Azərbaycan SSR əməkdar artistlərinin siyahısı

1920-ci illərRedaktə

1926Redaktə

 1. Rzayev Hüseynqulu Məlik oğlu — 26.01.1926[1]

1930-cu illərRedaktə

1934Redaktə

 1. Hacıbababəyov Hüseynağa Soltan oğlu — 1934[2]

1936Redaktə

 1. Məmmədova Əzizə Əbdülbağı qızı — 01.02.1936[3]
 2. Qədri Fatma Qədir qızı — 01.02.1936[4]

1938Redaktə

 1. Kazımovski Mirmahmud Mirələkbər oğlu[5]
 2. Rza Rüstəm oğlu Cəfərzadə — 04.11.1938[6]
 3. Məmmədov Dadaş Kamil oğlu — 04.12.1938[7]
 4. Ələkbərov Ələsgər Hacıağa oğlu — 04.12.1938[8]
 5. Qurbanov Əli Mirzəli oğlu — 04.12.1938[9]

1940-cı illərRedaktə

1940Redaktə

 1. Muradov Qaflan Məmmədrza oğlu[10]
 2. Salahov Qılman Balaməmməd oğlu

23 fevral

 1. Zülalov Əli Əbdül oğlu — 23.02.1940[11]
 2. Məlikova Narınc Murad qızı — 23.02.1940[12]
 3. Tağızadə Niyazi Zülfüqar bəy oğlu — 23.02.1940[13]
 4. Dadaşov Soltan Baba oğlu — 23.02.1940[14]
 5. Səlimbəyov Süleyman Cabbar oğlu — 23.02.1940[15]
 6. Talışinskaya Cahan Rza qızı — 23.02.1940[16]
 7. Səfərov Əhməd Muxtar oğlu — 23.02.1940[17]
 8. Atayev Əliməmməd İbadulla oğlu — 23.02.1940[18]
 9. Hüseynov Hacıbala Ağahüseyn oğlu — 23.02.1940[19]
 10. Rzayeva Həqiqət Əli qızı — 23.02.1940[20]
 11. Məmmədov Əhməd Musa oğlu — 23.02.1940[21]
 12. Rzayev Yaqub Kazım oğlu — 23.02.1940[22]

4 may

 1. Osmanlı İsmayıl Osman oğlu — 04.05.1940
 2. Şəkinskaya Barat Həbib qızı — 04.05.1940[23]
 3. Dağıstanlı İsmayıl Yusif oğlu — 04.05.1940[24]
 4. Almaszadə Qəmər Hacıağa qızı — 04.05.1940[25]

1943Redaktə

7 iyun

 1. Quliyeva Səltənət Məhəmməd bəy qızı — 07.06.1943[26]

17 iyun

 1. Bağdadbәyov Cәlil bəy Әmrah oğlu — 17.06.1943[27]
 2. Cəfərov Möhsün Sadıq oğlu — 17.06.1943[28]
 3. Şərifov Ələsgər Məmmədtağı oğlu — 17.06.1943[29]
 4. Abdullayev Lütfəli Əmir oğlu — 17.06.1943[30]
 5. Nağıyeva Əminə Abbas qızı — 17.06.1943[31]
 6. Topuriya Tamara Vissarionovna — 17.06.1943[32]
 7. Terequlova Aliyə Ramazan qızı — 17.06.1943[33]
 8. Şeyxov Şüa Nəsrulla oğlu — 17.06.1943[34]
 9. Ağalarov İdris Fərhad oğlu — 17.06.1943[35]
 10. Bünyadzadə Ağababa Bala oğlu — 17.06.1943[36]
 11. Haqverdiyev Əyyub Məmmədəli oğlu — 17.06.1943[37]
 12. Həmzəyev İbrahim Tağı oğlu — 17.06.1943[38]
 13. Musayev İsa Həsən oğlu — 17.06.1943[37]
 14. Şəmsizadə Heydər Məşədi Aslan oğlu — 17.06.1943[39]
 15. Tağızadə Süleyman İsmayıl oğlu — 17.06.1943[40]
 16. Yusifzadə Əşrəf Əmrah oğlu — 17.06.1943[41]
 17. Soltanov Əjdər Əliabbas oğlu — 17.06.1943[42]
 18. Bədəlbəyli Şəmsi Bədəl bəy oğlu — 17.06.1943[43]
 19. Qurbanov Ağadadaş Gülməmməd oğlu — 17.06.1943[44]
 20. Məcidova Süsən Hacı Aslan qızı — 17.06.1943[45]
 21. Ağayev Əliağa İsmayıl oğlu — 17.06.1943[46]
 22. Sultanov Əjdər Əliabbas oğlu — 17.06.1943[47]
 23. Məcidova Süsən Hacı Aslan qızı — 17.06.1943[48]
 24. Qurbanova Hökümə Abbasəli qızı — 17.06.1943[49]
 25. Mövləvi Səməd Məmməd oğlu — 17.06.1943[50]
 26. Tağıyev Səməd Əmiraslan oğlu — 17.06.1943[51]
 27. Orlinskaya Solmaz Qaragen qızı — 17.06.1943[52]
 28. Hüseynov Şirzad Abbasəli oğlu — 17.06.1943[53]
 29. Mustafayeva Sona Əyyub qızı — 17.06.1943[54]
 30. Mustafayev Böyükağa Hacıağa oğlu — 17.06.1943[55]
 31. Həsənzadə Əliheydər Ələkbər oğlu — 17.06.1943[56]
 32. Kələntərli Haşım Səməd oğlu — 17.06.1943[57]
 33. Hüseynov İbrahim Ağahüseyn oğlu — 17.06.1943[58]

