Azərbaycan SSR əməkdar artistlərinin siyahısı

1920-ci illər

redaktə

26 yanvar 1926-cı ildən:

13 yanvar 1929-cu ildən:[a]

1930-cu illər

redaktə

23 aprel 1931-ci ildən:[b]

20 may 1931-ci ildən:[c]

23 may 1931-ci ildən:[d]

25 aprel 1933-cü ildən:[5]

25 may 1934-cü ildən:[6]

1 fevral 1936-cı ildən:[e]

4 noyabr 1938-ci ildən:[8]

1940-cı illər

redaktə

23 aprel 1940-cı ildən:[f]

 • Akimov (Vaynşteyn) Viktor Akimoviç — Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının artisti
 • Aleqrov-Sarkisov Aleksandr Qriqoryeviç — Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının artisti
 • Almas Zadə Qəmər Hacı Ağa qızı — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının balet solisti
 • Arevşatyan Artaşes Kaqramanoviç — Yeramyan adına Azərbaycan Dövlət Erməni Dram Teatrının artisti
 • Arzumanyan (Arzo) Artaşes Nikolayeviç — Yeramyan adına Azərbaycan Dövlət Erməni Dram Teatrının artisti
 • Atayev Əli Məmməd İbadulla oğlu — Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının artisti
 • Haşımlı Mürşüd Mehti oğlu — Qaryagin Kolxoz-Sovxoz Teatrının artisti
 • Babayeva Maryam Nersesovna — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının artisti-solisti
 • Boyman Debora Abramovna — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının balet solisti
 • Hüseynov Hacı Bala Ağa Hüseyn oğlu — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının artisti-solisti
 • Dağıstanlı-Hacıyev İsmayıl Yusif oğlu — M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının artisti
 • Draqayeva-Kupriyanova Aleksandra Andreyevna — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının xor artisti
 • Yeramyan Astxik Mixaylovna — Yeramyan adına Azərbaycan Dövlət Erməni Dram Teatrının artisti
 • Kvartalova Nina İvanovna — Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının artisti
 • Kərimov Məmmədkəbir Hacı oğlu — Nuxa Dövlət Dram Teatrının artisti
 • Levin Matvey Abramoviç — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti
 • Lopatkin Rostislav Mixayloviç — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti
 • Məlikova Narınc Murad qızı — Şamxor Kolxoz-Sovxoz Teatrının artistikası
 • Nadiradze-Vronski Vaxtanq İvanoviç[ru] — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının baletmeysteri
 • Osmanlı İsmayıl Osman oğlu — M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının artisti
 • Ratner İsaak Markoviç — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının konsertmeysteri
 • Rzayev Abbas Mahmud Əli oğlu — M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının artisti
 • Rzayeva Həqiqət Əli qızı — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının artisti
 • Salahlı-Məmmədov Əhməd Musa oğlu — Kirovabad Dövlət Teatrının artisti
 • Səfərov-Anatollı Əhməd Muxtar oğlu — Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının artisti
 • Səlimbəyov Süleyman Cabbar oğlu — artist, Lənkəran Dövlət Teatrının direktoru
 • Filippova Antonina Mixaylovna — Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının artisti
 • Şarlaxov Viktor Pyotroviç — Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının artisti
 • Şatkovski İosif Semyonoviç — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının artisti-skripkaçısı
 • Şəkinskaya Barat Həbib qızı — M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının artisti

27 aprel 1940-cı ildən:[g]

8 yanvar 1941-ci ildən:[h]

17 iyun 1943-cü ildən:[i]

21 iyul 1949-cu ildən:[j]

1950-ci illər

redaktə

27 fevral 1954-cü ildən:[k]

9 iyul 1954-cü ildən:[l]

25 sentyabr 1954-cü ildən:[m]

30 aprel 1955-ci ildən:[n]

2 fevral 1956-cı ildən:[o]

6 noyabr 1956-cı ildən:[p]

2 fevral 1957-ci ildən:[q]

16 may 1957-ci ildən:[r]

3 iyun 1957-ci ildən:[s]

26 aprel 1958-ci ildən:[t]

20 may 1958-ci ildən:[u]

22 oktyabr 1958-ci ildən:[v]

19 fevral 1959-cu ildən:[w]

21 fevral 1959-cu ildən:[x]

10 iyun 1959-cu ildən:[y]

29 iyul 1959-cu ildən:[z]

 • Atakişiyev Rafiq İsrafil oğlu — Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin artisti
 • Babayev Kərim Kərim oğlu — Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin artisti
 • Kette-Brailovskaya Berta Adamovna — Bakı pionerlər sarayı xareoqrafiya studiyasının rəhbəri
 • Dadaşov Əhsən Əlabbas oğlu — Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında radio verilişləri və televiziya komitəsinin xalq çalğı orkestrinin artisti
 • Dadaşov Ağəli Abbasəli oğlu — Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında radio verilişləri və televiziya komitəsinin baş rejissoru
 • İsgəndərov Ələkbər Mirzə oğlu — Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin artisti
 • Qurbanov Şamil Hüseyn oğlu — Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin artisti
 • Məmmədbəyli Adilgəray Heybətqulu oğlu — Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında radio verilişləri və televiziya komitəsinin xalq çalğı orkestrinin artisti
 • Məmmədov Gülağa Allahverdi oğlu — Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında radio verilişləri və televiziya komitəsi xorunun artisti

25 avqust 1959-cu ildən:[aa]

 • Jbanov Aleksandr Nikolayeviç — Bakı hava hücumundan müdafiə dairəsi mahnı və rəqs ansamblının artisti
 • Konkin Valentin İvanoviç — Bakı hava hücumundan müdafiə dairəsi mahnı və rəqs ansamblının artisti
 • Miroşniçenko Vladimir Qriqoryeviç — Bakı hava hücumundan müdafiə dairəsi mahnı və rəqs ansamblının artisti

1960-cı illər

redaktə

24 may 1960-cı ildən:[ab]

 • Abdullayev Xosrov Abdulla oğlu — Azərbaycan Dövlət sirkinin artisti
 • Avakov-Leonov Lev Vahanoviç — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının rejissoru
 • Əfşarov Muxtar Həsən oğlu — C. Cabbarlı adına Kirovabad Dövlət Dram Teatrının artisti
 • Ağayev Yunis Hacıqulu oğlu — Azərbaycan Dövlət estradasının artisti
 • Ağayev Yusif Hacıqulu oğlu — Azərbaycan Dövlət estradasının artisti
 • Əliyev Cabbar Əli oğlu — M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının artisti
 • Əlixanova Firuzə Məmmədqulu qızı — M. F. Axundov adına Naxçıvan Dövlət Dram Teatrının artisti
 • Antropova Zinaida İvanovna — S. Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının artisti
 • Əhmədov Tofiq Qəzənfər oğlu — Azərbaycan Dövlət estradasının artisti
 • Babayev Mirzə Əbdülcəfər oğlu — Azərbaycan Dövlət estradasının artisti
 • Bədirova Tatyana Baqratovna[ru] — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti
 • Varşavski Aleksandr Semyonoviç — M. Qorki adına Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının rejissoru
 • Vasilevskaya Piama Aleksandrovna — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti
 • Vəliyev Yusif Abdulla oğlu — M. Qorki adına Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının artisti
 • Dadaşov Məlik Yusif oğlu — M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının artisti
 • Cənizadə Müxlis Sabir oğlu — M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının artisti
 • Zeynalova Nəsibə Cahangir qızı — Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının artisti
 • Qasımova Şəfiqə Qasım qızı — Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının artisti
 • Qafarlı Əlihüseyn Əbdülrəhim oğlu — Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının artisti
 • Kərimov Kamal Həmid oğlu — Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının solisti
 • Koçarov Yenok Martirosoviç — Azərbaycan radio və televiziyasının solisti
 • Quliyev Əlağa Eyvaz oğlu — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti
 • Lazarov Semyon Alekseyeviç — Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının artisti
 • Məmmədzadə Bəhram Mövsüm oğlu — M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının skripkaçısı
 • Mahmudova Tamilla Zahid qızı — M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının pianoçusu
 • Məlikov Nicat Musa oğlu — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının baş xormeysteri
 • Mirzəliyev Hafiz Dadaş oğlu — Azərbaycan radio və televiziyasının konsertmeysteri
 • Paşazadə Tamara Muxtar qızı — M. Qorki adına Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının artisti
 • Popçenko Vitali Alekseyeviç — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti
 • Ratner Lüsya İsaakovna — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının baş konsertmeysteri
 • Ruhi-Şükürov Sahib Müseyib — Azərbaycan Dövlət estradasının artisti
 • Sazonova Anna Vladimirovnaya — M. Qorki adına Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının artisti
 • Samoylova Anna Fyodorovna — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti
 • Sarafyan Aram Armenakoviç — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının konsertmeysteri
 • Tahirova Aliyə Əziz qızı — Azərbaycan Dövlət xareoqrafiya məktəbinin direktoru
 • Titarenko Mariya Sergeyevna — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti
 • Falkoviç Anatoli Solomonoviç — S. Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının artisti
 • Şərifova Firəngiz Abbasmirzə qızı — M. Qorki adına Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının artisti

26 avqust 1960-cı ildən:[ac]

24 mart 1961-ci ildən:[ad]

14 dekabr 1961-ci ildən:[ae]

21 iyul 1962-ci ildən:[af]

11 oktyabr 1962-ci ildən:[ag]

