Azərbaycan SSR xalq artistlərinin siyahısı

1930-cu illərRedaktə

1931Redaktə

 1. Pirimov Qurban Baxşəli oğlu

1932Redaktə

 1. Abbasov Hacıağa Mütəllib oğlu
 2. Sarabski Hüseynqulu
 3. Abelyan Ovanes Artyomoviç

1933Redaktə

25 aprel 1933-cü ildən:[1]

 1. Əliyev Mirzəağa Əli oğlu

1934Redaktə

 1. Qliyer Reynqold Moritseviç
 2. Məmmədova Şövkət Həsən qızı
 3. Nikolski Vasili Alekseyeviç

1935Redaktə

 1. Qaryağdıoğlu Cabbar
 2. Jasmen Mariya İosifovna
 3. Papazyan Vaqram Kameroviç

1936Redaktə

 1. Davudova Mərziyyə Yusif qızı
 2. Şərifzadə Abbas Mirzə Əbdülrəsul oğlu
 3. Tuqanov Aleksandr Aleksandroviç

1937Redaktə

 1. Hacıbəyov Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu

1938Redaktə

4 dekabr 1938-ci ildən:[a]

 1. Hidayətzadə İsmayıl Hüseyn oğlu — Azərbaycan SSR əməkdar artisti, M.F.Axundov adına Lenin ordenli ADOBT-ın baş rejissoru
 2. Hacıbababəyov Hüseynağa Sultan oğlu — Azərbaycan SSR əməkdar artisti
 3. Bağırov Məmmədtağı Abas oğlu — Azərbaycan SSR əməkdar artisti
 4. Yeramyan Levon Georgiyeviç — Azərbaycan SSR əməkdar artisti
 5. Cavadov Ağahüseyn Hacıxəlil oğlu — Azərbaycan SSR əməkdar artisti
 6. Axundov Sidqi Ruhulla — Azərbaycan SSR əməkdar artisti

1940-cı illərRedaktə

1940Redaktə

4 may 1940-cı ildən:[b]

 1. Ələkbərov Ələskər Hacıağa oğlu
 2. Baykov Boris Pavloviç
 3. Gəraybəyli Ağasadıq Ağaəli oğlu
 4. Drozdov Aleksandr Aleksandroviç
 5. Knijnikov Konstantin Lvoviç
 6. Qurbanov Əli Əli oğlu
 7. Muxtarova Fatma Səttarovna
 8. Ovanesyan Aleksandr Andreyeviç
 9. Talıblı İsmayıl Məmmədəli oğlu
 10. Çarski-Tanxelson Yuzev Davidoviç
 11. Şulqin Nikolay Matveyeviç

1941Redaktə

 1. Jarikov Pyotr Pavloviç

1943Redaktə

17 iyun 1943-cü ildən:[c]

 1. Almaszadə-Bədəlbəyli Qəmər Hacıağa qızı — M.F.Axundov adına Azərbaycan Lenin ordenli Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının artistkası
 2. Arutyunov Xoren Oqanezoviç — Erməni Drama Teatrının artisti
 3. Cavanşirov İsfəndiyar Aslan oğlu — Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti-xanəndəsi
 4. Cəfərzadə-Əfqanlı Rza Rüstəm oğlu — Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Drama Teatrının artisti
 5. İskəndərov Ədil Rza oğlu — Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Drama Teatrının bədii rəhbəri
 6. Qədri Fatma Qədir qızı — Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Drama Teatrının artistkası
 7. Kazımzadə Kazım Ziya Cəfər oğlu — Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Drama Teatrının artisti
 8. Mərdanov Mustafa Haşım oğlu — Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Drama Teatrının artisti
 9. Rzayeva Həqiqət Əli qızı — Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Drama Teatrının artistkası
 10. Filippova Antonina Mixaylovna — Rus Drama Teatrının artistkası
 11. Şarlaxov Viktor Petroviç — Rus Drama Teatrının artisti

1946Redaktə

 1. Qripiç Aleksey Lvoviç
 2. Babiçeva Kseniya Lvovna

1947Redaktə

 1. Sazandaryan Tatevik Tiqranovna

1949Redaktə

21 iyul 1949-cu ildən:[d]

 1. Vəlixanov Məmmədəli Hacı Heydər oğlu — Azərbaycan SSR əməkdar artisti
 2. Hacıyev-Dağıstanlı İsmayıl Yusif oğlu — Azərbaycan SSR əməkdar artisti
 3. Hacıyeva Sona Salman qızı — Azərbaycan SSR əməkdar artisti
 4. Olenskaya Yevgeniya Nikitiçna — artist
 5. Osmanlı İsmayıl Osman oğlu — Azərbaycan SSR əməkdar artisti
 6. Sənani Möhsün Sadıq oğlu — Azərbaycan SSR əməkdar artisti
 7. Sultanov Əjdər Əlabbas oğlu — Azərbaycan SSR əməkdar artisti
 8. Fətullayev Nüsrət Möhsün oğlu — Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi
 9. Şəkinskaya Barat Həbib qızı — Azərbaycan SSR əməkdar artisti

1950-ci illərRedaktə

1954Redaktə

 1. Arkadi Arzumanyan
 2. Artaşes Arzumanyan

27 fevral 1954-cü ildən:[e]

 1. Ağayev Əliağa İsmayıl oğlu
 2. Haşımov Məhərrəm Kazımoviç
 3. Qurbanov Ağadadaş Qurban oğlu

1955Redaktə

30 aprel 1955-ci ildən:[f]

 1. Bünyadzadə Ağababa Bala oğlu — M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının artisti, Azərbaycan SSR əməkdar artisti
 2. Myakişev Konstantin Mixayloviç — Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının artisti və rejissoru, Azərbaycan SSR əməkdar artisti
 3. Orlinskaya Nina Georgiyevna — Kirovabad Dövlət Dram Teatrının artisti, Azərbaycan SSR əməkdar artisti
 4. Tağızadə Niyazi Zülfüqar oğlu — bəstəkar və dirijor, Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi
 5. Yudin Pyotr Borisoviç — Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının artisti və rejissoru, RSFSR əməkdar artisti
 6. Yusifov Əşrəf Əmrahoviç — Kirovabad Dövlət Dram Teatrının artisti, Azərbaycan SSR əməkdar artisti