17 iyul

 1. Qafqazlı Hacıməmməd Ələkbər oğlu — 17.07.1943[59]

1949Redaktə

 1. Fətullayev Fateh Mirzə Möhsün oğlu — 21.07.1949[60]
 2. Muradov Murad Məmmədrza oğlu — 21.07.1949[61]
 3. Cabbarzadə Bağır Məmmədrza oğlu — 21.07.1949[62]
 4. Lizina Nataliya Davıdovna — 21.07.1949[63]
 5. Rzayev Atamoğlan Balababa oğlu — 21.07.1949[64]
 6. Ələkbərov Əliheydər Əbdüləli oğlu — 21.07.1949[65]

1950-ci illərRedaktə

1954Redaktə

 1. İsgəndərova Cəvahir Allahverdi qızı — 27.02.1954[66]
 2. Dadaşov Yusif Əlibala oğlu — 27.02.1954[67]

1955Redaktə

 1. Bataşov Konstantin Nikolayeviç — 30.04.1955[68]
 2. Vəkilova Leyla Məhəd qızı — 30.04.1955[69]
 3. Veysəlova Rəmziyyə Osman qızı — 30.04.1955[70]
 4. Zeynalov Əli Yusif oğlu — 30.04.1955[47]
 5. Bəsirzadə Sofiya Bəşir qızı — 30.04.1955[71]
 6. Ələsgərov Süleyman Ağababa oğlu — 30.04.1955[72]
 7. Həsənova Gülxar İbrahim qızı — 30.04.1955[73]

1956Redaktə

 1. Urvantsev Anatoli Semyonoviç — 1956[74]
 2. Haqverdiyev Xanlar Mәmmәd oğlu — 1956[75]

1 iyul

 1. Sadıqov Hüseynağa Ələsgər oğlu — 1 iyul 1956[76]

1957Redaktə

 1. Hüseynzadə Ələkbər Hüseyn oğlu — 1957[77]

1958Redaktə

26 aprel

 1. Muradova Firuzə Ramazan qızı — 26.04.1958[78]
 2. Axundova Rəfiqə Hacı qızı — 26.04.1958[79]
 3. Zülalov Qәmbәr Әbdül oğlu — 26.04.1958[80]
 4. Cabbarova Rahilə Muxtar qızı — 26.04.1958[81]
 5. Hacıbəyov Soltan İsmayıl oğlu — 26.04.1958[82]
 6. Axundova Elmira Ağa qızı — 26.04.1958[83]
 7. Əliyev Əbülfət Əsəd oğlu — 26.04.1958[84]
 8. Seyfi Ələkbər Seyfulla oğlu — 26.04.1958[85]