 • Arutyunyan Rafael Hambarsumoviç — M. Qorki adına Stepanakert Dövlət Dram Teatrının artisti
 • Balasanyan Marqo Calalovna — M. Qorki adına Stepanakert Dövlət Dram Teatrının artisti
 • Gevorkyan Zinovor Semyonoviç — M. Qorki adına Stepanakert Dövlət Dram Teatrının artisti
 • Ovçuyan Benik Benyaminoviç — M. Qorki adına Stepanakert Dövlət Dram Teatrının artisti

17 noyabr 1962-ci ildən:[ah]

 • Cəfərov İbrahim Əbdül oğlu — opera müğənnisi

18 may 1963-cü ildən:[ai]

 • Davıdov Yuri Zinavaroviç — Azərbaycan SSR Dövlət mahnı və rəqs ansamblı rəqs qrupunun solisti
 • Karasyova İvetta İvanovna — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti
 • Keropyan Boris Arutyunoviç — Azərbaycan SSR Dövlət mahnı və rəqs ansamblı çalğı alətləri qrupunun solisti
 • Məmmədov Əlibaba Əhməd oğlu — Azərbaycan SSR Dövlət mahnı və rəqs ansamblının solisti
 • Mahmudova Nailə Bala qızı — Azərbaycan SSR Dövlət mahnı və rəqs ansamblı rəqs qrupunun solisti
 • Nadjarov Qavriil Sedrakoviç — M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti
 • Şarov Mixail Veniaminoviç — M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti

29 iyun 1964-cü ildən:[aj]

14 oktyabr 1964-cü ildən:[ak]

6 noyabr 1964-cü ildən:[al]

21 iyun 1965-ci ildən:[am]

9 dekabr 1966-cı ildən:[an]

 • Dadaşov Fərhad Mehdi oğlu — Azərbaycan radiosu və televiziyası xalq çalğı alətləri orkestrinin solisti
 • Cabbarova Fatma Əlicabbar qızı — Radio Verilişləri və Televiziya Komitəsinin diktoru
 • Nəcəfov Soltan Məmməd oğlu — Radio Verilişləri və Televiziya Komitəsi baş buraxılış redaksiyasının baş redaktoru, keçmiş diktor

1 aprel 1967-ci ildən:[ao]

7 iyul 1967-ci ildən:[ap]

11 iyul 1967-ci ildən:[aq]

 • Əbdülrəhimov Hacıağa Qəmbər oğlu — faqotçalan, Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin solisti
 • Əhmədov Rauf Əlabbas oğlu — skripkaçalan, Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin solisti
 • Krupkin German Yefimoviç — violonçelçalan, Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin solisti

25 dekabr 1969-cu ildən:[ar]

 • Hacıbəyov Osman İsmayıl oğlu — M. Qorki adına Azərbaycan Gənc Tamaşaçılar Teatrının artisti
 • Dobrovetski Anton İqnatyeviç — M. Qorki adına Azərbaycan Gənc Tamaşaçılar Teatrının artisti

1970-ci illər

redaktə

21 may 1970-ci ildən:[as]

29 aprel 1971-ci ildən:[at]

18 noyabr 1971-ci ildən:[au]

27 dekabr 1971-ci ildən:[av]

7 fevral 1972-ci ildən:[aw]

 • Lezgişvili Mixail Yexiskeloviç — S. Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının aktyoru
 • Potapov Viktor İvanoviç — S. Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının aktyoru
 • Tumarkina Dina İosifovna — S. Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının aktrisası
 • Filippov Vasili Sergeyeviç — S. Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının aktyoru
 • Çukmasov Boris Georgiyeviç — S. Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının aktyoru

19 aprel 1972-ci ildən:[ax]

 • Abdullayeva Aida Həmdulla qızı — Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının arfa sinfinin baş müəllimi
 • Əliyev Ağakərim Ağahüseyn oğlu — Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının nəfəsli alətlər kafedrasının dosenti
 • Bədəlbəyli Fərhad Şəmsi oğlu — Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının fortepiano kafedrasının müəllimi
 • Seyidzadə Rəşid Mircəfər oğlu — Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının simli alətlər kafedrasının dosenti
 • Tağıyev Murad Yusif oğlu — Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının simli alətlər kafedrasının dosenti
 • Əfəndiyev Elşad Qafur oğlu — Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının nəfəsli alətlər kafedrasının dosenti

22 noyabr 1973-cü ildən:[ay]

 • Allahverdiyan Nairui İsaakovna — Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti mahnı və rəqs ansamblının artisti
 • Arutyunyan Mixail Arutyunoviç — M. Qorki adına Stepanakert Dövlət Teatrının artisti
 • Asatryan Nvard Qazarovna — M. Qorki adına Stepanakert Dövlət Teatrının artisti
 • Babayan Aşot Arakeloviç — Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti mahnı və rəqs ansamblının baletmeysteri-artisti
 • Qriqoryan Robert Mirzəyeviç — Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti mahnı və rəqs ansamblının artisti
 • Simonyan Eriknaz Ohanesovna — M. Qorki adına Stepanakert Dövlət Teatrının artisti

3 aprel 1974-cü ildən:[az]

1 iyun 1974-cü ildən:[ba]

4 oktyabr 1974-cü ildən:[bb]

11 aprel 1975-ci ildən:[bc]

 • Əzizov Rafiq Novruz oğlu — Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının solisti
 • Bakıxanov Tələt Süleyman oğlu — M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti
 • Məlikova Afaq Süleyman qızı — Azərbaycan Dövlət mahnı və rəqs ansamblının solisti
 • Popov Stepan Karapetoviç — Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının baletmeysteri
 • Eldarova Tamilla Məmməd qızı — Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının solisti

23 dekabr 1976-cı ildən:[bd]

18 mart 1977-ci ildən:[be]

29 iyun 1977-ci ildən:[bf]

 • Abdullayev Rövşən Məmmədqulu oğlu — baş rejissor
 • Babayev Vasif Hacağa oğlu — baş rejissor
 • Kərimova Zərifə Həbib qızı — diktor
 • Quliyev Sabutay İmran oğlu — diktor
 • Mustafayev Ramiz Zahid oğlu — diktor

10 yanvar 1978-ci ildən:[bg]

 • Əsədov Vaqif Firidun oğlu — C. Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Musiqili Dram Teatrının artisti
 • Əhmədov Mobil Salman oğlu — Ş. Qurbanov adına Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının artisti
 • Babayev Arif İmran oğlu — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti
 • Qriqoryan Rafael Qurgenoviç — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti
 • Duxovnaya Lyudmila Semyonovna — S. Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının artisti
 • Qasımova Fidan Əkrəm qızı — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti
 • Qasımov Faiq Məsim oğlu — C. Cabbarlı adına Kirovabad Dövlət Dram Teatrının artisti
 • Məmmədova Tamilla Nəzər qızı — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının balet solisti
 • Məlikov Adil İbrahim oğlu — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti
 • Mehdiyev Firudin Mehdi oğlu — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti
 • Mikaelyan Mamikon Soqomokoviç — M. Qorki adına Stepanakert Dövlət Dram Teatrının artisti
 • Naibov Firdovsi Niyaz oğlu — M. Qorki adına Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının artisti
 • Sadıqov Mais Qurban oğlu — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti

11 yanvar 1978-ci ildən:[bh]

 • Babayev Rafiq Fərzi oğlu — Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrının musiqi rəhbəri
 • Babayev Rauf Yusif oğlu — "Qaya" Azərbaycan Dövlət konsert-estrada orkestrinin solisti
 • Babazadə Zitta Şakir qızı — Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrının solisti
 • Hacıyev Arif Hüseyn oğlu — "Qaya" Azərbaycan Dövlət konsert-estrada orkestrinin solisti
 • Hüseynov İlyas Hüseyn oğlu — Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin solisti
 • Yelisavetski Lev Abromoviç — "Qaya" Azərbaycan Dövlət konsert-estrada orkestrinin solisti
 • Qədimov Davud Bala oğlu — Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyi repertuar-redaksiya kollegiyasının üzvü
 • Quluzadə Fərhad Qasım oğlu — Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin solisti
 • Mirzəyev Teymur İbrahim oğlu — "Qaya" Azərbaycan Dövlət konsert-estrada orkestrinin solisti
 • Rəsulova Validə Tələt qızı — pianoçu, Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının müəllimi
 • Sərdarov Yuri Qriqoryeviç — Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrının solisti

24 noyabr 1978-ci ildən:[bi]

 • Abdullayeva Tamilla İslam qızı — C. Cabbarlı adına Yerevan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının aktrisası
 • Əliyev Vidadi Hüseyn oğlu — C. Cabbarlı adına Yerevan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının artisti
 • Kərimova Maretta Məhərrəm qızı — C. Cabbarlı adına Yerevan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının aktrisası

9 fevral 1979-cu ildən:[bj]

 • Əbluc Həsən Abbasqulu oğlu — M. Qorki adına Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının rejissoru
 • Hacıyeva Xuraman Abdulla qızı — M. Qorki adına Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktrisası
 • Qasımov Tariel İsgəndər oğlu — M. Qorki adına Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının artisti
 • Qurbanova Solmaz Cəbrayıl qızı — M. Qorki adına Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktrisası
 • Salmanov Ağaxan Əli oğlu — M. Qorki adına Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının artisti
 • Semerenko Viktor Pavloviç — M. Qorki adına Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının artisti
 • Xarçenko Arnold Mixayloviç — M. Qorki adına Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının artisti

23 fevral 1979-cu ildən:[bk]

 • Aleksandrov Konstantin Petroviç — Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin solisti
 • Levitin İsaak Veniaminoviç — Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin solisti
 • Mustafazadə Vaqif Əziz oğlu — "Muğam" caz ansamblının rəhbəri
 • Saleh Sultanov — Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin solisti

