија Театрынын артистләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 278 (18212). 4 декабр 1982-ҹи ил. С. 3.
 78. М. Горки адына «Шәрәф Нишаны» орденли Степанакерт Дөвләт Драм Театрынын артистләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 279 (18213). 5 декабр 1982-ҹи ил. С. 2.
 79. Азәрбајҹан ССР Дөвләт Телевизија вә Радио Верилишләри Комитәси халг чалғы аләтләри оркестринин ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 282 (18216). 10 декабр 1982-ҹи ил. С. 4.
 80. Нахчыван Мухтар Совет Сосиалист Республикасынын сәнаје, тикинти, кәнд тәсәррүфаты, халг маарифи, сәһијјә вә мәдәнијјәт ишчиләринә Азәрбајҹан ССР-ин фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 263 (19150). 16 нојабр 1984-ҹү ил. сәһ. 2.
 81. А. Ә. Пәнаһова јолдаша «Азәрбајҹан ССР халг артисти» фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 299 (19870). 29 декабр 1985-ҹи ил. сәһ. 2.
 82. Х. Ә. Гасымова јолдаша «Азәрбајҹан ССР халг артисти» фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Азәрбајҹан ССР Али Советинин Мә'луматы. № 10 (720). Бакы. 31 мај 1986-ҹы ил.
 83. Бәстәкар А. Ә. Әлизадәјә «Азәрбајҹан ССР халг артисти» фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Азәрбајҹан ССР Али Советинин Мә'луматы. № 1–2 (735–736). Бакы. 31 јанвар 1987-ҹи ил.
 84. Республиканын театр вә мусиги ифачылығы сәнәти ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Али Советинин Мәлуматы. № 6 (740). Бакы. 31 март 1987-ҹи ил. сәһ. 43.
 85. Тәбрик едирик! // Коммунист. № 137 (20306). 13 ијун 1987-ҹи ил. сәһ. 3.
 86. Республика бәстәкарларына вә мусигишүнасларына Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Али Советинин Мә'луматы. № 23 (757). Бакы: Азәрбајҹан ССР Али Советинин Нәшри. 15 декабр 1987-ҹи ил. сәһ. 12.
 87. Республика мусиги-ифачылыг сәнәти хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Али Советинин Мә'луматы. № 24 (757). Бакы: Азәрбајҹан ССР Али Советинин Нәшри. 31 декабр 1987-ҹи ил. сәһ. 13−14.
 88. Һ. Д. Ханмәммәдов јолдаша «Азәрбајҹан ССР халг артисти» фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Али Советинин Мә'луматы. № 11–12 (768–769). 30 ијун 1988-ҹи ил. сәһ. 42.
 89. Садыгҹан адына Азәрбајҹан муғам триосунун артистләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Али Советинин Мә'луматы. № 18–19 (775–776). 15 октјабр 1988-ҹи ил. сәһ. 8.
 90. Елм, халг тәһсили, әдәбијјат вә инҹәсәнәт хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 68 (20836). 22 март 1989-ҹу ил. сәһ. 2.
 91. Республиканын күтләви информасија васитәләри ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Али Советинин Мә'луматы. № 9 (790). Бакы: Азәрбајҹан ССР Али Советинин нәшри. 15 мај 1989-ҹу ил. сәһ. 12–13.
 92. Республиканын мәдәнијјәт хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Али Советинин Мә'луматы. № 10 (791). Бакы: Азәрбајҹан ССР Али Советинин нәшри. 31 мај 1989-ҹу ил. сәһ. 4–6.
 93. Әмәјә ҝөрә мүкафатлар // Коммунист. № 100 (21168). 9 мај 1990-ҹы ил. сәһ. 2.
 94. Ә. Ҹ. Аббасов јолдаша «Азәрбајҹан ССР халг артисти» фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Президентинин Фәрманы // Коммунист. № 133 (21201). 15 ијун 1990-ҹы ил. сәһ. 1.
 95. Ј. М. Мәммәдов јолдаша «Азәрбајҹан ССР халг артисти» фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Президентинин Фәрманы // Коммунист. № 252 (21320). 31 октјабр 1990-ҹы ил. сәһ. 1.