20 may

 1. Həsənzadə Sadıq Həsən oğlu — 20.05.1958[86]
 2. Abbasov Ələddin Aslan oğlu — 20.05.1958[87]

1959Redaktə

10 iyun

 1. Mustafayev Faiq İsmayıl oğlu — 10.06.1959[88]
 2. Məlikova Nəcibə Haşımbəy qızı — 10.06.1959[89]
 3. Salayev Həsənağa Dərya oğlu — 10.06.1959[90]
 4. Bağırov Sadıq Saleh Xəlil oğlu — 10.06.1959[91]
 5. Qafarov Cavanşir Qafarağa oğlu — 10.06.1959[92]

29 iyul

 1. Atakişiyev Rauf İsrafil oğlu — 29.07.1959[93]

1960-cı illərRedaktə

1960Redaktə

 1. Şərifova Firəngiz Abbasmirzə qızı — 24.05.1960[94]
 2. Kərimov Kamal Həmid oğlu — 24.05.1960[95]
 3. Zeynalova Nəsibə Cahangir qızı — 24.05.1960[96]
 4. Hacıyev Rauf Soltan oğlu — 24.05.1960[97]
 5. Ələsgərov Süleyman Əyyub oğlu — 24.05.1960[98]
 6. Qasımova Şəfiqə Qasım qızı — 24.05.1960[99]
 7. Qafarlı Əlihüseyn Əbdülrəhim oğlu — 24.05.1960[56]

1964Redaktə

5 mart

 1. Əhmədova Firəngiz Yusif qızı — 05.03.1964[100]

29 iyun

 1. Cəfərov Məmməd Abbasqulu oğlu — 29.06.1964[101]
 2. Məlikova Rahilə Məmməd qızı — 29.06.1964[102]
 3. Səfərov Bəşir Səfər oğlu — 29.06.1964[103]
 4. Əliyeva Ətayə Qulam qızı — 29.06.1964[104]

14 oktyabr

 1. Qazıyeva Xədicə Bahəddin qızı — 14.10.1964[105]

17 oktyabr

 1. Əlixanova Firuzə Məmmədqulu qızı — 17.10.1964[94]

1967Redaktə

 1. Kərimova Rumiyyə Həmid qızı — 07.07.1967[106]

1969Redaktə

 1. Hacıbəyov Osman İsmayıl oğlu — 25.12.1969[107]

1970-ci illərRedaktə

1970Redaktə

 1. Babayeva Çimnaz Məmməd qızı — 21.05.1970[108]
 2. Pletnov Vladimir Nikolayeviç — 21.05.1970[108]
 3. Şirəliyeva Tamilla Xudadat qızı — 21.05.1970[108]
 4. Abdullayev Rauf Canbaxış oğlu — 21.05.1970[109]

1971Redaktə

29 aprel

 1. Turabov Həsənağa Səttar oğlu — 29.04.1971[110]

18 noyabr

 1. Məmmədov Həsən Ağaməmməd oğlu — 18.11.1971[111]

27 dekabr

 1. Bədirbəyli Firuzə Xanlar qızı — 27.12.1971[112]
 2. Qazıyev Yusif Lətif oğlu — 27.12.1971[113]

1972Redaktə

 1. Abdullayeva Aida Həmdulla qızı — 19.04.1972[114]
 2. Əliyev Ağakərim Ağahüseyn oğlu — 19.04.1972[114]
 3. Bədəlbəyli Fərhad Şəmsi oğlu — 19.04.1972[114]
 4. Seyidzadə Rəşid Mircəfər oğlu — 19.04.1972[114]
 5. Tağiyev Murad Yusif oğlu — 19.04.1972[114]