2 aprel 1979-cu ildən:[bl]

27 iyul 1979-cu ildən:[bm][bn]

 • Hacıyeva Züleyxa Hacıbaba qızı — Azərbaycan SSR Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin diktoru
 • Hüseynov Rafiq Əyyub oğlu — Azərbaycan SSR Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin diktoru
 • Rzazadə Yalçın İmran oğlu — Azərbaycan SSR Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin solist-vokalisti
 • Sənani Ofelya Hacağa qızı — Azərbaycan SSR Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin diktoru
 • Qalstyan Janna Georgiyevna — M. Qorki adına Stepanakert Dövlət Dram Teatrının aktrisası
 • Qriqoryan Şuşik Sarkisovna — M. Qorki adına Stepanakert Dövlət Dram Teatrının aktrisası
 • Movsesyan Jora Mambreyeviç — M. Qorki adına Stepanakert Dövlət Dram Teatrının artisti

26 oktyabr 1979-cu ildən:[bo]

 • Əsgərov Ələsgər Məmməd oğlu — Ümumittifaq Dövlət Sirkləri Birliyinin artisti
 • Şəfiyev Səyavuş Məmməd oğlu — Ümumittifaq Dövlət Sirkləri Birliyinin artisti

1980-ci illər

redaktə

10 aprel 1981-ci ildən:[bp]

 • Vasişşeva İrina Nikolayevna — S. Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının aktrisası
 • Perlova İrina Aleksandrovna — S. Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının aktrisası
 • Stepanova Mariya Qriqoryevna — S. Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının aktrisası

24 dekabr 1981-ci ildən:[bq]

30 dekabr 1981-ci ildən:[br]

13 iyul 1982-ci ildən:[bs]

1 dekabr 1982-ci ildən:[bt][bu][bv][bw][bx][by]

 • Əzimov Rafiq Əşrəf oğlu — M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının artisti
 • Əsgərov Bürcəli Veysəl oğlu — M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının artisti
 • Ağakişiyeva Zərnigar Fəti qızı — M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının artisti
 • Əhmədov İlham Namiqkamal oğlu — M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının artisti
 • Qədirov Əlabbas Qulu oğlu — M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının artisti
 • Qurbanov Hamlet Ağadadaş oğlu — M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının artisti
 • Məlikov Ramiz Ağarza oğlu — M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının artisti
 • Nuriyev Yaşar Məmmədsadıq oğlu — M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının artisti
 • Poladov Fuad Ağarəhim oğlu — M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının artisti
 • Fətullayeva Vəfa Nüsrət qızı — M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının artisti
 • Xanızadə Hamlet Bəbir oğlu — M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının artisti
 • Xudaverdiyev Kamal Ağahüseyn oğlu — M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının artisti
 • Əlixanova Afəridə Heydər qızı — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının artisti
 • Arifulina Olqa Vasilyevna — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının artisti
 • Zeynalov Rüfət Oqtay oğlu — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının artisti
 • Kərimov Vaqif İlyas oğlu — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının artisti
 • Lokşin Vladimir Borisoviç — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının artisti
 • Mirzəyev Baba Mahmud oğlu — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının artisti
 • Nizamətdinova İrina İrşapovna — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının artisti
 • Sitkinov Vladimir Alekseyeviç — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının artisti
 • Topçiyev Mustafa Ağabəy oğlu — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının artisti
 • Şifrin Roza Solomonovna — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının konsertmeysteri
 • Abdullayeva-İonova Lyudmila Vasilyevna — Bakı Dövlət Sirki İllüziya attraksionunun rəhbəri
 • Əliyev Ramiz İsgəndər oğlu — Bakı Dövlət Sirkinin baş quruluşçu rejissoru
 • Əliyev Karlen Həmzə oğlu — Azərbaycan Dövlət kamera orkestrinin artisti
 • Əliyeva Aida Borisovna — Azərbaycan Dövlət xor kapellasının artisti
 • Balayan Roza Fridunivna — Azərbaycan Dövlət mahnı və rəqs ansamblının artisti
 • Həsənova Zemfira Hacıbaba qızı — Azərbaycan Dövlət mahnı və rəqs ansamblının artisti
 • Qasımov Yusif Əli oğlu — Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının artisti
 • Hüseynova Xalidə Əyyub qızı — Azərbaycan qastrol-konsert birliyinin artisti
 • Dadaşov Tofiq Həsənağa oğlu — Azərbaycan qastrol-konsert birliyinin artisti
 • İsrafilov Aftandil Eynulla oğlu — Azərbaycan qastrol-konsert birliyinin musiqiçisi
 • Kərimov Nəriman Nüsür oğlu — Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının artisti
 • Quliyeva İlhamə Məzahir qızı — Azərbaycan qastrol-konsert birliyinin artisti
 • Quliyev Ramiz Əyyub oğlu — Azərbaycan qastrol-konsert birliyinin artisti
 • Muradov Əlibayram Əli oğlu — Azərbaycan Dövlət xor kapellasının artisti
 • Məmmədov Yaqub Məmməd oğlu — Azərbaycan qastrol-konsert birliyinin artisti
 • Mustafayev Teymur Ağaxan oğlu — Azərbaycan qastrol-konsert birliyinin artisti
 • Ramazanova Aliyə Allahqulu qızı — Azərbaycan Dövlət mahnı və rəqs ansamblının artisti
 • Terletski Vladimir Yevgenyeviç — Azərbaycan Dövlət estrada-simfonik orkestrinin baş dirijoru
 • Şirvani Cəmilə Mansur qızı — "Qarışıq ekzotik heyvanlar qrupu" attraksionunun rəhbəri
 • Ağayeva Rüxsarə Əli qızı — M. Qorki adına Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının artisti
 • Əliyev Nazir Kərim oğlu — N. Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrının artisti
 • Baxşıyeva Gülşad Eynulla qızı — S. Rəhman adına Şəki Dövlət Dram Teatrının artisti
 • Haşımova Elmira İbrahim qızı — M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının artisti
 • Dadaşov Oqtay Əlidadaş oğlu — A. Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının artisti
 • Qarayev Tofiq Əşrəf oğlu — Ə. Haqverdiyev adına Ağdam Dövlət Dram Teatrının artisti
 • Kovtun Vyaçeslav Petroviç — S. Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının artisti
 • Mirzəyev Qurban Baxşəli oğlu — Ə. Haqverdiyev adına Ağdam Dövlət Dram Teatrının artisti
 • Mitrofanov Yuri Gennadiyeviç — S. Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının artisti
 • Mehbalıyeva Hicran Paşa qızı — H. Ərəblinski adına Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının artisti
 • Namazova Simuzər Məmmədqulu qızı — Ə. Haqverdiyev adına Ağdam Dövlət Dram Teatrının artisti
 • Rzayeva Nisə Heydər qızı — M. Davudova adına Mingəçevir Dövlət Dram Teatrının artisti
 • Rzayev Əli Məşədrza oğlu — C. Cabbarlı adına Kirovabad Dövlət Dram Teatrının artisti
 • Şaginyan Anaid Barseqovna — C. Cabbarlı adına Kirovabad Dövlət Dram Teatrının artisti
 • Əminə Yusifqardaş qızı — kino artisti
 • Maniyev Muxtar Qənbər oğlu — kino artisti
 • Abalmasov Alim Tixonoviç — Ş. Qurbanov adına Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının artisti
 • Vinoqradova Larisa Afanasyevna — Ş. Qurbanov adına Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının artisti
 • Həsənova Sona Məmməd qızı — Ş. Qurbanov adına Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının artisti
 • Qoniyev Vilen Surenoviç — Ş. Qurbanov adına Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının artisti
 • Qasımov Ağababa Qasım oğlu — Ş. Qurbanov adına Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının artisti
 • Quliyeva Zemfira Nəriman qızı — Ş. Qurbanov adına Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının artisti

3 dekabr 1982-ci ildən:[bz]

 • Avanesyan Arfeniya Qriqoryevna — M. Qorki adına Stepanakert Dövlət Dram Teatrının artisti
 • Arutyunyan Kaçik Arsenoviç — M. Qorki adına Stepanakert Dövlət Dram Teatrının artisti
 • Sarkisyan Qərib Vahanoviç — M. Qorki adına Stepanakert Dövlət Dram Teatrının artisti

9 dekabr 1982-ci ildən:[ca]

 • Bədəlov Elman Kərim oğlu — Azərbaycan SSR Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin xalq çalğı alətləri orkestrinin solisti
 • Bağırov Adil Kamil oğlu — Azərbaycan SSR Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin xalq çalğı alətləri orkestrinin solisti
 • Zeynalov Bəhruz Mahmud oğlu — Azərbaycan SSR Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin xalq çalğı alətləri orkestrinin solisti
 • Məmmədova İzzət Kərim qızı — Azərbaycan SSR Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin xalq çalğı alətləri orkestrinin konsertmeysteri
 • Danielyan Sergey Arşakoviç — Azərbaycan SSR Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin xalq çalğı alətləri orkestrinin konsertmeysteri

1 noyabr 1983-cü ildən:[cb]

 • Arakelyan Kim Osipoviç — "Qarabağ" Dövlət estrada orkestrinin direktoru-bədii rəhbəri
 • Arustamyan Elmira Movsesovna — DQMV Dövlət mahnı və rəqs ansamblının müğənnisi
 • Qazarov Eduard Yervandoviç — DQMV Dövlət mahnı və rəqs ansamblının direktoru-bədii rəhbəri