1956Redaktə

2 fevral 1956-cı ildən:[g]

 1. Annenskaya Marqarita Matveyevna — Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının aktrisası, Azərbaycan SSR əməkdar artisti
 2. Otradinski Vladimir Vladimiroviç — Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının artisti, Azərbaycan SSR əməkdar artisti
 3. Taryeva Yelena Vladimirovna — Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının aktrisası, Azərbaycan SSR əməkdar artisti

20 dekabr 1956-cı ildən:[h]

 1. Sadıqov Əlövsət Şirəli oğlu — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti

1957Redaktə

16 may 1957-ci ildən:[i]

 1. Arutyunyan Qurgen Mixayloviç — Azərbaycan SSR əməkdar artisti

18 may 1957-ci ildən:[j]

 1. Rüstəmov Səid Əli oğlu — bəstəkar

1958Redaktə

26 aprel 1958-ci ildən:[k]

 1. Ağalarov İdris Fərhad oğlu — operanın solisti, Azərbaycan SSR əməkdar artisti
 2. Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu — teatrın direktoru, bəstəkar, Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi
 3. Bataşov Konstantin Nikolayeviç — balet solisti, Azərbaycan SSR əməkdar artisti
 4. Vəkilova Leyla Məhəd qızı — balet solistkası, Azərbaycan SSR əməkdar artistkası
 5. Dadaşov Soltan Zəki Baba oğlu — teatrın rejissoru, Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi
 6. Qarayev Qara Əbülfəz oğlu — bəstəkar, Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi
 7. Məmmədov Mehdi Əsədulla oğlu — teatrın baş rejissoru, Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi
 8. Trifonov Roman Maksimoviç — operanın solisti, Özbəkistan SSR xalq artisti

20 may 1958-ci ildən:[l]

 1. Bürcəliyev Məmməd İsmayıl oğlu — Azərbaycan SSR əməkdar artisti
 2. Veysəlova Rəmziyyə Osman qızı — Azərbaycan SSR əməkdar artistkası

1959Redaktə

10 iyun 1959-cu ildən:[m]

 1. Abdullayev Əlibaba Abdulla oğlu — Azərbaycan SSR əməkdar artisti, Azərbaycan Dövlət mahnı və rəqs ansamblının baş baletmeysteri
 2. Ələkbərova Şövkət Feyzulla qızı — Azərbaycan SSR əməkdar artistkası, M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının artistkası
 3. Bədirbəyova Leyla Ağalar qızı — Azərbaycan SSR əməkdar artistkası, M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının artistkası
 4. Həsənov Əşrəf Həsən oğlu — Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi, M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının dirijoru
 5. Dilbazi Əminə Paşa qızı — Azərbaycan SSR əməkdar artistkası, Azərbaycan Dövlət mahnı və rəqs ansamblının artistkası
 6. Yakuşev Sergey İlyiç — Tacikistan SSR xalq artisti, S. Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının artisti

1960-cı illərRedaktə

1960Redaktə

24 may 1960-cı ildən:[n]

 1. Abdullayev Lütfəli Əmir oğlu — Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının artisti
 2. Bədəlbəyli Əfrasiyab Bədəl oğlu — M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının dirijoru
 3. Hacıbəyov Sultan İsmayıl oğlu — Bəstəkarlar İttifaqının katibi
 4. Hacıyev Əhməd Cövdət İsmayıl oğlu — Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının dirijoru
 5. Korqanyan Mixail Aleksandropoviç — M.Qorki adına Stepanakert Dövlət Dram Teatrının direktoru-artisti
 6. Qurbanova Hökümə Abbasəli qızı — Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının artisti
 7. Mövləvi Əbdülsəməd Məmməd oğlu — M.F.Axundov adına Naxçıvan Dövlət Dram Teatrının artisti
 8. Musayev İsa Həsən oğlu — M.F.Axundov adına Naxçıvan Dövlət Dram Teatrının artisti
 9. Saakyan Takuş Qalustovna — M.Qorki adına Stepanakert Dövlət Dram Teatrının artisti
 10. Şərifov Ələsgər Məmmədtağı oğlu — M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının rejissoru

1961Redaktə

24 mart 1961-ci ildən:[o]

 1. Sorin Qriqori Mixayloviç — Azərbaycan SSR əməkdar artisti
 2. Şirye Vera Karlovna — Azərbaycan SSR əməkdar artisti

1962Redaktə

 1. Avak Petrosyan

1963Redaktə

18 may 1963-cü ildən:[p]

 1. Cahangirov Cahangir Şirgəşt oğlu — Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar
 2. Qədimova Sara Bəbiş qızı — Azərbaycan SSR əməkdar artisti
 3. Məmmədov Hacı Məmməd oğlu — Azərbaycan SSR əməkdar artisti

1964Redaktə

29 iyun 1964-cü ildən:[q]

 1. Əliyev Əbülfət Əsəd oğlu — M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti
 2. Bədəlbəyli Şəmsi Bədəl oğlu — M.F.Axundov adına Lenin ordenli ADAOBT-ın baş rejissoru
 3. Hacıyev Rauf Sultan oğlu — Azərbaycan Dövlət estrada orkestrinin bədii rəhbəri
 4. Ginzburq Raxil Solomonovna — S.Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının artisti
 5. Zeynalov Əli Yusif oğlu — Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının artisti
 6. Quliyev Tofiq Ələkbər oğlu — bəstəkar, M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının direktoru
 7. Təhmasib Rza Abbas oğluAzərbaycan Dövlət Teatr İnstitutunun professoru

1965Redaktə

21 iyun 1965-ci ildən:[r]

 1. Həmzəyev İbrahim Tağı oğlu — teatrın direktoru

1967Redaktə

7 iyul 1967-ci ildən:[s]

 1. Abdullayev Kamal Canbaxış oğlu — K. S. Stanislavski və V. İ. Nemiroviç-Dançenko adına Moskva Dövlət Akademik Musiqili Teatrının baş dirijoru
 2. Atakişiyev Rauf İsrafil oğlu — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti
 3. İbrahimov Əjdər Mütəllim oğlu — "Mosfilm" kinostudiyasının rejissoru
 4. İmanov Lütfiyar Müslüm oğlu — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti

1968Redaktə

25 iyun 1968-ci ildən:[t]

 1. Bəşir Səfəroğlu — Şıxəli Qurbanov adına Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının artisti

1969Redaktə

25 dekabr 1969-cu ildən:[u]

 1. Şərifova Firəngiz Abbasmirzə qızı — Azərbaycan SSR əməkdar artisti
 2. Lejnev Aleksey Timofeyeviç — Azərbaycan SSR əməkdar artisti

1970-ci illərRedaktə

1970Redaktə

21 may 1970-ci ildən:[v]

 1. Axundova Rəfiqə Hacı qızı — balet solisti
 2. Məmmədov Maqsud Davud oğlu — balet solisti

1971Redaktə

29 aprel 1971-ci ildən:[w]

 1. Maqomayev Müslüm Maqomed oğlu — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti
 2. Muradova Rübabə Xalid qızı — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti

27 dekabr 1971-ci ildən:[x]

 1. Abbasov Ələddin Aslan oğlu — C. Cabbarlı adına Kirovabad Dövlət Dram Teatrının artisti

1972Redaktə

19 aprel 1972-ci ildən:[y][z]

 1. Şostakoviç Dmitri Dmitriyeviç — bəstəkar
 2. Əliyev Sabir Hüseynəli oğlu — Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının simli alətlər kafedrasının müdiri
 3. Səfərəliyeva Kokəb Kamil qızı — Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının fortepiano kafedrasının professoru

1973Redaktə

14 dekabr 1973-cü ildən:[aa]

 1. Xaçaturyan Aram İliç — bəstəkar

1974Redaktə

3 aprel 1974-cü ildən:[ab]

 1. Salayev Həsənağa Dərya oğlu — M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının artisti

1 iyun 1974-cü ildən:[ac]

 1. Bəsirzadə-Vazirova Sofya Bəsir qızı — M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının artisti
 2. Dadaşov Məlik Yusif oğlu — M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının artisti
 3. Quliyev Məmməd Allahverdi oğlu — C. Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Dram Teatrının artisti
 4. Kazımov Tofiq Səmədmənsur oğlu — M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının baş rejissoru
 5. Məlikova Nəcibə Haşım qızı — M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının artisti
 6. Sarnatskaya Nina Dmitriyevna — S. Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının artisti
 7. Şeyxzamanov Məmməd İsa oğlu — M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının artisti

1975Redaktə

 1. Xanlarova Zeynəb — 1975[31]

1976Redaktə

23 dekabr 1976-cı ildən:[ad]

 1. Dadaşov Muxtar Baba oğlu — kino rejissoru
 2. Seyidbəyli Həsən Mehdi oğlu — ssenarist, kino rejissoru
 3. Tağızadə Tofiq Mehdiqulu oğlu — kino rejissoru

1977Redaktə

18 mart 1977-ci ildən:[ae]

 1. Abdullayev Xosrov Abdulla oğlu — Ümumittifaq Dövlət Sirkləri Birliyinin artisti

1978Redaktə

10 yanvar 1978-ci ildən:[af]

 1. Babayeva Çimnaz Məmməd qızı — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının balet solisti
 2. Mənsurov Bəhram Süleyman oğlu — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı orkestrinin solisti
 3. Pletnyov Vladimir Nikolayeviç — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının balet solisti
 4. Sadıqova Məhluqə Ələsgər qızı — M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının artisti
 5. Şirəliyeva Tamilla Xudadat qızı — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının balet solisti

11 yanvar 1978-ci ildən:[ag]

 1. Əliyev Habil Mustafa oğlu — M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti
 2. Bədəlbəyli Fərhad Şəmsi oğlu — M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti
 3. Qriqoryan Nevton Avanesoviç — M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti
 4. Məlikova Afaq Süleyman qızı — Azərbaycan Dövlət rəqs ansamblının solisti

1979Redaktə

9 fevral 1979-cu ildən:[ah]

 1. Vəliyev Yusif Abdulla oğlu — artist
 2. Sadıqov Hüseynağa Ələsgər oğlu — artist
 3. Sıqankov Georgi Qavriloviç — artist

23 fevral 1979-cu ildən:[37]

 1. Bədirov Mürsəl Tağı oğlu

2 aprel 1979-cu ildən:[ai]

 1. Xumar Rza qızı Zülfüqarova — Azərbaycan konsert-qastrol birliyinin baletmeysteri

1980-ci illərRedaktə

1980Redaktə

17 oktyabr 1980-ci ildən:[aj]

 1. Yusubov Rəşid Əliməmməd oğlu — sirk artisti

1981Redaktə

10 aprel 1981-ci ildən:[ak]

 1. Güləhmədova-Martınova Gülcahan Şuaulla qızı — S. Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının quruluşçu rejissoru
 2. Koltunova Qalina Borisovna — S. Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının aktrisası
 3. Tumarkina Dina İosifovna — S. Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının aktrisası

24 dekabr 1981-ci ildən:[al]

 1. Baratzadə Zülfüqar Yaqub oğlu — C. Cabbarlı adına Kirovabad Dövlət Dram Teatrının artisti
 2. Mustafayeva Sədayə İsmayıl qızı — C. Cabbarlı adına Kirovabad Dövlət Dram Teatrının aktrisası

1982Redaktə

31 may 1982-ci ildən:[am]

 1. Bağırov Hacıbaba Ağarza oğlu — Ş. Qurbanov adına Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının artisti

1 dekabr 1982-ci ildən:[an][ao][ap][aq][ar][as][at]