 96. Һ. Һ. Һүсејнов јолдаша «Азәрбајҹан ССР халг артисти» фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Президентинин Фәрманы // Коммунист. № 252 (21320). 31 октјабр 1990-ҹы ил. сәһ. 1.
 97. Республика бәстәкарларына Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Президентинин Фәрманы // Коммунист. № 1 (21369). 1 јанвар 1991-ҹи ил. сәһ. 1.
Sənədlər
 1. Milli bədii kadrlar hazırlamaqdakı səmərəli işini nəzərə alaraq əməkdar artist Hacı Ağa Abasov yoldaşa "Xalq artisti" adı verilməsi haqqında Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi və ASŞC Xalq Komissarlar Şurasının 26 may 1932-ci il tarixli qərarı[1]
 2. ASŞC 15 illiyi münasibətilə Azərbaycan SŞÇ-nin qabaqcıl işci qadınları, kolxozçuları və kolxozçu qadınları, əməkçi ziyalıları nümayəndələrinin və şura işçilərinin təltif edilməsi haqqında Ümum Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi Prezidiumunun 1 fevral 1936-cı il tarixli qərarı[4]
 3. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının XX illiyi münasibətilə sənaye və kənd təsərrüfatı qabaqcıllarına, elm, maarif, səhiyyə və incəsənət işçilərinə, Fəhlə-Kəndli Qızıl Ordusun komandirlərinə, siyasi işçilərinə və qızıl əsgərlərinə, sovet işçilərinə və başqa işçilərə adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Baş Soveti Prezidiumunun 23 aprel 1940-cı il tarixli Fərmanı[7]
 4. Azərbaycan Dövlət Rus Drama Teatrının XX illik yubileyi münasibətilə və Azərbaycan SSR-də teatr incəsənətini inkişaf etdirmək sahəsində xidmətlərinə görə Azərbaycan Dövlət Rus Drama Teatrı işçilərinin təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Baş Soveti Prezidiumunun 8 yanvar 1941-ci il tarixli Fərmanı[8]
 5. Azərbaycan incəsənətinin inkişafı sahəsində xidmətlərinə görə, habelə vətən müharibəsi günlərində Qızıl Ordu və Hərbi-Dəniz Flotu Hissələrində nümunəvi bədii xidmət etdiklərinə görə, özlərini göstərmiş olan incəsənət işçilərinə fəxri adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Baş Soveti Prezidiumunun 17 iyun 1943-cü il tarixli Fərmanı[9]
 6. M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının təsis edilməsinin 75 illiyi ilə əlaqədar olaraq və sovet teatr incəsənəti sahəsində qazandıqları müvəffəqiyyətə görə M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı artistlərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 21 iyul 1949-cu il tarixli Fərmanı[10]
 7. Azərbaycan sovet bəstəkarlarının mahnılarını yaymaq sahəsində görkəmli xidmətlərinə görə Azərbaycan SSR əməkdar artisti, M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti Rəşid Məcid oğlu Behbudova Azərbaycan SSR xalq artisti fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 20 iyun 1951-ci il tarixli Fərmanı[11]
 8. M. Qorki adına Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında uzun illər səmərəli fəaliyyət göstərən şəxslərə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 27 fevral 1954-cü il tarixli Fərmanı[12]
 9. M. Qorki adına Stepanakert Dövlət Erməni Dram Teatrında uzun illər səmərəli fəaliyyət göstərdiklərinə görə M. Qorki adına Stepanakert Dövlət Erməni Dram Teatrının artistlərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 9 iyul 1954-cü il tarixli Fərmanı[13]
 10. Səmərəli konsert-ifaçılıq fəaliyyəti göstərdiklərinə görə artist S. S. Qacara və artist S. A. Sergeyevə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 30 oktyabr 1954-cü il tarixli Fərmanı[14]
 11. Azərbaycan sovet teatr, musiqi və təsviri incəsənətinin inkişaf etdirilməsində görkəmli xidmətlərinə görə Respublikanın incəsənət işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 30 aprel 1955-ci il tarixli Fərmanı[15]
 12. Sovet teatr sənətinin inkişaf etdirilməsi sahəsindəki xidmətlərinə görə Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı artistlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 2 fevral 1956-cı il tarixli Fərmanı[16]
 13. Uzun müddət səmərəli yaradıcılıq fəaliyyətlərinə və zəhmətkeşlərə mədəni xidmət edilməsi işində fəal iştirak etdiklərinə görə incəsənət xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 6 noyabr 1956-cı il tarixli Fərmanı[17]
 14. Azərbaycan sovet teatr sənəti sahəsindəki xidmətlərinə görə və anadan olmasının 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti Əlövsət Şirəli oğlu Sadıqova Azərbaycan SSR xalq artisti fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 20 dekabr 1956-cı il tarixli Fərmanı[18]