15 noyabr 1984-cü ildən:[cc]

30 may 1986-cı ildən:[cd]

 • Dmitriyev Boris Nikolayeviç — "Azkonsert" Dövlət Qastrol-Konsert Birliyinin artisti

20 mart 1987-ci ildən:[ce]

 • Əkbərova Lyudmila Valentinovna — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının balet solisti
 • Arifulin Ramazan Həsənoviç — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının balet solisti
 • Axundov Vitali Vyaçeslavoviç — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının balet solisti
 • Dadaşov Rafael Məlik oğlu — M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının artisti
 • Zöhrabov Namus Cahangir oğlu — Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının solisti
 • Məmmədzadə Ofeliya Kamil qızı — Ş. Qurbanov adına Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının solisti
 • Marçenko Viktor Fyodoroviç — Ş. Qurbanov adına Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının solisti
 • Mirzəyev Mikayıl Şahvələd oğlu — M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının artisti
 • Utkin German Anatolyeviç — M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının balet solisti
 • Şarovski Aleksandr Yakovleviç — S. Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının artisti

12 iyun 1987-ci ildən:[87]

30 dekabr 1987-ci ildən:[cf]

 • Abdullayev Yuri Ağasiyeviç — Azərbaycan Dövlət simli alətlər kvartetinin solisti
 • Vəkilov Həmid Şamil oğlu — Azərbaycan Qastrol-Konsert Birliyinin tarzəni
 • Verdiyev Fikrət Süleyman oğlu — "Göygöl" Dövlət mahnı və rəqs ansamblının bədii rəhbəri, Kirovabad şəhəri
 • Haşımova Ceyran Əsəd qızı — Azərbaycan Qastrol-Konsert Birliyi "Lalə" xalq çalğı alətləri qadın ansamblının bədii rəhbəri
 • Qədimov Vəli Nurbala oğlu — Azərbaycan Qastrol-Konsert Birliyinin klarnetçi solisti
 • Qurbanbəyov Sərxan Rəşid oğlu — M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası kamera-instrumental ansamblının bədii rəhbəri və solisti
 • Xudayarova Tamilla Nemət qızı — Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının solisti

31 dekabr 1987-ci ildən:[cg]

12 oktyabr 1988-ci ildən:[ch]

21 mart 1989-cu ildən:[ci]

17 may 1989-cu ildən:[cj]

1990-cı illər

redaktə

8 may 1990-cı ildən:[93]

2 iyun 1990-cı ildən:[ck]