 1. Turabov Həsənağa Səttar oğlu — M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının artisti
 2. Abdullayev Rauf Canbaxış oğlu — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının baş dirijoru
 3. Qriqoryan Rafael Qurgenoviç — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının artisti
 4. Həsənova Gülxar İbrahim qızı — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının vokal üzrə pedaqoqu
 5. Qasımova Fidan Əkrəm qızı — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının artisti
 6. Adıgözəlzadə Zöhrab Əfrasiyab oğlu — pianoçu
 7. Əliyev Azad Həmzə oğlu — skripkaçı
 8. Alaverdiyan Nairui İsakovna — "Qarabağ" Dövlət estrada orkestrinin artisti
 9. Bülbül oğlu Polad — artist-bəstəkar
 10. Qəniyev Sərvər Sultan oğlu — skripkaçı
 11. Kərimov Kərim Tahir oğlu — quruluşçu-rejissor
 12. Ələsgərov Süleymаn Аğаbаbа oğlu — M. Qorki аdınа Аzərbаycаn Dövlət Gənc Tаmаşаçılаr Teаtrının аrtisti
 13. Əliyevа Zemfirа Məmmədəli qızı — C. Məmmədquluzаdə аdınа Nаxçıvаn Musiqi Drаm Teаtrının аrtisti
 14. Hüseynovа Sofiyа Həsən qızı — C. Məmmədquluzаdə аdınа Nаxçıvаn Musiqili Drаm Teаtrının аrtisti
 15. Şаşıqoğlu Nodаr İzzətoviç — аrtist
 16. Yаgizаrov Murаd Məhəmmədoviç — S. Vurğun аdınа Аzərbаycаn Dövlət Rus Drаm Teаtrının аrtisti
 17. Bаlаyev Rаsim Əhməd oğlu — аktyor
 18. Quliyev Eldаr Tofiq oğlu — kinorejissor
 19. Məmmədov Əbdülhəsən Аğаməmməd oğlu — аktyor
 20. Məmmədov Cаvаnşir Musа oğlu — kinooperаtor
 21. Məmmədovа Şəfiqə Hаşım qızı — аrtist
 22. Ocаqov Rаsim Mirqаsım oğlu — kinorejissor
 23. Аslаn Səyаvuş Məmmədаğа oğlu — Ş. Qurbanov adına Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının artisti

3 dekabr 1982-ci ildən:[au]

 1. Аvаnesov İvаn Minаyeviç — Stepаnаkert Dövlət Drаm Teаtrının аrtisti
 2. Mikаelyаn Mаmikon Soqomonoviç — Stepаnаkert Dövlət Drаm Teаtrının аrtisti

9 dekabr 1982-ci ildən:[av]

 1. Məmmədov Gülаğа Аllаhverdi oğlu — Аzərbаycаn SSR Dövlət Televiziyа və Rаdio Verilişləri Komitəsinin vokаlçı-solisti

1984Redaktə

15 noyabr 1984-cü ildən:[aw]

 1. Şahsuvarov Aydın Ağa oğlu — C. Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının artisti

1985Redaktə

 1. Amaliya Pənahova

1987Redaktə

 1. Əlizadə Aqşin Əliqulu oğlu

11 dekabr 1987-ci ildən:[53]

 1. Mirzəzadə Xəyyam Hadi oğlu — bəstəkar
 2. Mustafayev Ramiz Hacı oğlu — bəstəkar

30 dekabr 1987-ci ildən:[54]

 1. Koçarov Yenok Martirosoviç — Azərbaycan Qastrol-Konsert Birliyinin klarnet və balabançalanı
 2. Sadıqov Çingiz Hacı oğlu — Azərbaycan Qastrol-Konsert Birliyinin solisti

1988Redaktə

 1. Hacı Xanməmmədov

12 oktyabr 1988-ci ildən:[55]

 1. Quliyev Ramiz Əyyub oğlu — Sadıqcan adına Azərbaycan muğam triosunun rəhbəri

1989Redaktə

21 mart 1989-cu ildən:[ax]

 1. Adıgözəlov Vasif Zülfüqar oğlu — bəstəkar
 2. Ələkbərov Şahmar Zülfüqar oğlu — C. Cabbarlı adına "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının artisti
 3. Babayev Arif İmran oğlu — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti
 4. Nuriyev Yaşar Məmmədsadıq oğlu — M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının artisti
 5. Rzayev İslam Tapdıq oğlu — Azərkonsertin solisti

17 may 1989-cu ildən:[57]

 1. Axundov Tofiq Hüseyn oğlu — Azərbaycan sirk kollektivinin bədii rəhbəri
 2. Bayramov Həbibulla Əbdülhüseyn oğlu — Azkonsertin xalq çalğı alətləri ansamblının rəhbəri
 3. Qədirov Əlabbas Qulu oğlu — M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının artisti
 4. Quliyev Əlağa Eyvaz oğlu — Azkonsert Birliyinin solisti
 5. Məmmədov Əlibaba Baləhməd oğlu — "Humayun" ansamblının rəhbəri

1990-cı illərRedaktə

1990Redaktə

14 iyun 1990-cı ildən: [ay]

 1. Abbasov Əşrəf Cəlal oğlu — bəstəkar

31 dekabr 1990-cı ildən:[az]

 1. Bakıxanov Tofiq Əhmədağa oğlu — bəstəkar
 2. Məmmədov İbrahim Qurban oğlu — bəstəkar
 3. Mirişli Ramiz Aqil oğlu — bəstəkar
 4. Rzayev Azər Hüseyn oğlu — bəstəkar