1974Redaktə

3 aprel

 1. Məmmədova Nəzakət Əli qızı — 03.04.1974[115]
 2. Şərifov Niyaz Səttar oğlu — 03.04.1974[116]

1 iyun

 1. Əliyeva Zemfira Məmmədəli qızı — 01.06.1974[117]
 2. Amzoyan Suren Arşakoviç — 01.06.1974[117]
 3. Aslanov Səyavuş Məmmədağa oğlu — 01.06.1974[117]
 4. Babayev Vəli Allahverdi oğlu — 01.06.1974[118]
 5. Bağırov Hacıbaba Ağarza oğlu — 01.06.1974[117]
 6. Behbudova Nəcibə Məcid qızı — 01.06.1974[117]
 7. Hüseynova Sofya Həsən qızı — 01.06.1974[119]
 8. Hüseynov Sadıq Ömər oğlu — 01.06.1974[117]
 9. Zeynalov Eldəniz Məmməd oğlu — 01.06.1974[117]
 10. İbrahimova Səfurə Ağabala qızı — 01.06.1974[117]
 11. Məmmədbəyov Lütfi Şahbaz oğlu — 01.06.1974[117]
 12. Şahsuvarov Aydın Ağa oğlu — 01.06.1974[120]
 13. Məmmədov Ağa Əskər oğlu — 01.06.1974[117]
 14. Məmmədova Şəfiqə Haşım qızı — 01.06.1974[117]
 15. Pənahova Amaliya Əliş qızı — 01.06.1974[117]
 16. Məmmədov Əyyub Cəfər oğlu — 01.06.1974[121]
 17. Razumovskaya Tamara Fyodorovna — 01.06.1974[117]
 18. Rzayev Səməndər Mənsim oğlu — 01.06.1974[117]
 19. Yagizarov Hacımurad Hacıəhmədoviç — 01.06.1974[117]
 20. Qardaşbəyov Əkbər Hacı oğlu — 01.06.1974[122]

1976Redaktə

 1. Ələkbərov Şahmar Zülfüqar oğlu — 23.12.1976[123]
 2. Aslanova Valentina Vasilyevna — 23.12.1976[123]
 3. Balayev Rasim Əhməd oğlu — 23.12.1976[123]
 4. Mirzəyev Tofiq İbrahim oğlu — 23.12.1976[123]

1978Redaktə

 1. Əsədov Vaqif Firidun oğlu — 10.01.1978[124]
 2. Əhmədov Mobil Salman oğlu — 10.01.1978[124]
 3. Babayev Arif İmran oğlu — 10.01.1978[124]
 4. Qriqoryan Rafael Qurkenoviç — 10.01.1978[124]
 5. Duxovnaya Lyudmila Semyonovna — 10.01.1978[124]
 6. Qasımova Fidan Əkrəm qızı — 10.01.1978[124]
 7. Qasımov Faiq Məsim oğlu — 10.01.1978[124]
 8. Məmmədova Tamilla Nəzər qızı — 10.01.1978[124]
 9. Məlikov Adil İbrahim oğlu — 10.01.1978[124]
 10. Mehdiyev Firudin Mehdi oğlu — 10.01.1978[124]
 11. Mikaelyan Mamikon Soqomokoviç — 10.01.1978[124]
 12. Naibov Firdovsi Niyaz oğlu — 10.01.1978[124]
 13. Sadıqov Mais Qurban oğlu — 10.01.1978[124]
 14. Babayev Rafiq Fərzi oğlu — 11.01.1978[125]
 15. İlyas Hüseyn oğlu Hüseynov —30.07.1978 [126]
 16. Babayev Rauf Yusif oğlu — 11.01.1978[125]
 17. Babazadə Zitta Şakir qızı — 11.01.1978[125]
 18. Hacıyev Arif Hüseyn oğlu — 11.01.1978[125]
 19. Yelisavetski Lev Abromoviç — 11.01.1978[125]
 20. Qədimov Davud Bala oğlu — 11.01.1978[125]
 21. Quluzadə Fərhad Qasım oğlu — 11.01.1978[125]
 22. Mirzəyev Teymur İbrahim oğlu — 11.01.1978[125]
 23. Rəsulova Validə Tələt qızı — 11.01.1978[125]
 24. Sərdarov Yuri Qriqoryeviç — 11.01.1978[125]

1979Redaktə

9 fevral

 1. Qurbanova Solmaz Cəbrayıl qızı — 09.02.1979[127]
 2. Əbluc Həsən Abbasqulu oğlu — 09.02.1979[128]

23 fevral

 1. Aleksandrov Konstantin Petroviç — 23.02.1979[129]
 2. Levtin İsaak Veniaminoviç — 23.02.1979[129]
 3. Mustafazadə Vaqif Əziz oğlu — 23.02.1979[129]
 4. Sultanov Saleh Hidayət oğlu — 23.02.1979[129]