Tarixi bilinməyənlər

redaktə

İstinadlar

redaktə
 1. Turq Akademik teatrosynьn aktijorь Abas-Mirza Şərifova əməqdar aktijorь namь verməq hakkьnda // Azərbajcan Sosjalist Şyra Çumhurijjəti işci qəntli-huqymətinin Kanynlar və Əmrləri Qullijjatь. № 3. 21 mart 1929. 81.
 2. Turq Bədaje' Teatrosynyn artisti joldaş Ryhyllah Sidkijə Cumhyrijjətin əməqdar artisti adьnьn verilməsi hakkьnda // Azərbajcan Sosjalist Şyra Cumhyrijjəti işçi-qəntli huqymətinin Kanynlar və Əmrləri Qullijjatь. № 14. 22 ijyn 1931. 548.
 3. A.S.Ş.C. Xalk Komisarlar Şyrasьnьn kərarь № 660 // Kommynist. № 116 (3231). 25 мај 1931-сi il. S. 4.
 4. ASŞC. Xalk Komisarlar Şyrasьnьn Kərarь № 713 // Kommynist. № 121 (3236). 31 мај 1931-сi il. S. 4.
 5. Tyrk teatrosunun 60 illiyi // Qommunist. № 98 (3820). 27 aprel 1933-cü il. S. 4.
 6. Qompozitor Ƣlijerin «Şah Sənəm» operasьnьn tamaşaja qojulmasь haqqьnda // Azərbajçan Sosjalist Şura Çymhurijjəti işci kəntli-hɵkymətinin Qanunlar və Əmrləri Kyllijjatь. № № 14. 10 ijul 1934. S. 22.
 7. ASŞC 15 illiji mynasəbətilə Azərbajçan SŞÇ-nin qabaqçьl işci qadınlarь, qolxozçularь və qolxozçu qadьnlarь, əməkci zijalьlarь nymayəndələrinin və şura işçilərinin təltif edilməsi haqqьnda Уmum Azərbajçan Mərkəzi İçraijjə Qomitəsi prezidiumunun qərarь // Qommunist. № 60 (4686). 12 mart 1936. S. 4.
 8. Azərbajçan SSR Baş Soveti Prezidiumunda // Qommunist. № 280 (5511). 5 deqabr 1938-çi il. səh. 1.
 9. Сәнае вә кәнд тәсәррүфаты габагҹылларынын, элм, маариф, сәһиййә вә инҹәсәнәт ишчиләринин, Фәһлә-Кәндли Гызыл Ордусу командирләринин, сияси ишчиләринин вә гызыл әскәрләринин, совет ишчиләринин вә башга ишчиләрин тәлтиф эдилмәләри һаггында фәрман // Азполиграф. № 2 (6). Б.. 1940. сәһ. 10–11.
 10. Сәнае вә кәнд тәсәррүфаты габагҹылларынын, элм, маариф, сәһиййә вә инҹәсәнәт ишчиләринин, Фәһлә-Кәндли Гызыл Ордусу командирләринин, сияси ишчиләринин вә гызыл әскәрләринин, совет ишчиләринин вә башга ишчиләрин тәлтиф эдилмәләри һаггында фәрман // Азполиграф. № 2 (6). Б.. 1940. сәһ. 52–54.
 11. Азәрбайҹан Дөвләт Рус Драма Театры ишчиләринин тәлтиф едилмәси һаггында фәрман // Азәрбайҹан Совет Социалист Республикасы Баш Советинин Ведомостлары. № 1 (9). Б.: Азполиграф. март 1941. сәһ. 5–6.
 12. Инҹәсәнәт ишчиләринә фәхри адлар верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Баш Совети Президиумунун Фәрманы // Коммунист. № 127 (6528). 19 ијун 1943-ҹү ил. С. 1.
 13. М. Әзизбәйов адына Азәрбайҹан Дөвләт Драм Театры артистләринә Азәрбайҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәясәт Һей'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 143 (8099). 23 ијул 1949-ҹу ил. С. 1.
 14. Азәрбайҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәясәт Һей'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 50 (9465). 28 феврал 1954-ҹү ил. сәһ. 1.
 15. М. Горки адына Степанакерт Дөвләт Эрмәни Драм Театрынын артистләринә Азәрбайҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәясәт Һей'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 165 (9580). 14 июл 1954-ҹү ил. С. 1.
 16. М. Магомаев адына Азәрбайҹан Дөвләт Филармониясы артистләринә Азәрбайҹан ССР әмәкдар артисти фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәясәт Һей'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 230 (9645). 28 сентябр 1954-ҹү ил. сәһ. 1.
 17. Республиканын инҹәсәнәт ишчиләринә Азәрбайҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәйасәт Һей'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 103 (9828). 1 май 1955-ҹи ил. сәһ. 1.
 18. Азәрбайҹан дөвләт рус драм театры артистләринә Азәрбайҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәясәт Һей'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 29 (10062). 3 феврал 1956-ҹы ил. сәһ. 1.
 19. Инҹәсәнәт хадимләринә Азәрбайҹан ССР Фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәясәт Һей'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 260 (10293). 7 ноябр 1956-ҹы ил. сәһ. 3.
 20. Р. Ә. Юсибов йолдаша Азәрбайҹан ССР әмәкдар артисти Фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәясәт Һей'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 28 (10364). 3 феврал 1957-ҹи ил. сәһ. 2.
 21. М. Горки адына Степанакерт ермәни дөвләт драм театрынын артистләринә Азәрбайҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәйасәт Һей'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 115 (10451). 17 май 1957-ҹи ил. сәһ. 1.
 22. Ә. Һ. Һүсейнзадәйә Азәрбайчан ССР әмәкдар артисти фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәясәт Һей'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 129 (10465). 4 июн 1957-ҹи ил. сәһ. 1.
 23. М. Ф. Ахундов адына Ленин орденли Азәрбайҹан Дөвләт Опера вә Балет Театрынын ишчиләринә Азәрбайҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәйасәт Һей'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 100 (10741). 28 апрел 1958-ҹи ил. сәһ. 1.
 24. Ҹ. Ҹаббарлы адына Кировабад Дөвләт Драм Театры ишчиләринә Азәрбайҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәйасәт Һей'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 117 (10758). 21 май 1958-ҹи ил. сәһ. 1.
 25. М. М. Зейналова вә М. М. Оруҹова Азәрбайҹан ССР әмәкдар артисти фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәясәт Һей'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 250 (10891). 23 октябр 1958-ҹи ил. С. 1.
 26. Ј. Н. Нәриманов јолдаша Азәрбајҹан ССР әмәкдар артисти Фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Азәрбајҹан ССР Али Советинин Мә'луматы. № 3 (8). март 1959-ҹу ил. С. 9.
 27. Азәрбајҹан дөвләт маһны вә рәгс ансамблынын јарадыҹы ишчиләринә фәхри адлар верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 44 (10991). 22 феврал 1959-ҹу ил. сәһ. 1.
 28. Азәрбајҹан ССР инҹәсәнәт ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 135 (11082). 11 ијун 1959-ҹу ил. сәһ. 1.
 29. Азәрбајҹан ССР инҹәсәнәт ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 177 (11124). 30 ијул 1959-ҹу ил. сәһ. 1.
 30. А. Н. Жбанов, В. И. Конкин вә В. Г. Мирошниченко јолдашлара Азәрбајҹан ССР әмәкдар артисти Фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Азәрбајҹан ССР Али Советинин Мә'луматы. № 9 (14). сентјабр 1959-ҹу ил. С. 11.
 31. Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 122 (11376). 25 мај 1960-ҹы ил. сәһ. 2.
 32. Т. С. Ағамирова јолдаша Азәрбајҹан ССР әмәкдар артисти фәхри адынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 200 (11454). 27 август 1960-ҹы ил. сәһ. 2.
 33. Сәмәд Вурғун адына Азәрбајҹан Дөвләт Рус Драм Театрынын ишчиләринә фәхри адлар верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 73 (11632). 26 март 1961-ҹи ил. сәһ. 3.
 34. Ҹ. Ҹаббарлы адына Кировабад Дөвләт Драм Театрынын ишчиләринә фәхри адлар верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 290 (11849). 15 декабр 1961-ҹи ил. сәһ. 1.
 35. Н. И. Шашыгоғлу јолдаша Азәрбајҹан ССР әмәкдар артисти фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 170 (12032). 22 ијул 1962-ҹи ил. С. 1.
 36. М. Горки адына Степанакерт Дөвләт Драм Театрынын артистләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 240 (12102). 12 октјабр 1962-ҹи ил. С. 1.
 37. И. Ә. Ҹәфәров јолдаша Азәрбајҹан ССР әмәкдар артисти фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Азәрбајҹан ССР Али Советинин Мә'луматы. № 33 (118). 30 нојабр 1962-ҹи ил.
 38. Республиканын инҹәсәнәт хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 117 (12283). 19 мај 1963-ҹү ил. сәһ. 1.
 39. Азәрбајҹан ССР Али Советинин Рәјасәт Һеј'әтиндә // Коммунист. № 151 (12622). 30 ијун 1964-ҹү ил. сәһ. 1.
 40. Нахчыван МССР сәнаје вә кәнд тәсәррүфаты габагҹылларына, сәһијјә, халг маарифи вә мәдәнијјәт ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 244 (12715). 17 октјабр 1964-ҹү ил. сәһ. 1.
 41. М. М. Магомајевә Азәрбајҹан ССР әмәкдар артисти фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 262 (12733). 7 нојабр 1964-ҹү ил. сәһ. 4.
 42. Ҹ. Мәммәдгулузадә адына Нахчыван Дөвләт Мусигили Драм Театрынын артистләринә фәхри адлар верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 145 (12922). 22 ијун 1965-ҹи ил. сәһ. 1.
 43. Азәрбајҹан ССР Назирләр Совети јанында Радио Верилишләри вә Телевизија Комитәсинин, Азәрбајҹан ССР Рабитә Назирлијинин ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 284 (13370). 10 декабр 1966-ҹы ил. сәһ. 3.
 44. М. Г. Ширвани јолдаша Азәрбајҹан ССР әмәкдар артисти фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Али Советинин Мә'луматы. № 7 (260). 15 апрел 1967-ҹи ил. С. 36.
 45. Республиканын бир груп мәдәнијјәт вә инҹәсәнәт ишчисинә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 159 (13547). 8 ијул 1967-ҹи ил. С. 1.
 46. Ү. Һаҹыбәјов адына Азәрбајҹан Дөвләт симфоник оркестринин артистләринә Азәрбајҹан ССР әмәкдар артисти фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Али Советинин Мә'луматы. № 13 (266). 15 ијул 1967-ҹи ил. С. 19.
 47. М. Горки адына Азәрбајҹан Ҝәнҹ Тамашачылар Театрынын ишчиләринә фәхри адлар верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 301 (14297). 26 декабр 1969-ҹу ил. сәһ. 3.
 48. М. Ф. Ахундов адына Азәрбајҹан Дөвләт Академик Опера вә Балет Театрынын јарадыҹы ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 118 (14419). 23 мај 1970-ҹи ил. сәһ. 1.
 49. Республиканын инҹәсәнәт хадимләриндән бир групуна Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 101 (14706). 30 апрел 1971-ҹи ил. сәһ. 1.
 50. Кино сәнәти хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 270 (14875). 19 нојабр 1971-ҹи ил. сәһ. 2.
 51. Ҹ. Ҹаббарлы адына Кировабад Дөвләт Драм Театрынын ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 303 (14908). 28 декабр 1971-ҹи ил. сәһ. 2.
 52. С. Вурғун адына Гырмызы Әмәк Бајрағы орденли Азәрбајҹан Дөвләт Рус Драм Театры ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 32 (14942). 8 феврал 1972-ҹи ил. сәһ. 2.
 53. Үзејир Һаҹыбәјов адына Азәрбајҹан Дөвләт Консерваторијасы ишчиләринә фәхри адлар верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 93 (15003). 20 апрел 1972-ҹи ил. сәһ. 2.
 54. Дағлыг Гарабағ Мухтар Вилајәтинин халг тәсәрруфаты, елм вә мәдәнијјәт ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 274 (15489). 23 нојабр 1973-ҹү ил. сәһ. 1.
 55. Республиканын инҹәсәнәт ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 79 (15599). 4 апрел 1974-ҹү ил. сәһ. 1.
 56. Республиканын инҹәсәнәт ишчиләринә Азәрбајҹан ССР-ин фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 127 (15647). 2 ијун 1974-ҹү ил. сәһ. 1.
 57. Нахчыван МССР халг тәсәррүфаты, елм вә мәдәнијјәт ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Азәрбајҹан ССР Али Советинин Мә'луматы. № 19 (441). 15 октјабр 1974-ҹү ил. сәһ. 11–12.