Tarixi bilinməyənlərRedaktə

 1. Adam Qaribyan

Həmçinin baxRedaktə

İstinadlarRedaktə

 1. "Tyrk teatrosunun 60 illiyi". № 98 (3820). Qommunist. 27 aprel 1933-cü il: səh. 4.
 2. "Azərbajçan SSR Baş Soveti Prezidiumunda". № 280 (5511). Qommunist. 5 deqabr 1938-çi il: səh. 1.
 3. "Азәрбайҹан ССР-нин элм, инҹәсәнәт, халг маарифи вә сәһиййә ишчиләринә ад верилмәси һаггында". № 102 (5934). Коммунист. 5 май 1940-ҹы ил: сәһ. 3.
 4. "Инҹәсәнәт ишчиләринә фәхри адлар верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Баш Совети Президиумунун Фәрманы". № 127 (6528). Коммунист. 19 ијун 1943-ҹү ил: сәһ. 1.
 5. "М. Әзизбәйов адына Азәрбайҹан Дөвләт Драм Театры артистләринә Азәрбайҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәясәт Һей'әтинин Фәрманы". № 143 (8099). Коммунист. 23 ијул 1949-ҹу ил: сәһ. 1.
 6. "Азәрбайҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәясәт Һей'әтинин Фәрманы". № 50 (9465). Коммунист. 28 феврал 1954-ҹү ил: сәһ. 1.
 7. "Республиканын инҹәсәнәт ишчиләринә Азәрбайҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәйасәт Һей'әтинин Фәрманы". № 103 (9828). Коммунист. 1 май 1955-ҹи ил: сәһ. 1.
 8. "Азәрбайҹан дөвләт рус драм театры артистләринә Азәрбайҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәясәт Һей'әтинин Фәрманы". № 29 (10062). Коммунист. 3 феврал 1956-ҹы ил: сәһ. 1.
 9. "М. Ф. Ахундов адына Азәрбайҹан Дөвләт Опера вә Балет Театрынын солисти Ә. Ш. Садыгова Азәрбайҹан ССР халг артисти фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәйасәт Һей'әтинин Фәрманы". № 295 (10328). Коммунист. 21 декабр 1956-ҹы ил: сәһ. 1.
 10. "М. Горки адына Степанакерт ермәни дөвләт драм театрынын артистләринә Азәрбайҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәйасәт Һей'әтинин Фәрманы". № 115 (10451). Коммунист. 17 май 1957-ҹи ил: сәһ. 1.
 11. "Композитор С. Ә. Рүстәмова Азәрбайчан ССР халг артисти фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәйасәт Һей'әтинин Фәрманы". № 117 (10453). Коммунист. 19 май 1957-ҹи ил: сәһ. 1.
 12. "М. Ф. Ахундов адына Ленин орденли Азәрбайҹан Дөвләт Опера вә Балет Театрынын ишчиләринә Азәрбайҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәйасәт Һей'әтинин Фәрманы". № 100 (10741). Коммунист. 28 апрел 1958-ҹи ил: сәһ. 1.
 13. "Ҹ. Ҹаббарлы адына Кировабад Дөвләт Драм Театры ишчиләринә Азәрбайҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәйасәт Һей'әтинин Фәрманы". № 117 (10758). Коммунист. 21 май 1958-ҹи ил: сәһ. 1.
 14. "Азәрбајҹан ССР инҹәсәнәт ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 135 (11082). Коммунист. 11 ијун 1959-ҹу ил: сәһ. 1.
 15. "Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". Коммунист. 25 мај 1960-ҹы ил: сәһ. 2.
 16. "Сәмәд Вурғун адына Азәрбајҹан Дөвләт Рус Драм Театрынын ишчиләринә фәхри адлар верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 73 (11632). Әдәбиjjат вә инҹәсәнәт. 26 март 1961-ҹи ил: сәһ. 3.
 17. "Республиканын инҹәсәнәт хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 117 (12283). Коммунист. 19 мај 1963-ҹү ил: сәһ. 1.
 18. "Азәрбајҹан ССР Али Советинин Рәјасәт Һеј'әтиндә". № 151 (12622). Коммунист. 30 ијун 1964-ҹү ил: сәһ. 1.
 19. "Ҹ. Мәммәдгулузадә адына Нахчыван Дөвләт Мусигили Драм Театрынын артистләринә фәхри адлар верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 145 (12922). Коммунист. 22 ијун 1965-ҹи ил: сәһ. 1.
 20. "Республиканын бир груп мәдәнијјәт вә инҹәсәнәт ишчисинә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 159 (13547). Коммунист. 8 ијул 1967-ҹи ил: сәһ. 1.
 21. "Бәшир Сәфәроғлу јолдаша Азәрбајҹан ССР халг артисти фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 147 (13840). Коммунист. 26 ијун 1968-ҹи ил: сәһ. 1.
 22. "М. Горки адына Азәрбајҹан Ҝәнҹ Тамашачылар Театрынын ишчиләринә фәхри адлар верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 301 (14297). Коммунист. 26 декабр 1969-ҹу ил: сәһ. 3.
 23. "М. Ф. Ахундов адына Азәрбајҹан Дөвләт Академик Опера вә Балет Театрынын јарадыҹы ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 118 (14419). Коммунист. 23 мај 1970-ҹи ил: сәһ. 1.
 24. "Республиканын инҹәсәнәт хадимләриндән бир групуна Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 101 (14706). Коммунист. 30 апрел 1971-ҹи ил: сәһ. 1.
 25. "Ҹ. Ҹаббарлы адына Кировабад Дөвләт Драм Театрынын ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 303 (14908). Коммунист. 28 декабр 1971-ҹи ил: сәһ. 2.
 26. "Бәстәкар Д. Д. Шостаковичә Азәрбајҹан ССР халг артисти фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 93 (15003). Коммунист. 20 апрел 1972-ҹи ил: сәһ. 1.
 27. "Үзејир Һаҹыбәјов адына Азәрбајҹан Дөвләт Консерваторијасы ишчиләринә фәхри адлар верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 93 (15003). Коммунист. 20 апрел 1972-ҹи ил: сәһ. 2.
 28. "Бәстәкар A. И. Хачатурјана Азәрбајҹан ССР халг артисти фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 292 (15507). Коммунист. 15 декабр 1973-ҹү ил: сәһ. 4.
 29. "Республиканын инҹәсәнәт ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 79 (15599). Коммунист. 4 апрел 1974-ҹү ил: сәһ. 1.
 30. "Республиканын инҹәсәнәт ишчиләринә Азәрбајҹан ССР-ин фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 127 (15647). Коммунист. 2 ијун 1974-ҹү ил: сәһ. 1.
 31. Mükafatlar təqdim olunduanl.az saytı
 32. "Республика кино сәнәти ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 301 (16430). Коммунист. 25 декабр 1976-ҹы ил: сәһ. 3.
 33. "Сирк артистләринә республика фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 65 (16500). Коммунист. 19 март 1977-ҹи ил: сәһ. 2.
 34. "Республиканын театр сәнәти хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 9 (16749). Коммунист. 11 јанвар 1978-ҹи ил: сәһ. 1.
 35. "Республиканын мусиги ифачылығы сәнәти хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 10 (16750). Коммунист. 12 јанвар 1978-ҹи ил: сәһ. 1.
 36. "М. Горки адына Азәрбајҹан Дөвләт Ҝәнҹ Тамашачылар Театрынын ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 34 (17073). Коммунист. 10 феврал 1979-ҹу ил: сәһ. 2.