2 aprel

 1. Əliyeva Böyükxanım Həsənbala qızı — 02.04.1979[130]
 2. Quliyev Qabil Əzizulla oğlu — 02.04.1979[130]

1980-ci illərRedaktə

1981Redaktə

 1. Abbasov Qurban Məmiş oğlu — 24.12.1981[131]
 2. Allahverdiyev Əli Fərman oğlu — 24.12.1981[131]
 3. Məmmədov Alim Tahir oğlu — 24.12.1981[131]
 4. Nadirov Rza Abbas oğlu — 24.12.1981[131]
 5. Abdullayeva Tamilla İslam qızı — ?.1981[132]
 6. Əliyev Vidadi Hüseyn oğlu — ?.1981[132]
 7. Kərimova Maretta Məhərrəm qızı — ?.1981[132]

1982Redaktə

 1. Ağayeva Rüxsarə Əli qızı — 01.12.1982[133]
 2. Əliyev Nazir Kərim oğlu — 01.12.1982[133]
 3. Baxşıyeva Gülşad Eynulla qızı — 01.12.1982[133]
 4. Haşımova Elmira İbrahim qızı — 01.12.1982[133]
 5. Dadaşov Oqtay Əlidadaş oğlu — 01.12.1982[133]
 6. Poladov Fuad Ağarəhim oğlu — 01.12.1982[134]
 7. Qarayev Tofiq Əşrəf oğlu — 01.12.1982[133]
 8. Kovtun Vyaçeslav Petroviç — 01.12.1982[133]
 9. Mitrofanov Yuri Gennadiyeviç — 01.12.1982[133]
 10. Qədirov Əliabbas Gülabbas oğlu — 01.12.1982[135]
 11. Mehbalıyeva Hicran Paşa qızı — 01.12.1982[133]
 12. Namazova Simuzər Məmmədqulu qızı — 01.12.1982[133]
 13. Rzayeva Nisə Heydər qızı — 01.12.1982[133]
 14. Hüseynova Nəcibə İbrahim qızı — 01.12.1982[136]
 15. Rzayev Əli Məşədrza oğlu — 01.12.1982[133]
 16. Şaginyan Anaid Barseqovna — 01.12.1982[133]
 17. Əminə Yusifqardaş qızı — 01.12.1982[137]
 18. Maniyev Muxtar Qənbər oğlu — 01.12.1982[137]
 19. Əzimov Rafiq Əşrəf oğlu — 01.12.1982[138]
 20. Abalmasov Alim Tixonoviç — 01.12.1982[139]
 21. Vinoqradova Larisa Afanoasyevna — 01.12.1982[139]
 22. Qasımov Əzizağa Qasım oğlu — 01.12.1982[140]
 23. Həsənova Sona Məmməd qızı — 01.12.1982[139]
 24. Mirişli Ramiz Aqil oğlu — 01.12.1982[141]
 25. Qoniyev Vilen Surenoviç — 01.12.1982[139]
 26. Mirzəyev Baba Mahmud oğlu — 01.12.1982[142]
 27. Qasımov Ağababa Qasım oğlu — 01.12.1982[139]
 28. Quliyeva Zemfira Nəriman qızı — 01.12.1982[139]
 29. Əsgərov Bürcəli Veysəl oğlu — 01.12.1982[143]
 30. Xanızadə Hamlet Bəbir oğlu — 01.12.1982[144]
 31. Avanesyan Arfeniya Qriqoryevna — 03.12.1982[145]
 32. Arutyunyan Kaçik Arsenoviç — 03.12.1982[145]
 33. Sarkisyan Qərib Vahanoviç — 03.12.1982[145]
 34. Bədəlov Elman Kərim oğlu — 09.12.1982[146]
 35. Bağırov Adil Kamil oğlu — 09.12.1982[146]
 36. Qurbanov Hamlet Ağadadaş oğlu — 01.12.1982[147]
 37. Zeynalov Bəhruz Mahmud oğlu — 09.12.1982[146]
 38. Məmmədova İzzət Kərim qızı — 09.12.1982[146]
 39. Danielyan Sergey Arşakoviç — 09.12.1982[146]
 40. Qasımova Xuraman Əkrəm qızı — 13.07.1982[148]