 15. Teatr sənətini inkişaf etdirmək sahəsində xidmətlərinə görə M. Qorki adına Stepanakert Erməni Dövlət Dram Teatrının artistlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 16 may 1957-ci il tarixli Fərmanı[19]
 16. Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə və anadan olmasının 50 illiyi münasibətilə kompozitor Səid Əli oğlu Rüstəmova Azərbaycan SSR xalq artisti fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 18 may 1957-ci il tarixli Fərmanı[20]
 17. M. F. Axundov adına Lenin ordenli Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının yaradılması gününün 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq və musiqili səhnə incəsənətini inkişaf etdirmək sahəsində xidmətlərinə görə M. F. Axundov adına Lenin ordenli Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 26 aprel 1958-ci il tarixli Fərmanı[21]
 18. Teatr incəsənətinin inkişaf etdirilməsində böyük xidmətləri nəzərə alınaraq və Bakı şəhərində müvəffəqiyyətli qastrollar keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq C. Cabbarlı adına Kirovabad Dövlət Dram Teatrının işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 20 may 1958-ci il tarixli Fərmanı[22]
 19. Azərbaycan sovet incəsənətinin inkişaf etdirilməsi sahəsində xidmətlərini nəzərə alaraq və Moskva şəhərində Azərbaycan incəsənəti və ədəbiyyatı ongünlüyü ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan SSR incəsənət işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 10 iyun 1959-cu il tarixli Fərmanı[23]
 20. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının və Azərbaycan Kommunist partiyasının 40 illiyi ilə əlaqədar olaraq, Azərbaycan SSR-də təsərrüfat quruculuğu və mədəni quruculuq sahəsində qazanılmış müvəffəqiyyətlərə görə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 24 may 1960-cı il tarixli Fərmanı[24]
 21. Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının qırx illiyi ilə əlaqədar olaraq və respublikada teatr sənətinin inkişafı sahəsində böyük xidmətlərinə görə Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının işçilərinə fəxri adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 24 mart 1961-ci il tarixli Fərmanı[25]
 22. Azərbaycan sovet teatr sənətini inkişaf etdirmək sahəsindəki xidmətlərinə görə və C. Cabbarlı adına Kirovabad Dövlət Dram Teatrının 40 illiyi ilə əlaqədar olaraq C. Cabbarlı adına Kirovabad Dövlət Dram Teatrının işçilərinə fəxri adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 14 dekabr 1961-ci il tarixli Fərmanı[26]
 23. Azərbaycan musiqi sənətinin təbliğində xidmətlərinə və Üzeyir Hacıbəyovun "Koroğlu" operasında Koroğlunun rolunu müvəffəqiyyətlə ifa etdiyinə görə Ermənistan SSR xalq artisti Petrosyan Avak Geqamoviçə Azərbaycan SSR xalq artisti fəxri adının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 9 iyun 1962-ci il tarixli Fərmanı[27]
 24. Teatr sənətini inkişaf etdirmək sahəsində xidmətlərinə görə M. Qorki adına Stepanakert Dövlət Dram Teatrının artistlərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 11 oktyabr 1962-ci il tarixli Fərmanı[28]
 25. Azərbaycan sovet incəsənətini inkişaf etdirmək sahəsindəki xidmətlərinə görə respublikanın incəsənət xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 18 may 1963-cü il tarixli Fərmanı[29]
 26. Respublikada xalq təsərrüfatının, elmin və mədəniyyətin inkişaf etdirilməsində xidmətlərinə görə və 8 Mart Beynəlxalq qadınlar günü ilə əlaqədar olaraq Azərbaycanın sənaye, kənd təsərrüfatı, elm, mədəniyyət, səhiyyə və maarif sahələrində çalışan qadınlara Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 5 mart 1964-cü il tarixli Fərmanı[30]
 27. Respublikada səhnə sənətkarlığı sahəsində yaradıcılıq fəaliyyətinə görə və Azərbaycanın Rusiya tərkibinə daxil olmasının 150 illiyi ilə əlaqədar olaraq SSRİ xalq artisti Mixail İvanoviç Jarova "Azərbaycan SSR xalq artisti" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 18 iyun 1964-cü il tarixli Fərmanı[31]
 28. Sənayeni, kənd təsərrüfatını, elmi, mədəniyyəti, səhiyyəni, maarifi inkişaf etdirmək sahəsindəki xidmətlərinə görə və Azərbaycanın Rusiya tərkibinə daxil olmasının 150 illiyi ilə əlaqədar olaraq fəxri adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 29 iyun 1964-cü il tarixli Fərmanı[32]