 37. Respublikanın yaradıcı işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 23 fevral 1979-cu il tarixli Fərmanıanl.az saytı
 38. "Х. Р. Зүлфүгарова јолдаша Азәрбајҹан ССР халг артисти фәхри адынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 76 (17115). Коммунист. 3 апрел 1979-ҹу ил: сәһ. 2.
 39. "Р. Ә. Јусубов јолдаша Азәрбајҹан ССР халг артисти фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 240 (17576). Коммунист. 18 октјабр 1980-ҹи ил: сәһ. 2.
 40. "Сәмәд Вурғун адына Гырмызы Әмәк Бајрағы орденли Азәрбајҹан Дөвләт Рус Драм Театрынын ишчиләринә республика фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 88 (17722). Коммунист. 12 апрел 1981-ҹи ил: сәһ. 3.
 41. "Ҹ. Ҹаббарлы адына Кировабад Дөвләт Драм Театрынын ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 297 (17931). Коммунист. 26 декабр 1981-ҹи ил: сәһ. 3.
 42. "Һ. А. Бағыров јолдаша Азәрбајҹан ССР халг артисти фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 128 (18062). Коммунист. 1 ијун 1982-ҹи ил: сәһ. 3.
 43. "М. Әзизбәјов адына Азәрбајҹан Дөвләт Академик Драм Театрынын артистләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 276 (18210). Коммунист. 2 декабр 1982-ҹи ил: сәһ. 2.
 44. "М. Ф. Ахундов адына Азәрбајҹан Дөвләт Академик Опера вә Балет Театрынын ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 276 (18210). Коммунист. 2 декабр 1982-ҹи ил: сәһ. 2.
 45. "Республиканын мусиги ифачылығы сәнәти хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 276 (18210). Коммунист. 2 декабр 1982-ҹи ил: сәһ. 2.
 46. "Республиканын мәдәнијјәт хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 277 (18211). Коммунист. 3 декабр 1982-ҹи ил: сәһ. 3.
 47. "Республика театр сәнәтинин ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 277 (18211). Коммунист. 3 декабр 1982-ҹи ил: сәһ. 3.
 48. "Республика кино сәнәти хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 277 (18211). Коммунист. 3 декабр 1982-ҹи ил: сәһ. 3.
 49. "Ш. Гурбанов адына Азәрбајҹан Дөвләт Мусигили Комедија Театрынын артистләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 278 (18212). Коммунист. 4 декабр 1982-ҹи ил: сәһ. 3.
 50. "М. Горки адына «Шәрәф Нишаны» орденли Степанакерт Дөвләт Драм Театрынын артистләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 279 (18213). Коммунист. 5 декабр 1982-ҹи ил: сәһ. 2.
 51. "Азәрбајҹан ССР Дөвләт Телевизија вә Радио Верилишләри Комитәси халг чалғы аләтләри оркестринин ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 282 (18216). Коммунист. 10 декабр 1982-ҹи ил: сәһ. 4.
 52. "Нахчыван Мухтар Совет Сосиалист Республикасынын сәнаје, тикинти, кәнд тәсәррүфаты, халг маарифи, сәһијјә вә мәдәнијјәт ишчиләринә Азәрбајҹан ССР-ин фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 263 (19150). Коммунист. 16 нојабр 1984-ҹү ил: сәһ. 2.
 53. "Фәхри адлар". № 286 (20455). Коммунист. 12 декабр 1987-ҹи ил: сәһ. 4.
 54. "Әмәјә ҝөрә мүкафатлар". № 299 (20468). Коммунист. 31 декабр 1987-ҹи ил: сәһ. 3.
 55. "Јарадыҹы әмәјә ҝөрә". № 237 (20705). Коммунист. 13 октјабр 1988-ҹи ил: сәһ. 2.
 56. "Елм, халг тәһсили, әдәбијјат вә инҹәсәнәт хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 68 (20836). Коммунист. 22 март 1989-ҹу ил: сәһ. 2.
 57. "Сәнәтдә хидмәтләринә ҝөрә". № 115 (20883). Коммунист. 18 мај 1989-ҹу ил: сәһ. 2.
 58. "Ә. Ҹ. Аббасов јолдаша «Азәрбајҹан ССР халг артисти» фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Президентинин Фәрманы". № 133 (21201). Коммунист. 15 ијун 1990-ҹы ил: сәһ. 1.
 59. "Республика бәстәкарларына Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Президентинин Фәрманы". № 1 (21369). Коммунист. 1 јанвар 1991-ҹи ил: сәһ. 1.
Sənədlər
 1. Azərbaycanın teatr və musiqi incəsənətinin inkişafı işində xidmətlərinə görə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Baş Prezidiumunun 4 dekabr 1938-ci il tarixli Fərmanı[2]
 2. Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulmasının 20 illiyi i lə əlaqədar olaraq Respublikanın elm, incəsənət, xalq maarifi və səhiyyə işlərinin inkişafı sahəsində xüsusi xidmətlərinə görə Azərbaycan SSR-nin elm, incəsənət, xalq maarifi və səhiyyə işçilərinə ad verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Baş Soveti Prezidiumunun 4 may 1940-cı il tarixli Fərmanı[3]
 3. Azərbaycan incəsənətinin inkişafı sahəsində xidmətlərinə görə, habelə vətən müharibəsi günlərində Qızıl Ordu və Hərbi-Dəniz Flotu Hissələrində nümunəvi bədii xidmət etdiklərinə görə, özlərini göstərmiş olan incəsənət işçilərinə fəxri adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Baş Soveti Prezidiumunun 17 iyun 1943-cü il tarixli Fərmanı[4]
 4. M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının təsis edilməsinin 75 illiyi ilə əlaqədar olaraq və sovet teatr incəsənəti sahəsində qazandıqları müvəffəqiyyətə görə M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı artistlərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 21 iyul 1949-cu il tarixli Fərmanı[5]
 5. M. Qorki adına Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında uzun illər səmərəli fəaliyyət göstərən şəxslərə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 27 fevral 1954-cü il tarixli Fərmanı[6]
 6. Azərbaycan sovet teatr, musiqi və təsviri incəsənətinin inkişaf etdirilməsində görkəmli xidmətlərinə görə Respublikanın incəsənət işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 30 aprel 1955-ci il tarixli Fərmanı[7]
 7. Sovet teatr sənətinin inkişaf etdirilməsi sahəsindəki xidmətlərinə görə Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı artistlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 2 fevral 1956-cı il tarixli Fərmanı[8]
 8. Azərbaycan sovet teatr sənəti sahəsindəki xidmətlərinə görə və anadan olmasının 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti Əlövsət Şirəli oğlu Sadıqova Azərbaycan SSR xalq artisti fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 20 dekabr 1956-cı il tarixli Fərmanı[9]
 9. Teatr sənətini inkişaf etdirmək sahəsində xidmətlərinə görə M. Qorki adına Stepanakert Erməni Dövlət Dram Teatrının artistlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 16 may 1957-ci il tarixli Fərmanı[10]
