Yüksəliş dövrü Osmanlı sədrəzəmləri

(Yüksəliş dönəmi Osmanlı sədrəzəmləri səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

Yüksəliş dövrü Osmanlı sədrəzəmləri siyahısı Zağanos Paşadan Sokollu Mehmed Paşaya qədər, yəni 1453-1579 dönəmindəki Osmanlı sədrəzəmlərinin siyahısıdır. Təqribən 126 ildə 34 sədrəzəm dəyişmişdir.

Sədrəzəm Başlanğıc

tarixi

Bitiş tarixi
Zağanos Paşa 1453 1456
Vəli Mahmud Paşa (1. sədarəti) 1456 1466
Yunan Mehmed Paşa 1466 1469
İshaq Paşa (1. sədarəti) 1469 1472
Vəli Mahmud Paşa (2. və son sədarəti) 1472 1474
Gədik Əhməd Paşa 1474 1476
Xoca Sinan Paşa 1476 1477
Nişançı Qaramanlı Mehmed Paşa 1477 1481
İshaq Paşa (2. və son sədarəti) 1481 1482
Məsih Paşa (1. sədarəti) 1482 1485
Qoca Davud Paşa 1485 1497
Herseqli Əhməd Paşa (1. sədarəti) 1497 1498
Çandarlı II İbrahim Paşa 1498 1499
Məsih Paşa (2. və son sədarəti) 1499 1501
Xədim Əli Paşa (1. sədarəti) 1501 1503
Herseqli Əhməd Paşa (2. sədarəti) 1503 1506
Xədim Əli Paşa (2. və son sədarəti) 1506 1511
Herseqli Əhməd Paşa (3. sədarəti) 1511 1511
Qoca Mustafa Paşa 1511 1512
Herseqli Əhməd Paşa (4. sədarəti) 1512 28 noyabr 1514
Dukakinoğlu Əhməd Paşa 18 dekabr 1514 mart 1515
Xədim Sənan Paşa (1. sədarəti) 18 iyun 1515 23 sentyabr 1515
Herseqli Əhməd Paşa (5. və son sədarəti) 23 sentyabr 1515 26 aprel 1516
Xədim Sənan Paşa (2. və son sədarəti) 26 aprel 1516 22 yanvar 1517
Yunus Paşa 22 yanvar 1517 13 sentyabr 1517
Piri Mehmed Paşa 25 yanvar 1518 27 iyun 1523
Parqalı İbrahim Paşa 27 iyun 1523 14 mart 1536
Ayaz Mehmed Paşa 14 mart 1536 13 iyul 1539
Kürəkən Çələbi Lütfi Paşa 13 iyul 1539 aprel 1541
Xədim Süleyman Paşa aprel 1541 28 noyabr 1544
Kürəkən Rüstəm Paşa (1. sədarəti) 28 noyabr 1544 6 oktyabr 1553
Qara Əhməd Paşa 6 oktyabr 1553 29 sentyabr 1555
Kürəkən Rüstəm Paşa (2. və son sədarəti) 29 sentyabr 1555 10 iyul 1561
Səmiz Əli Paşa 10 iyul 1561 28 iyun 1565
Sokollu Mehmed Paşa 28 iyun 1565 12 oktyabr 1579

Həmçinin bax redaktə