1984Redaktə

15 oktyabr

 1. Məmmədov İbrahim Əhməd oğlu — 15.10.1984[149]
 1. Cəfərxanova Roza Heydər qızı — 15.11.1984[150]
 2. Mirzəyeva Sona Qədir qızı — 15.11.1984[54]

1987Redaktə

 1. Manafov Fəxrəddin Manaf oğlu — 1987[151]

20 mart

 1. Kazımov Ağakişi Şəmməd oğlu — 20.03.1987[152]
 2. Məmmədzadə Ofeliya Kamal — 20.03.1987[153]
 3. Dadaşov Rafael Məlik oğlu — 20.03.1987[154]

12 iyun

 1. Hüseynov Rövşən Maqsud oğlu — 12.06.1987[155]

1988Redaktə

 1. Qasımov Alim Həmzə oğlu — 29.10.1988[156]

1989Redaktə

 1. Ağamalızadə Müzəffər Məmmədibrahim oğlu — 1989[157]

4 mart

 1. Quliyev Arif Əli oğlu — 04.03.1989[158]

21 mart

 1. Vəlixanov Aqşin Məmmədəli oğlu — 21.03.1989[159]
 2. Həsənzadə Nəcəf Abbas oğlu — 17.05.1989[160]

17 may

 1. Həsənzadə Nəcəf Abbas oğlu — 17.05.1989[160]
 2. Mahmudova Fatma Yaqub qızı — 17.05.1989[161]
 3. Axundova Şəfiqə Şirməmməd qızı — 17.05.1989[162]
 4. Əkbərov Canəli Xanəli oğlu — 17.05.1989[163]
 5. İsmayılov Hacı Məcid oğlu — 17.05.1989[164]