 58. Республика инҹәсәнәт ишчиләринә Азәрбајҹан ССР әмәкдар артисти фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 86 (15911). 12 апрел 1975-ҹи ил. сәһ. 2.
 59. Республика кино сәнәти ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 301 (16430). 25 декабр 1976-ҹы ил. сәһ. 3.
 60. Сирк артистләринә республика фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 65 (16500). 19 март 1977-ҹи ил. сәһ. 2.
 61. Азәрбајҹан ССР Назирләр Совети Дөвләт Телевизија вә Радио Верилишләри Комитәсинин вә Азәрбајҹан ССР Рабитә Назирлијинин ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 150 (16585). 30 ијун 1977-ҹи ил. сәһ. 2.
 62. Республиканын театр сәнәти хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 9 (16749). 11 јанвар 1978-ҹи ил. сәһ. 1.
 63. Республиканын мусиги ифачылығы сәнәти хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 10 (16750). 12 јанвар 1978-ҹи ил. сәһ. 1.
 64. Ҹ. Ҹаббарлы адына Јереван Дөвләт Азәрбајҹан Драм Театры артистләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 270 (17010). 26 нојабр 1978-ҹи ил. сәһ. 1.
 65. М. Горки адына Азәрбајҹан Дөвләт Ҝәнҹ Тамашачылар Театрынын ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 34 (17073). 10 феврал 1979-ҹу ил. сәһ. 2.
 66. Республиканын јарадыҹы ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 47 (17086). 25 феврал 1979-ҹу ил. сәһ. 3.
 67. Н. Вәзиров адына Ләнкәран Дөвләт Драм Театрынын ишчиләринә Азәрбајҹан ССР-ин фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 76 (17115). 3 апрел 1979-ҹу ил. сәһ. 2.
 68. Азәрбајҹан ССР Дөвләт Телевизија вә Радио Верилишләри Комитәсинин ишчиләринә Азәрбајҹан ССР әмәкдар артисти фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 171 (17210). 28 ијул 1979-ҹу ил. сәһ. 2.
 69. М. Горки адына Степанакерт Дөвләт Драм Театрынын ишчиләринә республика фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 172 (17211). 29 ијул 1979-ҹу ил. сәһ. 2.
 70. Сирк ишчиләринә республика фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 247 (17286). 27 октјабр 1979-ҹу ил. сәһ. 4.
 71. Сәмәд Вурғун адына Гырмызы Әмәк Бајрағы орденли Азәрбајҹан Дөвләт Рус Драм Театрынын ишчиләринә республика фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 88 (17722). 12 апрел 1981-ҹи ил. сәһ. 3.
 72. Ҹ. Ҹаббарлы адына Кировабад Дөвләт Драм Театрынын ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 297 (17931). 26 декабр 1981-ҹи ил. сәһ. 3.
 73. Азәрбајҹан ССР Дөвләт Телевизија вә Радио Верилишләри Комитәсинин ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 300 (17934). 31 декабр 1981-ҹи ил. сәһ. 3.
 74. Х. Ә. Гасымова јолдаша «Азәрбајҹан ССР әмәкдар артисти» фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 164 (18098). 14 ијул 1982-ҹи ил. сәһ. 2.
 75. М. Әзизбәјов адына Азәрбајҹан Дөвләт Академик Драм Театрынын артистләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 276 (18210). 2 декабр 1982-ҹи ил. сәһ. 2.
 76. М. Ф. Ахундов адына Азәрбајҹан Дөвләт Академик Опера вә Балет Театрынын ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 276 (18210). 2 декабр 1982-ҹи ил. сәһ. 2.
 77. Республиканын мусиги ифачылығы сәнәти хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 276 (18210). 2 декабр 1982-ҹи ил. сәһ. 2.
 78. Республика театр сәнәтинин ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 277 (18211). 3 декабр 1982-ҹи ил. сәһ. 3.
 79. Республика кино сәнәти хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 277 (18211). 3 декабр 1982-ҹи ил. сәһ. 3.
 80. Ш. Гурбанов адына Азәрбајҹан Дөвләт Мусигили Комедија Театрынын артистләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 278 (18212). 4 декабр 1982-ҹи ил. сәһ. 3.
 81. М. Горки адына «Шәрәф Нишаны» орденли Степанакерт Дөвләт Драм Театрынын артистләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 279 (18213). 5 декабр 1982-ҹи ил. сәһ. 2.
 82. Азәрбајҹан ССР Дөвләт Телевизија вә Радио Верилишләри Комитәси халг чалғы аләтләри оркестринин ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 282 (18216). 10 декабр 1982-ҹи ил. сәһ. 4.
 83. Дағлыг Гарабағ Мухтар Вилајәтинин сәнаје, тикинти, кәнд тәсәррүфаты, халг маарифи, сәһијјә вә мәдәнијјәт ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 252 (18485). 2 нојабр 1983-ҹү ил. сәһ. 3.
 84. Нахчыван Мухтар Совет Сосиалист Республикасынын сәнаје, тикинти, кәнд тәсәррүфаты, халг маарифи, сәһијјә вә мәдәнијјәт ишчиләринә Азәрбајҹан ССР-ин фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 263 (19150). 16 нојабр 1984-ҹү ил. сәһ. 2.
 85. Б. Н. Дмитријев јолдаша «Азәрбајҹан ССР әмәкдар артисти» фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Азәрбајҹан ССР Али Советинин Мә'луматы. № 10 (720). Бакы. 31 мај 1986-ҹы ил.
 86. Республиканын театр вә мусиги ифачылығы сәнәти ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Али Советинин Мә'луматы. № 6 (740). Бакы. 31 март 1987-ҹи ил. сәһ. 44.
 87. Тәбрик едирик! // Коммунист. № 137 (20306). 13 ијун 1987-ҹи ил. сәһ. 3.
 88. Республика мусиги-ифачылыг сәнәти хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Али Советинин Мә'луматы. № 24 (757). Бакы: Азәрбајҹан ССР Али Советинин Нәшри. 31 декабр 1987-ҹи ил. сәһ. 13−14.
 89. Республиканын кинематографија хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Али Советинин Мә'луматы. № 24 (757). Бакы: Азәрбајҹан ССР Али Советинин Нәшри. 31 декабр 1987-ҹи ил. сәһ. 15.
 90. Садыгҹан адына Азәрбајҹан муғам триосунун артистләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Али Советинин Мә'луматы. № 18–19 (775–776). 15 октјабр 1988-ҹи ил. сәһ. 8.
 91. Елм, халг тәһсили, әдәбијјат вә инҹәсәнәт хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 68 (20836). 22 март 1989-ҹу ил. сәһ. 2.
 92. Республиканын мәдәнијјәт хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Али Советинин Мә'луматы. № 10 (791). Бакы: Азәрбајҹан ССР Али Советинин нәшри. 31 мај 1989-ҹу ил. сәһ. 4–6.
 93. Әмәјә ҝөрә мүкафатлар // Коммунист. № 100 (21168). 9 мај 1990-ҹы ил. сәһ. 2.
 94. Сумгајыт шәһәринин инҹәсәнәт усталарына Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Президентинин Фәрманы // Коммунист. № 122 (21190). 3 ијун 1990-ҹы ил. сәһ. 1.
Sənədlər
 1. Abas Mirzə Şərifovun XX illik teatr fəaliyyəti, türk teatrının inkişafı işində onun xidmətlərini və böyük səhnəvi məharəti nəticəsində xüsusi bir təhsili olmadan türk teatrı səhnəsində dünya klassiklərinin təsvirlərini yaratmaq imkanını əldə etməsini nəzərə alaraq Türk Akademik teatrının aktyoru Abas Mirzə Şərifova əməkdar aktyor namı verilməsi haqqında Azərbaycan Sovet Şura Cümhuriyyəti Xalq Komissarlar Şurasının 13 yanvar 1929-cu il tarixli qərarı[1]
 2. Türk Bədayə Teatrının artisti yoldaş Ruhulla Sidqinin 25 illik faydalı artistlik və ictimai fəaliyyətini qeyd edərək "ASŞC-nin əməkdar artisti" adının verilməsi haqqında Azərbaycan Sovet Şura Cümhuriyyəti Xalq Komissarlar Şurasının 23 aprel 1931-ci tarixli, 582 nömrəli qərarı[2]
 3. Erməni Dövlət Dram Teatrında uzun illər səmərəli işləri qeyd olunmaqla Erməni Dövlət Dram Teatrının işçiləri — artist Jasmen-Qriqoryan və İosif Afanasyeviç Voskanyana "cümhuriyyətin əməkdar artisti" adı verilməsi haqqında Azərbaycan Sovet Şura Cümhuriyyəti Xalq Komissarlar Şurasının 20 may 1931-ci il tarixli, 660 nömrəli qərarı[3]
 4. Türk səhnəsindəki səmərəli işləri qeyd olunmaqla Bakı Türk İşçi Teatrı artistlərindən Kazımov Rüstəm və Cavadova "əməkdar artist" adı verilməsi haqqında Azərbaycan Sovet Şura Cümhuriyyəti Xalq Komissarlar Şurasının 23 may 1931-ci il tarixli, 713 nömrəli qərarı[4]
 5. ASŞC 15 illiyi münasibətilə Azərbaycan SŞÇ-nin qabaqcıl işci qadınları, kolxozçuları və kolxozçu qadınları, əməkçi ziyalıları nümayəndələrinin və şura işçilərinin təltif edilməsi haqqında Ümum Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi Prezidiumunun 1 fevral 1936-cı il tarixli qərarı[7]
 6. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının XX illiyi münasibətilə sənaye və kənd təsərrüfatı qabaqcıllarına, elm, maarif, səhiyyə və incəsənət işçilərinə, Fəhlə-Kəndli Qızıl Ordusun komandirlərinə, siyasi işçilərinə və qızıl əsgərlərinə, sovet işçilərinə və başqa işçilərə adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Baş Soveti Prezidiumunun 23 aprel 1940-cı il tarixli Fərmanı[9]
 7. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının XX illiyi münasibətilə sənaye və kənd təsərrüfatı qabaqcıllarına, elm, maarif, səhiyyə və incəsənət işçilərinə, Fəhlə-Kəndli Qızıl Ordusun komandirlərinə, siyasi işçilərinə və qızıl əsgərlərinə, sovet işçilərinə və başqa işçilərə adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Baş Soveti Prezidiumunun 27 aprel 1940-cı il tarixli Fərmanı[10]
 8. Azərbaycan Dövlət Rus Drama Teatrının XX illik yubileyi münasibətilə və Azərbaycan SSR-də teatr incəsənətini inkişaf etdirmək sahəsində xidmətlərinə görə Azərbaycan Dövlət Rus Drama Teatrı işçilərinin təltif edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Baş Soveti Prezidiumunun 8 yanvar 1941-ci il tarixli Fərmanı[11]
 9. Azərbaycan incəsənətinin inkişafı sahəsində xidmətlərinə görə, habelə vətən müharibəsi günlərində Qızıl Ordu və Hərbi-Dəniz Flotu Hissələrində nümunəvi bədii xidmət etdiklərinə görə, özlərini göstərmiş olan incəsənət işçilərinə fəxri adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Baş Soveti Prezidiumunun 17 iyun 1943 tarixli Fərmanı[12]
 10. M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının təsis edilməsinin 75 illiyi ilə əlaqədar olaraq və sovet teatr incəsənəti sahəsində qazandıqları müvəffəqiyyətə görə M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı artistlərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 21 iyul 1949-cu il tarixli Fərmanı[13]
 11. M. Qorki adına Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında uzun illər səmərəli fəaliyyət göstərən şəxslərə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 27 fevral 1954-cü il tarixli Fərmanı[14]
 12. M. Qorki adına Stepanakert Dövlət Erməni Dram Teatrında uzun illər səmərəli fəaliyyət göstərdiklərinə görə M. Qorki adına Stepanakert Dövlət Erməni Dram Teatrının artistlərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 9 iyul 1954-cü il tarixli Fərmanı[15]
 13. Səmərəli konsert-ifaçılıq fəaliyyəti göstərdiklərinə görə M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının artistlərinə "Azərbaycan SSR əməkdar artisti" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 25 sentyabr 1954-cü il tarixli Fərmanı[16]
 14. Azərbaycan sovet teatr, musiqi və təsviri incəsənətinin inkişaf etdirilməsində görkəmli xidmətlərinə görə Respublikanın incəsənət işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 30 aprel 1955-ci il tarixli Fərmanı[17]