 29. Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının qırx illiyi ilə əlaqədar olaraq və iqtisadiyyatın, səhiyyənin, xalq maarifinin və mədəniyyətin inkişaf etdirilməsi işindəki xidmətlərinə görə Maxçıvan MSSR sənaye və kənd təsərrüfatı qabaqcıllarına, səhiyyə, xalq maarifi və mədəniyyət işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 14 oktyabr 1964-cü il tarixli Fərmanı[33]
 30. Azərbaycan sovet teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə və Bakı şəhərində Naxçıvan MSSR mədəniyyət həftəsi ilə əlaqədar olaraq C. Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının artistlərinə fəxri adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 21 iyun 1965-ci il tarixli Fərmanı[34]
 31. Azərbaycan sovet incəsənətinin inkişafı sahəsindəki xidmətlərinə görə və Moskva şəhərində Azərbaycan SSR həftəsinin müvəffəqiyyətlə keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq Respublikanın bir qrup mədəniyyət və incəsənət işçisinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 7 iyul 1967-ci il tarixli Fərmanı[35]
 32. Respublikada xalq təsərrüfatının, mədəniyyətin, maarifin, səhiyyənin inkişafı sahəsində xidmətlərinə görə və ictimai həyatda iştirak etdiklərinə görə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 21 oktyabr 1967-ci il tarixli Fərmanı[36]
 33. Azərbaycan sovet teatr sənəti sahəsində xidmətlərinə görə Şıxəli Qurbanov adına Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının artisti Bəşir Səfəroğlu yoldaşa Azərbaycan SSR xalq artisti fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 25 iyun 1968-ci il tarixli Fərmanı[37]
 34. Azərbaycan musiqi-ifaçılıq mədəniyyətinin inkişafında böyük xidmətlərinə görə Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının professoru Mayor Rafailoviç Brenner yoldaşa Azərbaycan SSR xalq artisti fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 25 iyun 1968-ci il tarixli Fərmanı[38]
 35. Azərbaycan sovet teatr sənətini inkişaf etdirmək sahəsində xidmətlərinə görə və sovet uşaq teatrının 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq M. Qorki adına Azərbaycan Gənc Tamaşaçılar Teatrının işçilərinə fəxri adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 25 dekabr 1969-cu il tarixli Fərmanı[39]
 36. Azərbaycan xareoqrafiya sənəti sahəsində böyük xidmətlərinə görə və Parisdə beynəlxalq rəqs festivalında müvəffəqiyyətli iştirakı ilə əlaqədar olaraq M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının yaradıcı işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 21 may 1970-ci il tarixli Fərmanı[40]
 37. Azərbaycan incəsənətinin inkişafında böyük xidmətlərinə görə respublikanın incəsənət xadimlərindən bir qrupuna Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 29 aprel 1971-ci il tarixli Fərmanı[41]
 38. Teatr sənətinin inkişafı sahəsində xidmətlərinə görə və C. Cabbarlı adına Kirovabad Dövlət Dram Teatrının 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq C. Cabbarlı adına Kirovabad Dövlət Dram Teatrının işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 27 dekabr 1971-ci il tarixli Fərmanı[42]
 39. S. Vurğun adına "Qırmızı Əmək Bayrağı" ordenli Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrında uzun illər fəaliyyətinə görə və teatrın 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq S. Vurğun adına "Qırmızı Əmək Bayrağı" ordenli Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 7 fevral 1972-ci il tarixli Fərmanı[43]
 40. Bəstəkarlar hazırlanmasında böyük xidmətlərinə görə və Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafında fəal iştirakına görə bəstəkar Dmitri Dmitriyeviç Şostakoviçə Azərbaycan SSR xalq artisti fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 19 aprel 1972-ci il tarixli Fərmanı[44]
 41. Musiqiçi kadrlar hazırlanmasında, Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafında böyük xidmətlərinə görə və Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının yaradılmasının 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası işçilərinə fəxri adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 19 aprel 1972-ci il tarixli Fərmanı[45]
 42. Çoxmillətli sovet incəsənətinin inkişafında və təbliğində xidmətlərinə görə L. G. Zıkina, V. V. Sanayev və A. A. Yurlov yoldaşlara Azərbaycan SSR xalq artisti fəxri adının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 10 oktyabr 1972-ci il tarixli Fərmanı[46]