24 may

 1. Qurbanova Gülşən Ağadadaş qızı — 24.05.1989[165]

İstinadlarRedaktə

 1. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. II cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.92
 2. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. II cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.83
 3. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. I cild. Azərnəşr. Bakı, 2016. s.383
 4. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. I cild. Azərnəşr. Bakı, 2016. s.388-389
 5. Kazımovski Mirmahmud Mirələkbər oğlu
 6. Azərbaycan SSR əməkdar artisti adı alması ilə əlaqədar R.Əfqanlıya verilmiş Fəxri Fərman. 12.06.1941-ci il.İnv. № 6668
 7. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. I cild. Azərnəşr. Bakı, 2016. s.281
 8. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. I cild. Azərnəşr. Bakı, 2016. s.341-342
 9. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. I cild. Azərnəşr. Bakı, 2016. s.356
 10. Mədəniyyət tariximizdə iz qoyanlar
 11. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. I cild. Azərnəşr. Bakı, 2016. s.362
 12. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. III cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.37
 13. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. III cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.64
 14. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. III cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.204
 15. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. III cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.233
 16. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. I cild. Azərnəşr. Bakı, 2016. s.259
 17. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. I cild. Azərnəşr. Bakı, 2016. s.329
 18. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. I cild. Azərnəşr. Bakı, 2016. s.357
 19. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. II cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.47
 20. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. II cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.59
 21. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. I cild. Azərnəşr. Bakı, 2016. s.331
 22. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. III cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.373
 23. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. I cild. Azərnəşr. Bakı, 2016. s.231
 24. Dağıstanlı İsmayıl Yusif oğlu
 25. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Tarixi. Çaşıoğlu. Bakı, 2005. s.297
 26. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. III cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.179
 27. Teatr tariximizdən: Cəlil Bağdadbəyov
 28. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Tarixi. Çaşıoğlu. Bakı, 2005. s.
 29. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Tarixi. Çaşıoğlu. Bakı, 2005. s.159
 30. Xalq artisti Lütfəli Abdullayevin vəfatından 40 il ötür
 31. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. I cild. Azərnəşr. Bakı, 2016. s.364
 32. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. II cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.201
 33. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Tarixi. Çaşıoğlu. Bakı, 2005. s.337
 34. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. III cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.282
 35. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Tarixi. Çaşıoğlu. Bakı, 2005. s.289
 36. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Tarixi. Çaşıoğlu. Bakı, 2005. s.288
 37. 1 2 İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Tarixi. Çaşıoğlu. Bakı, 2005. s.229
 38. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Tarixi. Çaşıoğlu. Bakı, 2005. s.239
 39. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. II cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.56
 40. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. III cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.235
 41. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Tarixi. Çaşıoğlu. Bakı, 2005. s.375
 42. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. I cild. Azərnəşr. Bakı, 2016. s.332
 43. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Tarixi. Çaşıoğlu. Bakı, 2005. s.346
 44. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Tarixi. Çaşıoğlu. Bakı, 2005. s.180
 45. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Tarixi. Çaşıoğlu. Bakı, 2005. s.388
 46. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Tarixi. Çaşıoğlu. Bakı, 2005. s.182
 47. 1 2 İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Tarixi. Çaşıoğlu. Bakı, 2005. s.173
 48. Süsən Məcidova
 49. Hökümə Qurbanova-105
 50. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. III cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.182
 51. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. III cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.183
 52. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. III cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.202
 53. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. III cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.274
 54. 1 2 İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. III cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.209
 55. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. I cild. Azərnəşr. Bakı, 2016. s.247
 56. 1 2 İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. I cild. Azərnəşr. Bakı, 2016. s.352
 57. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. II cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.55
 58. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. II cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.115
 59. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. II cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.49
 60. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. I cild. Azərnəşr. Bakı, 2016. s.387
 61. Murad Muradov
 62. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. I cild. Azərnəşr. Bakı, 2016. s.215
 63. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. III cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.38
 64. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. I cild. Azərnəşr. Bakı, 2016. s.65
 65. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. I cild. Azərnəşr. Bakı, 2016. s.351
 66. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. I cild. Azərnəşr. Bakı, 2016. s.275
 67. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. III cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.389
 68. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Tarixi. Çaşıoğlu. Bakı, 2005. s.294
 69. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Tarixi. Çaşıoğlu. Bakı, 2005. s.298
 70. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Tarixi. Çaşıoğlu. Bakı, 2005. s.376
 71. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Tarixi. Çaşıoğlu. Bakı, 2005. s.179
 72. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. III cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.228
 73. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. II cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.37
 74. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. I cild. Azərnəşr. Bakı, 2016. s.50
 75. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. II cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.99
 76. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. II cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.85
 77. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. I cild. Azərnəşr. Bakı, 2016. s.338
 78. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. I cild. Azərnəşr. Bakı, 2016. s.410
 79. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Tarixi. Çaşıoğlu. Bakı, 2005. s.299
 80. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. II cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.198
 81. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. III cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.123
 82. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. III cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.205
 83. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. I cild. Azərnəşr. Bakı, 2016. s.303
 84. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. I cild. Azərnəşr. Bakı, 2016. s.317-318
 85. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. I cild. Azərnəşr. Bakı, 2016. s.339
 86. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. III cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.154
 87. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. I cild. Azərnəşr. Bakı, 2016. s.335-336
 88. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. I cild. Azərnəşr. Bakı, 2016. s.386
 89. Nəcibə Məlikova
 90. Romantik rolların mahir ifaçısı
 91. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. III cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.157
 92. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. I cild. Azərnəşr. Bakı, 2016. s.261