 10. Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə və anadan olmasının 50 illiyi münasibətilə kompozitor Səid Əli oğlu Rüstəmova Azərbaycan SSR xalq artisti fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 18 may 1957-ci il tarixli Fərmanı[11]
 11. M.F.Axundov adına Lenin ordenli Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının yaradılması gününün 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq və musiqili səhnə incəsənətini inkişaf etdirmək sahəsində xidmətlərinə görə M.F.Axundov adına Lenin ordenli Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 26 aprel 1958-ci il tarixli Fərmanı[12]
 12. Teatr incəsənətinin inkişaf etdirilməsində böyük xidmətləri nəzərə alınaraq və Bakı şəhərində müvəffəqiyyətli qastrollar keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq C. Cabbarlı adına Kirovabad Dövlət Dram Teatrının işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 20 may 1958-ci il tarixli Fərmanı[13]
 13. Azərbaycan sovet incəsənətinin inkişaf etdirilməsi sahəsində xidmətlərini nəzərə alaraq və Moskva şəhərində Azərbaycan incəsənəti və ədəbiyyatı ongünlüyü ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan SSR incəsənət işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 10 iyun 1959-cu il tarixli Fərmanı[14]
 14. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının və Azərbaycan Kommunist partiyasının 40 illiyi ilə əlaqədar olaraq, Azərbaycan SSR-də təsərrüfat quruculuğu və mədəni quruculuq sahəsində qazanılmış müvəffəqiyyətlərə görə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 24 may 1960-cı il tarixli Fərmanı[15]
 15. Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının qırx illiyi ilə əlaqədar olaraq və respublikada teatr sənətinin inkişafı sahəsində böyük xidmətlərinə görə Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının işçilərinə fəxri adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1961-ci il 24 mart tarixli Fərmanı[16]
 16. Azərbaycan sovet incəsənətini inkişaf etdirmək sahəsindəki xidmətlərinə görə respublikanın incəsənət xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 18 may 1963-cü il tarixli Fərmanı[17]
 17. Sənayeni, kənd təsərrüfatını, elmi, mədəniyyəti, səhiyyəni, maarifi inkişaf etdirmək sahəsindəki xidmətlərinə görə və Azərbaycanın Rusiya tərkibinə daxil olmasının 150 illiyi ilə əlaqədar olaraq fəxri adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 29 iyun 1964-cü il tarixli Fərmanı[18]
 18. Azərbaycan sovet teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə və Bakı şəhərində Naxçıvan MSSR mədəniyyət həftəsi ilə əlaqədar olaraq C. Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının artistlərinə fəxri adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 21 iyun 1965-ci il tarixli Fərmanı[19]
 19. Azərbaycan sovet incəsənətinin inkişafı sahəsindəki xidmətlərinə görə və Moskva şəhərində Azərbaycan SSR həftəsinin müvəffəqiyyətlə keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq Respublikanın bir qrup mədəniyyət və incəsənət işçisinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 7 iyul 1967-ci il tarixli Fərmanı[20]
 20. Azərbaycan sovet teatr sənəti sahəsində xidmətlərinə görə Şıxəli Qurbanov adına Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının artisti Bəşir Səfəroğlu yoldaşa Azərbaycan SSR xalq artisti fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 25 iyun 1968-ci il tarixli Fərmanı[21]
 21. Azərbaycan sovet teatr sənətini inkişaf etdirmək sahəsində xidmətlərinə görə və sovet uşaq teatrının 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq M. Qorki adına Azərbaycan Gənc Tamaşaçılar Teatrının işçilərinə fəxri adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 25 dekabr 1969-cu il tarixli Fərmanı[22]
 22. Azərbaycan xareoqrafiya sənəti sahəsində böyük xidmətlərinə görə və Parisdə beynəlxalq rəqs festivalında müvəffəqiyyətli iştirakı ilə əlaqədar olaraq M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının yaradıcı işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 21 may 1970-ci il tarixli Fərmanı[23]
 23. Azərbaycan incəsənətinin inkişafında böyük xidmətlərinə görə respublikanın incəsənət xadimlərindən bir qrupuna Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 29 aprel 1971-ci il tarixli Fərmanı[24]
 24. Teatr sənətinin inkişafı sahəsində xidmətlərinə görə və C. Cabbarlı adına Kirovabad Dövlət Dram Teatrının 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq C. Cabbarlı adına Kirovabad Dövlət Dram Teatrının işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 27 dekabr 1971-ci il tarixli Fərmanı[25]
 25. Bəstəkarlar hazırlanmasında böyük xidmətlərinə görə və Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafında fəal iştirakına görə bəstəkar Dmitri Dmitriyeviç Şostakoviçə Azərbaycan SSR xalq artisti fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 19 aprel 1972-ci il tarixli Fərmanı[26]
 26. Musiqiçi kadrlar hazırlanmasında, Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafında böyük xidmətlərinə görə və Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının yaradılmasının 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası işçilərinə fəxri adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 19 aprel 1972-ci il tarixli Fərmanı[27]
 27. Sovet musiqi mədəniyyətinin inkişafında görkəmli xidmətlərinə görə bəstəkar Aram İliç Xaçaturyana Azərbaycan SSR xalq artisti fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 14 dekabr 1973-cü il tarixli Fərmanı[28]
 28. Azərbaycan sovet teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə respublikanın incəsənət işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 3 aprel 1974-cü il tarixli Fərmanı[29]
 29. Sovet teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə və Azərbaycan Dram Teatrının 100 illiyi ilə əlaqədar olaraq respublikanın incəsənət işçilərinə Azərbaycan SSR-in fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 iyun 1974-cü il tarixli Fərmanı[30]