 43. Azərbaycan xalq musiqi yaradıcılığının inkişaf etdirilməsində və təbliğində, musiqi kadrları hazırlanmasında böyük xidmətlərinə görə A. Zeynallı adına Bakı musiqi məktəbinin baş müəllimi Əhmədağa Məmmədrza oğlu Bakıxanova Azərbaycan SSR xalq artisti fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 23 mart 1973-cü il tarixli Fərmanı[47]
 44. Sənayə, kənd təsərrüfatı, mədəniyyət sahəsində böyük xidmətlərinə görə və Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin təşkil edilməsinin 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin xalq təsərrüfatı, elm və mədəniyyət işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 22 noyabr 1973-cü il tarixli Fərmanı[48]
 45. Çoxmillətli sovet musiqi mədəniyyətinin inkişafında görkəmli xidmətlərinə görə bəstəkar Aram İliç Xaçaturyana Azərbaycan SSR xalq artisti fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 14 dekabr 1973-cü il tarixli Fərmanı[49]
 46. Sovet musiqi sənətinin təbliğində xidmətlərinə görə Tamilla Zahid qızı Mahmudova yoldaşa "Azərbaycan SSR xalq artisti" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 14 yanvar 1974-cü il tarixli Fərmanı[50]
 47. Azərbaycan sovet kinematoqrafiyasının inkişafında böyük xidmətinə görə Vladimir Yakovleviç Samoylov yoldaşa "Azərbaycan SSR xalq artisti" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 25 mart 1974-cü il tarixli Fərmanı[51]
 48. Azərbaycan sovet teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə respublikanın incəsənət işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 3 aprel 1974-cü il tarixli Fərmanı[52]
 49. Sovet teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə və Azərbaycan Dram Teatrının 100 illiyi ilə əlaqədar olaraq respublikanın incəsənət işçilərinə Azərbaycan SSR-in fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 iyun 1974-cü il tarixli Fərmanı[53]
 50. Azərbaycan sovet musiqi sənəti sahəsində xidmətlərinə görə bəstəkar Süleyman Əyyub oğlu Ələsgərova "Azərbaycan SSR xalq artisti" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 18 iyun 1974-cü il tarixli Fərmanı[54]
 51. Sənaye, kənd təsərrüfatı, mədəniyyət sahəsində xidmətlərinə görə və Naxçıvan MSSR-in yaradılmasının 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq Naxçıvan MSSR xalq təsərrüfatı, elm və mədəniyyət işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 4 oktyabr 1974-cü il tarixli Fərmanı[55]
 52. Azərbaycan sovet musiqi-ifaçılıq sənətinin inkişafında böyük xidmətlərinə görə M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti Zeynəb Yəhya qızı Xanlarovaya Azərbaycan SSR xalq artisti fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 24 mart 1975-ci il tarixli Fərmanı[56]
 53. Sovet kino sənətini inkişaf etdirməkdə xidmətlərinə görə və Azərbaycan kinosunun 60 illiyi ilə əlaqədar olaraq respublika kino sənəti işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 23 dekabr 1976-cı il tarixli Fərmanı[57]
 54. Sovet sirk sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə Ümumittifaq Dövlət Sirkləri Birliyinin artistlərinə respublikanın fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 18 mart 1977-ci il tarixli Fərmanı[58]
 55. Respublika televiziyasının və radio verilişlərinin inkişafında xidmətlərinə görə və Azərbaycan radiosunun 50 illiyi əlaqədar olaraq Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin və Azərbaycan SSR Rabitə Nazirliyinin işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 29 iyun 1977-ci il tarixli Fərmanı[59]
 56. Sovet teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə respublikanın teatr sənəti xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 10 yanvar 1978-ci il tarixli Fərmanı[60]
 57. Sovet musiqi ifaçılığı sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə respublikanın musiqi ifaçılığı sənəti xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 11 yanvar 1978-ci il tarixli Fərmanı[61]
 58. Sovet musiqi sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə bəstəkarlar A. C. Məlikova, İ. Q. Məmmədova, E. S. Mahmudova respublika fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 23 iyun 1978-ci il tarixli Fərmanı[62]