 93. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. III cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.115
 94. 1 2 İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. I cild. Azərnəşr. Bakı, 2016. s.404
 95. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. II cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.161
 96. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. III cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.54
 97. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. III cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.116
 98. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. III cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.229
 99. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. III cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.253
 100. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. I cild. Azərnəşr. Bakı, 2016. s.401
 101. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. II cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.281
 102. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. III cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.124
 103. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. I cild. Azərnəşr. Bakı, 2016. s.245
 104. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. I cild. Azərnəşr. Bakı, 2016. s.376
 105. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. II cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.102
 106. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. III cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.137
 107. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. III cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.85
 108. 1 2 3 Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının yaradıcı işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 21 may 1970-ci il tarixli Fərmanıanl.az saytı
 109. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. III cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.114
 110. Respublikanın incəsənət xadimlərindən bir qrupuna Azərbaycan SSR Fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 29 aprel 1971-ci il tarixli Fərmanıanl.az saytı
 111. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. II cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.69
 112. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. I cild. Azərnəşr. Bakı, 2016. s.408
 113. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. III cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.391
 114. 1 2 3 4 5 Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası işçilərinə fəxri adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 19 aprel 1972-ci il tarixli Fərmanıanl.az saytı
 115. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. III cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.58
 116. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. III cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.65
 117. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Respublikanın incəsənət işçilərinə Azərbaycan SSR-in fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 iyun 1974-cü il tarixli Fərmanıanl.az saytı
 118. Babayev Vəli
 119. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. III cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.198
 120. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. I cild. Azərnəşr. Bakı, 2016. s.168
 121. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. I cild. Azərnəşr. Bakı, 2016. s.380
 122. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. I cild. Azərnəşr. Bakı, 2016. s.334
 123. 1 2 3 4 Respublika kino sənəti işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 23 dekabr 1976-cı il tarixli Fərmanıanl.az saytı
 124. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Respublikanın teatr xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 10 yanvar 1978-ci il tarixli Fərmanıanl.az saytı
 125. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Respublikanın musiqi ifaçılığı sənəti xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 11 yanvar 1978-ci il tarixli Fərmanıanl.az saytı
 126. Respublikanın Musiqi İfaçılığı Sənəti Xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 11 yanvar 1978-ci il tarixli Fərmanıanl.az saytı
 127. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. III cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.201
 128. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. II cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.67-68
 129. 1 2 3 4 Respublikanın yaradıcı işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 23 fevral 1979-cu il tarixli Fərmanıanl.az saytı
 130. 1 2 N.Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrının işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 2 aprel 1979-cu il tarixli Fərmanıanl.az saytı
 131. 1 2 3 4 C.Cabbarlı adına Kirovabad Dövlət Dram Teatrının işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 24 dekabr 1981-ci il tarixli Fərmanıanl.az saytı
 132. 1 2 3 C.Cabbarlı adına Yerevan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı artistlərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1981-ci il tarixli Fərmanıanl.az saytı
 133. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Respublika teatr sənətinin işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanıanl.az saytı
 134. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. I cild. Azərnəşr. Bakı, 2016. s.412
 135. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. I cild. Azərnəşr. Bakı, 2016. s.345
 136. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. III cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.48
 137. 1 2 Respublika kino sənəti xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanıanl.az saytı
 138. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. III cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.101
 139. 1 2 3 4 5 6 Ş.Qurbanov adına Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya teatrının artistlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanıanl.az saytı
 140. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. I cild. Azərnəşr. Bakı, 2016. s.382
 141. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. III cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.111
 142. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. I cild. Azərnəşr. Bakı, 2016. s.213
 143. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. I cild. Azərnəşr. Bakı, 2016. s.252
 144. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. II cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.51
 145. 1 2 3 M.Qorki adına «Şərəf nişanı» ordenli Stepanakert Dövlət Dram Teatrının artistlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 3 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanıanl.az saytı
 146. 1 2 3 4 5 Azərbaycan SSR Dövlət Televiziya və Radio verilişləri komitəsi xalq çalğı alətləri orkestirinin işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 9 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanıanl.az saytı
 147. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. II cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.53
 148. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. II cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.108-109
 149. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. II cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.112-113
 150. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. III cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.133
 151. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. I cild. Azərnəşr. Bakı, 2016. s.393
 152. Kazımov Ağakişi
 153. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. III cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.78
 154. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. III cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.99
 155. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. III cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.135
 156. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. I cild. Azərnəşr. Bakı, 2016. s.40
 157. "Ağamalızadə Müzəffər Məmməd İbrahim oğlu". musicacademy.edu.az (azərb.). Bakı Musiqi Akademiyası. İstifadə tarixi: 27 noyabr 2019.
 158. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. I cild. Azərnəşr. Bakı, 2016. s.54
 159. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. I cild. Azərnəşr. Bakı, 2016. s.37
 160. 1 2 İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. III cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.47
 161. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. I cild. Azərnəşr. Bakı, 2016. s.390
 162. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. III cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.252
 163. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. I cild. Azərnəşr. Bakı, 2016. s.259-260
 164. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. II cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.48
 165. İlham Rəhimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. II cild. Azərnəşr. Bakı, 2017. s.40