 15. Sovet teatr sənətinin inkişaf etdirilməsi sahəsindəki xidmətlərinə görə Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı artistlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 2 fevral 1956-cı il tarixli Fərmanı[18]
 16. Uzun müddət səmərəli yaradıcılıq fəaliyyətlərinə və zəhmətkeşlərə mədəni xidmət edilməsi işində fəal iştirak etdiklərinə görə incəsənət xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 6 noyabr 1956-cı il tarixli Fərmanı[19]
 17. Sirk sənəti sahəsindəki xidmətlərinə görə artist Rəşid Əliməmməd oğlu Yusibov yoldaşa "Azərbaycan SSR əməkdar artisti" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 2 fevral 1957-ci il tarixli Fərmanı[20]
 18. Teatr sənətini inkişaf etdirmək sahəsində xidmətlərinə görə M. Qorki adına Stepanakert Erməni Dövlət Dram Teatrının artistlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 16 may 1957-ci il tarixli Fərmanı[21]
 19. Azərbaycan teatr və kino sənəti sahəsindəki xidmətlərini nəzərə alaraq uzunmüddətli yaradıcılıq fəaliyyətinə görə Bakı kinostudiyasının artisti Ələkbər Hüseyn oğlu Hüseynzadəyə "Azərbaycan SSR əməkdar artisti" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 3 iyun 1957-ci il tarixli Fərmanı[22]
 20. M. F. Axundov adına "Lenin" ordenli Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının yaradılması gününün 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq və musiqili səhnə incəsənətini inkişaf etdirmək sahəsində xidmətlərinə görə M. F. Axundov adına "Lenin" ordenli Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 26 aprel 1958-ci il tarixli Fərmanı[23]
 21. Teatr incəsənətinin inkişaf etdirilməsində böyük xidmətləri nəzərə alınaraq və Bakı şəhərində müvəffəqiyyətli qastrollar keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq C. Cabbarlı adına Kirovabad Dövlət Dram Teatrının işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 20 may 1958-ci il tarixli Fərmanı[24]
 22. "Lenin" ordenli SSRİ Dövlət Akademik Böyük Teatrı orkestrinin solistləri M. M. Zeynalov və M. M. Orucova səmərəli və qüsursuz yaradıcılıq işlərinə görə "Azərbaycan SSR əməkdar artisti" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 22 oktyabr 1958-ci il tarixli Fərmanı[25]
 23. Azərbaycan teatr sənətini inkişaf etdirmək sahəsindəki xidmətləri nəzərə alınaraq Yunis Əkbər oğlu Nərimanov yoldaşa "Azərbaycan SSR əməkdar artisti" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 19 fevral 1959-cu il tarixli Fərmanı[26]
 24. Səmərəli yaradıcılıq işlərinə və Çin Xalq Respublikasında müvəffəqiyyətli tamaşalar göstərdiklərinə görə Azərbaycan dövlət mahnı və rəqs ansamblının yaradıcı işçilərinə fəxri adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 21 fevral 1959-cu tarixli Fərmanı[27]
 25. Azərbaycan sovet incəsənətinin inkişaf etdirilməsi sahəsində xidmətlərini nəzərə alaraq və Moskva şəhərində Azərbaycan incəsənəti və ədəbiyyatı ongünlüyü ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan SSR incəsənət işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 10 iyun 1959-cu il tarixli Fərmanı[28]
 26. Azərbaycan incəsənətini inkişaf etdirmək sahəsindəki xidmətlərini nəzərə alaraq və Moskva şəhərində keçirilmiş Azərbaycan incəsənəti və ədəbiyyatı ongünlüyü ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan SSR incəsənət işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 29 iyul 1959-cu il tarixli Fərmanı[29]
 27. Ordu bədii özfəaliyyətini inkişaf etdirmək və hərbi hissələrə mədəni xidmət göstərmək sahəsindəki xidmətlərini nəzərə alaraq Bakı hava hücumundan müdafiə dairəsi mahnı və rəqs ansamblının artistləri A. N. Jbanov, V. İ. Konkin və V. Q. Miroşniçenko yoldaşlara "Azərbaycan SSR əməkdar artisti" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 25 avqust 1959-cu il tarixli Fərmanı[30]
 28. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının və Azərbaycan Kommunist partiyasının 40 illiyi ilə əlaqədar olaraq, Azərbaycan SSR-də təsərrüfat quruculuğu və mədəni quruculuq sahəsində qazanılmış müvəffəqiyyətlərə görə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 24 may 1960-cı il tarixli Fərmanı[31]
 29. Moskvanın "Romen" qaraçı teatrının qastrolları dövründə Bakı şəhərinin və onun rayonlarının zəhmətkeşlərinə müvəffəqiyyətlə mədəni xidmət göstərilməsində böyük xidmətləri nəzərə alınaraq və C. Cabbarlı adına "Azərbaycan-film" kinostudiyasının buraxdığı kino filmlərində bir sıra parlaq və bədii cəhətcə dolğun obrazlar yaratdığına görə "Romen" teatrının artisti Tamilla Suca qızı Ağamirovaya "Azərbaycan SSR əməkdar artisti" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 26 avqust 1960-cı il tarixli Fərmanı[32]
 30. Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının qırx illiyi ilə əlaqədar olaraq və respublikada teatr sənətinin inkişafı sahəsində böyük xidmətlərinə görə Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının işçilərinə fəxri adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 24 mart 1961-ci il tarixli Fərmanı[33]
 31. Azərbaycan sovet teatr sənətini inkişaf etdirmək sahəsindəki xidmətlərinə görə və C. Cabbarlı adına Kirovabad Dövlət Dram Teatrının 40 illiyi ilə əlaqədar olaraq C. Cabbarlı adına Kirovabad Dövlət Dram Teatrının işçilərinə fəxri adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 14 dekabr 1961-ci il tarixli Fərmanı[34]
 32. Respublikada kino sənətini inkişaf etdirmək sahəsində xidmətlərinə görə C. Cabbarlı adına "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının artisti Nodar İzzətoviç Şaşıqoğlu yoldaşa "Azərbaycan SSR əməkdar artisti" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 21 iyul 1962-ci tarixli Fərmanı[35]
 33. Teatr sənətini inkişaf etdirmək sahəsində xidmətlərinə görə M. Qorki adına Stepanakert Dövlət Dram Teatrının artistlərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 11 oktyabr 1962-ci il tarixli Fərmanı[36]
 34. Opera sənətini inkişaf etdirmək sahəsində səmərəli işinə görə İbrahim Əbdül oğlu Cəfərov yoldaşa "Azərbaycan SSR əməkdar artisti" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 17 noyabr 1962-ci il tarixli Fərmanı[37]
 35. Azərbaycan sovet incəsənətini inkişaf etdirmək sahəsindəki xidmətlərinə görə respublikanın incəsənət xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 18 may 1963-cü il tarixli Fərmanı[38]
 36. Sənayeni, kənd təsərrüfatını, elmi, mədəniyyəti, səhiyyəni, maarifi inkişaf etdirmək sahəsindəki xidmətlərinə görə və Azərbaycanın Rusiya tərkibinə daxil olmasının 150 illiyi ilə əlaqədar olaraq fəxri adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 29 iyun 1964-cü il tarixli Fərmanı[39]
 37. Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının qırx illiyi ilə əlaqədar olaraq və iqtisadiyyatın, səhiyyənin, xalq maarifinin və mədəniyyətin inkişaf etdirilməsi işindəki xidmətlərinə görə Maxçıvan MSSR sənaye və kənd təsərrüfatı qabaqcıllarına, səhiyyə, xalq maarifi və mədəniyyət işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 14 oktyabr 1964-cü il tarixli Fərmanı[40]
 38. Müvəffəqiyyətli konsert-ifaçılıq fəaliyyətinə görə M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti Müslüm Maqoma oğlu Maqomayevə "Azərbaycan SSR əməkdar artisti" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 6 noyabr 1964-cü il tarixli Fərmanı[41]
 39. Azərbaycan sovet teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə və Bakı şəhərində Naxçıvan MSSR mədəniyyət həftəsi ilə əlaqədar olaraq C. Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının artistlərinə fəxri adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 21 iyun 1965-ci il tarixli Fərmanı[42]
 40. Respublikada rabitənin və radio verilişlərinin inkişafı sahəsindəki xidmətlərinə görə və radio verilişləri təşkilinin 40 illiyi ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Radio Verilişləri və Televiziya Komitəsinin, Azərbaycan SSR Rabitə Nazirliyinin işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 9 dekabr 1966-cı il tarixli Fərmanı[43]
 41. Sovet sirk sənətinin inkişaf etdirilməsində xidmətlərinə görə Mənsur Qulam oğlu Şirvani yoldaşa "Azərbaycan SSR əməkdar artisti" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 aprel 1967-ci il tarixli Fərmanı[44]
 42. Azərbaycan sovet incəsənətinin inkişafı sahəsindəki xidmətlərinə görə və Moskva şəhərində Azərbaycan SSR həftəsinin müvəffəqiyyətlə keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq Respublikanın bir qrup mədəniyyət və incəsənət işçisinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 7 iyul 1967-ci il tarixli Fərmanı[45]
 43. Azərbaycan-sovet musiqi sənətinin inkişaf etdirilməsindəki xidmətlərinə görə və Moskva şəhərində Azərbaycan SSR həftəsinin müvəffəqiyyətlə keçirilməsi ilə əlaqədar Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin artistlərinə "Azərbaycan SSR əməkdar artisti" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 11 iyul 1967-ci il tarixli Fərmanı[46]
 44. Azərbaycan sovet teatr sənətini inkişaf etdirmək sahəsində xidmətlərinə görə və sovet uşaq teatrının 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq M. Qorki adına Azərbaycan Gənc Tamaşaçılar Teatrının işçilərinə fəxri adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 25 dekabr 1969-cu il tarixli Fərmanı[47]
 45. Azərbaycan xareoqrafiya sənəti sahəsində böyük xidmətlərinə görə və Parisdə beynəlxalq rəqs festivalında müvəffəqiyyətli iştirakı ilə əlaqədar olaraq M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının yaradıcı işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 21 may 1970-ci il tarixli Fərmanı[48]
 46. Azərbaycan incəsənətinin inkişafında böyük xidmətlərinə görə respublikanın incəsənət xadimlərindən bir qrupuna Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 29 aprel 1971-ci il tarixli Fərmanı[49]
 47. Azərbaycan sovet kino sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə kino sənəti xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 18 noyabr 1971-ci il tarixli Fərmanı[50]
 48. Teatr sənətinin inkişafı sahəsində xidmətlərinə görə və C. Cabbarlı adına Kirovabad Dövlət Dram Teatrının 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq C. Cabbarlı adına Kirovabad Dövlət Dram Teatrının işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 27 dekabr 1971-ci il tarixli Fərmanı[51]
 49. S. Vurğun adına "Qırmızı Əmək Bayrağı" ordenli Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrında uzun illər fəaliyyətinə görə və teatrın 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq S. Vurğun adına "Qırmızı Əmək Bayrağı" ordenli Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 7 fevral 1972-ci il tarixli Fərmanı[52]