 59. Sovet teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə və M. Qorki adına Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının yaradılmasının 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq M. Qorki adına Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 9 fevral 1979-cu il tarixli Fərmanı[63]
 60. Sovet ədəbiyyatının və incəsənətinin inkişafında xidmətlərinə görə respublikanın yaradıcı işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 23 fevral 1979-cu il tarixli Fərmanı[64]
 61. Respublikada özfəaliyyət rəqs sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə Azərbaycan konsert-qastrol birliyinin baletmeysteri Xumar Rza qızı Zülfüqarova yoldaşa Azərbaycan SSR xalq artisti fəxri adının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 2 aprel 1979-cu il tarixli Fərmanı[65]
 62. Sovet teаtr sənətinin inkişаfındа xidmətlərinə görə M. Qorki аdınа Stepаnаkert Dövlət Drаm Teаtrının işçilərinə respublika fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 27 iyul 1979-cu il tarixli Fərmanı[66]
 63. Sovet sirk sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə Rəşid Əliməmməd oğlu Yusubov yoldaşa Azərbaycan SSR xalq artisti fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 17 oktyabr 1980-ci il tarixli Fərmanı[67]
 64. Sovet teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə və Səməd Vurğun adına Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının yaradılmasının 60 illiyi ilə əlaqədar olaraq Səməd Vurğun adına Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının işçilərinə respublika fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 10 aprel 1981-ci il tarixli Fərmanı[68]
 65. Azərbaycan sovet teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə və C. Cabbarlı adına Kirovabad Dövlət Dram Teatrının yaradılmasının 60 illiyi ilə əlaqədar olaraq C. Cabbarlı adına Kirovabad Dövlət Dram Teatrının işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 24 dekabr 1981-ci il tarixli Fərmanı[69]
 66. Azərbaycan sovet teatr sənətinin inkişafında böyük xidmətlərinə görə Ş. Qurbanov adına Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının artisti Hacıbaba Ağarza oğlu Bağırov yoldaşa Azərbaycan SSR xalq artisti fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 31 may 1982-ci il tarixli Fərmanı[70]
 67. [1] Azərbaycan sovet teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının artistlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanı[71]
 68. [2–5] Azərbaycan sovet opera və balet sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanı[72]
 69. [6–10] Azərbaycan sovet musiqi ifaçılığı sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə respublikanın musiqi ifaçılığı sənəti xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanı[73]
 70. [11] Azərbaycan sovet teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə respublikanın mədəniyyət xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanı[74]
 71. [12–16] Azərbaycan sovet teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə respublika teatr sənətinin işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanı[75]
 72. [17–22] Azərbaycan sovet kino sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə respublika kino sənəti xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanı[76]
 73. [23] Azərbaycan sovet teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə Ş. Qurbanov adına Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının artistlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanı[77]
 74. Azərbaycan teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə və M. Qorki adına "Şərəf nişanı" ordenli Stepanakert Dövlət Dram Teatrının yaradılmasının 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq M. Qorki adına "Şərəf nişanı" ordenli Stepanakert Dövlət Dram Teatrının artistlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 3 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanı[78]
 75. Azərbaycan ifaçılıq sənətinin inkişafında xidmətlərinə, yaradıcılıq fəallığına, yüksək bədii ustalığına görə və Azərbaycan SSR Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsi xalq çalğı alətləri orkestrinin 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan SSR Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsi xalq çalğı alətləri orkestrinin işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 9 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanı[79]