 30. Sovet kino sənətini inkişaf etdirməkdə xidmətlərinə görə və Azərbaycan kinosunun 60 illiyi ilə əlaqədar olaraq respublika kino sənəti işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 23 dekabr 1976-cı il tarixli Fərmanı[32]
 31. Sovet sirk sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə Ümumittifaq Dövlət Sirkləri Birliyinin artistlərinə respublikanın fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 18 mart 1977-ci il tarixli Fərmanı[33]
 32. Sovet teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə respublikanın teatr sənəti xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 10 yanvar 1978-ci il tarixli Fərmanı[34]
 33. Sovet musiqi ifaçılığı sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə respublikanın musiqi ifaçılığı sənəti xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 11 yanvar 1978-ci il tarixli Fərmanı[35]
 34. Sovet teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə və M. Qorki adına Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının yaradılmasının 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq M. Qorki adına Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 9 fevral 1979-cu il tarixli Fərmanı[36]
 35. Respublikada özfəaliyyət rəqs sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə Azərbaycan konsert-qastrol birliyinin baletmeysteri Xumar Rza qızı Zülfüqarova yoldaşa Azərbaycan SSR xalq artisti fəxri adının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 2 aprel 1979-cu il tarixli Fərmanı[38]
 36. Sovet sirk sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə Rəşid Əliməmməd oğlu Yusubov yoldaşa Azərbaycan SSR xalq artisti fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 17 oktyabr 1980-ci il tarixli Fərmanı[39]
 37. Sovet teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə və Səməd Vurğun adına Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının yaradılmasının 60 illiyi ilə əlaqədar olaraq Səməd Vurğun adına Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının işçilərinə respublika fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 10 aprel 1981-ci il tarixli Fərmanı[40]
 38. Azərbaycan sovet teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə və C. Cabbarlı adına Kirovabad Dövlət Dram Teatrının yaradılmasının 60 illiyi ilə əlaqədar olaraq C. Cabbarlı adına Kirovabad Dövlət Dram Teatrının işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 24 dekabr 1981-ci il tarixli Fərmanı[41]
 39. Azərbaycan sovet teatr sənətinin inkişafında böyük xidmətlərinə görə Ş. Qurbanov adına Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının artisti Hacıbaba Ağarza oğlu Bağırov yoldaşa Azərbaycan SSR xalq artisti fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 31 may 1982-ci il tarixli Fərmanı[42]
 40. [1] Azərbaycan sovet teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının artistlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanı[43]
 41. [2–5] Azərbaycan sovet opera və balet sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanı[44]
 42. [6–10] Azərbaycan sovet musiqi ifaçılığı sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə respublikanın musiqi ifaçılığı sənəti xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanı[45]
 43. [11] Azərbaycan sovet teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə respublikanın mədəniyyət xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanı[46]
 44. [12–16] Azərbaycan sovet teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə respublika teatr sənətinin işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanı[47]
 45. [17–22] Azərbaycan sovet kino sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə respublika kino sənəti xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanı[48]
 46. [23] Azərbaycan sovet teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə Ş. Qurbanov adına Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının artistlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanı[49]
 47. Аzərbаycаn teаtr sənətinin inkişаfındа xidmətlərinə görə və M. Qorki аdınа "Şərəf Nişаnı" ordenli Stepаnаkert Dövlət Drаm Teаtrının yаrаdılmаsının 50 illiyi ilə əlаqədаr olаrаq M. Qorki аdınа "Şərəf Nişаnı" ordenli Stepаnаkert Dövlət Drаm Teаtrının artistlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 3 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanı[50]
 48. Аzərbаycаn ifaçılıq sənətinin inkişаfındа xidmətlərinə, yaradıcılıq fəallığına, yüksək bədii ustalığına görə və Azərbaycan SSR Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsi xalq çalğı alətləri orkestrinin 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan SSR Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsi xalq çalğı alətləri orkestrinin işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 9 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanı[51]
 49. Xalq təsərrüfatını, maarifi, səhiyyəni və mədəniyyəti inkişaf etdirmək işində xidmətlərinə, zəhmətkeşlərin kommunist tərbiyəsində fəal iştirakına görə və Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının yaradılmasının 60 illiyi ilə əlaqədar olaraq Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının sənaye, tikinti, kənd təsərrüfatı, xalq maarifi, səhiyyə və mədəniyyət işçilərinə Azərbaycan SSR-in fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 15 noyabr 1984-cü il tarixli Fərmanı[52]
 50. Azərbaycan sovet ədəbiyyatı, təsviri, səhnə və ifaçılıq sənəti, elm və xalq təhsili sahəsində xidmətlərinə görə elm, xalq təhsili, ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 21 mart 1989-cu il tarixli Fərmanı[56]
 51. Azərbaycan sovet musiqi mədəniyyətinin inkişafında xidmətlərinə və uzun illər yaradıcılıq fəaliyyətinə görə bəstəkar Əşrəf Cəlal oğlu Abbasov yoldaşa "Azərbaycan SSR xalq artisti" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Prezidentinin 14 iyun 1990-cı il tarixli Fərmanı[58]
 52. Azərbaycan sovet musiqi sənətinin inkişafında böyük kömək göstərdiklərinə görə respublika bəstəkarlarına Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Prezidentinin 31 dekabr 1990-cı il tarixli Fərmanı[59]