 50. Musiqiçi kadrlar hazırlanmasında, Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafında böyük xidmətlərinə görə və Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının yaradılmasının 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası işçilərinə fəxri adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 19 aprel 1972-ci il tarixli Fərmanı[53]
 51. Sənayə, kənd təsərrüfatı, mədəniyyət sahəsində böyük xidmətlərinə görə və Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin təşkil edilməsinin 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin xalq təsərrüfatı, elm və mədəniyyət işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 22 noyabr 1973-cü il tarixli Fərmanı[54]
 52. Azərbaycan sovet teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə respublikanın incəsənət işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 3 aprel 1974-cü il tarixli Fərmanı[55]
 53. Sovet teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə və Azərbaycan Dram Teatrının 100 illiyi ilə əlaqədar olaraq respublikanın incəsənət işçilərinə Azərbaycan SSR-in fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 iyun 1974-cü il tarixli Fərmanı[56]
 54. Sənaye, kənd təsərrüfatı, mədəniyyət sahəsində xidmətlərinə görə və Naxçıvan MSSR-in yaradılmasının 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq Naxçıvan MSSR xalq təsərrüfatı, elm və mədəniyyət işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 4 oktyabr 1974-cü il tarixli Fərmanı[57]
 55. Azərbaycan sovet musiqi-ifaçılıq və xoreoqrafiya sənəti sahəsində xidmətlərinə görə respublika incəsənət işçilərinə "Azərbaycan SSR əməkdar artisti" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 11 aprel 1975-ci il tarixli Fərmanı[58]
 56. Sovet kino sənətini inkişaf etdirməkdə xidmətlərinə görə və Azərbaycan kinosunun 60 illiyi ilə əlaqədar olaraq respublika kino sənəti işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 23 dekabr 1976-cı il tarixli Fərmanı[59]
 57. Sovet sirk sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə Ümumittifaq Dövlət Sirkləri Birliyinin artistlərinə respublikanın fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 18 mart 1977-ci il tarixli Fərmanı[60]
 58. Respublika televiziyasının və radio verilişlərinin inkişafında xidmətlərinə görə və Azərbaycan radiosunun 50 illiyi əlaqədar olaraq Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin və Azərbaycan SSR Rabitə Nazirliyinin işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 29 iyun 1977-ci il tarixli Fərmanı[61]
 59. Sovet teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə respublikanın teatr sənəti xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 10 yanvar 1978-ci il tarixli Fərmanı[62]
 60. Sovet musiqi ifaçılığı sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə respublikanın musiqi ifaçılığı sənəti xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 11 yanvar 1978-ci il tarixli Fərmanı[63]
 61. C. Cabbarlı adına Yerevan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı artistlərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 24 noyabr 1978-ci il tarixli Fərmanı[64]
 62. Sovet teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə və M. Qorki adına Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının yaradılmasının 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq M. Qorki adına Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 9 fevral 1979-cu il tarixli Fərmanı[65]
 63. Sovet ədəbiyyatının və incəsənətinin inkişafında xidmətlərinə görə respublikanın yaradıcı işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 23 fevral 1979-cu il tarixli Fərmanı[66]
 64. Sovet Azərbaycanı teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə N. Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrının işçilərinə Azərbaycan SSR-in fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 2 aprel 1979-cu il tarixli Fərmanı[67]
 65. [1–4] Səmərəli yaradıcılıq fəaliyyətinə görə Azərbaycan SSR Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin işçilərinə "Azərbaycan SSR əməkdar artisti" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 27 iyul 1979-cu il tarixli Fərmanı[68]
 66. [5–7] Sovet teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə M. Qorki adına Stepanakert Dövlət Dram Teatrının işçilərinə respublika fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 27 iyul 1979-cu il tarixli Fərmanı[69]
 67. Sovet sirk sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə sirk işçilərinə respublika fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 26 oktyabr 1979-cu il tarixli Fərmanı[70]
 68. Sovet teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə və Səməd Vurğun adına Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının yaradılmasının 60 illiyi ilə əlaqədar olaraq Səməd Vurğun adına Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının işçilərinə respublika fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 10 aprel 1981-ci il tarixli Fərmanı[71]
 69. Azərbaycan sovet teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə və C. Cabbarlı adına Kirovabad Dövlət Dram Teatrının yaradılmasının 60 illiyi ilə əlaqədar olaraq C. Cabbarlı adına Kirovabad Dövlət Dram Teatrının işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 24 dekabr 1981-ci il tarixli Fərmanı[72]
 70. Televiziyanın inkişafında xidmətlərinə görə və Azərbaycan televiziyasının 25 illiyi ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan SSR Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 30 dekabr 1981-ci il tarixli Fərmanı[73]
 71. Sovet vokal sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti Xuraman Əkrəm qızı Qasımova yoldaşa "Azərbaycan SSR əməkdar artisti" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 13 iyul 1982-ci il tarixli Fərmanı[74]
 72. [1–12] Azərbaycan sovet teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının artistlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanı[75]
 73. [13–22] Azərbaycan sovet opera və balet sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanı[76]
 74. [23–41] Azərbaycan sovet musiqi ifaçılığı sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə respublikanın musiqi ifaçılığı sənəti xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanı[77]
 75. [42–55] Azərbaycan sovet teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə respublika teatr sənətinin işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanı[78]
 76. [56–57] Azərbaycan sovet kino sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə respublika kino sənəti xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanı[79]
 77. [58–63] Azərbaycan sovet teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə Ş. Qurbanov adına Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının artistlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanı[80]
 78. Azərbaycan teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə və M. Qorki adına "Şərəf Nişanı" ordenli Stepanakert Dövlət Dram Teatrının yaradılmasının 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq M. Qorki adına "Şərəf Nişanı" ordenli Stepanakert Dövlət Dram Teatrının artistlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 3 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanı[81]
 79. Azərbaycan ifaçılıq sənətinin inkişafında xidmətlərinə, yaradıcılıq fəallığına, yüksək bədii ustalığına görə və Azərbaycan SSR Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsi xalq çalğı alətləri orkestrinin 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan SSR Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsi xalq çalğı alətləri orkestrinin işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 9 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanı[82]
 80. Xalq təsərrüfatını, maarifi, səhiyyəni və mədəniyyəti inkişaf etdirmək işində xidmətlərinə, zəhmətkeşlərin kommunist tərbiyəsində fəal iştirak etdiklərinə görə və Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin 60 illiyi ilə əlaqədar olaraq Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin sənaye, tikinti, kənd təsərrüfatı, xalq maarifi, səhiyyə və mədəniyyət işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 noyabr 1983-cü il tarixli Fərmanı[83]
 81. Xalq təsərrüfatını, maarifi, səhiyyəni və mədəniyyəti inkişaf etdirmək işində xidmətlərinə, zəhmətkeşlərin kommunist tərbiyəsində fəal iştirakına görə və Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının yaradılmasının 60 illiyi ilə əlaqədar olaraq Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının sənaye, tikinti, kənd təsərrüfatı, xalq maarifi, səhiyyə və mədəniyyət işçilərinə Azərbaycan SSR-in fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 15 noyabr 1984-cü il tarixli Fərmanı[84]
 82. Azərbaycan sovet estrada sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə "Azkonsert" Dövlət Qastrol-Konsert Birliyinin artisti Boris Nikolayeviç Dmitriyev yoldaşa "Azərbaycan SSR əməkdar artisti" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 30 may 1986-cı il tarixli Fərmanı[85]
 83. Azərbaycan sovet teatr və musiqi ifaçılığı sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə respublikanın teatr və musiqi ifaçılığı sənəti işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 20 mart 1987-ci il tarixli Fərmanı[86]
 84. Azərbaycan sovet musiqi-ifaçılıq sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə respublika musiqi-ifaçılıq sənəti xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 30 dekabr 1987-ci il tarixli Fərmanı[88]
 85. Azərbaycan sovet kino sənəti sahəsində xidmətlərinə görə respublikanın kinematoqrafiya xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 31 dekabr 1987-ci il tarixli Fərmanı[89]
 86. Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə Sadıqcan adına Azərbaycan muğam triosunun artistlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 12 oktyabr 1988-ci il tarixli Fərmanı[90]
 87. Azərbaycan sovet ədəbiyyatı, təsviri, səhnə və ifaçılıq sənəti, elm və xalq təhsili sahəsində xidmətlərinə görə elm, xalq təhsili, ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 21 mart 1989-cu il tarixli Fərmanı[91]
 88. Ədəbiyyat və incəsənətin inkişafında böyük xidmətlərinə görə respublikanın mədəniyyət xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 17 may 1989-cu il tarixli Fərmanı[92]
 89. Azərbaycan mədəniyyəti sahəsində xidmətlərinə görə Sumqayıt şəhərinin incəsənət ustalarına Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Prezidentinin 2 iyun 1990-cı il tarixli Fərmanı[94]