 76. Xalq təsərrüfatını, maarifi, səhiyyəni və mədəniyyəti inkişaf etdirmək işində xidmətlərinə, zəhmətkeşlərin kommunist tərbiyəsində fəal iştirakına görə və Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının yaradılmasının 60 illiyi ilə əlaqədar olaraq Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının sənaye, tikinti, kənd təsərrüfatı, xalq maarifi, səhiyyə və mədəniyyət işçilərinə Azərbaycan SSR-in fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 15 noyabr 1984-cü il tarixli Fərmanı[80]
 77. Sovet Azərbaycanı teatr sənətinin inkişafında böyük xidmətlərinə görə M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının artisti Amalya Əliş qızı Pənahova yoldaşa "Azərbaycan SSR xalq artisti" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 28 dekabr 1985-ci il tarixli Fərmanı[81]
 78. Azərbaycan sovet musiqi-ifaçılıq sənətinin inkişafında böyük xidmətlərinə görə M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti Xuraman Əkrəm qızı Qasımova yoldaşa "Azərbaycan SSR xalq artisti" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 30 may 1986-cı il tarixli Fərmanı[82]
 79. Azərbaycan sovet musiqi sənətinin inkişafında böyük xidmətlərinə görə bəstəkar Aqşin Əliqulu oğlu Əlizadəyə "Azərbaycan SSR xalq artisti" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 30 yanvar 1987-ci il tarixli Fərmanı[83]
 80. Azərbaycan sovet teatr və musiqi ifaçılığı sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə respublikanın teatr və musiqi ifaçılığı sənəti işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 20 mart 1987-ci il tarixli Fərmanı[84]
 81. Azərbaycan sovet musiqi sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə respublika bəstəkarlarına və musiqişünaslarına Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 11 dekabr 1987-ci il tarixli Fərmanı[86]
 82. Azərbaycan sovet musiqi-ifaçılıq sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə respublika musiqi-ifaçılıq sənəti xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 30 dekabr 1987-ci il tarixli Fərmanı[87]
 83. Azərbaycan sovet musiqi sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə bəstəkar Hacı Dadaş oğlu Xanməmmədova "Azərbaycan SSR xalq artisti" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 23 iyun 1988-ci il tarixli Fərmanı[88]
 84. Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə Sadıqcan adına Azərbaycan muğam triosunun artistlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 12 oktyabr 1988-ci il tarixli Fərmanı[89]
 85. Azərbaycan sovet ədəbiyyatı, təsviri, səhnə və ifaçılıq sənəti, elm və xalq təhsili sahəsində xidmətlərinə görə elm, xalq təhsili, ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 21 mart 1989-cu il tarixli Fərmanı[90]
 86. Respublikada kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafında xidmətlərinə görə respublikanın kütləvi informasiya vasitələri işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 4 may 1989-cu il tarixli Fərmanı[91]
 87. Ədəbiyyat və incəsənətin inkişafında böyük xidmətlərinə görə respublikanın mədəniyyət xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 17 may 1989-cu il tarixli Fərmanı[92]
 88. Azərbaycan sovet musiqi mədəniyyətinin inkişafında xidmətlərinə və uzun illər yaradıcılıq fəaliyyətinə görə bəstəkar Əşrəf Cəlal oğlu Abbasov yoldaşa "Azərbaycan SSR xalq artisti" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Prezidentinin 14 iyun 1990-cı il tarixli Fərmanı[94]
 89. Azərbaycan musiqi-ifaçılıq sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə Yaqub Məmməd oğlu Məmmədov yoldaşa "Azərbaycan SSR xalq artisti" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Prezidentinin 29 oktyabr 1990-cı il tarixli Fərmanı[95]
 90. Azərbaycan musiqi-ifaçılıq sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə Hacıbaba Hüseynbala oğlu Hüseynov yoldaşa "Azərbaycan SSR xalq artisti" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Prezidentinin 29 oktyabr 1990-cı il tarixli Fərmanı[96]
 91. Azərbaycan sovet musiqi sənətinin inkişafında böyük kömək göstərdiklərinə görə respublika bəstəkarlarına Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Prezidentinin 31 dekabr 1990-cı il tarixli Fərmanı[97]